Zīmes gaidāmās Noķeršana prom.


  Pravietija Elija.

Pravietija Elija.

In Maleachija 3:23-24 [Maleahija 4:5-6 Angļu KJV] Dievs teica, ka Viņš sūtīs mums pravietis Elija „Pirms lielā un briesmīgs Kunga dienā.” Kad Jēzus tiek lūgts kāpēc skolotāji teica Elija vispirms nāks viņš teica viņiem, ka Elija nāks un atjaunot visas lietas. Tad viņš viņiem teica, ka Elija jau ir atnācis un identificēja viņu kā Jāni Kristītāju. Kad Jānis tika uzdots „Kas tu esi?” viņš teica: „Es esmu saucēja balss tuksnesī”. Tas bija Jesajas 40:3. Tātad cilvēks svaidīti ar Elijas garā bija jānāk un „atjaunot”. Es uzskatu, ka William Branham bija tas pravietis, lai atjaunotu lietas kas bija devusies off uz kļūdu. Jūs varētu domāt, ka tas izklausās dīvaini, bet Dievs ir pierādījis atkal un atkal ka tas nebija parasts ministrija, ar vīzijām, pārdabiskām aktiem, pat paaugstināšana mirušo (pēc tam, kad ārsti sertificējuši mirušo). Mums ir taisnība Jēzus atgriešanās laikā - Kunga briesmīgā diena.


  Angel Komisija.

Angel Komisija.

Viena nakts 1946. gadā Kunga eņģelis tikās Brāli Branham aci pret aci un teica, ka viņš ir ordinēts uzņemt dievišķo dziedināšanas dāvanu pasaulei. Eņģelis viņam teicu viņam tiks piešķirtas divas zīmes lai pierādītu, ka viņš ir sūtīts no Dieva. Viņš drīz atklāja, ka pirmā zīme bija pēc sava rakstura fiziski nogurdinošs, jo viņš turēja rokas slimo cilvēku, sajutot viņu nāvējošo slimību vibrācijas ceļo uz augšu roku uz viņa sirdi. Tās pirmajās dienās no viņa kalpošana viņš katru nakti lūdzas par simtiem cilvēku līdz brīdim, kad viņš jutās apreibis un būtu gandrīz noģībt no izsīkuma. Tad otrā zīme atnāca un tas izrādījās vairāk fiziski nogurdinoši nekā pirmais apzīmējums. Kad svaidījums no Svētā Gara sāka saskatīt nepatikšanām cilvēku, katrs vīzija sausinātas tik daudz par savu enerģijas ka viņš var tikai lūgties apmēram 15 līdz 20 cilvēki katru nakti. Eņģelis teica ja viņš varētu iegūt cilvēki tic tam, neviena slimība nevarētu pretoties viņa lūgšanām. Kad viņš protestēja ka cilvēki viņam neticēs jo viņa zemā statusa, tad Dievs bija pievienojis abus apzīmējumus par viņa komisijas pierādījumu.

Lejupielādēt...

Kā pie manis atnāca eņģelis, un viņa uzdevums.
(PDF Angļu)
The acts of the Prophet - The Angel Appears.

  Uguns pīlārs - Houstonā 1950.

Uguns pīlārs - Houstonā 1950.


William Branham.

In 1950. gada janvārī Houstonā, Teksasā, pārsteidzošs fotogrāfija tika pieņemts ar Douglas Studios. Jo fotogrāfija parādījās gaisma virs galvas Brāļa Branham formā ar halo. Negatīvu pārbaudīja George J. Lacy kurš bija FBI eksaminētājs aptaujāto dokumentu, lai noteiktu, vai nav gaisma varētu būt rezultāts nepareizas iedarbības, attīstīšana vai retušēšana. Izmeklēšana kalpoja pilnībā autentificēt faktu ka spilgtums bija izraisījusi gaisma, kas pārsteidza negatīvo. Šis attēls ir karājās zālē Reliģisko mākslas, Vašingtonā, kā vienīgā pārdabisku būtni kādreiz fotografēja.

Lejupielādēt (Angļu)   53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


  Svētie Raksti saka...

Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, īekāms nāks tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena.

Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu!“

Maleachija 3:23-24


  Pārdabisks mākonis.

Pārdabisks mākonis.


Pearry Green.

1962. gada 22. decembrī divus mēnešus pirms mākonis parādījās, Brālis Branhams saņēma vīziju sēžot savā midzenis Jeffersonville, Indiana, viens no tūkstošiem vīzijas ka viņš bija saņēmis savā dzīves laikā. 1962. gada 31. decembrī viņš teica šo vīziju viņa draudzes vidū Branham tabernaklā, Jeffersonville. Viņa vārdus uzklausīja aptuveni seši simti cilvēku klāt tajā naktī un ieraksta lentē kad viņš atnāca savu sprediķi ar nosaukumu „Kungi ir šis laiks?” Viņš pastāstīja, kā vīzijā viņš bija uz pusi kalna, noņemot cocklebur no bikšu kāju, kad pēkšņi viņš bija satriekts ar vareno eksplozija, tad apmeklēja septiņi eņģeļi. Viņš atzina draudzei ka viņš nezināja šīs vīzijas nozīmi. Vīzija satraukumu viņu ārkārtīgi, un nedēļās, kas sekoja, viņš pieminēja citus ka varbūt Dieva mērķis viņa dzīvē bija izpildīts un viņš bija tikt nogalināti sprādzienā. Viņš brīnījās, vai šie eņģeļi nēsā savu ķermeni tālu, kā tas tika darīts Mozum.

Neilgi pēc šīs pieredzes vīzijas, viņš kopā ar ģimeni pārcēlās uz Tucson, Arizona, un apmetās uz dzīvi tur. Viņš sludināja dažus sprediķus un sāka iederas dzīvi šajā tuksneša kopienā, bet tomēr vīzija vajāja viņu. Bija viņa laiks drīz būs uz augšu? Kad tas būtu?

Taisnība, ka viņa daba ir ārpustelpu cilvēks un mednieks, viņš atrada pats baudot iemīļoto sporta no platības, medības savvaļas tuksneša cūkas pazīstams kā Javelina. Tas bija šāda medību brauciena laikā ka satraucošais vīzija bija izpildīts.

Datums bija 1963. gada 7. marts. Bija rīts, un Brālis Branham bija izbraucis no nometnes palīdzēt saviem brāļiem un kolēģiem - medniekiem, Brāļi Fred Sothmann un Eugene Norman, atrodiet nenotveramo Javelina. Kā parasti viņš jau ir bijis veiksmīgs medībās viņa dzīvniekam. Viņš uzkāpa uz kores, vadot citus ceļā viņiem ir jāvēršas lai sastapties ganāmpulku cūku ko viņš iepriekš bija redzējis un viņš viņus piespieda uz leju, lai tiem. Atpūtas virsotnē kores uz brīdi, viņš pamanīja bija cocklebur sēklu viņa bikšu kāju. Neilgi pēc tam, kad viņš bija sasniedzis, lai novērstu to, sprādziens satricināja kalnu un, tā kā zemes drebēja zem viņa, viņš ielēca gaisā, nezinot, kas noticis vai ko gaidīt nākamo. Tur debesīs virs viņa, parādījās septiņi sīkie punkti, piemēram, lidmašīnas. Mazāk nekā piemiegta vēlāk šie punkti materializējās pirms viņa - piramīda eņģeļu ar vareno eņģeli augšpusē un trīs mazākas eņģeļi leju katrā pusē. Tāpat kā Pāvils teica, ka viņš bija nokļuvuši trešajās debesīs, tāpēc Brother Branham stāstīja, ka viņš bija „nokļuvuši” šīs eņģeļu konstelācijas vidū. Tas bija šajā laikā viņš bija dota komisijas: „Atgriezties atpakaļ uz austrumiem, no kurienes jums nāca un caur atklāsmi un vīzija, Dievs atklās Septiņus Zīmogus, kas ir aizplombētas noslēpumā jo Jānis Atklājējs tos uzrakstīja grāmatā Atklāsmes!”
[Septiņas Baznīcas Vecumu.]  [Septiņiem Zīmogiem.]

Brāļi ar viņu zināja par vīziju un viņi bija piedzīvojuši trīcošs kalnu, bet, cik man zināms, nebija informēti par eņģeļiem klātbūtne. Brālis Branhams viņiem teica tajā laikā ne pateikt nevienam cilvēkam, ko viņi bija redzējuši un dzirdējuši. Atstājot Tucson 1963. gada 13. martā, viņš atgriezās Jeffersonville. No 17. marta līdz 24., viņš sāka izcilākajiem un izskaidrojošs sērija sprediķus kādreiz ir zināms baznīcā.

Ņemot vienu zīmogs katru nakti, viņš, ar tiešu atklāsmi un iedvesmu no Svētā Gara katru dienu sludināja Dieva noslēpumus kuru Dievs bija apsolījis Daniel netiktu atklāts līdz laiku beigām. Tas bija laiks, kas runāts Rakstos, beigu laiks, un Dievs runāja caur savu pravieti, kā viņš vienmēr bija darījis, bet šoreiz vārds nāca veidā atklāsmes kas līdz šim netika runāts cilvēkam. Līgava tika parādīts, ka daudzas lietas ka viņi meklēja jau bija pagājuši. Tas jau bija laiks, līgava, “lai sevi gatavs.”

Ja jūs pārbaudīt fotogrāfiju no zinātnes - grūti izprotams mākonis, jūs varat redzēt seju Kunga Jēzus Kristus tajā, meklē un vērsta pret austrumiem, ar matiem, piemēram, vilnas, kā Jānis Atklājējs Viņam bija redzējis. Viņš parādījās nevis kā jauns vīrietis kā viņš bija, kad viņš karājās pie krusta pie trīsdesmit trīs, bet kā viņš, kurš ir tiesnesis pasaulē. Tas var būt grūti dažiem cilvēkiem, lai saņemtu, bet daudzās vietās tas saka Rakstos ka tad, kad tiek atklāts Cilvēka Dēlu, kad viņš parādās, tur būs mākoņi.

Tulkoti izraksti no... Acts of the Prophet.

Lejupielādēt (Angļu)   Is this the sign of the end Sir.

Lasīt pilnu kontu...   The acts of the Prophet
- Pearry Green.


  Vai Dievam pakalpojumu.

Vai Dievam pakalpojumu.

Daudzi cilvēki vēlas kalpot Dievam, bet nezinu kā. Viņi pieļauj kļūdu rīkojoties par to nepareizā veidā.

In 1 hronikā 13 Dāvids vēlējās darīt Dievam kalpošanu, atgriežas vēlreiz Ark no pakta no Kirjat Jeārimas. Visi vadītāji, un cilvēki piekrita. Ark tika transportēta uz vagona velk ar vēršus. Pa ceļam, vēršus paklupa un Ark grasījās nokrist vagona. Usas izstiepa savu roku, lai apturētu to un Kungs sita viņu mirušu. Tas notika, jo Ark bija paredzēts pārvietot uz pleciem priesteru nevis uz vagona. Tas bija Dāvids, mēģinot darīt Dievam pakalpojumu nezinot Viņa gribu. Viņš gribēja kalpot Dievam, bet iet par to nepareizi. Tas bija Dāvids, mēģinot darīt Dievam pakalpojumu nezinot Viņa gribu. Viņš gribēja kalpot Dievam, bet iet par to nepareizā veidā.

Lejupielādēt (Angļu)   Trying to do God a Service.


  Septiņi savienojums izpirkšana nosaukumi Jehova.

Septiņi savienojums izpirkšana nosaukumi Jehova.

Dievam ir daudz nosaukumi. (Bībelē ir vairāk nekā 700). Tur ir grupa no šiem nosaukumiem, kas tiek saukti „Septiņi savienojums izpirkšana nosaukumi Jehova”.

Tieši pirms attēls tika uzņemts no uguns pīlāra, Hjūstonā, Teksasā Brālis F. F. Bosworth tikko uzdeva šo jautājumu „Vai 7 saliktos nosaukumus Jehovas, tie attiecas uz Jēzus Kristus?”

„Jā” bija atbilde.

Jo sākumā, Dievs bija devis Ādamam uzdevumu nosaukt lietas. [Tas joprojām turpinās šodien].
Dažādos laikos Bībelē, ticīgie bija devuši titulus Dievam, definējot Viņa īpašības, it īpaši, kad Viņš bija apmierinājis viņu vajadzības.

Brālis Branham sludināja šo sēriju 1962. gada jūlijā.

Lejupielādēt (Angļu).

We would see Jesus.
Jehovah Jireh 1.
Jehovah Jireh 2.
Jehovah Jireh 3.
A super Sign.

   Lejupielādēt...


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Uguns pīlārs.

Pārdabisks mākonis.

Acts of the Prophet

(PDF Angļu)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Tur viņi Viņu krustā.
Vieta no Galvaskausa.

  The Indictment

(PDF Angļu)

Laulība un šķiršanās.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Mans dzīvesstāsts
(W. Branham)
(PDF)