Laipni lūdzam BNL ministriju.


Labā Ziņa.
Kristus nomira
par tavu grēku.


Noasa šķirsts.

Vietnes apraksts un testi tiek veikta par Noasa šķirsts austrumu Turcijā.


Dieva nosaukumu.

Dievam ir personisks nosaukumu.
Kāds ir Dieva nosaukumu?


Kristus noslēpums.

Kas ir šī Persona, kuru mēs saucam par Jēzu Kristu? Kas ir Dieva noslēpums?


Patiesais Sinai kalns.

Dievs nokāpa uz kalna un pravietis saņēma desmit baušļus rakstīts akmens tabletes.

Patiesais Sinai kalns.

Vai tas bija ābols?

Patiesība par
sākotnējo grēku.
Vai tas bija ābols?

Māte un bērns dievkalpojumu.

Vārds “Ģenēzes” nozīmē “Pirmsākumus”.
Mitoloģijai ir saknes Ģenēzes grāmatā.


Septiņas baznīcas vecumu.

Brālis Branham vērsa diagrammu kā šis sērijas laikā, “Septiņi Baznīca vecumu”. Vēlāk, uguns stabā atnāca uz leju, priekšā tūkstošu cilvēku, un vērsa to pašu diagrammu uz sienas baznīcas.
Attaisnoja - ar Uguns pīlārs.


Septiņiem Zīmogiem.

Apokalipses četru
jātnieku noslēpums.
(Septiņiem Zīmogiem.)


Dievība paskaidroja.

Atklāsmes 1. nodaļā Jēzus tiek parādīts kā “pirmais un pēdējais” visi no tā. Kur Tēvs un Svētais Gars iederas?

Dievība paskaidroja.


Atklāsmes Grāmata.

Atklāsmes Grāmata sērija.


Pārdabisks mākonis.

"Vispirms ziniet, ka pēdējās dienās maldināšanai nāks izsmējēji,...
Sacīdami: Kur ir Viņa solījums un atnākšana?..."

Kāds jautāja Billy Graham šo jautājumu... “Vai Jēzus nāk uz mākoņa, vai uz balta zirga?” Labs jautājums. Viņš domāja. Tad atbildēja “Balts zirgs”. Tas ir Kristus atgriešanās tēls - noteikums un valdīt. Tātad, kur mākonis iederas?

Pārdabisks mākonis.


Pravieša Nosargāšana.

Kas attaisnoja Mozus?
Vai viņiem bija balsojums, lai viņu ievēlētu par Dieva pravieti? Vai viņš to darīja ar baznīcas nosaukumu?

Pravieša Nosargāšana.


Ūdens Kristības.

Tas ir ceļš.
Staigā tevi tajā.


Golgātu.

Prasība:
Par Jēzus mācekļi nozaga viņa ķermeni.
Pierādījumi par Augšāmcelšanās.


Sodomas un Gomoras.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras pelnu pilsētas kādreiz bija zaļās lauksaimniecības zonas centrs.


Bībeles Ģeoloģija.

Bībeles Ģeoloģija modelis.
Bībeles perspektīva.


Šekīna Dieva godība.

Galvenā atšķirība starp jūdaismu un tad kristietībai, no visām citām reliģijām, ir klātbūtne ‘Šekīna Dieva godība’ - Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.


Priekšgājēji.

Pirms Kristus pirmās atnākšanas, Dievs sūtīja priekšgājēju. Tas ir jāatkārto pirms Kristus otrās atnākšanas. Vai jūs varētu saņemt viņa vēstījumu?


Zemestrīces spriedums.

Dieva pravieši cēla spriedumu uz nācijām. Pirms Dievs varēja taisīt spriedumu, pravietis vēstījums būtu nepieciešams nākt.


Paleontoloģija.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Veselais saprāts, Bībeles perspektīva par dinozauriem.


Ģeoloģija.

Pierādījumi
par Plūdi.


Eņģelis parādās.

1946. gadā tā Kunga Eņģelis tikās Brālis Branham aci pret aci, un teicis viņam, ka viņš ir ordinēts uzņemties dievišķās dziedināšanas dāvanu pasaulei.

Eņģelis komisija.


Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Tiek paziņots Dieva atriebības diena.


Dievs, vienkāršībā
un atklājas
Ieteicamais ziņojums.

Dievs slēpjas
vienkāršībā un vēlāk
atklājas tajā.


Citāts...

Tagad, manam tekstam, lauzt atpakaļ uz tēmu ka es vēlos veikt: “Tur” ... četri vārdi. Ļaujiet mums izskaidrot “Tur.” Tur, vissvētākā pilsēta pasaulē, Jeruzaleme, tur, visvairāk reliģisko pilsēta pasaulē... “Tur viņi,” pasaules reliģiskākie cilvēki, pie reliģiskā svētkos, Pasā svētkos. “Tur,” reliģiskākā vieta, visvairāk reliģisko pilsēta, - lielākā no visām organizācijām, galva visu to, ka tie, lielākā daļa reliģisko cilvēku visā pasaulē, bija pulcējušies no visas pasaules. Viņi krustā, visvairāk apkaunojošo nāvi, kas varētu be -- persona varētu tikt nogalināti - kails, noņēma drēbes no Viņa. Viņš - Viņš nicināja pārmetumu. Viņi... Krucifiksam ir a - a - lupata, kas ietīta ap viņu, bet tie, izģērbuši viņa drēbes no Viņa. Visvairāk apkaunojoši... “Tur” (lielākā reliģiskā pilsēta) “viņi” (visbiežāk reliģisko cilvēki) “krustā sists” (visvairāk kauns nāve) “Viņu” (visvērtīgākais persona).

Tulkots no...   The Indictment   63-0707M P33
(PDF Angļu)


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Pauzdams Tev pateicību skanīgā dziesmā un daudzinādams visus Tavus brīnumus.

Psalmi 26:7


Citāts no  "A Thinking man's Filter"
(PDF Angļu)Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.