Septiņas Baznīcas Vecumu.


   Atklāsmes grāmatā sērijā.

Pagānu (Gentile) karaļvalstīm.

In Daniēla 2 Dievs deva Nebukadnecaru, Bābeles ķēniņš sapnis baismīgs attēlu. Daniēls interpretēja šo sapni. Nebukadnecars bija zelta galva Krūtis sadaļa bija sudraba, Medo-Persijas impērija misiņa augšstilbi, Grieķijas impērija, un ceturtā, kājas no dzelzs, bija Romas impērija. Kājas pirksts bija maisījums no dzelzs un māla. Nebija vairāk impēriju. (nevis Britu, Krievu, ASV, ķīniešu). Ceturtais devās līdz kājas pirksts. Tas ir noslēpumains. Metāli, ko izmanto, lai pārstāvētu impērijas bija īpašības samazināšanās vērtību, kā arī palielinās cietība.

Šīs impērijas bija ietekme uz domāšanu cilvēku. Babilonieši, persieši, grieķi un romieši mūsdienās ir ietekmējuši mūs. Ceturtā impērija aizgāja visu ceļu līdz tika izveidota Kristus valstība (Akmens izgriezts no kalna). Kā tas varēja notikt? Pagānu Romas impērija kļuva par Pāvesta Romas impēriju. Interesanta lieta, aukstā kara laikā divi vīrieši nevarēja vienoties pie ANO. Viens bija krievs Hruščovs, kas nozīmē mālu, otra amerikāņu Eizenhauera kas nozīmē Dzelzs darbinieks. Dzelzs un māls nevar būt jauktas. Hruščovs noņem savu kurpi klauvēt uz galda kamēr viņš izteica punktu. Mēs esam pie kājām attēla, par Dieva valstību sākās.

Daniela 9 ziņojumi.

(PDF Angļu)
Gabriels instructions to Daniel
Sixfold purpose of Gabriels visit to Daniel
Daniel Seventieth week

   Jēzus Kristus atklāsme.

Jēzus Kristus atklāsme.

Brālis Branhema mācīja, ka Jēzus Kristus bija autors Atklāsmes grāmatā. Džons tikai ierakstīja to, ko viņš redzēja virknē vīziju, kas nāca pie viņa in gadu laikā 95-96 A.D.. Šajā laikā Džons tika ieslodzīts Patmosā, neliela sala Egejas jūrā netālu no robežas starp mūsdienu Grieķiju un Turciju. Jānis teica: “Kunga dienā es tapu aizrauts garā...” viņš paskaidroja, ka Kunga diena šajā kontekstā nav atsaucoties uz septīto nedēļas dienu. Drīzāk Tā Kunga diena ir tā, ka punkts cilvēces vēsturē kad nāk Jēzus Kristus un ņem fizisko valdīšana šīs pasaules, izpildot Atklāsmes 11:15, “Septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, vēstīdamas: Šīs pasaules valdīšana pieder mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš valdīs mūžīgi mūžos! Amen.”

Savā pirmajā redzējumā Jānis, kurš bija Jēzus māceklis, redzēja Jēzu Kristu kā viņš nekad nebija redzējis viņu pirms tam. Jānis redzēja Jēzus staigā starp septiņiem lukturiem, un viņa labajā rokā viņš tur septiņas zvaigznes. Viņa balta matu un sejas apžilbināti ar spilgtumu viņa tīrību, bet viņa mēle izskatījās zobenu un viņa acis dega ar uguni. Jānis sabruka bailēs, redzot viņu. Brālis Branham sacīja Kas ir atklāsme par? Jēzus Kristus. Kāda ir pirmā lieta, ko viņš atklāj par sevi? Viņš atklāj, ka viņš ir debesu Dievs - ne Trīsvienīgā dievs, bet viens Dievs. Pirmā lieta, jums ir jāzina, ir: Jēzus nav tikai pravietis; viņš nav junioru dievs; viņš nav sekundārs dievs - viņš ir Dievs! Esi uzmanīgs, Jānis. Jūs esat noslēdzis Garu. Kaut tiks atklāts ar jums. Kas tas ir? Pirmais no visiem atklāsmes ir: “Es esmu Alfa un Omega”. (Ak grēcinieks, priekšgala, nožēlot tagad pirms laiks ir pārāk vēlu.) Vispirms viņš paziņoja Jānis, kurš tuvojās. Vai tas ir karalis Jēzus? karalis Dievs? karalis Svētais Gars? Viņš teica: “Es esmu visu kas. Es esmu no A līdz Z. Es esmu sākums un beigas. Es esmu nemirstīgs, mūžīgs viens!”

Tulkots no... Supernatural Book 6. ar Owen Jorgensen


   Septiņas Baznīcas Vecumu.

Septiņas Baznīcas Vecumu.

Pēc tam, kad Jēzus atklāja savu augstāko dievību, viņš teica Jānis, ka septiņu lampas bija septiņas baznīcas, un septiņas zvaigznes viņa rokā tie bija eņģeļi uz šiem baznīcām. Tad viņš diktēja vēstuli katrai baznīcai. Tie bija Gentile kristīgās baznīcas in Mazā Āzijā. Šajās īpaši baznīcās nosacījumi kas atbilstu septiņus atšķirīgus periodus Kristietība iet cauri pirms beigām. Līdz ar to, šie burti pravietoja septiņi vecumu par Gentile baznīcu. Jēzus adreses saviem sekotājiem katrā vecumā sniedzot viņiem iedrošinājumu un kritika, ja nepieciešams. Viņš arī uzrunāja cilvēkus viltus baznīcā katrā vecumā tie, kas apgalvoja, ka viņi ir kristieši bet netika.

Jēzus sāka savu diktēšanu, sakot: “Efezas baznīcas eņģelim raksti:...” Tas nozīmē, katrā baznīcas vecumā tur bija eņģelis. Vārds eņģelis nozīmē vēstnesis. Tie nebija Debesu vēstneši. Jānis pravietis tas nav nepieciešams, lai rakstītu vēstuli uz debesu eņģeli. Nē, šie eņģeļi bija vīrieši, viens vēstnesis katram vecumam. Brālis Branhams nosaka baznīcas vecumu un vēstneši to vēsturiskajā kārtībā:

1.Atk. 2:1-7 EfezāA.D 53-170Pāvils
2.Atk. 2:8-11SmirnāA.D 170-312Iraneus
3.Atk. 2:12-17PergamāA.D 312-606Martin
4.Atk. 2:18-29TiatirāA.D 606-1520Columba
5.Atk. 3:1-6 SardāA.D 1520-1750Luters
6.Atk. 3:7-13Filadelfijā A.D 1750-1906Wesley
7.Atk. 3:14-22LāodikejāA.D 1906-????"Elija"

Vēstnieks uz pirmo baznīcas vecumā bija Pāvils. Uzreiz pēc viņa pāreju uz kristietību, Kungs teica par Pāvilu, “Ej, jo viņš man ir izredzēts trauks, lai nestu manu vārdu pagāniem,...” Vispirms Pāvils sludināja jūdiem. Kad viņi noraidīja viņa vēstījumu, viņš teica, “Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt, bet tā kā jūs to atmetāt un sevi uzskatāt par mūžīgās dzīves necienīgiem, tad, lūk, mēs griežamies pie pagāniem. Jo tā Kungs mums pavēlējis: Es Tevi nolikšu pagāniem par gaismu, lai Tu būtu pestīšana līdz pasaules galam.” Pāvils izveidota Gentile baznīcas visā Mazāzijā. Viņš arī noteikts kristīgo ticību caur viņa vēstulēm. Savā vēstulē romiešiem viņš teica: “Un jums, pagāniem, es saku: Kamēr es esmu pagānu apustulis, es savu kalpošanu pagodināšu,”
Ar lūgšanām un studējot vēsturi, Brālis Branham identificēti vēstnešus ar citām sešām baznīcas vecumu.

Tulkots no... Supernatural Book 6. ar Owen Jorgensen


   Lejupielādēt...

   Mūsu vecuma - Lāodikejā.

Mūsu vecuma - Lāodikejā.

Jēzus norāja Laodicean baznīcas vecumu, sakot, “Bet tā kā tu neesi ne auksts, ne karsts, bet remdens, es tevi sākšu izmest no savas mutes. Jo tu saki: es esmu bagāts, pārpilnīgi bagāts un man nekā netrūkst; bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs un nožēlojams, un nabags, un akls, un kails.”
Septītā baznīcas laikmets ir tik cieši organizēts ka Jēzus attēlo sevi Viņa baznīcas ārpusē, cenšoties nokļūt atpakaļ iekšā. “Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds manu balsi dzirdēs un durvis man atvērs, es ieiešu pie viņa un mielošos kopā ar viņu un viņš kopā ar mani.”

Lāodikejā ir pēdējais baznīca vecums pirms Jēzus Kristus atgriežas uz zemes šoreiz spriedumā. Dievs teica caur Maleachija, “Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, īekāms nāks tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež... bērnu sirdis saviem tēviem...” [Maleachija 3:23-24]. Tātad vēstnesis septītajā baznīcas vecuma būs Elijas garā, tāpat kā Jānis Kristītājs bija.

Brālis Branhams mācīja, “Kad šis lielais Elija nāk šī vecuma beigās viņš uzņemsies Pentakosa vēstījumu vērsties bērnus pie ticības tēvi. Viņš būs labojot kristiešiem kas dzīvo Lāodikejā jo viņi neuzturēja to pašu ticību tas bija atpakaļ tur sākumā.” “Es bieži brīnījos, “Vai šis cilvēks vienkārši mācītājs, tad?” Elija darīja visus brīnumus un nav sludināšanu. Bet kad viņa gars bija uz Jānis tas viss sludināja un ne brīnumus. Kāpēc? Jēzus gatavojas sekot viņam un Viņš darītu brīnumus. Maleachija sacīja: “Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.” [Maleachija 3:18]. Jānis nebija nepieciešamības dara brīnumus; viņš tikko paziņoja par Kristus atnākšanu.”

Secinājums šeit ir tāds, ka Elija pie beigu laiks būs gan sludināt un darīt brīnumus.

Brālis Branhema turpināja paplašināties viņa aprakstu. “Tāpat kā Jānis, šis beigu laiku Elija tiks pārprasts. Viņš būs tik liels, spēcīgs vīrs Tā Kunga priekšā ka daži cilvēki kļūda viņu par Mesiju. Kādu no dabas būs Elija ir? Pirmkārt, viņš būs varens pravietis kas paliks uzticīgi Dieva Vārdam, Elija bija patiess un Jānis bija patiess. Darot pazīmes un brīnumus viņš pārvērsīs bērnu sirdis atpakaļ uz ticību viņu Vasarsvētku tēvu ticības. Viņš būs ienīst iedomātā sievietes. Elija darīja ar Jezabeli. Jānis darīja ar Herodiju. Abi vīrieši, pravieši, kam ir tāds pats garam naids organizēta reliģija, tāpat kā šīs kristiešu konfesijas. Kaut kas viņu gariem sauca pret lieta.”

Tulkots no... Supernatural Book 6. ar Owen Jorgensen


  Svētie Raksti saka...

Jo Dievs tas Kungs neko nedara, neatklājis savu noslēpumu praviešiem, saviem kalpiem.

Lauva rūc, kurš gan lai nebaidītos? Dievs tas Kungs ir runājis, -kas gan tad lai nepravietotu?

Amosa 3:7-8Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Mūsu vecuma - Lāodikejā.)


   Septiņiem Baznīcas Vecumā.


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Daniela Plakāts

Pieejams no e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com

Septiņiem Baznīcas
Vecumā Plakāts

Pieejams no: e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com

Atklāsmes Plakāts

Pieejams no:
Ron Millevo e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com


Septiņas baznīcas
vecumā.Plakāts
Septiņiem Zīmogiem.

Ron Millevo e-pastu:
ronmillevo@yahoo.comSupernatural Book 6
ar Owen Jorgensen.

Pieejams no:Supernatural
Christian Books.

(Angļu)