Kristus noslēpums sērija.

Kristus noslēpums.


   Dieva noslēpums.

Kristus ir tevī.

Ja mēs tikai varētu saprast, ko tas Raksti nozīmē: "jo Tas, kas jūsos, ir lielāks nekā tas, kas pasaulē." Mēs zinām, ka tā ir patiesība, bet mēs patiešām to nesaprotam. Kas ir tevī tas ir lielāks? Tas ir Kristus, svaidīts viens! Dievs, kas bija Kristū ir tevī. Tātad, ja viņš ir jūsos, tad tas nav tu dzīvo vairs, tas ir viņš dzīvs tevī.

Melhizedeks.

1.Mozus 14 stāsta par Sodomas pilsētu uzbruka karalis no Elamas(Persijas). Lots un viņa sieva un bērni tika notverti un aiznesa uz ziemeļiem. Ābrahams sapulcēja kaujas spēku no 318 vīriešiem kas turpina pēc karalis no Elamas un sakāva viņu cīņā. Tādējādi Ābrahāms izglāba savu brāļadienu Lot no verdzības. Pēc kaujas priesteris nosaukts Melhisedeks atnāca pie Ābrahāma, svētījis viņu, un tad ēda maizi un dzēra vīnu ar viņu. Savukārt Ābrahams nodeva desmito tiesu Melhizedekam, dodot viņam desmito daļu no visiem, kas viņam bija.

Šis stāsts būtu pietiekami noslēpumains tikai no 1.Mozus konta, bet Ebrejiem 7, Pāvils raksta ka Melhisedeks ir karalis miera un taisnības, un viņam nebija tēva vai mātes ne sākuma, ne beigu dienas. Kas ir šis noslēpumains cilvēks? Brālis Branham paskaidroja, ka Melhisedeks bija jābūt pats Dievs, jo tikai Dievam nebija sākuma. Melhizedeks bija Dieva teophanija parādās Abrahamam lai iepriekš skaitlis Jēzus Kristus. Tas nebija Jēzus, kā mēs to redzam Jaunajā Derībā jo Jēzum bija tēvs un māte un šis cilvēks to nedarīja. Jēzum bija sākums; šis cilvēks to nedarīja. Jēzus atdeva savu dzīvību; šis cilvēks nevarēja jo viņš bija Dzīve.

Lejupielādēt (Angļu).

Christ is the Mystery of God Revealed
Who is this Melchisedec
Christ is Revealed in His own Word

   Radinieks Pestītājs.

Radinieks Pestītājs.

Tulkotājiem, kad viņi liekot kopā grāmatas, kas pazīstamas kā mūsu Bībele, gandrīz atstāja Rūta grāmatu ārā. Tas ir mīlas stāsts, un tas ir ļoti skaists bet Dievs ir gandrīz neminēts. Tas bija tas fakts, kas tos izraisīja gandrīz noraidīt šo grāmatu kā iedvesmu. Tomēr tas satur "tipa" stāsts par radinieks Pestītāja, Jēzus Kristus ir mūsu "gandrīz radinieks" kurš varēja samaksāt cenu, lai izpirktu Naomi (Kurš pārstāv ebreju baznīca) un, to darot izpaužas Rūt (pagānu līgava) kurš pārstāv Kristīgo draudzi. Paldies Dievam, ka mums ir šāds redeemer kā šo vienu. Bija tuvāks radinieks (mūsu vecā daba) kuri izvēlējās nevis izpirkt lai nav tāda stigmu laulībā ar Rūtu. Tas atstāja mūsu Boazam (Kristum) brīvu, lai izpirkt Viņa līgavu. Tas ir iemesls, kāpēc Kristus bija jābūt "dzimušu no sievietes" lai viņš varētu būt mūsu radinieks.

Lejupielādēt (Angļu)     "Kinsman Redeemer"


   Dieva plāns.

Dieva plāns.

Kad Dievs radīja Visumu, viņš bija trīskāršs mērķis prātā. Pirmkārt, viņš gribēja atklāt sevi ar cilvēkiem izsakot Viņa atribūti. Viņš nevarēja to darīt kā Jehovas Dievu kas aptver visu telpu, laiku un mūžību. Viņš ir tik dziļa un noslēpumaina ka neviens varētu kādreiz saprast Viņu. Kā viņi varēja saprast būtni kas vienmēr ir pastāvējusi? Tātad, viņš pauda savu "Tēva stāvoklis" kļūstot par Cilvēka Dēlu. Tas ir iemesls, kāpēc Jēzus sauc sevi par "Cilvēka Dēls." Dievs gribēja, lai identificētu sevi ar cilvēkiem atklājot Sevi uz Kristū.

Dievs gribēja dzīvot uz cilvēkiem un tādēļ ir prioritāte ticīgo vidū, ko viņš sauc par savu līgavu. Sākotnēji viņš to varēja darīt Adamā un Ievā; bet tad grēks atdala tos no viņa klātbūtnes. Kāpēc Dievs vienkārši neuztura Adamu un Ievu tīru? Ja Viņš darīja Viņš nekad nebūtu varējis izteikt savus pilnīgos atribūtus. Viņš bija dēls, glābējs un dziednieks, ko viņš varēja izteikt tikai caur Kristu. Skat? Visas lietas ir ietvertas šajā vienai personai, Jēzus Kristus. Dieva lielais mērķis vienmēr ir bijis atklāt Sevi - vispirms Kristū kā “miesā ietvertā Dievības pilnība” un tad cilvēkos kurš būs apskāviens Kristus Svēto Garu. Šie īpašie cilvēki darīs Jēzu Kristu preeminent viņu dzīvē. No sākuma Dievs ir strādājis nenogurstoši uz šo mērķi lai viņš varētu tikt pagodināts uz cilvēkiem kas dos Jēzu Kristu pre pārākumu; tas ir, pozīcija virs vai pirms visiem citiem.

Treškārt, Dieva mērķis ir atjaunot savu valstību atpakaļ uz Ēdenes dārzu lai viņa ļaudis atkal varētu staigāt ar Viņu vēsumā vakarā, tāpat kā Ādams un Ieva izdarīja pirms krišanas. Šajā nolūkā Dievs ir atklājis Sevi cauri gadsimtiem kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tēvs un Svētais Gars ir viens un tas pats garam. Vai tu redzi to? Tas nav trīs dievi; tas ir viens Dievs, kas izpaužas sev trīs atribūtos. Dievs izteica sevi Jēzū Kristū, kurš bija Tēvs, Dēls un Svētais Gars - “miesā ietvertā Dievības pilnība”. Tagad Dieva pilnība ķermeniski dzīvo savā draudzē (viņa līgava), un viņa dod viņam pārākumu. Viss, kas bija Dievs, iemeta Kristū; un visu, kas ir Kristus, Viņš ielej savā baznīcā (atsevišķi ticīgie).


   Jēzus ir dzimis ar runāto vārdu.

Jēzus ir dzimis ar runāto vārdu.

Jēzus bija runāto vārdu bērns. Viņš nebija ieņemts caur seksuālas darbības, bet caur Dieva runāto vārdu. (Iekšā Marijas dzemde Dievs radīja gan olu un spermas kas apaugļo olu, tāpēc ģenētiski viņš bija pilnīgi cilvēks, bet viņa vecāku bija stingri dievišķa.) Tā kā viņš nebija šurp caur seksu, Jēzum nevajadzēja mirt; bet viņš mirst lai samaksātu parādu par Ādama grēka. Tas ir vienīgais veids, kā tas varētu būt samaksāts. Neviens cits varētu darīt to, jo visi pārējie bija seksuāli piedzimis. Tāpat kā Marija, tie cilvēki, kuri ir nolemti būt daļai kolektīvo līgava Jēzus Kristus vispirms saņem vārdu klēpī viņu prātos.

Lejupielādēt (Angļu)   Mary's Belief


  Dieva nosaukumu.

Dievam ir personisks nosaukumu.
Kāds ir Dieva nosaukumu?

Ir skaidrs, ka Dievam ir īsts Vārds. Psalmi 9:10,
“Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā.”

Psalmi 83:18,
Lai viņi atzīst, ka vienīgi Tavs vārds pastāv, ak Kungs, Tu Visuaugstākais pār visu pasauli.

[Skatīt arī Jesajas 42:8, Jesajas 54:5]

Viņa Vārda nozīme ir “Viņš izraisa kļūt.”

Ebreju zinātniekiem bija šāda cieņa par Dieva Vārdu, viņi noņēma visus patskaņus tā, lai to nevarētu izrunāt. Tādējādi neviens nevarētu “Paņemiet Viņa vārdu veltīgi.”


Tetragrammaton.

Tas atstāja 4 rakstzīmes “YHWH”, kas tikai “pārstāv” Dieva Vārdu. (Daži cilvēki izmanto "JHVH" par tiem, lai gan tas ir nepareizs.) Šī grupa rakstzīmju sauc par “Tetragrammaton” kas Grieķu valodā nozīmē “4 rakstzīmes”.

Ebreju patskaņi no vārda “Adonay” kas nozīmē “mans Kungs”, tika apvienotas ar šīm rakstzīmēm padarīt vārdu “Jehova”. Nav zināms, kādi patskaņi faktiski tika izmantoti. Atcerieties arī to, ka Ebreju valodā nav burta “J”.

Ar angļu King James Version no Bībeles vārds “Jehovah” or “LORD” [visi galvaspilsētiņi] [“Jehova” vai “Kungs”] tiek izmantots, kad Tetragrammaton noticis. Tas notiek gandrīz septiņi tūkstoši reižu visā Bībelē. [Vārds “Kungs”, ar maziem burtiem, nav tas pats vārds.] Vārds Jehova, Tādējādi angļu “pārstāvība” Viņa vārdu.

Es nezinu nevienu dokumentu [ritiniet vai planšetdatorā, keramikā utt.] no Vecās Derības laika posmā, kas parāda pilnu Dieva vārdu. Tie tikai parāda tetragrammaton.

Kā atbildi uz mūsu jautājumu, ir jānāk no vārda; Mēs vēršamies pie Jaunās Derības.

Eņģelis, kas runāja ar Mariju, teica Lūkas 1:31:
Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus.

Mateja 1. nodaļā 21-23. mēs redzam, ka Jēzus sauc par “Emanuēls” kas nozīmē “Dievs ar mums”.
21 Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.
22 Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko Kungs runājis caur pravieti, kas saka:
23 Lūk, jaunava ieņems savās miesās un dzemdēs Dēlu, un nosauks Viņu vārdā Emanuēls, kas ir tulkots: Dievs ar mums.

“Jēzus” ir mūsu Kunga vārds angļu valodā. Grieķu valodā tas ir “Iesous”. Ebreju valodā viņa vārds tika izrunāts ar “Yehohshua”.

Atklāsmes nodaļas 1., Jānim ir redzējums par augšāmcelto Jēzu. Tas ir no „Cilvēka Dēla” (v13) un Jēzus sacīja Jānim „Es esmu alfa un omega” (v8) [un arī angļu valodā KJV, v11], “pirmais un pēdējais”, “Visvarenais” un tas liecina Viņš ir skaidri Dievs. Viņš ‘bija miris, bet ir dzīvs mūžīgi vairāk’. Viņa mati ir balti, nevis tāpēc, ka Viņš ir vecs, bet tāpēc, ka Viņš ir tiesnesis.
[Skatīt: Redzējums Patmas salā lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju.]

Jāņa evaņģēlijs sākas ar šiem vārdiem, Jāņa 1:1-3,
1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.
2 Tas iesākumā bija pie Dieva.
3 No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts.

Dzejolis 14 turpinās...
Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, pilnu žēlastības un patiesības.

Te mēs redzam vēl dažus nosaukumus Jēzus, “radītājs” un “vārds” un “Tēva Vienpiedzimušā”.

[Skatīt: Jēzus Kristus Dievība. lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju.]

Pravietojums par Mesiju.

Jesaja pravietoja par gaidāmo Mesiju Jesajas grāmatas 9:6. Šajā pravietojumā Jesaja Mesijai piešķir nosaukumus "Mūžīgais Tēvs" un "Varenais Dievs".

Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: „Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera lielskungs.“


   Lejupielādēt saistītus ziņojumus.

   Lejupielādēt saistītus ziņojumus.


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Noslēpums, kas no mūžiem un no paaudžu paaudzēm bija apslēpts, tagad ir atklāts Viņa svētajiem.

Dievs viņiem gribēja darīt zināmu, cik bagāta ir šī noslēpuma godība starp pagāniem; un tas ir Kristus, godības cerība jūsos.

Kolosiešiem 1:26-27


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Kalnu puss un rožu
krūms, sniegā Ķīnā.

Stature of a
Perfect Man

(PDF Angļu)

Viņš ir I am.

 

Kristus.
In zelta svečturis.

3 cilvēka sfēras.

Septiņas dimensijas.

Viņš ved man blakus
mierīgiem ūdeņiem.

Vakarālaiks tā ir
gaisma.