Priesteres Isébel.


  Boek van Openbaring reeks.

Daardie Vrou Isébel.


William Branham.

Openbaring 2:20-23,
Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy die vrou Isébel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.
En ek het haar tyd gegee om haar hoerery te bekeer; en sy het haar nie bekeer nie.
Kyk, Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.
En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.

Die eerste en baie belangrike ding wat ons leer van Isebel is dat sy NIE 'n dogter van Abraham is nie, nog is haar inleiding in die stamme van Israel een van geestelike toegang soos dit wel was met Rut, die Moabiet. Nee meneer. Hierdie vrou was die dogter van Ethbaal, koning van Sidon (l Konings 16:31), wat die priester was vir Astarte. Hy het die troon gekry deur sy voorganger te vermoor, Pheles. So ons sien dadelik dat sy die dogter was van 'n moordenaar. (Dit herinner ons sekerlik aan Kain.) En die manier hoe sy 'n deel van Israel geword het was nie deur die geestelike kanale wat God verordeneer het vir Heidense toegang nie; maar sy het ingekom deur die HUWELIK met Agab, die koning van die tien stamme van Israel. Nou hierdie huwelik soos wat ons gesien het was nie Geestelik nie; dit was polities. En so hierdie vrou wat gevul was met afgodery het nie die geringste begeerte gehad het om 'n aanbidder van die Een Ware God te word nie, maar sy het gekom met die geswore bedoelings om Israel weg te draai van die Here af.

Nou Israel (die tien stamme) het alreeds geweet wat dit was om die goue kalwers te aanbid, maar tog was hulle nie uitverkoop aan afgodery nie, want God was aanbid en die wet van Moses was erken. Maar van die tyd van Agab se troue met Isébel, het afgodery gevorder in 'n dodelike vorm. Dit was toe hierdie vrou 'n priesteres in die tempels geword het dat sy Astarte (Venus) en Baäl (son god) opgerig het dat Israel tot die krisis punt van haar lewe gekom het.

Met dit in gedagte kan ons nou begin sien wat die Gees van God uiteensit in hierdie Thiatire Eeu. Hier is dit.
Agab het met Isébel getrou en hy het dit gedoen as 'n politieke manier om sy koninkryk te versterk en dit te beveilig. Dit is presies wat die kerk gedoen het toe dit getrou het in die tyd van Konstantyn. Hulle het albei saamgekom vir politieke redes, alhoewel hulle 'n geestelike verklaring daarop gestel het. Nou niemand kan my oortuig dat Konstantyn 'n Christen was nie. Hy was 'n heiden met wat gelyk het soos Christen tooi. Hy het wit kruise op die soldate se skilde geverf. Hy was die skepper van die Ridders van Columbus. Hy het 'n kruis op die toring van Sint Sophia gesit en het daarmee 'n tradisie begin.

Dit was Konstantyn se idee om almal bymekaar te kry, die heidene, nominale Christene en ware Christene. En vir 'n tydjie het dit gelyk asof hy dit sou regkry want die ware gelowiges het probeer om te kyk of hulle nie die wat weggedwaal het van die Woord af weer kon terugbring nie. Toe hulle sien het dat hulle hulle nie kon terugbring na die waarheid nie, was hulle gedwing om weg te breek van die politieke liggaam. Maar toe hulle het, is hulle ketters genoem en is vervolg.

Laat my net hier sê dat ons dieselfde ding het wat nou gebeur. Die mense kom almal saam. Hulle skryf 'n Bybel wat almal pas of dit 'n Jood is, Katoliek of Protestant. Hulle het hulle eie Niceense Raad maar hulle noem dit die Ekumeniese Raad. En weet julle wie al hierdie organisasies teen veg? Hulle beveg die ware Pinksters. Ek bedoel nie die organisasie genaamd Pinkster nie. Ek bedoel diegene wat Pinkster is, want hulle is gevul met die Heilige Gees en het die tekens en gawes in hulle midde omdat hulle in die waarheid wandel.

Toe Agab met Isébel getrou het vir politieke redes het hy sy geboortereg verkoop. Jy sluit aan by 'n organisasie en jy verkoop jou geboortereg, broer, of jy dit wil glo of nie. Elke Protestante groep wat ooit uitgekom het en weer teruggegaan het, het hulle geboortereg verkoop, en wanneer jy jou geboortereg verkoop, is jy net soos Esau-jy kan huil en bekeer soveel as wat jy wil, maar dit sal jou nie enige goed doen nie. Daar is net een ding wat jy kan doen en dit is: “Kom uit haar uit, my mense, en hou op om in haar sondes te deel!” Nou as julle nie dink dat ek reg is nie, beantwoord net hierdie een vraag. Kan enige man wat lewe sê watter kerk of watter beweging van God het ooit 'n herlewing gehad en teruggekom nadat sy in die organisasie gegaan en 'n denominasie geword het? Lees jou geskiedenis. Jy kan nie een vind nie- nie eens een nie.

Dit was die middernag uur vir Israel toe sy by die wêreld aangesluit het en die Geestelike gelos het vir die politieke. Dit was die middernag uur by Nicaea toe die kerk dieselfde ding gedoen het. Dit is nou die middernagtelike uur wanneer die kerke bymekaar kom.

Nou toe Agab met Isébel getrou het, het hy haar toegelaat om die staat se geld te vat en twee kollosale huise op te rig vir die aanbidding van Astarte en Baäl. Die een wat opgerig was vir Baäl was groot genoeg vir die hele Israel om in te kom en te aanbid. En toe Konstantyn en die kerk getrou het, het hy die kerk geboue gegee, en altare en beelde opgerig, en die hiërargie georganiseer wat alreeds aan die vorm was.

Toe Isébel die krag van die staat agter haar gekry het, het sy haar godsdiens op die mense gedwing en die profete en priesters van God doodgemaak. Dit het so erg geword dat Elía, die boodskapper van sy dag, gedink het hy was die enigste een wat oor was; maar God het nog 7000 gehad wat nie die knie gebuig het voor Baäl nie. En nou daar tussen daardie denominasies van Baptiste, Metodiste, Presbiteriane, ens., is daar sommige wat sal uitkom en terugkom na God. Ek wil hê julle moet weet ek is nie, nou, en was nooit teen die mense nie. Dit is die denominasie- die stelsel van organisasie waarteen ek is. Ek moet daarteen wees want God haat dit.

Nou laat ons 'n oomblik hier stilstaan en repeteer wat ons gewys het oor die aanbidding in Thiatire. Ek het gesê dat hulle Apollo aanbid het (wat die songod was) saam met die keiser. Nou hierdie Apollo is genoem 'die afweerder van kwaad.' Hy het kwaad weggedraai van mense af. Hy het hulle geseën en was 'n ware god vir hulle. Hy was veronderstel om die mense te leer. Hy het verduidelik oor aanbidding, en die tempel rituele, dienste aan gode, omtrent opofferings en die dood en lewe na die dood. Die manier waarop hy dit gedoen het was deur 'n profetes, wie in vervoering op 'n drie-poot stoel gesit het. My! Sien julle dit? Hier is daardie profetes genaamd Isébel en sy leer die mense. En haar lering verlei die diensknegte van God en veroorsaak dat hulle hoerery pleeg. Nou buite egtelike beteken 'afgod aanbidding.' Dit is wat die geestelike betekenis is. Dit is 'n onwettige eenwording. Agab se eenwording en Konstantyn se eenwording was beide onwetlik. Beide het geestelike egbreek gepleeg. Elke egbreker sal in die meer van vuur opeindig. God het so gesê.

Lees die volledige rekening in...
Die Thiatíriese Kerktydperk.

Aflaai (PDF Engels)... Jezebel Religion.


  Die Skrif sê...

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

En Ek sal hom die môrester gee.

Openbaring 2:26-28Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Verborgenheid Babilon.)


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.

En in die
Thiatire Kerkeeu
is sy 'n
DOMINERENDE
VROU. Sy's
Verborge Babilon.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.