Ons ouderdom, Laodicéa.


  Die boek Openbaring reeks.

Ons ouderdom, Laodicéa.


William Branham.

Lees die volledige rekening in...
Die Laodicense Kerktydperk.

Openbaring 3:15-19,
“Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit My mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.“

Soos ons dit saam gelees het is ek seker dat julle opgelet het dat die Gees nie een goeie ding gesê het van hierdie eeu nie. Hy maak twee aanklagte en verklaar Sy uitspraak oor hulle.

(1) Openbaring 3:15-16,
“Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.“

Ons gaan versigtig kyk hierna. Dit sê dat hierdie Laodicensiese kerkeeu groep is louwarm. Hierdie louwarmheid vereis 'n straf van God. Die boete is dat hulle uit Sy mond gespoeg sal word. Hier is waar ons nie wil verdwaal soos 'n klomp mense doen nie. Hulle sê onwyslik dat God jou uit Sy mond kan spoeg en dit bewys dat daar nie so-iets of enige waarheid is vir die doktrine van die volharding van die Heiliges nie. Ek wil julle denke nou korrigeer. Hierdie vers word nie gegee aan 'n individu nie. Dit is gegee aan die kerk. Hy praat met die kerk. Verder, as jy net die Woord in gedagte wil hou, dan sal jy onthou dat dit nêrens sê dat ons in die MOND van God is nie. Ons is gegraveer op Sy palms. Ons word gedra in Sy boesem. Lank terug in die onbekende eeue voor tyd was ons in Sy gedagte. Ons is in Sy skaapkraal, en in Sy weivelde, maar nooit in Sy mond nie. Maar, wat is in die mond van die Here? Die Woord is in Sy mond.

Mattheus 4:4,
“Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.”
Die Woord is veronderstel om ook in ons monde te wees. Nou ons weet dat die kerk Sy liggaam is. Dit neem hier Sy plek in. Wat sal in die mond van die kerk wees? Die WOORD.
l Petrus 4:11,
“As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God;”
II Petrus 1:21,
“want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”
Wat is dan verkeerd met hierdie mense van die laaste dag? HULLE HET WEGGEGAAN VAN DIE WOORD. HULLE IS NIE MEER VURIG DAAROOR NIE. HULLE IS LOUWARM DAAROOR. Ek gaan dit nou bewys.

Die Baptiste het hulle geloofsbelydenisse en dogmas gebaseer op die Woord en jy kan hulle nie skud nie. Hulle sê die apostoliese dae van wonderwerke is verby en daar is geen Doping met die Heilige Gees nie, wat volg nadat jy glo. Die Metodiste sê (gebaseer op die Woord) daar is geen waterdoop nie (besprinkeling is nie doop nie) en dat heiligmaking is die Doping met die Heilige Gees. Die Kerk van Christus sit meer belangrikheid in wedergeboorte-doop en in teveel gevalle gaan hulle af as droë sondaars en kom op as nattes. Tog hulle maak aanspraak dat hul doktrine Woord gebaseer is. Gaan regaf in die ry en kom by die Pinksters. Het hulle die Woord? Gee hulle die Woordtoets en sien. Hulle sal die Woord vir 'n sensasie verkoop net omtrent elke keer. As jy 'n manifestasie soos olie en bloed kan voortbring en tale en ander tekens, of dit in die Woord is of nie, of behoorlik uitgelê deur die Woord, sal die meerderheid daarvoor val. Maar wat het gebeur met die Woord? Die Woord is opsy gesit, so God sê: “Ek gaan teen julle almal. Ek sal julle uit My mond spoeg. Dit is die einde. Vir sewe uit sewe eeue het ek niks anders gesien as mense wat hulle eie woord bokant Myne ag nie. So aan die einde van hierdie eeu gaan Ek julle uit My mond spoeg. Dit is alles verby. Ek gaan praat. Ja, ek is hier in die midde van die Kerk. Die Amen van God, getrou en waar sal Homself openbaar en dit sal WEES DEUR MY PROFEET.” O ja, dit is so.

Openbaring 10:7,
“maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.”
Daar is dit. Hy stuur 'n geregverdigde profeet. Hy stuur 'n profeet na omtrent tweeduisend jaar. Hy stuur iemand wat so ver van organisasie is, geleerdheid, en die wêreld van godsdiens dat soos Johannes die Doper en Elía van ouds, Hy slegs van God sal hoor en hy sal “so sê die Here” hê en vir God spreek. Hy sal God se mondstuk wees en HY, SOOS DIT VERKLAAR IS IN MALEAGI 4:6, SAL DIE HARTE VAN DIE KINDERS TERUGBRING TOT DIE VADERS. Hy sal die uitverkorenes van die laaste dag terugbring en hulle sal 'n geregverdigde profeet hoor wat die presiese waarheid sal gee soos wat dit was met Paulus. Hy sal die waarheid herstel soos hulle dit gehad het. En daardie uitverkorenes met hom in daardie dag sal diegene wees wat waarlik die Here manifesteer en sal Sy Liggaam wees en Sy stem wees en Sy werke doen. Halleluja! Sien julle dit?

'n Momentele oorweging van kerkgeskiedenis sal bewys hoe akkuraat hierdie gedagte is. In die Donker Eeue was die Woord amper heeltemal verlore vir die mense. Maar God het Luther gestuur met die WOORD. Die Lutherane het gespreek vir God op daardie tyd. Maar hulle het georganiseer, en weereens was die suiwer Woord verlore, want organisasie neig na dogmas en leerstellings en nie eenvoudige Woord nie. Hulle kon nie langer vir God praat nie. Toe het God Wesley gestuur, en hy was die stem met die Woord in sy dag. Die mense wat sy openbaring van God geneem het, het die lewende briewe geword wat gelees en bekend geword het deur alle mense vir hulle geslag. Toe die Metodiste gefaal het, het God andere opgerig en so het dit voortgegaan deur die jare tot in hierdie laaste dag waar daar weer ander mense in die land is, wat onder hulle boodskapper die finale stem aan die finale eeu sal wees.

Ja meneer. Die kerk is nie meer die “mondstuk” van God nie. Dit is sy eie mondstuk. So God draai teen haar. Hy sal haar verwar deur die profeet en die bruid, want die stem van God sal in haar wees. Ja, dit is, want dit sê in die laaste hoofstuk van Openbaring vers 17.
“En die Gees en die bruid sê: Kom!”
Weereens sal die wêreld direk van God hoor soos by Pinkster; maar natuurlik sal daardie Woord Bruid verwerp wees soos in die eerste eeu.

Nou het Hy uitgeroep na hierdie laaste eeu: “Jy het die Woord. Julle het meer Bybels as ooit, maar julle doen niks omtrent die Woord nie behalwe om dit te verdeel en dit in stukke te kap, vat wat julle wil hê en los uit wat julle nie wil hê nie. Julle is nie geïnteresseerd om dit te LEWE nie, maar debatteer dit. Ek sou eerder dat julle koud of warm was. As julle koud was en dit verwerp het, kon ek dit verduur. As jy sou witwarm word om die waarheid te ken en dit leef, sou ek jou daarvoor prys. Maar as jy eenvoudig My Woord neem en dit nie eer nie, moet ek in ruil weier om jou te eer. Ek sal jou uitspoeg want jy maak My naar.”

Nou enigeen weet dat dit louwarm water is wat jou siek maak op jou maag. As jy nodig het om te braak, is louwarm water die beste ding om te drink. 'n Louwarm kerk het God siek gemaak en Hy het verklaar Hy sal dit uitspoeg. Herinner ons hoe Hy net voor die vloed gevoel het, nie waar nie?

O, God sou wou dat die kerk koud of warm wees. Beste van alles, sy behoort vurig te wees (warm). Maar sy is nie. Vonnis is gevel. Sy is nie meer God se stem aan die wêreld nie. Sy sal volhou dat sy is, maar God sê nee.

O, God het steeds 'n stem vir die mense van die wêreld, selfs soos Hy 'n stem gegee het aan die bruid. Daardie stem is in die bruid soos ons gesê het en ons sal meer daarvan praat later.

(2) Openbaring 3:17-18,
“Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.“

Nou kyk na die eerste frase van hierdie vers: “omdat julle sê”. Sien, hulle het gepraat. Hulle het gepraat as die mondstuk van God. Hierdie bewys presies wat ek gesê het verse 16-17 beteken. Maar hoewel hulle dit gesê het, maak dit dit nie reg nie. Die Katolieke Kerk sê sy praat namens God, sê sy is die versekerde stem van die Here. Hoe enige mense so geestelik wreed kan wees gaan my te bowe, maar hulle produseer volgens die saad wat in hulle is, en ons weet waar daardie saad vandaan gekom het, nie waar nie?

Die Laodicensiese kerk sê: “Ek is ryk en verryk met goedere, en het aan niks gebrek nie.” Dit was haar selfskatting. Sy het na haarself gekyk en dit is wat sy gesien het. Sy het gesê: “Ek is ryk,” wat beteken sy is ryk in die dinge van hierdie wêreld. Sy spog in die aangesig van Jakobus 2:5-7,
“Luister, my geliefde broeders - het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie?
Maar julle het die arm man oneer aangedoen. Is dit nie juis die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie?
Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie?“

Nou ek sê nie dat 'n ryk persoon kan nie Geestelik wees nie, maar ons almal weet dat die Woord sê baie min is. Dit is die armes wat oorheersend is in die liggaam van die ware kerk. Nou dan, as die kerk vol rykdom word, dan weet ons net een ding: “Ikabod” is geskryf oor haar hekke! Jy kan dit nie ontken nie, want dit is die Woord.

Lees die volledige rekening in...
Die Laodicense Kerktydperk.


  Die Skrif sê...

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop; As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Openbaring 3:20-22Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Christus buite die kerk.)


Ons weet dat
dit die laaste
eeu is omdat
Israel teruggegaan
het na
Palestina.Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.