Šodien šie Raksti izpildījušies.


  Akti pravieša sērija.

Šodien šie Raksti izpildījušies.


Pearry Green.

Tas nav bieži, ka cilvēki ir informēti par Rakstiem tiek izpildīti. Tomēr, sastopoties ar šādu izpildi, nez, cik daudz varētu pieņemt? Neapšaubāmi MAZ, jo Dievs dod to par tādā vienkāršībā ka tas ir paslēpts no „gudrā un saprātīgā” acīm, kā Bībele saka. Tika izpildīti divi Rakstu gadījumi, viens no Kristus dzīves, un viens, kas notika divus tūkstošus gadus vēlāk dzīvē William Branham, tomēr svarīgi cilvēcei, lielākā daļa to ir ignorējuši.

Datums bija 1965. gada 24. janvāris; vieta bija Phoenix, Arizona. Laiks bija no rīta, un Brālis Branham bija runāt pie Pilna Evaņģēlija Uzņēmējiem Sadraudzība Starptautiskā Konvencija sponsorē Brālis Carl Williams. Ziņa, ka Brālis Branham sludināja, ka no rīta bija tiesīga „Dzimšanas sāpes”. Dažas dienas pirms viņa sieva bija devis viņam jaunu Bībeli, viens tieši tāpat kā tas, ko viņš bija izmantojis sludinot evaņģēliju visā pasaulē. Šorīt viņš kopā ar viņu atnesa šo jauno Bībeli uz dievkalpojuma. Kā rezultātā aina varētu risināties kas varētu tieši salīdzināt ar Rakstiem.

Kad viņš nonāca pie kanceles, ka no rīta, pēc adresāta auditoriju, viņš savu tekstu atvēra jauno Bībeli un sāka lasīt daļu Rakstos kur tas runā par laika beigām un lietas, kas nāk uz pasauli kā sieviete, kas ir travailā. Viņš lasa uz leju, lai apakšā lapu un, kad viņš pagrieza lapu, divas no šīm jaunajām lapām ir iestrēgušas kopā tā, ka dzejolis viņš vēlējās, lai lasītu, lai turpinātu tekstu bija paslēpta starp lapām. Viņš bija neizpratnē, jo otra nodaļa sāka lapu tieši pareizo pants numuru, viņš meklē, un tomēr, kā viņš lasa, viņš konstatēja, ka Raksti pants neatbilda.

Šī pieredze ir ierakstīta lentē „Dzimšanas sāpes” kur viņš var tikt uzklausīts, lūdzot ministrus uz platformas vai tas nav pareizā vieta par pants, vai tas nav atrodams tādā-un-tādā vietā. Kad viņš pagrieza lapas uz priekšu un atpakaļ, nevis saprotot, ka tie bija iestrēdzis kopā, Kaldiešu Priesteris, Bīskaps Stanley, Arhibīskaps Metropolitan ASV Kaldiešu Katoļu Baznīcai, arī konferencē kā runātājs, sēdēja uz platformas, skatoties Brālis Branham. Bīskaps Stanley bija tērpies viņa priesteru drēbēs ar savu sarkano apdari. Viņš piegāja pie Brālis Branham un teica: „Esiet stabila, mans dēls, jo Dievs ir mērķis šajā. Šeit izmantojiet manu Bībeli.” Brālis Branham paņēma Bībeli no priestera, lasīt tekstu, ka viņam nav bijusi iespēja atrast, slēdza Bībeli un nodeva to atpakaļ priesterim, un turpināja savu vēstījumu.

Viņš šorīt runāja par „bloku busters” Pasaules kara 2. laikā un tranšeja kaujas Pasaules kara 1, parādot, ka šīs lietas ir visi "dzimšanas sāpes", kā sieviete travailā. Viņš parādīja, ka tas ir spriedumi Dieva, „bēdu dienu sākums”, un ka pasaule nevarēja stāvēt vēl vienu karu. Viņš minēja atombumbu, kas bija uzkritis uz Hirosimu, un pasaules-iznīcināt spēks, ka vīriešiem ir šodien, nepārprotami saistīt to ar Rakstos runāto laiku kā „bēdu dienu sākums”. Īsumā viņš pasludināja spriedumu par pasauli.

Tajā naktī, kā viņš devās atpakaļ uz savām mājām Tucson, viņš bija apstājies restorānā par kaut ko bērniem kad tā Kunga Gars nāca pār viņu un parādīja viņam pārsteidzošu paralēli uz viņa pieredzi šajā rītā. Viņam tika dots laiks (Rakstos) kad Jēzus Kristus sludināja sinagogā Nācaretē, kā ierakstīts Lūkas 4:17-19,

17 Un Viņam pasniedza pravieša Isaja grāmatu. Un Viņš, grāmatu atverot, atrada vietu, kur bija rakstīts:
18 Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds.
19 Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu...

Jesaja bija pravieto kādu nākt kam Kunga Gars varētu svaidīt sludināt Evaņģēliju nabadzīgajiem (ne vienmēr tie, kas dzīvo dabiskā nabadzībā, bet nabadzīgajiem garā, kas saprastu ka viņiem vajadzētu būt atkarīgiem no Dieva žēlastības un nojume asinis Jēzus Kristus). Šie nabaga tad bija tie, kas varētu saprast ka tas nebija ar izliešanas buļļu un kazu asinīm, bet tas bija ar cenu Jēra kurš tika nogalināts pirms pasaules radīšanas. Bija jābūt ziņai par labām ziņām, jaunajam evaņģēlijam, kas tika nodots šiem cilvēkiem kas bija nabadzīgi garā; Un Viņš nevarētu pārvērst tos prom, lai tie būtu bezpalīdzīgs bez Viņa.

Šī jaunā Evaņģēlijs nāks ar sagrauztas sirdis, neapmierinātie, kuru sirdis būs pārtraukums tajās jo reliģijas pats bija kļuvis „Ārēji liekuļodami dievbijību, bet tās spēku noliegdami...” Viņš sludināja atbrīvošanu gūstekņiem (aizrauj sistēmas) kas nevarēja pat redzēt, ka viņi ir verdzībā. “Bagāts, pārpilnīgi bagāts un man nekā netrūkst;” tomēr tie būtu „nožēlojams, un nabags, un akls, un kails.”, kā to saka Bībele. Viņu aklums bija garīgs, un viņiem bija nepieciešama acu ziede par ļaut viņiem redzēt pestīšanas plānu. Jēzus bija atvērt šīs garīgās acis, dot viņiem reālas acis, ka viņi varētu redzēt ko Dievs dara uz šīs zemes. Arī Viņam bija jāatvēl brīvi tie, kas bija saspiesti - izbāzt, jo viņi bija garīgi jutīgi un uzvarēts pa organizēto reliģiju. (Kad notika, gribēdams tikai paklausīt Dievam,  ja viņi nav darījuši tieši to, ko teica farizeji,  viņi izbāzt.) Īsumā Jesaja runāja par atnākšana Mesiju.

Paralēlās ka Brālis Branham tika parādīta ir atrodams šajā - Jēzus lasīt pantus no Jesajas 61 un lasīt tikai tiktāl, ciktāl „...Pasludināt tā Kunga žēlastības gadu...” Tad Viņš aizvēra grāmatu, atdeva to priesterim un apsēdās. Bībele saka: „...Un visu acis sinagogā bija vērstas uz Viņu.” Tad Jēzus sniedza izcilu paziņojumu, “šodien šie Raksti izpildījušies jūsu ausīs.”
-----

TAGAD, PIEZĪME, ko mēs jau esam norādījuši, Jēzus slēdza grāmatu. Viņš nebija pabeidzis lasīt Jesajas 61:2. Viņš apstājās vidū pants. Viņš atstāja ārā daļu, kas nosaka, „...un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos;” Kāpēc viņš atstāt to ārā? Jo tas attiecas uz Viņa otro atnākšanu.

Tagad, tad tiem, kuri vēl nav sapratuši paralēli šim notikumam ar to, kas notika Phoenix: Tur bija cilvēks, Dieva sūtīts, kurā dzīvoja Kunga Gars, un otra daļa no Jesajas 61:2, tika izpildīts Phoenix, Arizona, gada 24. janvārī, 1965. gadā, kad šī Dieva pravietis, ar Elijas garu, bija tieši tas, ko Jesaja pravietoja, ka viņš varētu darīt - viņš paziņoja „mūsu Dieva atmaksas dienu” kad viņš sludināja „spriedumu par šīs pasaules” viņa sprediķī ar nosaukumu „Dzimšanas sāpes”. Tāpat kā tas bija dienās Jēzus, kad Viņš stāvēja sinagogā un „priesteris Viņam nodeva Bībeli”, un Viņš pasniedza to atpakaļ sakot „Šī diena ir šī Rakstu piepildīšana jūsu ausīs,” un viņi nezināja, par ko viņš runāja. Tātad tas bija šajā gadsimtā, šajā paaudzē. „Mūsu Dieva atmaksas dienu” tika deklarēts ar Dieva pravietis pēc šīs zemes, un "reliģiozi cilvēki" neizdevās, lai to aplūkotu. Viņš to darīja arī „iepriecināt visus noskumušos;” jo viņš teica, ka ir iznākšanas veids: „Tāpēc aizejiet no viņu vidus un nošķirieties...”

Tulkotie izraksti no... "The Acts of the Prophet".
Chapter 4 - This day this Scripture is fulfilled.

Lejupielādēt (Angļu).

Birth Pains
This day this Scripture is fulfilled.

Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Akti pravieša.

(PDFs)

Chapter 4 This day this
Scripture is fulfilled.

(PDF Angļu)

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.
(PDF Angļu)

Laulība un šķiršanās.

(PDF)

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Dieva tā Kunga Gars ir nolaidies uz mani, jo tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību,

Pasludināt tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos;

Jesajas 61:1-2Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.