Engel Verschijnt.


  Handelingen van de profeet serie.

Engel Commissie.


Pearry Green.

Een van de vreemdste ervaringen Paulus betrof een hemelse visitatie die zich hebben voorgedaan toen hij werd uitgestuurd naar Rome als een gevangene, onder leiding van een kapitein van de Romeinse soldaten. Voordat ze uit Kreta begonnen, had Paulus vertelde de kapitein van het schip dat ze niet moeten varen. Maar de kapitein een mens van de zee, nagedacht dat hij wist de windomstandigheden weer en de zee beter dan Paulus, zodat hij toch varen. Ze waren slechts een paar dagen van het eiland, toen ze zijn ingesteld op door een hevige storm. Ze gooiden pakken en vracht overboord te verlichten van het schip, opdat het zinken en alle omkomen. Paulus was stil voor een tijd tot, zoals we kunnen in Handelingen 27:21,22 lezen:

21 En als men langen tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen, en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben, en van Kreta niet afgevaren te zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben;
22 Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn; want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip.

U zal moeten toegeven dat dit een heel vreemde verklaring voor een man, zelf een gevangene was, aan degenen die belast zijn met het schip te brengen. Wanneer iedereen was uit vrees voor hun leven, hij zei dat ze naar hem luisteren moeten, maar nu ze van goede moed, want niemand moeten zou omkomen, hoewel het schip verloren zou gaan. Op welke autoriteit zou een man net als Paulus, een gevangene, spreken zo'n uitspraak? Vers 23 zegt:

23 Want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien,
24 Zeggende: Vrees niet, Paulus,
(Note that the angelic being first calmed the fears of the man, Paul, by telling him not to fear) gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen.
25 Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is.

Nu waarom heeft Paulus spreken over deze bevoegdheid? Het was omdat God zond een engel te staan door hem en Paulus sprak de woorden die deze engel hem vertelde. Aangezien de Engel een boodschapper van God was, kon Paulus zeggen "Zo zegt God"
-----

Na de vreemde vroeg leven van Broeder Branham, na zijn bekering, de jaren voorbij en hij diende God tot de beste van zijn vermogen als een pastoor en arbeider in het Koninkrijk van God. Hij hield zelfs een baan als een spel warden in Indiana. Het begin van wat moest worden van een enorme verandering in zijn leven en de ministerie is opgetreden in begin maart 1946 toen hij thuiskwam voor de lunch en liep onder een esdoorn-boom in de voortuin van zijn huis, op 8th Avenue in Jeffersonville, Indiana. Aangezien hij overging onder de boom, vertelt hij dat een machtig, haasten wind kwam in de boom. Het raakte de bovenkant van de esdoorn en het leek hem dat de boom zou worden gescheurd vaneen. De enorme impact veroorzaakt hem te spreiden. Zijn vrouw en anderen liep naar hem denken dat hij ziek was geworden. Hij draaide zich om naar haar en zei deze woorden, "Voor meer dan twintig jaar die ik niet in staat geweest om te begrijpen van dit ministerie, dit vreemd gevoel op mezelf. I can't go op uitzien. Ik heb het antwoord te hebben.
-----

Hebben opgebouwd zijn geest en zijn bedoelingen verklaarde, Broeder Branham ging alleen naar God zoeken op een geheime plaats, bepaald om te weten het antwoord en rust te vinden in zijn hart over dit vreemd gevoel en deze verschijnselen.
-----

Broeder Branham lagen uitgestrekt op zijn gezicht in de grot voor God. Toen hij had zijn hart uit gebeden in oprechtheid, vraagt God, zei hij, dat hij ging rechtop zitten en op een antwoord wachtte. Hij was gewoon zitten, wachten tot God te spreken terug. Hoeveel keer hebben we horen hem zeggen, "Zij die op de Heer wachten..." Zo vaak wanneer we bidden, wij doen alle praten, en zodra we zijn door praten, we opstaan en verlaten. Hij zei dat het geheim is nadat u gebeden heb te hebben geduld om te wachten totdat God terug spreekt. Dat is als je gelooft dat God je heeft gehoord, dan wachttijd voor het antwoord. Broeder Branham had zich aan de wil van God in zijn leven gepleegd.

Het was ongeveer de 11e uur die hij zag een zacht licht verschijnen voor hem. Hij keek op en ga naar deze licht gestegen en er hing dat grote ster. Het hoefde niet vijf punten als een ster, maar leek meer op een bal van vuur. Vervolgens hoorde hij voetstappen en een man van grote gestalte benaderde hem. De man woog misschien tweehonderd pond, had een donkere huidskleur, geen baard, met schouder lengte haren. Als de man viel zijn oog, Broeder Branham werd zeer angstig, maar de vreemdeling keek hem op een vriendelijk manier en begon te spreken. Net zoals de Engel door Paulus stond op en gaf hem instructies dus deze Engel stond door Broeder Branham en gaf hem instructies. Ik heb deze instructies hier geplaatst in zeven verschillende categorieën:

“Wees niet bang,” zei de Engel, Broeder Branham zetten op mijn gemak, en het voortdurende, zeggend, “Ik ben een boodschapper, gestuurd tot u van de aanwezigheid van de Almachtige God.” Dat was de eerste fase, kalmerende alle angsten en identificeren van zichzelf.

In de tweede fase sprak hij aan Broeder Branham over zijn leven, zeggen: “Ik wil u om te weten dat je vreemd leven is geweest voor een doel bij de voorbereiding van u een werk te doen, die God heeft verordend voor je te doen vanaf uw geboorte.”

Derde fase: de engel hem te vertellen dat er waren bepaalde voorwaarden die hij moet voldoen aan en houden. Hij zei: “Als u oprecht, en kunt u de mensen om te geloven dat je...” En toen ging hij op de vierde fase - de resultaten:

Hij zei: “... niets zal staan voor uw gebeden, niet zelfs kanker!”

Nu merken de woorden van de engel tot nu toe. Hij zette van Broeder Branham op hun gemak en identificeerde zich. Hij vertelde hem dat hij over zijn verleden leven en doel wist. Ook vertelde hij hem moest hij oprecht, en dat mensen hadden hem te geloven. Ik wil dit in mijn eigen woorden te zeggen: Als een Engel van God, Broeder Branham vertelde dat hij oprecht moet zijn, hoeveel meer zo moeten we te horen krijgen oprecht? Het was ook belangrijk dat hij mensen om te geloven krijgen, dus, als je niet dat Broeder Branham gelooft als een profeet van God voor dit tijdperk, dan zijn boodschap en zijn ministerie niet voor u waren.

De vijfde fase van het angel's message was een waarschuwing aan de mensen hun zonden belijden, voordat zij kwam voor deze man van God, en dat hij moest vertellen de mensen dat hun gedachten luider voor de troon van God spreken, dan hun woorden. Dit was een waarschuwing aan de mensheid.

Toen de engel ging naar de zesde fase en vertelde Broeder Branham dingen over zijn leven en toekomstige ministerie. Hij werd verteld dat hij voor menigten over de hele wereld prediken zou en dat hij zou staan in verpakte auditoria, met mensen afgewend wegens gebrek aan ruimte. Zijn kerk in Jeffersonville zou worden op een centrale plek waar mensen komen zou van over de hele wereld, op zoek naar zijn gebeden voor hun bevrijding.
------

Hier stond een Engel van God vertelde hem, “U zult verkondigen voordat menigten, en duizenden over de hele wereld zal tot u komen voor gebed en raadsman.” Niet alleen dat, maar de engel ging verder met te zeggen dat “u bidden voor koningen en vorsten en potentaten.”

Vertaalde uittreksels uit... "The Acts of the Prophet".
Chapter 8 - Angel Appears
(PDF Engels)


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

Chapter 8
- Angel Appears

(PDF Engels)

Voordat...

Na...

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.
(PDF Engels)

Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

  De Schrift zegt...

Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.

Lukas 17:33Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.