God is Licht.


   Handelingen van de profeet serie.


Pearry Green.

“En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.”
1 Johannes 1:4,5

Johannes, de geliefde discipel van de Heer Jezus Christus, was zo dicht een vriend aan Jezus dat hij zijn hoofd vaak in Jezus boezem zou brengen. Wordt het dichtst bij hem, moet hij hebben geweten dat Jesus was een mens. Nog begint, het evangelie de Johannes, geschreven na de kruisiging, opstanding en Hemelvaart van Jezus, met de woorden: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God... En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd...” Johannes had uiteraard een openbaring ervaren tussen de tijd van zijn persoonlijke Gemeenschap met Jezus van Nazareth en de tijd toen hij schreef zijn evangelie. Johannes' openbaring voortgezet, want in zijn brief, hij schrijft: “En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is...” Eerste Johannes kenden hem als een man, dan het woord, tot slot als licht. Licht in een Schriftuurlijke gevoel is dat die duisternis verdrijft, waardoor een om te zien met zijn geestelijke ogen.

Laten we onderzoeken de ervaringen van Mozes met God als licht. Zijn eerste contact met het bovennatuurlijke fenomeen Gods kwam zoals God in een struik die brandde verscheen, maar niet werd geconsumeerd. Mozes afgeweken om te zien dit die trotseerde de zintuigen en God sprak tot hem: leveren aan hem instructies die hij moest nemen tot de kinderen Israels in Egypte. De volgende zo'n aanleg gebeurde toen Mozes de kinderen van Israël uit hun knechtschap leidde en werden ze vergezeld door de pijler van het vuur door de nacht en de cloud overdag. De Schrift wijst erop dat God een van deze tekenen begeleiden niet verwijderen. Later wanneer Mozes besteeg de berg de zoeken God, de Schrift zegt dat een grote wolk de berg bedekt, “En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israels. En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.” Zoals elders in de Schriften heet dit “der heerlijkheid des HEEREN”.

Ezechiël gemeld dat toen hij in de geest zag hij "visions of God." Hij sprak van een wervelwind... uit het noorden, een grote wolk en een brand in de vouwen zelf, en een helderheidsgraad was ook over, en uit het midden daarvan "als de kleur van amber, uit het midden van het vuur." (Merk op de wervelwind uit het noorden, en herinneren van de wervelwind die kwam aan Broeder Branham, uit het noorden, Hoofdstuk 12.) Ezechiël spreekt in 1:26-28, van een troon, en dat het uiterlijk van de ene op de troon van de lendenen naar beneden, was “de gedaante van vuur,” maar, van de lendenen omhoog, “als de verf van Hasmal”

Mozes maakt vermelding van vuur, maar vermeldt niet de kleur oranje evenals Ezechiël. Maar wat is de normale kleur van vuur? Het kan afwisselend beschreven worden als roodachtig - gele of roodachtig - oranje of geelachtig groen, dat is Amber.
-----

Als er een mysterie over deze ervaring van Johannes is, en de stem van de zevende engel is tot het einde van de mysteries, dan is dit mysterie is om ook voor deze generatie duidelijk worden gemaakt. Inderdaad, geen andere generatie heeft gezien, veel minder had opgenomen op film, de Pilaar van Vuur. Vanaf de dag van zijn geboorte, door zijn jeugd, en in zijn bediening, Broeder Branham werd goed op de hoogte met de verschijning van dit licht. Als een jongen meldde hij de kleur als geelachtig - groene. Ten slotte ontdekte hij dat geelachtig - groene heet amber. Het licht leek menigten in 1933 op de Ohio-rivier, maar niet op dat moment werd gefotografeerd. Op 24 januari 1950 in Houston Texas, een foto is genomen die het licht opnemen. Deze foto werd door Mr. George J. Lacy, Examinator Ondervraagde Documenten, Houston Texas, onderzocht en authentieke uitgesproken.

In eind 1958 decor God opnieuw het voor een foto van Zijn bovennatuurlijke licht, aan de Lakeport, Californië, Fairground. Een fotograaf met uitstekende apparatuur nam twee kleuren foto's van Broeder Branham terwijl hij preekte. De eerste foto was normaal en bevatte alle details van de scène: de preekstoel, de microfoon, Broeder Branham prediking, een elektrische schakelbord aan de wand, en een grote regeling van lelies in een vaas op de grond voor de preekstoel.


Vóór...

Na...

De tweede foto van dezelfde locatie, bevat ook deze details, maar het was niet een normaal beeld. Deze foto bevat veel extra detail dat niet werd gezien door de aanwezigen. Achter de Broeder Branham, en op zoek naar beneden over hem, is een perfecte Profiel van een gezicht dat alleen kan worden omschreven als die van Jezus Christus. Een bovennatuurlijke altaar en zeven likt van vuur, die worden gesproken in Openbaring als de "zeven geesten van God" die "voor de troon" ook aanwezig in de afbeelding zijn. De lelies lijken te zijn uitgegroeid tot een groot formaat; zij verlengen nu boven Broeder Branham's hoofd in de afbeelding (Christus de lelie van de vallei). De Engel des Heeren is ook gezien in dit beeld met een trein van brand procedure van hem die ook Broeder Branham omhult. De Engel heeft likt van brand stroomt uit van zijn vingertoppen.
-----


   Pilaar van Vuur
   - Schouder

Aan de achterzijde van de Zielen Harbor Kerk in Dallas, Texas, in maart, 1964, was een andere vreemde foto van Broeder Branham genomen die bleek een bovennatuurlijke licht. Het licht verschenen in deze foto als een vreemde lik van vuur van de Helderziende rechterschouder. (Mensen die Broeder Branham kenden zijn vertrouwd met het feit dat hij altijd droeg zijn rechterschouder lager zijn dan links van hem. De zalving was altijd op zijn recht, waar de Engel des Heeren stond.)
-----

Aan het hoofd van Alvernon Way Street, in Tucson, is er een spoor dat omhoog leidt, in de massale Catalina Bergen tot een piek genaamd Vinger Rots. De piek is zichtbaar vanuit de stad. In februari van 1965 klom Broeder Branham, met een last op zijn hart om toestemming om te prediken van de waarheid van huwelijk en scheiding, omhoog langs deze route naar een canyon onder Vinger Rots.

Hij zocht er ijverig God in gebed en terwijl hij aan het bidden was in deze canyon, een grote oranje gekleurde wolk, gevormd als een paraplu, werd gezien over de bergtop afdalen en weer stijgen. De voorstelling werd herhaald drie keer en was duidelijk blijkt uit de stad. De kinderen van de school waren zelfs laten uit de school voor vijfenveertig minuten om naar te kijken van dit verschijnsel. Het was op dit moment dat broeder Branham kreeg de inspiratie terug naar Jeffersonville en prediken van de waarheid van huwelijk en echtscheiding. Deze machtige openbaring was misschien wel de grootste boodschap van alle aan de bruid van Christus in het helpen van hen rechtzetten van hun leven. Eens te meer God gehandeld zoals hij gedurende de hele geschiedenis heeft, verschijnen in een Pilaar van Vuur om te praten met de mens, waaruit opnieuw blijkt dat God licht is.

Als alleen mannen kon zien...

Vertaalde uittreksels uit... Acts of the Prophet - Chapter 13.
(PDF Engels)


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Pearry Green personal
testimony.
(PDF Engels)

Chapter 13
- God is Light
(PDF Engels)

Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Eerste Johannes
wist Jezus
als een Man,
dan het Woord,
tot slot
als Licht.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.