Heren, is dit de tijd?

<< vorige

volgende >>

  Eindtijd serie.

Piramideformatie binnen die engelen.


William Branham.

Lees het volledige rekening in...
Heren, is dit de tijd?

Openbaring 10:7,
7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij Zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

Nu, gedurende mijn hele levensreis zijn er dingen gebeurd, die ik niet kon begrijpen. Een van de dingen die ik niet kon begrijpen was toen ik een kleine jongen was en die visioenen tot me kwamen. Ik zag ze dan en vertelde mijn ouders de dingen die zouden gaan gebeuren. Ze dachten dat ik alleen wat zenuwachtig was. Maar het vreemde van de zaak was, dat het precies gebeurde op de wijze dat het werd gezegd. U zegt: “Was dat vóór uw bekering?” Ja. “Gaven en roepingen zijn onberouwelijk”, zegt de Bijbel. U wordt in deze wereld geboren voor een of ander doel. U krijgt niet... Uw bekering brengt geen gaven ze zijn u voorbestemd. Nu, op mijn levensweg toen ik een kleine jongen was, was mijn verlangen... ik was niet tevreden met het land waarin ik woonde. Ik verlangde er op de een of andere manier naar om naar het westen te gaan.

-----
Het moet tien uur op de dag zijn geweest toen mijn vrouw probeerde de kamer binnen te komen. Toen gebeurde het. Ik kreeg een visioen die morgen en ik... op de een of andere manier... Nu bedenk, het was geen droom! Er is een verschil tussen dromen en visioenen. Dromen komen wanneer u gaat slapen. Visioenen komen, wanneer u niet in slaap raakt. We zijn op die manier geboren. Het normale menselijke wezen is, als hij droomt, in zijn onderbewustzijn. En zijn onderbewustzijn is ver van hem verwijderd. Zijn zintuigen zijn actief zo lang hij in zijn eerste bewustzijn is. In dit bewustzijn bent u normaal. U ziet, proeft, voelt, ruikt, hoort; maar wanneer u in uw onderbewustzijn bent, in slaap, ziet u niet, noch proeft u, voelt, ruikt of hoort u. Maar er is iets wanneer u droomt, wat u terugbrengt naar dit bewustzijn. Er is een geheugen, dat u zich iets doet herinneren, waar u jaren geleden over droomde. Een normaal menselijk wezen is op die wijze. Maar wanneer God iets voorbestemt, voor de ziener is dit onderbewustzijn niet ver weg van hier, maar bij hèm liggen beide bewustzijnsgebieden vlak bij elkaar. De ziener gaat niet slapen in een visioen hij beschikt nog steeds over zijn zintuigen en ziet het.

-----
Nu, in dit visioen, zoals ik zei, keek ik en ik zag een vreemd iets. Nu, het scheen of mijn kleine zoon Jozef naast mij stond. Ik was met hem aan het praten. Nu, als u heel nauwkeurig op het visioen acht wilt geven, zult u zien waarom Jozef daar stond. Ik keek en daar was een grote struik. En op deze struik zat een formatie vogels hele kleine vogeltjes, ongeveer anderhalve centimeter lang en anderhalve centimeter hoog ze waren kleine oudgedienden. Hun kleine veren waren verfomfaaid. Er zaten er ongeveer twee of drie op de bovenste tak, zes of acht op de volgende tak en vijftien of twintig op de volgende tak zo naar beneden komend in de vorm van een piramide. Die kleine kerels kleine boodschappers waren behoorlijk uitgeput. Ze keken naar het oosten en ik was in Tucson, Arizona, in het visioen. Want Hij deed het opzettelijk zo, dat Hij niet wilde dat ik in gebreke zou blijven te zien waar het was. Ik was bezig een klit van de stekelnachtschade uit de woestijn van me af te trekken. Ik zei: “Nu, ik weet dat dit een visioen is en ik weet dat ik in Tucson ben. En ik weet dat die kleine vogels daar iets voorstellen.” Ze keken naar het oosten. Plotseling kregen ze de ingeving te gaan vliegen en weg gingen ze, naar het oosten.

Zodra zij weggingen, kwam er een formatie van grotere vogels. Zij zagen eruit als duiven met scherp gepunte vleugels en een grijsachtige kleur, een klein beetje lichter van kleur dan deze eerste, kleine, boodschappers. En zij kwamen snel oostwaarts. Toen ze nog maar net uit mijn gezicht verdwenen waren, keerde ik mij opnieuw om, om in westelijke richting te kijken, en toen gebeurde het. Er kwam een explosie die werkelijk de hele aarde deed schudden! Nu, mis dit niet! En u op de band, wees er zeker van dat u dit goed begrijpt!

Eerst een explosie! Ik dacht dat het klonk als een geluidsbarrière, of hoe u het ook noemt, wanneer vliegtuigen door de geluidsbarrière gaan en het geluid terug komt naar de aarde. Het schudde gewoon, alsof... het bulderde, van alles! Het zou zoiets als een geweldige donder- en bliksemslag geweest kunnen zijn. Ik zag het weerlicht niet. Ik hoorde alleen die grote explosie die losbarstte, die klonk alsof het ten zuiden van mij was; in de richting van Mexico.

Maar het schudde de aarde en toen dit gebeurde (ik stond nog steeds westwaarts te kijken) zag ik, ver weg in de eeuwigheid een formatie van iets aankomen. Het zag eruit alsof het kleine stipjes zouden kunnen zijn. Het waren er niet minder dan vijf en niet meer dan zeven. Maar ze waren in de vorm van een piramide, zoals deze boodschappers, die kwamen. Toen dat gebeurde, hief de kracht van de Almachtige God mij op om hen te ontmoeten. Ik kan zien... Het heeft me nooit losgelaten... Acht dagen zijn voorbijgegaan en ik kan het nog steeds niet vergeten. Ik heb nog nooit iets gehad dat mij zo bezorgd heeft gemaakt als dat. Mijn gezin kan het u vertellen.

Ik kon die engelen zien, die achterwaarts gerichte vleugels, ze bewogen zich sneller dan het geluid zich zou kunnen verplaatsen. Ze kwamen uit de eeuwigheid in een fractie, als in een oogwenk. Niet genoeg om met je oog te knipperen. Ze waren er in een oogwenk. Ik had geen tijd om te tellen. Ik had er geen tijd voor, het was alleen maar zien. Het waren machtige wezens, grote machtige engelen, sneeuwwit! Hun vleugels waren naar achteren uitgespreid en ze deden van 'fffjjjoe fffjjjoe', [een fluitend geluid Vert.] en toen het gebeurde, werd ik opgenomen, deze piramideformatie binnen. Ik dacht: “Nu, dit is het.” Ik was over m'n hele lichaam verdoofd en ik zei: “O. Dit betekent dat er een explosie zal zijn die me zal doden. Ik ben nu aan het einde van mijn weg gekomen. Ik moet het mijn mensen niet vertellen, wanneer dit visioen weggaat. Ik wil niet dat zij erover weten, maar de hemelse Vader heeft mij nu laten weten dat mijn tijd voorbij is. Ik zal het mijn gezin niet vertellen, zodat ze zich zorgen over me zullen maken, dat hij op het punt staat te gaan; deze engelen zijn voor mij gekomen en ik zal nu vrij spoedig worden gedood in de een of andere soort explosie.”

Toen kwam tot me, terwijl ik in deze 'formatie' was: “Nee, dat is het niet. Als het jou zou hebben gedood, zou het Jozef hebben gedood”, en ik kon horen dat Jozef me riep. Toen keerde ik me opnieuw om en ik dacht: “Here God, wat betekent dit visioen?” Ik vroeg het me af en toen kwam het tot me. Niet een stem het kwam gewoon tot me. O! “Dat zijn de engelen van de Here die komen om me mijn nieuwe opdracht te geven!” En toen ik dat dacht, hief ik mijn handen op en ik zei: “O, Here Jezus, wat wilt U me laten doen?” En het visioen verliet me. Bijna een uur lang kon ik niet voelen.

Nu, u mensen weet wat de zegeningen van de Here zijn. Maar de kracht van de Here is volkomen anders. De kracht van de Here op dat soort momenten, heb ik vele, vele keren eerder in visioenen gevoeld, maar nog nooit op die wijze. Het voelt als een “eerbiedige vreze”. Ik was zo bevreesd, dat ik als verlamd was in de tegenwoordigheid van deze wezens. Ik vertel de waarheid. Zoals Paulus zei: “Ik lieg niet.” Hebt u mij er ooit op betrapt dat ik ooit maar iets verkeerd zei over zoiets dergelijks? Er staat iets op het punt te gebeuren! Toen, na een poosje, zei ik: “Here Jezus, als ik gedood zal worden, laat het me weten, zodat ik mijn gezin hierover niet zal vertellen; maar als het iets anders is, laat het mij weten.” Er werd niets geantwoord.

Nadat de Geest me, ik denk ongeveer een half uur of meer had verlaten, zei ik: “Here, als het dan betekent dat ik gedood zal worden en dat U met mij klaar bent op aarde; dat ik nu zal worden meegenomen naar huis als dat het is, dat is fijn; dat is goed.” Ik zei: “Als het zo is, laat het me weten. Zend Uw kracht weer terug op mij. Dan zal ik weten dat ik daarover niets aan mijn gezin of wie dan ook moet vertellen, omdat U op het punt staat om me te komen wegnemen.” En ik... en er gebeurde niets. Ik wachtte een poosje. Toen zei ik: “Here Jezus, als het dat niet betekende en het betekent dat U iets voor mij hebt te doen en dat het me later zal worden geopenbaard, zend dan Uw kracht.” En het haalde me bijna uit de kamer!!

Ik vond mezelf ergens terug in een hoek. Ik kon horen dat mijn vrouw ergens probeerde aan een deur te schudden. De deur in de slaapkamer was op slot. Ik had een Bijbel opengeslagen en ik was aan het lezen... Ik weet het niet, maar het was, geloof ik in Romeinen, het negende hoofdstuk, het laatste vers: “Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen, een steen des aanstoots, een kostbare steen en wie in Hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen.” Ik dacht: “Het is vreemd dat ik dat aan het lezen zou zijn.” (Terwijl de Geest me nog steeds vasthield in de kamer.) Ik sloot de Bijbel en stond daar. Ik liep naar de vensters (het was ongeveer tien uur op de dag, of later), ik hief mijn handen op en ik zei: “Here God, ik begrijp het niet. Dit is een vreemde dag voor mij. En ik ben bijna buiten mezelf.” Ik zei: “Here, wat betekent dat? Laat me het opnieuw lezen, als U het bent.” (Nu, dit klinkt kinderachtig!) Ik nam de Bijbel op en opende hem. Daar was het opnieuw op dezelfde plek Paulus, die de Joden vertelt dat zij probeerden om... die de Romeinen vertelt dat de Joden het probeerden te aanvaarden door werken, maar het is door geloof dat we het geloven.

-----
Ik geloof dat de zevende engel van Openbaring 10 de boodschapper van het zevende gemeente-tijdperk is van Openbaring 3:14. Herinner u... Nu, laat me het lezen. Even kijken waar ik kan lezen. Nu, dit was de zevende engel. maar in de dagen van de stem van de zevende engel,... (zevende vers) wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Nu, u bemerkt dat dit een engel was; en het is de engel van het zevende gemeente-tijdperk, omdat hier staat dat het de zevende engel van het zevende gemeente-tijdperk is. Als u wilt zien wie of waar de engel is... Openbaring 3:14. Het is de engel aan de Laodicéa-gemeente.

-----
Nu, luister aandachtig. De zevende engel van Openbaring 10:7 is de boodschapper van het zevende gemeente-tijdperk. Begrijpt u? Let nu op. “In de dagen...” Nu kijk hier. maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis ven God... Als hij bazuint, deze boodschapper, de zevende engel hier, bazuint hij zijn boodschap uit aan de Laodicéa gemeente. Let op wat voor boodschap hij had. Nu, het werd niet gegeven aan de eerste engel (het werd niet aan hem gegeven), de tweede engel, derde, vierde, vijfde, zesde; maar het is de zevende engel die dit soort boodschap had. Wat was het? Let op zijn soort boodschap: om al de geheimenissen van God te voleindigen die in het Boek geschreven staan. De zevende engel beëindigt al de geheimenissen, die er als losse eindjes hebben gelegen, door heel deze tijd van organisaties en denominaties heen de zevende engel verzamelt ze en voltooit het gehele geheimenis. Dat is wat de Bijbel zegt hij beëindigt het gehele geheimenis van het geschreven Boek.

-----
Denk er aan, de zevende engel zou bazuinen in de rijke Laodicéa-gemeente. “Ik ben rijk en heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.” Hij zei: “Gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt, en weet het niet.” Dat was zijn boodschap. O God, zend ons een profeet zonder vrees met 'Zo spreekt de Here', zodat het betuigde Woord van God door hem zal werken en bewijzen dat hij door God gezonden is. En wanneer hij komt, zal hij tegen die tijdperken bazuinen. Zeker zal hij het. Hij zal die Laodicéa-gemeente tegen zich opzetten. Zeker zal hij het. Ze deden het in elk ander tijdperk. Het zal in dit tijdperk niet veranderen. Het moet hetzelfde zijn.

Lees het volledige rekening in...
Heren, is dit de tijd?

Zie ook:... Bovennatuurlijke Wolk


  De Schrift zegt...

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Mattheüs 24:30Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van
de Profeet.
(PDFs)

Heren, is dit de tijd?

(PDF) - Mt Sunset.
Waar de wolk verscheen.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engels)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Engels)

Mijn
Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)