Meidän ikä Laodikean.


  Ilmestyskirjassa sarjan.

Meidän ikä Laodikean.


William Branham.

Ilmestyskirja 3:15-19,
"Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus."

Koska olemme lukeneet tämän yhdessä, olen varma, että olette huomanneet, että Henki ei ole sanonut yhtään ystävällistä sanaa tästä seurakuntajaksosta. Hän lausuu kaksi syytöstä ja julistaa rangaistuksensa niistä.

(1) Ilm. 3:15,16: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos."

Tarkastelemme tätä nyt huolellisesti. Se sanoo, että tämä Laodikean seurakuntajakson ryhmä on haalea [engl. käännös. suom. penseä]. Tämä haaleus vaatii rangaistuksen Jumalalta. Rangaistus on se, että heidät tullaan oksentamaan ulos Hänen suustansa. Tässä kohdassa emme halua lähteä harhateille kuten hyvin monet tekevät. Hyvin tyhmästi he sanovat, että Jumala voi oksentaa sinut ulos suustaan, ja tämä osoittaa, ettei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin totuus pyhien kestävyydestä. Haluan korjata tätä ajatusta nyt heti. Tämä jae ei ole kohdistettu yksilöön. Se on annettu seurakunnalle, kirkolle. Hän puhuu seurakunnalle. Edelleen, jos pidätte Sanan mielessänne, niin muistatte, ettei missään sanota, että me olemme Jumalan SUUSSA. Meidät on kaiverrettu Hänen kämmeniinsä. Meitä kannetaan Hänen rinnallaan, helmassaan. Kauan sitten, tuntemattomina aikoina, ennen aikaa, me olimme Hänen mielessään. Me olemme Hänen lammaslaumansa ja Hänen laitumillaan, mutta emme koskaan Hänen suussaan. Mutta mitä on Herran suussa? Sana on Hänen suussaan. Matt. 4:4: "Mutta Hän vastasi ja sanoi: ‘Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." Sanan otaksutaan olevan meidänkin suussamme. Me tiedämme, että seurakunta on Hänen ruumiinsa. Se on täällä Hänen sijassansa. Mitä tulee olemaan seurakunnan suussa? SANA. 1. Piet.4:11 "Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja." 2.Piet. 1:21: "...sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." Mikä sitten on vikana näissä viimeisen ajan ihmisissä? HE OVAT JOUTUNEET POIS SANASTA. HE EIVÄT ENÄÄ OLE PALAVIA SIINÄ. HE OVAT HAALEITA SEN SUHTEEN. Aion osoittaa tämän aivan heti.

Baptisteilla on uskontunnustuksensa ja uskonkappaleensa Sanaan perustuvina, eikä heitä voi siinä järkyttää. He sanovat, että apostolien ajat ovat ohi eikä Pyhän Hengen kastetta ole uskomisen jälkeen. Metodistit sanovat, ettei ole vesikastetta (vihmominen ei ole kaste) ja että pyhitys on kaste Pyhällä Hengellä. Kristuksen Kirkko [amerikkalainen kirkkokunta] päätyy uudestisynnyttävään kasteeseen, ja aivan liian monissa tapauksissa he menevät veteen kuivina syntisinä ja tulevat ylös märkinä syntisinä. Kuitenkin he väittävät oppinsa perustuvan Sanaan. Mennään läpi koko kirkkokuntien rivistön ja tullaan helluntailaisiin. Onko heillä Sana? Testataan heidät Sanalla ja katsotaan. He tulevat myymään Sanan lähes poikkeuksetta sensaation tähden. Jos joku saa aikaan yliluonnollista, kuten öljyä ja verta ja kieliä ja muita merkkejä, ovat ne Sitten Sanan mukaisia tai ei, tai Sanasta asianmukaisesti tulkittuna tai ei, tulee enemmistö hyväksymään sen. Mutta mitä on tapahtunut Sanalle? Sana on syrjäytetty ja niinpä Jumala sanoo: "Minä olen kaikkia teitä vastaan. Minä tulen oksentamaan teidät ulos suustani. Tämä on loppu. Seitsemänä seitsemästä seurakuntajaksosta Minä en ole nähnyt muuta kuin sitä, että ihmiset kunnioittavat omaa sanaansa Minun Sanani yläpuolella. Niinpä tämän jakson lopussa Minä oksennan teidät ulos suustani. Se on nyt päättynyt. Minä tulen kyllä puhumaan teille. Niin, Minä olen täällä seurakunnan keskellä. Jumalan Amen, uskollinen ja totinen tulee paljastamaan Itsensä ja se tulee tapahtumaan MINUN PROFEETTANI KAUTTA." Aivan niin, näin se on. Ilm.10:7: "..vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Siinä se on. Hän lähettää vahvistetun profeetan. Hän lähettää profeetan lähes kahdentuhannen vuoden jälkeen. Hän on lähettävä jonkun, joka on kaukana organisaatioista, sivistyksestä ja uskonnon maailmasta kuten Johannes Kastaja ja Elias muinoin. Hän on kuunteleva ainoastaan Jumalaa ja hänellä tulee olemaan "Näin sanoo Herra", ja hän puhuu Jumalan puolesta. Hän on oleva Jumalan suu ja HÄN, KUTEN ON ILMOITETTU MALAKIAN 4:6, ON KÄÄNTÄVÄ LASTEN SYDÄMET ISIEN PUOLEEN. Hän on tuova takaisin viimeisen ajan valitut, ja he kuulevat vahvistetun profeetan antavan täsmällisen totuuden sellaisena kuin se oli Paavalilla. Hän asettaa totuuden ennalleen sellaisena kuin se oli heillä. Ja nuo valitut hänen kanssansa tuona päivänä tulevat olemaan nuo, jotka todella ilmituovat Herran ja ovat Hänen ruumiinsa ja ovat Hänen äänensä ja tekevät Hänen tekojaan. Halleluja! Näettekö sen?

Hetkellinen kirkon historian tarkastelu osoittaa, kuinka tarkka tämä ajatus on. Pimeänä aikana Sana melkein kokonaan katosi kansalta. Mutta Jumala lähetti Lutherin SANAN kanssa. Luterilaiset puhuivat Jumalan puolesta tuona aikana. Mutta he organisoituivat (järjestäytyivät kirkkokunnaksi), ja jälleen puhdas Sana oli kadotettu, sillä organisaatio pyrkii kohti uskontunnustuksia ja uskonkappaleita eikä kohti pelkkää Sanaa. He eivät voineet kauempaa puhua Jumalan puolesta. Sitten Jumala lähetti Wesleyn, ja hän oli Sanan ääni aikanansa. Ihmiset, jotka ottivat hänen ilmestyksensä Jumalalta, tulivat eläviksi kirjeiksi, joita kaikki heidän päiviensä ihmiset voivat lukea ja jotka he tunsivat. Kun metodistit (Wesleyn opetuksen perustalle järjestäytynyt kirkkokunta) epäonnistuivat, Jumala nosti esiin muita, ja niin on läpi vuosien tultu tähän aikaan, jolloin maassa on taas toinen kansa, jotka heidän sanansaattajansa alaisena tulevat olemaan lopullinen ääni viimeiselle seurakuntajaksolle.

Niin, kirkko ei enää ole Jumalan äänitorvi. Se on vain oma äänitorvensa. Niinpä Jumala kääntyy sitä vastaan. Hän saattaa sen häpeään profeetan ja morsiamen kautta, sillä Jumalan ääni tulee olemaan hänessä. Se tulee olemaan, sillä Ilmestyskirjan viimeisen luvun jae 17 sanoo: "Henki ja morsian sanovat: 'Tule'." Vielä kerran maailma tulee kuulemaan suoraan Jumalalta kuten helluntaipäivänä; mutta tietysti tämä Sana-Morsian tullaan hylkäämään kuten ensimmäisenkin seurakuntajakson aikana.

Nyt Hän on huutanut tälle viimeiselle ajalle: "Teillä on Sana. Teillä on Raamattuja enemmän kuin koskaan ennen, mutta te ette tee Sanalle muuta kuin jaatte sitä ja hakkaatte sitä kappaleiksi ottaen mitä haluatte ja jättäen pois sen, mitä ette halua. Teitä ei kiinnosta sen ELÄMINEN, vaan siitä väitteleminen. Haluaisin mieluummin, että olisitte kylmiä tai kuumia. Jos olisitte kylmä ja hylkäisitte sen, voisin kestää sen. Jos tulisitte valkohehkuisen kuumiksi tunteaksenne sen totuuden ja elääksenne sen, Minä ylistäisin teitä siitä. Mutta kun te yksinkertaisesti otatte Minun Sanani ettekä kunnioita sitä, täytyy Minun vastavuoroisesti kieltäytyä tunnustamasta teitä. Minä oksennan teidät ulos suustani, sillä te kuvotatte Minua."

Jokainen tietää, että juuri haalea vesi tekee vastenmielisen olon jos sitä juodaan. Jos haluatte oksennuslääkettä, on haalea vesi yksi parhaita asioita tähän. Haalea [suomekielisessä Raamatussa "penseä"] seurakunta, kirkko, on saanut Jumalan sairaaksi, ja Hän on julistanut oksentavansa sen ulos. Tämä muistuttaa meitä siitä, mitä Hän tunsi juuri ennen vedenpaisumusta, eikö vain?

Oi, Jumala haluaisi, että seurakunta olisi kylmä tai kuuma. Paras tietenkin olisi, että se olisi kuuma. Mutta se ei ole. Rangaistus on jo langetettu. Se ei enää ole Jumalan ääni maailmalle. Se tulee pitämään kiinni siitä, että se on, mutta Jumala sanoo, ettei se ole. Oi, Jumalalla on vielä ääni maailman ihmisiä varten, sillä Hän on antanut äänen morsiamelle. Tuo ääni on morsiamessa, kuten olemme sanoneet ja tulemme puhumaan siitä enemmän tuonnempana.

(2) Ilm. 3:17-18: "Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit."

Katsotaanpa nyt tämän jakeen ensimmäistä lausetta: "Sillä sinä sanot." Katsokaahan, he puhuivat. He puhuivat Jumalan äänitorvena. Tämä vahvistaa sen, mitä sanoin jakeiden 16-17 merkitsevän. Mutta vaikka he sanovatkin niin, ei se saa asiaa olemaan niin. Katolinen kirkko sanoo, että se puhuu Jumalan puolesta, sanoen olevansa Jumalan varmistettu ääni. Kuinka kukaan ihminen voi olla niin hengellisesti turmeltunut, on enemmän kuin saatan käsittää, mutta he tuottavat hedelmää sen siemenen mukaan, joka heissä on, ja me tiedämme, mistä tuo siemen tuli, emmekö tiedäkin?

Laodikean seurakunta sanoo: "Minä olen rikas ja minulle on lisääntynyt tavaraa, enkä minä tarvitse mitään [engl.käännös]." Tämä oli sen oma arviointi itsestään. Se katseli itseään ja tämä oli se, mitä se näki. Se sanoi: "Minä olen rikas." Se tarkoittaa, että se on hyvinvoipa tämän maailman asioiden suhteen. Se kerskailee Jaak. 2:5-7 edessä: "Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?" Minä EN väitä, etteikö rikas ihminen voisi olla hengellinen, mutta me kaikki tiedämme Sanan sanovan, että hyvin harvat ovat. Ne ovat köyhät, jotka ovat vallitsevina todellisessa seurakuntaruumiissa. Jos nyt sitten seurakunta (kirkko) tulee täyteen hyvinvointia, tiedämme me vain yhden asian: "Ichabod" on kirjoitettu sen porttien ylle! Ette voi kieltää tätä, sillä se on Sana.

Lue koko artikkeli in...
LAODIKEAN SEURAKUNTAJAKSO


  Raamattu Sanoo...

Katso, minä seison ovessa ja kolkutan: jos joku minun ääneni kuulee ja avaa oven, sen tykö minä tahdon mennä sisälle, ja pitää ehtoollista hänen kanssansa ja hän minun kanssani.

Joka voittaa, sen minä annan istua minun kanssani minun istuimellani, niinkuin minäkin voitin ja olen minun isäni kanssa hänen istuimellansa istunut.

Jolla korva on, se kuulkaan, mitä Henki seurakunnille sanoo.

Ilmestyskirja 3:20-22Ilmestyskirja.
Jatkaa seuraavalle sivulle.
(Kristus Seurakunnan Ulkopuolella.)


Tiedämme,
että se on,
sillä
Israel on mennyt
takaisin
Palestiinaan.Viesti Napa... Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Teot Profeetta sarjan.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoissa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

Napsauttamalla kuvaa ladataksesi PDF tai täysikokoinen kuva.


Teot Profeetta sarjan.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Englanti)

Vuorenrinteellä
ja ruusupensaan
lumen Kiinassa.

Lilieskuva tuli.

Tulenpatsaassa
- Houston 1950.

Kevyt pyramidi
kallioon.