Ta Žena Jezabela.


  Knjiga Otkrivenja serije.

Proročice Izebela.


William Branham.

Otkrivenje 2:20-23,
Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom, da uči i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima. Dadoh joj vremena za obraćenje, ali ona neće da se obrati od bludnosti svoje. Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela; i djecu ću joj smrću pobiti. I znat će sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat ću vam svakomu po djelima.

Prva i vrlo važna stvar koju saznajemo o Jezabeli je da ona NIJE Abrahamova kći, niti je njezino prihvaćanje u izraelska plemena duhovan ulazak kao što je bio Rute Moapke. Ne, nikako. Ova je žena bila kći Etbaala, sidonskoga kralja (1. Kraljevima 16, 31) koji je bio Aštartin svećenik. On se uspeo na prijestolje ubivši svog prethodnika Phelesa. Stoga odmah vidimo da je ona bila kći ubojice. (Ovo nas zasigurno podsjeća na Kajina.) I način na koji je ona postala dio Izraela nije bio kroz duhovne kanale koje je Bog odredio za ulazak pogana, već je ušla BRAKOM s Ahabom, kraljem deset izraelskih plemena. Dakle, ovo jedinstvo, kao što smo vidjeli, nije bilo duhovno, bilo je političko. I tako ova žena koja je bila ogrezla u idolopoklonstvu nije imala ni najmanju želju postati proslivljatelj jednog istinskog Boga, već je došla s otvoreno izjavljenim namjerama odvraćanja Izraela od Gospoda. Dakle, Izrael (deset plemena) već je znao što je bilo proslavljati zlatnu telad, ali se dotada nisu bili prodali idolopoklonstvu jer se proslavljalo Boga i priznavalo Mojsijev zakon. Ali od vremena Ahabovog braka s Jezabelom idolopoklonstvo je napredovalo na poguban način. Tad kad je ova žena postala svećenicom u hramovima koje je ona podigla Aštarti (Veneri) i Baalu (bogu sunca) Izrael je došao u kriznu točku svog života.

S ovim na umu sada možemo početi uvinati što Duh Božji izlaže u ovom tijatirskom dobu. Evo toga.

Ahab je oženio Jezabelu i on je to učinio kao politički manevar da ojača svoje kraljevstvo i osigura ga. To je točno ono što je crkva učinila kad se udala pod Konstantinom. Oboje su se združili iz političkih razloga, iako su tome pridodali duhovnu notu. Dakle, nitko me ne može uvjeriti da je Konstantin bio kršćanin. On je bio poganin s nečim što je izgledalo kao kršćanski ukrasi. Naslikao je bijele križeve na štitovima vojnika. Bio je začetnik Kolumbovih vitezova. Stavio je križ na zvonik sv. Sofije započevši time tradiciju. Bila je to Konstantinova ideja sve skupiti: pogane, takozvane kršćane i istinske kršćane. I nakratko se činilo kao da će uspjeti jer su pravi vjernici došli vidjeti hoće li moći vratiti natrag one koji su odlutali od Riječi. Kad su vidjeli da ih ne mogu vratiti natrag u istinu, bili su prisiljeni pobjeći iz političkog tijela. Zatim su, kad su to učinili, nazvani krivovjercima i bili proganjani.

Dopustite mi upravo ovdje kazati da imamo istu istijanu stvar koja se zbiva upravo sada. Svi se ljudi skupljaju. Pišu Bibliju koja će odgovarati svakome, bilo da je Židov, katolik ili protestant. Imaju svoj vlastiti Nicejski koncil, ali ga nazivaju Ekumenskim koncilom. I znate li protiv koga se sve te organizacije bore? Bore se protiv istinskih pentekostalaca. Ne mislim na organizaciju zvanu Pentekostalnom. Mislim na one koji su pentekostalni jer su ispunjeni Duhom Svetim i u svojoj sredini imaju znamenje i darove jer hode u istini.

Kad je Ahab oženio Jezabelu iz političkih razloga, prodao je svoje prvorodstvo. Pridružiš se organizaciji i prodaš svoje prvorodstvo, brate, želio ti to vjerovati ili ne. Svaka protestantska skupina koja je ikada izišla i zatim se vratila, prodala je svoje prvorodstvo, a kad vi prodate svoje prvorodstvo, vi ste baš poput Ezava - možete plakati i kajati se koliko god želite, ali to vam uopće neće pomoći. Samo je jedna stvar koju možete učiniti, a to je: "Izinite iz nje, narode Moj i prestanite biti dionici grijeha njezinih!" Dakle, ako ne mislite da sam u pravu, samo odgovorite na ovo jedno pitanje: Može li mi ijedan živi čovjek reći koja je crkva ili koji je Božji pokret ikada imao probunenje i vratila se nakon što je otišla u organizaciju i postala denominacija? Pročitajte svoje povijesti. Ne možete pronaći ni jednu - čak niti jednu.

Bio je to ponoćni čas za Izrael kad se pridružio svijetu i ostavio duhovno za političko. Bio je to ponoćni čas u Niceji kad je crkva učinila istu stvar. Ponoćni je čas sada kada se crkve skupljaju.

Dakle, kad je Ahab oženio Jezabelu, on joj je dopustio da uzme državni novac i podigne dva golema hrama za proslavljanje Aštarte i Baala. Onaj koji je bio podignut za Baala bio je dovoljno velik da sav Izrael done i tamo proslavlja. I kad su se Konstantin i crkva vjenčali, on je crkvi dao granevine i podigao oltare i likove i organizirao hijerarhiju koja se već bila razvijala. Kad je Jezabela iza sebe dobila državnu moć, nametnula je ljudima svoju religiju i ubila proroke i svećenike Božje. Postalo je toliko loše da je Ilija, glasnik svom danu, mislio da je on jedni preostao, ali Bog je imao još 7 000 koji nisu prignuli koljeno pred Baalom. I upravo sada tamo vani menu tim denominacijama baptista, metodista, prezbiterijanaca itd. ima nekih koji će izići i vratiti se Bogu. Želim da znate da ja sada nisam, i nikada nisam bio, protiv ljudi. Denominacija je ta - sustav organizacije, protiv koje sam ja. Moram biti protiv toga jer Bog to mrzi.

Hajmo se sada ovdje trenutak zaustaviti i ponoviti ono što smo izložili o proslavljanju u Tijatiri. Rekao sam da su proslavljali Apolona (koji je bio bog sunca) zajedno s carem. Dakle, ovaj je Apolon nazvan "sprečavatelj zla". On je odvraćao zlo od ljudi. Blagoslivljao ih je i bio im je pravi bog. Smatralo se da naučava ljude. Objašnjavao je o proslavljanju i hramskim obredima, služenju bogovima, o žrtvama i smrti i životu poslije smrti. Način na koji je ovo činio bio je kroz proročicu koja je u zanosu sjedila na tronožnoj stolici. O! Vidite li to? Ovdje je ta proročica zvana Jezabela i ona poučava ljude. A njezino učenje zavodi Božje sluge i navodi ih da počine blud. Dakle, bludništvo znači "proslavljanje idola". Upravo je to njegovo duhovno značenje. To je nezakonito jedinstvo. Ahabovo jedinstvo i Konstantinovo jedinstvo oba su bila nezakonita. Obojica su počinila duhovni blud. Svaki će bludnik završiti u ognjenom jezeru. Bog je tako rekao.

Pročitajte cijeli račun u...
TIJATIRSKO CRKVENO DOBA

Preuzmite... Jezebelina Religija.


   Kaže Pismo...

Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ću vlast nad narodima

i vladat će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih -

kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat ću mu zvijezdu Danicu.

Otkrivenje 2:26-28


Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Misterija Babilona.)


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i ružin
bokor snijegom u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
- Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.

U ovom Tijatire
Crkva dob je ona
je DOMINIRA
ŽENSKI.
Ona je
Misterija Babilona.Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.