Bekende Leringen van de Boodschap.


   Het slangenzaad.

Het slangenzaad.

In het begin had Eva niet te eten van een appel. Ze had seks. "Met Adam?" je zegt. Nee, Adam was haar man. Het was met de slang. De slang was niet een slang. Hij werd dat nadat God hem vervloekt had (Gen. 3). Hij was een rechtopstaande dier die kon praten en whoose zaad kon mengen met de vrouw is. Sommigen zouden noemen hem een missing link, maar God schiep alle wezens, inclusief de slang. Het resultaat van deze vereniging was Kaïn, de bijbel zegt dat hij 'van' de boze. Dit betekent 'geboren'. De vloek van Eva was de pijn tijdens de bevalling. Dit was de reden dat Christus geboren moest worden van de 'maagdelijke' - naar de genetica van het menselijk ras vermengd met de slang te omzeilen. Vloek van de slang was "op uw buik zult gij gaan". Dit is toen hij een slang. De Bijbel zegt: "Noach was in zijn geslachten." Hij was perfect onder zijn gelijken, en hij was ook de laatste rasechte zoon van God. Sindsdien is de genetica van het menselijk ras is helemaal in de war. God zei tegen de vrouw dat haar zaad het zaad van de slang zou overwinnen.
Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is (Gen 3:20). Adam was niet de vader van alle leven.

Downloaden    Het slangenzaad


   De Godheid.

De Godheid.

Veel mensen geloven dat God is samengesteld uit drie personen. Een Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ben een vader, een zoon, en een mens. Maar ik heb maar 1 naam. De "kantoren" van de vader, de zoon en de mens, zijn afhankelijk van een relatie met anderen. God is dezelfde. In het Oude Testament had God een relatie met ons als 'Vader'. Toen hij werd gemanifesteerd op aarde als onze Redder, Hij werd de 'Zoon van God' genoemd en sinds de oprichting van de kerk op de dag van Pinksteren (Handelingen 2) Hij werd de Heilige Geest wonen in Zijn kerk. Hij is slechts een persoon echter dat we Jezus Christus noemen. Paulus de apostel Hem te ontmoeten op een dag als een licht helderder dat de middagzon (Handelingen 9). Paulus zei: "wie bent u Heer". Paulus was een Jood en hij wist dat dat licht was dezelfde die de kinderen van Israël uit Egypte leidde. Hij noemde Hem Heer. De Heer zei terug: 'Ik ben Jezus'.

Downloaden   De Godheid Verklaard.


   Waterdoop.

Waterdoop.


Waterdoop. - 1933.

Waterdoop, betekende dat ons oude leven dood en begraven was, en dat we nu accepteren het leven van Christus in ons. Dit was volledige onderdompeling, niet sprenkelen, en het gebruik van de naam van de Here Jezus Christus, niet de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest, die de kerken gebruiken. Dit was een katholieke doctrine en de protestanten hebben net bleef het. Dit komt omdat de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest is de Here Jezus Christus. Elke persoon die werd gedoopt in het boek Handelingen was in de naam. Ik vergelijk dit met een huwelijk ceremonie waar een meisje niet trouwen vriend, zoon, en de mens, zelfs tho al die dingen waar zijn, maar ze nemen zijn naam.


   Huwelijk en Echtscheiding.

Huwelijk en Echtscheiding.

Broeder Branham begint dit bericht door uit te leggen er zijn twee scholen van denken. Deze zijn Legalisme en Calvanism en dat beide hebben ongelijk. De meeste kerken zijn sterk op het juridische aspect, maar het dient te bedenken dat er is een genade aspect.

Terwijl op zoek naar de Heer voor dit bericht in de heuvels boven Tucson, de pijler van vuur werd gezien en neer gaan boven de plaats waar hij aan het bidden was. De school kinderen werden laten uit van school om het schouwspel te bekijken.

Zien   The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light. (Engels)

Downloaden   Huwelijk en Echtscheiding


   Downloaden ...

Klik op de afbeelding voor groot formaat foto te downloaden.


De Gestalte van een
Volmaakt Mens
(PDF)

De Vuurkolom
- Schouder.

De 3 koninkrijken van
de mens.

De zeven dimensies.

 

Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

Licht op een piramide
rock.

   De Schrift zegt...

Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.

Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Lukas 17:29-30Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.