Priekšgājēji.


  Akti pravieša sērija.

Priekšgājēji.


Pearry Green.

Svētais Jānis ieraksta 1. nodaļā: 19-21 šādi interesants diskurss starp Jāņa Kristītāja un daži priesteru vīriešiem:

19 Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie tā priesterus un levītus, lai jautātu Viņam: Kas tu esi?
20 Un viņš atzinās un neliedzās; un viņš apliecināja: Es neesmu Kristus.
21 Un tie jautāja Viņam: Kas tad? Vai tu esi Elijs? Un viņš sacīja: Es neesmu. Vai tu esi pravietis? Un viņš atbildēja: Nē!

Šie priesteri un levīti redzēja ka viss par Jāni bija atšķirīgs - viņa grēku nožēlošanas vēstījums, kamieļu ādas apģērbs, pat viņa diēta no sēklām un savvaļas medus. Viņi novēroja, ka viņš nenāca uz templi sludināt, tomēr viņa kalpošana bija izcili efektīva. Viņi bija neizpratnē par šo dīvaino cilvēks tuksnesī viņi meklēja atbildi; no tā izriet jautājums „vai tu esi Elias?” Pēdējais liels pravietis šie cilvēki zināja bija Maleahija, kuru vēstījums bija spieķis ārā aptuveni četri simti gadus pirms tam. Šie reliģiskie ebreji labi iepazinies ar Maleachija 3:23 un viņi domāja, ka Jānis bija piepildījums šīs daļu šīs pravietojumu...

Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, īekāms nāks tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena.

Bet kad jautāja, vai viņš ir „šis pravietis”, viņš skaidri norādīja „Nē”. Tad viņi domāja, ka Jānis varētu būt piepildījums 5.Mozus 18, kur Mozus bija teicis ka būs pravietis nosūtīta uz tiem „patīk uz” Mozus pats. Noslēpums padziļinājās kā Jānis deva noliegumu uz šo jautājumu. Nu, Jānis noliedza, ka viņš ir pravietis, lai „atjaunot visas lietas”; tagad viņš noliedz, ka viņš ir „pravietis līdzīgs Mozum”. Kas tiešām bija viņš? Ne pilnībā izprotiet Rakstus, reliģiskie līderi pajautāju ja viņš būtu „svaidīts vienu” - Mesija? Uz šo jautājumu viņš atbildēja „jā” un „nē”, „Jā”, viņš tika svaidīts Dieva un „nē”, viņš nebija „svaidīts vienu”. Visbeidzot, to garīgo aklumu, priesteri un levīti jautāja viņam „Kas tu esi?” Bez vilcināšanās Jānis Kristītājs (iekšā Sv. Jāņa 1:23) identificēja sevi Rakstos, norādot tos uz pravietojumu viņi bija ignorējuši Jesajas 40:3, sakot...

Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: „Ierīkojiet tuksnesī tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!

Tika Jānis liecinājis par sevi? Nē. Jānis liecināja par Rakstiem un Raksti liecināja par viņu. Viņš bija perfekta izpilde šī Rakstiem.

Tagad Jesaja bija teicis (Jesajas 40:3) ka kāds nāks raudāt kā balss tuksnesī. Jānis Kristītājs bija, ka „balss”. Arī Maleachija 3:1 norāda,

Lūk, es sūtīšu savu sūtni, un viņš sagatavos ceļu pirms manis: un Tas Kungs, kuru jūs meklējat, pēkšņi nāks pie viņa tempļa, pat vēstnesis derības kurus jūs iepriecina: Lūk, Viņš nāks, sacīja kareivju Kungs.

Atkal, Jānis Kristītājs bija tas, ka ziņnesis kas tika sūtīts uz priekšu, Kunga priekšā būs pēkšņi nāks Viņa templi. Jānis ar Rakstiem zināja, kas viņš bija un ko viņa ministrija varētu darīt? Bet vai mēs būtu zinājuši, kas viņš bija?
----

Tagad, redzēsim, kā Jēzus identificēja Jāni Kristītāju. Ar atklājot sevi kā arī par Cilvēka Dēlu, Viņš arī ievietots Jāņa ministrija Vārdā. Mateja 17:9-13 ieraksta šādu sarunu ka Jēzus bija ar saviem mācekļiem par Elijah kalpošanu Maleachija 3:23 pravietojuma un ministrija Jāņa Kristītāja. Šajā daļā Rakstiem Jēzus identificē nākotnes Elija tipa ministrija atjaunot visas lietas un tad viņš identificē Jāni Kristītāju kā Elijs no Kristus pirmās atnākšanas.

9 Un viņiem, no kalna nokāpjot, Jēzus pavēlēja, sacīdams: Nevienam nesakiet par šo pārādību, iekams Cilvēka Dēls nebūs uzcēlies no miroņiem!
10 Un mācekļi Viņam jautāja, sacīdami: Ko tad rakstu mācītāji saka, ka vispirms jānāk Elijam?
11 Bet Viņš tiem atbildēja, sacīdams: Elijs gan nāks un visu sataisīs.
12 Bet es jums saku, ka Elijs jau atnāca, un viņi to neatzina, bet darīja ar to visu, ko gribēja. Tā arī Cilvēka Dēls cietīs no viņiem.
13 Tad mācekļi saprata, ka Viņš runāja tiem par Jāni Kristītāju.

Jānis Kristītājs, tad patiešām bija cilvēks ar garu Elias, darbojas pirms Kunga Jēzus Kristus pirmās atnākšanas. Bet viņš nebija „tas Elija”, lai atjaunot visas lietas. Tomēr dienas reliģiskākie cilvēki, rakstu mācītāji un farizeji, lai gan viņi meklēja Mesiju, viņš neatzina Viņu vai Viņa priekšgājēju. Jēzus apstiprināja, ka viņi nav apliecina, ka tas ir iespējams lai Dievs sūtītu varenu cilvēku, un pat pasaules reliģiskie cilvēki to nepamanīs. Bet, ja Jānis bija priekštecis, tad ir bijis nepieciešams viņu atzīt par priekšgājēju, vai Dievs būtu nosūtīja viņu veltīgi. Nespēja atzīt „priekšgājēju” izraisa nespēju atpazīt, kas un kādi viņš iet pirms tam. Pat teoloģiskajos semināros, tiek mācīts, ka Jānis bija priekštecis, bet šāda priekšgājēja iemesls ir zaudēts viņu mācībās. Vecuma apstākļi prasīts, ka „priekšgājēju” nākt, lai „sagatavotu” cilvēkus saņemt ko Dievs bija apsolījis.

Tulkotie izraksti no... "Akti pravieša."
ko Pearry Green

Lasīt pilnu kontu...
  "The Acts of the Prophet" - Pearry Green.


Citāts...

Jānis, pravietis, kas parādās uz zemes pēc četriem simtiem gadu bez pravieša... Zīme, pēc četriem simtiem gadu, viņš parādījās, ka maz pagājis laiks... Tagad, ja jūs esat garīgi, jūs nozvejas, ko es saku. Lai Dievs atver savu izpratni. Cik ilgi tas ir bijis? Četri simti gadiem, ka Izraēla bez pravieti. Baznīcas bija tik ļoti savīti uz augšu, un tad šeit nāk Jānis uz skatuves. Jānis bija pravietis, zīme, ka Mesija bija gatavojas runāt pēc tam. Skatīties, jo Maleachija 3 teica, „Es sūtīšu savu sūtni pirms manas sejas sagatavot ceļu, sagatavot cilvēkus.” Paskaties uz Jāņu. Nav savtīgums viņā. Viņš nekad paņēma jebkuru krāšņumā. Viņi mēģināja zvanīt viņam Mesija, bet viņš sacīja: „Es neesmu cienīgs zaudēt Viņa kurpes.” Bet tiklīdz Jēzus parādījās, Viņam bija zīme: Uguns pīlārs, gaisma virs Viņa, kā balodis nāca, un balss sakot, „Šis ir mans mīļais Dēls, kurš man labpatīk.”

W. Branham - The Voice of the Sign (1964)
(PDF Angļu)


  Svētie Raksti saka...

Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, īekāms nāks tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena.

Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu!“

Maleachija 3:23-24


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Uguns pīlārs.

Pārdabisks mākonis.

Acts of the Prophet

(PDF Angļu)

Chapter 11
- The Cloud

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Lūk, es sūtīšu savu sūtni, un viņš sagatavos ceļu pirms manis: un Tas Kungs, kuru jūs meklējat, pēkšņi nāks pie viņa tempļa, pat vēstnesis derības kurus jūs iepriecina: Lūk, Viņš nāks, sacīja kareivju Kungs.

Maleachija 3:1