Galvenās vēstījuma mācības.


  Čūskas sēklas.

Čūskas sēklas.
Sākotnējais grēks. Vai tas bija ābols?

Sākumā Ieva nebija ēst ābolu. Viņai bija sekss. "Ar Ādams?" tu saki. Nē. Ādams bija viņas vīrs. Tā bija ar Čūsku (serpent). Čūska nebija čūska. Viņš kļuva, ka kad Dievs Viņu nolādējis (1.Mozus 3). Viņš bija vertikāls dzīvnieks kas varētu runāt un kuru sēklas varētu pievienoties ar sievietes olu. Daži to dēvē par "trūkstošo saiti" kaut gan Dievs radīja visas radības, tostarp Čūska. Šīs savienības rezultāts bija Kains, Bībele saka, ka viņš ir "no" par ļaunu. Tas nozīmē "dzimis no".

Ieva lāsts bija sāpes dzemdībās. Tas bija iemesls tam, ka Kristus bija piedzimt par "jaunava" - apiet ģenētika cilvēces sajaukti ar Čūsku. Čūskas lāsts bija "uz jūsu vēdera tu dosies". Tas ir, kad viņš kļuva par čūsku. Bībele saka: "Noa bija perfekts in viņa paaudzē ". Viņš bija ideāls starp saviem vienaudžiem, un viņš bija arī pēdējais, tīrais, izaudzētais Dieva dēls. Kopš tā laika ģenētika cilvēces ir bijuši visi sajaukti. Dievs sacīja sievietei ka viņas sēklu varētu pārvarēt Čūskai sēklu.

“Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu Ieva, jo viņa kļuva visu dzīvo māte.” (1.Mozus 3:20).

Ādams nebija tēvs visu dzīvo.

Lejupielādēt (PDF Angļu)   Serpent's Seed.

Skatīt...   Sākotnējo grēku Lai detalizētāk.


  Dievība paskaidroja.

Dievība paskaidroja.

Daudzi cilvēki tic, ka Dievu veido trīs cilvēki. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Es esmu tēvs, dēls un cilvēks. Bet man ir tikai 1 vārds. Tēva, dēla un cilvēka "biroji" ir atkarīga no attiecībām ar citiem. Dievs ir tas pats. In Vecajā Derībā Dievam bija attiecības ar mums kā "Tēvs". Kad viņš tika izpausts uz Zemes kā mūsu Pestītājs, Viņu sauca par "Dieva Dēlu" un kopš baznīcas dibināšanas Pentakostas dienā (Apustuļi 2) Viņš kļuva par Svēto Garu, kas dzīvo Viņa baznīcā. Tomēr viņš ir tikai viens cilvēks ko mēs saucam par Jēzu Kristu. Apustulis Pāvils kādu dienu tikās ar Viņu kā gaisma gaišāka nekā pusdienas saule (Apustuļu darbi 9). Pāvils teica: "Kas tu esi, Kungs". Pāvils bija jūds, un viņš zināja, ka šī gaisma bija tas pats, kas Israēla bērnus izveda no Ēģiptes. Viņš sauca Viņu par Kungu. Tas Kungs viņam atbildēja: "Es esmu Jēzus."

Lejupielādēt (PDF)   Dieva Būtības Izskaidrojums.


  Ūdens kristības.

Ūdens kristības.


Baptism. - 1933.

Ūdens Kristība, nozīmēja ka mūsu vecā dzīve bija mirusi un apglabāta, un ka tagad mēs pieņemam Kristus dzīvību mūsos. Tas bija pilnīga iegremdēšana, ne laistīšanai, un, izmantojot nosaukumu Kunga Jēzus Kristus, nevis Tēva, Dēla un Svētā Gara tituls baznīcas lietošanā. Tā bija katoļu doktrīna un protestanti tikko turpināja to izmantot. Tas ir tāpēc, ka Tēva vārds, un Dēla un Svētā Gara ir Tas Kungs Jēzus Kristus. Katrs cilvēks, kas tika kristīts grāmatā Apustuļu tika kristīts ar šo vārdu. Es salīdzinu to ar laulības ceremoniju kur meitene nav precēt zēns draugam, dēls, un cilvēks, kaut arī visas šīs lietas ir patiesas, bet viņi ņem viņa vārdu.

Skatīt...   Ūdens kristības for More Detail.


   Laulība un šķiršanās.

Laulība un šķiršanās.

Brālis Branhema sāk šo ziņojumu izskaidrojot, ka ir divas domu skolas. Tie ir Legalisms un Kalvinisms un ka abi ir nepareizi. Lielākā daļa baznīcu ir spēcīgas par juridisko aspektu, bet tas ir jāatceras, ka ir žēlastība aspekts.

Kamēr meklē Kungu par šo ziņu in kalnos virs Tuscon, Uguns Pīlārs bija redzams iet uz augšu un uz leju virs vietas, kur viņš lūgšanas. Skolas bērni tika atbrīvoti no skolas skatīties izrāde.

Skatīt (PDF Angļu)...
The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light.

Lejupielādēt (PDF)   Laulība un šķiršanās.


  Organizētās reliģijas neveiksme.

Trešais Exodus.

Vārds "Baznīca" nozīmē "izsauktos cilvēkus". Ko mēs sauc no?

Pirmais Exodus bija, kad Mozus sauca nāciju no iekšienes nācijas.

Otrais Exodus bija, kad Kristus sauca draudzes no iekšienes reliģiju.

Trešā Exodus ir tad, kad Kristus sauca līgava no iekšpuses baznīcas.

Lejupielādēt (PDF Angļu).

60-0911M  As I was with Moses.
63-0630M  Third Exodus.
63-0724  Warning then Judgement.
55-1111  Where I think Pentecost failed.
58-1002  But from the begining it wasn't so.
64-0313  The Voice of the Sign.

  Lielākais grēks.

Lielākais grēks.

Ir divu veidu grēki.
Melojot, Zādzībās, Slepkavībās utt, ir "komisijas" grēki.
Lietas, ko cilvēki dara.

Lielākais grēks, tomēr, ir grēks "izlaidums", kur cilvēki NAV kaut ko darījuši.

Labi cilvēki, kas domā "Esmu dzīvojis labu dzīvi... Es neesmu izdarījis grēku... Protams Dievs pieņems mani?"

Bet ko viņi nedarīja bija pieņemt Dieva brīvu pestīšanas dāvanu, caur Jēzu Kristu mirst par tiem. Un viņi to dara neticības dēļ.

Lielākais grēks ir neticība.


  Svētie Raksti saka...

Bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, lija uguns un sērs no debesīm un iznīcināja visus.

Gluži tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

Lūkas 17:29-30


   Lejupielādēt (PDF Angļu)...

Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Gaisma uz
piramīdas klints.

MP4 (Angļu)
Videoklips.


Čikāgas kampaņa.


3 cilvēka sfēras.

Septiņas dimensijas.

Pilnīga cilvēka
augums.
(PDF)

Uguns pīlārs -Pleca.

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.