Dievs ir Gaisma.


  Akti pravieša sērija.

Dievs ir Gaisma.


Pearry Green.

1.Jāņa 1:4-5
4 To mēs rakstām jums, lai jūs priecātos un jūsu prieks būtu pilnīgs.
5 Šis ir vēstījums, kuru no Viņa dzirdējām un pasludinām jums, jo Dievs ir gaisma, un Viņā nav nekādas tumsības.

Jānis, mīļotais māceklis Kunga Jēzus Kristus, bija tik tuvu draugam Jēzum ka viņš bieži novieto galvu uz Jēzus krūšu. Tā kā viņš ir vistuvāk Viņam, viņam ir jāzina, ka Jēzus ir cilvēks. Tomēr Jāņa evaņģēlijs, kas rakstīts pēc krustā sišanas, augšāmcelšanās un Debesbraukšanas Jēzus, sākas ar vārdiem, „Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds... Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību,...” Acīmredzot Jānis piedzīvoja atklāsmi starp laiku viņa personīgā sadraudzība ar Jēzu no Nācaretes, un laiks, kad viņš rakstīja savu evaņģēliju. Jāņa atklāsme turpinājās, jo viņa vēstulē viņš raksta: „To mēs rakstām jums, lai jūs priecātos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Šis ir vēstījums, kuru no Viņa dzirdējām un pasludinām jums, jo Dievs ir gaisma,...” Vispirms Jānis pazina Jēzu kā cilvēks,tad vārds beidzot kā gaisma. Gaisma svētajā nozīmē ir tumsa izkliedēšana, ļaujot personai redzēt ar savām garīgajām acīm.

Ļaujiet mums pārbaudīt pieredzi Mozus ar Dieva kā gaismu. Viņa pirmais kontakts ar pārdabisko fenomenu Dieva nāca kā Dievs parādījās krūms, kas dega, taču vēl netika patērēts. Mozus iegriezās, lai redzētu šo, kas izaicinājis sajūtas, un Dievs runāja ar viņu, nodrošinot viņam norādījumus ka viņš bija jāveic, lai Israēla bērniem Ēģiptē. Nākamais šāds gadījums noticis kad Mozus vadīja Israēla bērnus no verdzības un tie kopā ar Uguns pīlārs naktī un mākonis pa dienu. Svētie Raksti norāda, ka Dievs nav noņēmis vai nu no šiem vadošajiem zīmes. Vēlāk, kad Mozus uzkāpa kalnā, lai to meklēt Dievu, Svētie Raksti saka, ka liels mākonis, aptvēra kalnu, „Un redzi par Kunga godības bija kā aprīšana uguns uz kalna virsmas... Un Mozus iegāja mākoņa vidū... un bija kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.” Tāpat kā citur Svētajos Rakstos to sauc par „Kunga godība.”

Ezekiel ziņoja, ka tad, kad viņš bija garā viņš redzēja „vīzijas par Dievu.” Viņš arī runāja par viesulis... „no ziemeļiem, liels mākonis, un uguns saliekamo sevi, un spilgtums bija par to, un no vidū tā kā krāsas dzintara, no vidū uguns.” (Ievērojiet virpuli no ziemeļiem, un atcerēties viesulis, kas nāca pie Brālis Branham, no ziemeļiem, 12. nodaļa.) Ezekiel runā 1:26-28, par troni un ka tā izskats tronī no gurniem uz leju bija „uguns izskats”, bet no gurniem uz augšu „kā krāsas dzintara”.

Mozus piemin uguns, bet nepiemin krāsu dzintara tāpat kā Ezekiel. Bet, kas ir normāla krāsa uguns? Tas varētu dažādi raksturot kā sarkanīgi - dzeltena, vai sarkanīgi oranžs vai dzeltenīgi zaļš, tas ir dzintars.
-----

Ja ir noslēpums par šo pieredzi Jāņa, un septītā eņģeļa balss ir pabeigt noslēpumus, tad šī noslēpums ir jāizskaidro arī šai paaudzei. Patiešām, neviena cita paaudze nav redzējusi, daudz mazāk bija ierakstījis fotogrāfijas, Uguns pīlārs. No dienas, viņa dzimšanas, caur viņa bērnības un viņa ministrija, Brālis Branham kļuva labi pazīstams ar izskatu šīs gaismas. Kā zēns viņš ziņoja, ka krāsa ir dzeltenīgi zaļa. Visbeidzot viņš atklāja, ka dzeltenīgi zaļu sauc par dzintaru. Gaisma parādījās daudziem cilvēkiem 1933. gadā uz Ohaio upi, bet netika fotografēts tajā laikā. 1950. gada 24. janvārī Teksasā, Hjūstonā, fotogrāfija tika uzņemta kas ieraksta gaismu. Šī fotogrāfija tika pārbaudīts ar George J. Lacy, Apšaubāmu dokumentu pārbaudītājs, Teksasa, Hjūstona, un izrunā autentisks.

1958. gadā beigās, Dievs atkal noteikts posms par fotogrāfijai Viņa pārdabisks gaismas pie Lakeport, Kalifornijā, Fairground. Fotogrāfs ar lielisku aprīkojumu ņēma divus krāsu šāvienu no Brālis Branham kamēr viņš sludināja. Pirmais attēls bija normāls un ietvēra visu informāciju par ainu: kancele, mikrofons, Brālis Branham sludināja, elektriskais sadales panelis pie sienas, un liels liliju izkārtojums vāzē uz grīdas kanceles priekšā.


Pirms...

Pēc...

Otrais attēls no tās pašas vietas, tajā bija arī šīs detaļas, bet tas nebija normāls attēls. Šis attēls satur daudz papildu informāciju tas, ko klātesošie neredzēja. Aiz Brālis Branham, un skatoties uz leju pār viņu, ir ideāls sejas profils, ko var raksturot tikai kā Jēzus Kristus. Pārdabiskais altāris un septiņi laizīšana uguns kas ir atklāti Atklāsmē kā „septiņi Dieva gars” kas ir „pirms troņa” ir arī klāt attēlā. Šķiet, ka lilijas ir izaugušas līdz lielam izmēram; tagad viņi atrodas virs Brālis Branham galvas attēlā (Kristus ir ielejas lilija). Šajā attēlā redzams arī Kunga eņģelis ar ugunsdzēsības vilcienu no viņa kas arī aploksnes Brālis Branham. Eņģelim ir laizīšana ugunsgrēks izcēlušies no viņa rokai.
-----


   Uguns pīlārs - Pleca.

Aizmugurē Dvēseles Osta Baznīcā Dallasā, Teksasā, martā, 1964. gadā, vēl dīvainu fotogrāfija Brālis Branham tika pieņemts, kas atklāja pārdabisku gaismu. Gaisma parādījās šajā fotogrāfijā dīvaina laizīšana uguns pār pravieša labo plecu. (Cilvēki, kuri zināja, ka Brālis Branham ir iepazinušies ar šo faktu ka viņš vienmēr nēsāja savu labo plecu zemāka nekā viņa kreisā. Svaidīšana vienmēr bija viņa labajā pusē, kur Tā Kunga eņģelis stāvēja.)
-----

Pie galvas Alvernon Way Street, Tucson, tur ir taka, kas ved uz augšu vērā masveida Catalina kalnos uz maksimumu, ko sauc “Pirkstu Roku”. Pīķis ir redzams no pilsētas. 1965. gada februārī, Brālis Branhams, ar slogu viņa sirdij lūgt atļauju sludināt patiesību par laulību un šķiršanās, uzkāpa pa šo taku uz kanjonu zem Pirkstu Roku.

Tur viņš centīgi lūdza Dievu lūgšanā un kamēr viņš lūdza šajā kanjonā, liels dzintara krāsas mākonis, veidota kā lietussargs, ir redzams nolaisties pār kalnu augšā un atkal palielināsies. Veiktspēju tika atkārtots trīs reizes un tas bija skaidri redzams no pilsētas. Skolēni pat tika atbrīvoti no skolas par četrdesmit piecas minūtes, lai noskatītos šo fenomenu. Tas bija šajā laikā, ka Brālis Branham saņēma iedvesmu atgriezties Jeffersonville un sludināt patiesību par laulību un šķiršanās. Šī varenā atklāsme, iespējams, bija vislielākais vēstījums visiem no Kristus līgavai, palīdzot viņiem iztaisnot savu dzīvi. Vēlreiz Dievs darbojās kā Viņš to dara visā vēsturē, parādās Uguns Pīlārs runāt cilvēkam, pierādot atkal, ka Dievs ir gaisma.

Ja tikai vīrieši varētu redzēt...

Tulkoti izraksti no... Acts of the Prophet - Chapter 13.
(PDF Angļu)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angļu)

Chapter 13
- God is Light

(PDF Angļu)

Vispirms Jānis
pazina Jēzu
kā cilvēks,
tad Vārds, beidzot
kā Gaisma.Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.