Handelingen van de Profeet.


   Inleiding...

In 1969, Dominee Pearry Green, van Tuscon Tabernakel, (Arizona, USA.) een serie van preken gepredikt, waarin zijn persoonlijke ervaringen en enkele gebeurtenissen heeft in het leven en het ministerie van William Branham.

Deze inspirerende serie werd later overgezet, en gevormd in het boek bekend als "De Handelingen van de profeet".

Ik las dit boek in 1970, en werd overtuigd van de waarheid van deze dingen. Wat een geweldige erfenis Broeder Green heeft verlaten ons, waarvoor ik dank mijn Heer en Heiland, Jezus Christus.

Aangezien de hoofdstukken zijn vertaald, zal zij worden toegevoegd in het downloaden onderstaande. God zegene je als je leest.

Webmaster.


   Downloaden...

Downloaden.


The Acts of the Prophet

(PDF Engels)

Preface.
Chapter 1  - The Forerunners.
Chapter 2  - Of whom the World is not worthy.
Chapter 3  - Voice of the Sign.
Chapter 4  - This day this Scripture is Fulfilled.
Chapter 5  - Early Life and Conversion.
Chapter 6  - 1933.
Chapter 7  - 1937.
Chapter 8  - The Angel Appears.
Chapter 9  - The Third Pull.
Chapter 10 - More than a Prophet.
Chapter 11 - The Cloud.
Chapter 12 - Earthquake Judgement.
Chapter 13 - God is Light.
Chapter 14 - Sabino Canyon.
Chapter 15 - The Tent Vision.
Chapter 16 - The Accident.
Chapter 17 - Last Moments.
Chapter 18 - Following a Man.
Chapter 19 - Lifting up a Man.

  Gedeeltelijke vertalingen.

Gedeeltelijke vertalingen zijn op deze pagina's.

Hoofdstuk 1 De voorlopers.
Hoofdstuk 2 Rechtvaardiging van de Profeet.
Hoofdstuk 3 De Stem van het Teken.
Hoofdstuk 6 Ohio Rivier 1933.
Hoofdstuk 8 Engel Verschijnt.
Hoofdstuk 8 Eerste en tweede Trek.
Hoofdstuk 10 Zeven Gemeente-tijdperken.
Hoofdstuk 11 De Wolk.
Hoofdstuk 12 Aardbeving Oordeel.
Hoofdstuk 13 God is Licht.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engels)

De Zeven Zegels.

 

Voordat...

Na...

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot
Mij Kwam.
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engels)

God Verborgen En
Geopenbaard In Eenvoud.

(PDF)

  De Schrift zegt...

En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen?

Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.

Mattheüs 17:10,11


Iets kan niet komen
uit het niets.
Een programma kan
niet schrijven zelf.
Leven kan niet komen
uit niet-Leven.
Duurt het intelligentie.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.