Arheoloģija 2.

<< iepriekšējo

nākamo >>

  Dievs un Zinātne sērija.

Sodomas un Gomoras


David Shearer.

Teritorija ap Nāves jūru, reiz bija sulīgs lauksaimniecības apgabals, kā 1.Mozus 13:10 saka,

Un Lats pacēla savas acis un ieraudzīja savā priekšā visu Jardānas apgabalu, ka tas bija bagāts ar ūdeni-pirms Dievs izpostīja Sodomu un Gomoru-kā tā Kunga dārzs līdz pat Coārai, līdzīgs Ēģiptei.

Tomēr šodien visa teritorija ir izpostīta, pilsētām ir citā krāsā (balts osis) nekā klintīm uz apkārtni, norādot lielumu katastrofas.


    Ēkas struktūra.

Bībele liecināja par Sodomas ļaunumu šādos pantos:

1.Mozus 13:13,
Bet Sodomas ļaudis bija visai ļauni un grēcīgi tā Kunga priekšā.
 
 


Pelnu sfinksa (Idol).

Ezekiel 16:49
Redzi, tas bija tavas māsas Sodomas noziegums: lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām, tāda bija viņas un viņas meitu dzīve. Bet nabagam un trūkuma cietējam tā nesniedza palīdzīgu roku.
 
 

Struktūras.


    Ēkas struktūra.

No drupām struktūras sastāv no slāņiem no kalcija sulfāta un kalcija karbonāta. Tas dod izskatu pārmaiņus slāņiem par baltā un pelēkā pelnu. Tie ir ļoti trausli,  materiāls ir viegli spēj būt “pieklauvējām no” struktūras.


Sienu konstrukcijas.

Sēram (sēra) bumbiņas.


Sēra bumbiņas.

Ir tūkstošiem Sēram (sēra) bumbas iestrādāta pelnu drupas. Tie ir izkusis materiālu ap tiem, kopā ar pelniem. Tas ir radījis viņiem kļūt pārklāts, likvidējot skābekli no tiem, degšanas dzēšana un tādējādi saglabājot sēra iekšpusē tiem.

Sēra iekšpusē tiem baltā krāsā, un ķīmisko testu, pierādīts, ka vairāk nekā 98% tīra. (Sēra parasti konstatēts, ir dzeltenā, vulkānisks raksturs, un parasti ir tikai 40% tīrs.)


    Ēkas - Gomoras.

5.Mozus 29:23
Ka visa viņu zeme ir sērs un sāls, izdegusi vieta; tur nesēj, jo tur nezeļ, un tur arī neizdīgst nekāds zaļums, jo tā zeme ir postaša, gluži kā Sodoma un Gomora, Ādama un Ceboima, kuras tas Kungs pilnīgi izpostīja savās dusmās un bardzībā,

Nodarbība mums.

No Sodomas iznīcināšana un citas pilsētas ir brīdinājums mums šodien, kā Raksti saka uz 2.Pētera 2:6,

Un tāpat nosodīja sodomiešu un gomoriešu pilsētas, pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, rādot biedinājumu visiem, kas bezdievīgi dzīvos.


  Svētie Raksti saka...

Bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, lija uguns un sērs no debesīm un iznīcināja visus.

Gluži tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls.

Lūkas 17:29-30


Citāts...

Un es esmu izteicis šo paziņojumu. Ja šī tauta izbēg spriedumu, Dievs ir pienākums paaugstināt līdz Sodomas un Gomoras un atvainojamies par nogrimšanas tos un dedzināšana tos, jo mēs esam tikpat ļauni kā Sodoma un Gomora vienmēr bija. Un, ja Viņš nogrima Sodomas un Gomoras un sadedzināja tos viņu grēka dēļ, un Viņš nedara to pašu ar mums, tad Viņš būtu netaisnīgs un parādā viņiem atvainošanos. Dievam nevajag atvainoties nevienam vai par neko. Grēks tiks vērtēts, un tas tiks sodīts, tikpat pārliecināts, kā tur ir Dievs, kurš var sniegt vērtējumu. Un Dieva spriedums ir Svētais. Dievs ir svēts. Un tāpēc Viņa spriedumi un Viņa darbi jābūt taisnīgiem un svētiem, jo tā kļūst par svētu Dievu jo Viņa darbiem un Viņa spriedumam.

Handwriting on the wall  58-0309M William Branham


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Angļu)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Angļu)

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Angļu)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Angļu)

  Svētie Raksti saka...

Bet tas Kungs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un Gomoru no tā Kunga, no debesīm.

Un Viņš izpostīja šīs pilsētas visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus.

1.Mozus 19:24-25


Nekad nav
Bībele saka
Dieva Vārds
nāk pie Teologa.
Viņi ir tie, kas
putru Tas augšu.Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.