Šekīna Dieva godība.


   Dieva mājoklis.

Dieva mājoklis tuksnesī.

(ārējā saite.)
Pilna izmēra attēls ir pieejams no...


Mozus tabernakuls tuksnesī.
www.selahart.com

(Mākslinieks - Norbert McNulty)
(Autortiesības - Mark and Jody McNulty)

Dieva mājoklis tuksnesī bija telts, piemēram, struktūras, paredzēts demontēt un pārvietot uz nākamo galamērķi, kā cilvēki ceļoja uz apsolīto zemi. Dievs deva dizains Mozum iekšā 2.Mozus 25:8-9,

8 Un tiem būs taisīt svētnīcu, kurā Es varētu mājot viņu vidū.
9 Visu pēc tā parauga, ko Es tev gribu rādīt, ir telti, ir visus tās rīkus, tā jums būs celt.

Zālamana templis.

Dāvids vēlējās izveidot pastāvīgu templi Tam Kungam bet liegts to darīt. Dievs viņam teicis 1.Laiku 28:6,
Un Viņš man noteica: Tavs dēls Salamans lai uzceļ manu namu un manus pagalmus, jo Es esmu viņu izredzējis sev par dēlu, un Es būšu viņam par tēvu.

Otrais templis.

Kad cilvēki atgriezās no nebrīves Babilonā viņi pārbūvēta templis. Tas notika 49 gadus darīt, šis skaitlis ir svarīgs, jo tas nosaka laika periodu lai pravietojums notiktu Daniēla 9:25. Septiņas nedēļas atjaunot templi. 1 nedēļa = 7 gadi (vai 1 diena = 1 gads). Tas ļauj mums, lai aprēķinātu laiku kad Mesija parādīsies (Kristus Kristības - bija, kad viņš kļuva par "Kristus vienu"), Jeruzalemē. 7 nedēļas plus 62 nedēļas = 483 gadi. Tas bija tad, kad Kristus parādījās un pēc tam tika sists krustā vidū no septiņdesmito nedēļā. Tas atstāj pusi nedēļu (3.5 gadus), vēl notikt Ebrejiem.

Jāatzīmē, ka Svētie Raksti teica (Daniēla 9:25)...
Tādēļ zini un saproti: no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālemes jaunnodibināšanu, atjaunošanu un jaunizveidošanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet septiņām gadu nedējām, un pēc tam sešdesmit divu gadu nedēļu laikā to atkal uzcels un atjaunos ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāvjiem, kaut arī spaidu pilnā laikā.

Tur bija 4 dekrētus, trīs atjaunot templi (Ezras 6:14), un ceturtais, lai atjaunotu Jeruzalemi (Nehemja 2:7). Tas ir ceturtais viens, ka pravietojums attiecas.

Heroda templis.


Modelis Heroda templis. Circa 30ad.

Hērods pievienots Otrā Tempļa. Tas ļāva to atjaunot līdz sākotnējam augstumam, kas veikti ar Zālamana.

Dieva mājoklis jau šodien.

Apustuļu darbos 2. nodaļā, ir reģistrēts notikums, kur Dievs (Svētais Gars) nāca formā „mēles uguns” un atpūtušies uz galvas katra ticīgā. Uz kristiešu tas ir pazīstams kā „Kristība Svētajā Garā”. Tas ir par katru ticīgais, kā Pēteris teica Apustuļu darbos 2:38,
Un Pēteris viņiem sacīja: Gandariet par saviem grēkiem, un ikviens no jums lai kristās Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.


3 cilvēka sfēras.

Lejupielādēt (PDF Angļu)...
65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  What is the Holy Ghost.
59-1217  What the Holy Ghost was given for.
65-1121  What house will ye Build me ?.
55-1110  A hidden life in Christ.

Nozīme Temple dizainu.

Jeruzalemes templim bija ārējo tiesa, svēta vieta, un vissvētākā vieta, kur augstais priesteris ievadīja vienu reizi gadā, ar Izpirkšanas Asinis par tautas grēkiem. Tempļa struktūra ko tā pārstāv cilvēks, ar ķermeni (ārējā tiesa), garu (svēto vietu), un vissvētāko vietu (dvēsele), kur Šekinas [Shekinah] Dieva godība mīt, un kur derības šķirsts dzīvo (Dieva vārds).

Daudzi cilvēki apgalvo, ka ir kristieši, bet nekad nav bijis augstais priesteris (Jēzus Kristus) ieiet ar atonēšanas asinīm.

Daudzi kristieši ir uz augšu un uz leju pieredzi - kā gaismas ārējā tiesā (dienas un nakts). Daži ir iekļuvuši svētajā vietā (dzīve baznīcā) - pastāvīga gaisma, bet mākslīga, no zelta svečturis (pārstāv septiņas baznīcas vecumu). Bet viņi nav iekļuvuši aiz plīvura kur gaisma ir Dieva klātbūtne.


   Uguns pīlārs, Mākoņa pīlārs.

Uguns pīlārs.


Dievs atbild Eliju ar uguni.

Galvenā atšķirība starp jūdaismu un tad kristietībai, no visām citām reliģijām, ir klātbūtne „Šekīna Dieva godība” - Uguns pīlārs.

Dievs veda Savu tautu, Izraēlu, ar Uguns pīlārs pa nakti, un Mākoņa pīlārs pa dienu. Tas bija bijis brīnišķīgs skats. Interesants ir tas, ka, kamēr tā iedeva gaismu Izraēlai, tas bija intensīva tumsa saviem ienaidniekiem.

Kad Elijs piedāvāja upuri par Mt Karmelam, Dievs atbildēja viņa lūgšanu ar uguns.

Kad Elija laiks bija pabeigts uz Zemes, viņš bija nokļuvuši ar Uguns ratiņi.

Kad Jēzus kalnā tika pārveidots Viņa seja un apģērbs spīdēja spilgti.

Pāvils tikās ar Kungu uz Damaskas ceļa, spoža spīdoša gaisma. Viņš teica: „Kas tu esi Kungs?”,
„Es esmu Jēzus” nāca atbildi.


  Uguns pīlārs - Houstonā 1950.

Uguns pīlārs - Houstonā 1950.


William Branham.

1950. gada janvārī Houstonā, Teksasā, pārsteidzošs fotogrāfija tika pieņemts ar Douglas Studios. Jo fotogrāfija parādījās gaisma virs galvas Brālis Branham formā ar oreols. Negatīvu pārbaudīja George J. Lacy kurš bija FBI eksaminētājs aptaujāto dokumentu, lai noteiktu, vai nav gaisma varētu būt rezultāts nepareizas iedarbības, attīstīšana vai retušēšana. Izmeklēšana kalpoja pilnībā autentificēt faktu ka spilgtums bija izraisījusi gaisma, kas pārsteidza negatīvo. Šis attēls ir karājās zālē Reliģisko mākslas, Vašingtonā, kā vienīgā pārdabisku būtni kādreiz fotografēja.

Lejupielādēt (PDF Angļu)...   53-0509  Pillar of Fire.


  Svētie Raksti saka...

Mozus ganīja sava sievas tēva Midiana priestepa Jetrus avis. Viņš aizdzina lopus pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba.

Un tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā, kas izšāvās no ērkšķu krūma, un viņš redzēja: ērkšķu krūms dega ugunis, bet nesadega.

2.Mozus 3:1-2


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Uguns pīlārs.
- Pleca

Gaisma ap galvu
Brāļis Branham.

Lilijas no Uguns.

Uguns Ratiņi.

Elija ir noķerta uz augšu.

Uguns pīlārs.
- Houston 1950

Gaisma uz piramīdas
klints.

Kristus.
In zelta svečturis.

Acts of the Prophet
Chapter 13
God is Light.

(PDF Angļu)

Pēc pēdējā
vecumā, mēs
atrodam Kristu
ārpusē Viņa paša
baznīcas mēģina
atgriezties iekšā.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Vai jūs nezināt, ka jūsu locekļi ir svētnīca Svētajam Garam, kas jūsos mīt un ko Dievs jums devis; arī jūs paši neesat savi.

Jo jūs esat atpirkti par dārgu maksu. Pagodiniet un nesiet Dievu savā miesā!

1.Korintiešiem 6:19-20


   Lejupielādēt...


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.