Septiņiem Zīmogiem.


  Atklāsmes grāmatā sērijā.


William Branham.

Septiņiem Zīmogiem.
Lejupielādēt sēriju.

Brālis Branham sludināja šo sēriju, pēc tam, kad teica, lai atgrieztos Jeffersonville, no Arizonas.
(Skatīt Pārdabisks Mākonis aprakstu)
Lejupielādēt šos bukletus par šīs sērijas:

Dievs slēpjas vienkāršībā un vēlāk atklājas tajā.
Intervāls starp Septiņiem Draudzes Periodiem un Septiņiem Zīmogiem.
Pirmais Zīmogs. - balts zirgu braucējs.
Otrais Zīmogs. - sarkans zirgu braucējs.
Trešais Zīmogs. - melnais zirgu braucējs.
Ceturtais Zīmogs. - bāla zirgu braucējs.
Piektais Zīmogs. - dvēseles zem altāra.
Sestais Zīmogs. - Lielas bēdas.
Jautājumi un atbildes par Zīmogiem.
Septītais Zīmogs. - Klusums ne debesīs.

   Kopsavilkums par Septiņiem Zīmogiem.

Septiņiem Zīmogiem.

Pirmais Zīmogs.

Brālis Branham mācīja, ka braucējs pārstāv antikristu garu. Baltais zirgs ir maskēt. Braucējs izliekas taisnīgs, lai iefiltrētos baznīcu. Baltais zirgs simbolizē cik nevainīgi tas viss sākās. Vienā no Jāņa vēstulēm viņš stāsta agrīnajai baznīcai ka antikrists gars jau ir uz Zemes. Viņš ir blefs. Viņam nav garīgas varas. Sātans izmanto maldināšana, lai manipulētu ar politisko varu.

Otrais Zīmogs.

Pēc otrā zīmoga lasīšanas Brālis Branham paskaidroja savu atklāsmi. Šī sarkanā zirga braucējs ir tas pats kurš bija izjādes balto zirgu. Tas ir atkal sātans, tikai mainot zirgus, tas ir, mainot formu viņa uzbrukums pret patieso baznīcu. Sarkanais zirgs simbolizēja kristiešu mocekļu asinis kas mirs zem pirmā viltus pravieša zobena, (Damasus, 304-384 A.D.), un turpmākie viltus pravieši, kas bija pāvests, kardinālisti un bīskapi no viltus kristiešu baznīca.

Trešais Zīmogs.

Brālis Branham mācīja to pašu braucēju kas iepriekš riden balto un sarkano zirgi, mainīti zirgi vēl trešo reizi. Melnais zirgs simbolizē tumsu garīgo nezināšanu. Kā melnā zirga braucējs sāk savu braucienu, tas ir tumšs laiks Dieva bērniem. Balss nāk no vidū starp četriem dzīvniekiem kas ieskauj troni. Tā ir balss Jēra, sakot, "Redzi, ka neesat sāpis eļļu un vīnu." Eļļa simbolizē Dieva Svēto Garu. Vīns simbolizē stimulēšanu no atklāsmē ka Dieva gars mūs atved.

Ceturtais Zīmogs.

Brālis Branham paskaidroja, kā šis bāla zirgs veic tādu pašu braucēju kā trīs zirgi pirms tā. Bāla krāsa no tās ādas simbolizē maisījums no baltā, sarkanā, un melnā zirgiem, apvienojot reliģiskās, politiskās un dēmoniskās pilnvaras pēdējās dienās. Ievērojiet, kā noslēpumaina braucējs palika nezināms caur pirmajiem trim zirgiem. Tagad, uz šī bāli zirga braucējs tiek dēvēts par nāvi. Hell sekoja viņam.

Piektais Zīmogs.

Kurš ir šie cilvēki, kas parādās piektajā zīmogā stāvot ap Debesu altāri? Viņi nav kristiešu mocekļi, kā daudzi Bībeles skolotāji ir domājuši. Viņi netiek nogalināti  par jebkuru savienojumu ar Jēzu Kristu; bet tie tiek nogalināti par "Dieva vārds, un liecību viņi tur." Šie cilvēki ir ebrejiem kuri palika uzticīgi likumiem Mozus.

Sestais Zīmogs.

Sestais zīmogs ir pārtraukums darbības kārtībā no dabas pasaules. Tas sākas ar milzīgu zemestrīci, kam seko vulkānu izvirdumiem, kodolkara un briesmīgas nomoka. Sestajā zīmogi laikā notiek septiņas trompetes, trīs bēdas, un septiņas pēdējās nomoka par ko runā Atklāsmes grāmatā no 8. līdz 17. nodaļai.

Septītais Zīmogs.

Lai gan neviens nerunāja vai nevietojās debesīs, Jānis bija izteikti apzinās pagājušo laiku. Brālis Branham paskaidroja tur bija klusums debesīs jo šis zīmogs ir jāpaliek noslēpums. Ja sātans zinātu, kas atrodas zem šī zīmoga viņš mēģina izvirtulis to tāpat kā viņš vienmēr bija darījis pagātnē. Lai novērstu šo no notiek, septītajam zīmogam jāsaglabā tās noslēpumainais raksturs.

Tulkotie izraksti no "Pārdabisks - grāmatu 6"
ar Owen Jorgensen.


  Svētie Raksti saka...

Un tad es redzēju labajā rokā Tam, kas sēdēja tronī, iekšpusē un ārpusē aprakstītu grāmatu, aizzīmogotu septiņiem zīmogiem.

Un es redzēju varenu eņģeli stiprā balsī saucam: Kas cienīgs atvērt grāmatu un noņemt tās zīmogus?

Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne apakš zemes nespēja grāmatu atvērt, ne tanī ieskatīties.

Atklāsme 5:1-3


  Webmaster saka...

Šis kopsavilkums ir apkopota no grāmatas "Pārdabisks - grāmatu 6", un tas ir neiespējami īss. Tas nedara taisnīgumu uz sludināto sēriju ar Brālis Branham, vai grāmatu raksta ar Owen Jorgensen. Mēs iesakām lejupielādēt visu sēriju.
- Webmaster.Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Mitoloģija - Babilons, avots.)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Daniel Plakāts.

Pieejams no: e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com

Septiņas Baznīcas
Vecumu. Plakāts.

Pieejams no: e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com

Atklāsme Plakāts.

Pieejams no:
Ron Millevo - e-pastu:
ronmillevo@yahoo.com


Septiņas Baznīcas
Vecumu.
Plakāts - Septiņiem
Zīmogiem.
- e-pastu:
ronmillevo@yahoo.comPārdabiskās Grāmatu 6
ar Owen Jorgensen.

Pieejams no:Supernatural
Christian Books.

(Angļu)

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.