Balss no zīme.


  Akti pravieša sērija.

Sieviete pie akas.


Pearry Green.

Kad Dievs kaut ko darījis zināmā veidā, jo Viņš nemainās (jo Viņā nav „...kurā nav pārmaiņas, nedz pārgrozības ēnas”), Raksti māca, ka Viņš ir sagaidāms rīkoties tāpat vēlreiz. Tomēr, Viņš var darīt jaunu lietu, kā Viņš to darīja, kad viņš nosūtīja pravietis Noa, kad Viņš aicināja Ābrahāmu, kad Viņš sūtīja Eliju, kad Viņš nosūtīja Jānis Kristītājs un kad Viņš sūtīja savu vienīgo Dēlu, Jēzu Kristu. Tur bija daudzi cilvēki, kuri zināja Rakstus katru reizi, kas zināja pravietojumus, bet neizdevās, lai redzētu to, ko Dievs dara jo viņiem nebija garīgo ieskatu lai atzītu, ka Dievs sūtījis cilvēku. Kā mēs esam redzējuši nav cita veida, kā atpazīt Dieva sūtīto cilvēku nekā darbi, ko viņš dara un vai Svētie Raksti liecina par viņu.

Pat Pāvils, kurš dzīvoja uz Zemes kad pats Jēzus Kristus darīja un nebija nekādu šaubu dzirdējuši par Jēzu, kad Viņš bija šeit, netika pārliecināts, ka Jēzus Kristus bija šis 5.Mozus 18 pravietis. Arī Pāvils neatzina Jānis Kristītājs kā priekštecis Kristus. Pāvils tad nevarētu būt rīkojies tāpat kā Jāņa mācekļi, kas, kad Džons pagriezās un teica: „Redzi, Dieva Jērs,” sekoja Jēzum no tās dienas. Ne nebija Pāvils atzīst Jēzu un sekot Viņam kā to darīja Pēteris un Matejs muitnieku, kad Viņš vērsās pie viņiem un sacīja: „Sekojiet man!” Pāvilam bija jābūt personīgai pieredzei ceļā uz Damasku.

Galvenie priesteri un rakstu mācītāji un farizeji neatzina Mesiju, pat ja viņi cītīgi meklē Viņu, jo augstais priesteris neticēja Kristus apstiprinošajai atbildei uz viņa jautājumu par to, vai Viņš (Jēzus) būt augsti teicamā Dieva Dēls. Tā vietā, lai ticētu Viņam, kad Viņš teica: „Es esmu,” tie zaimoja un izmantoja Viņa vārdus pret Viņu. Tātad tas bija, kad Jēzus karājās pie krusta, Viņš varētu skatīties uz leju uz viņiem un teikt, „Tēvs viņiem piedod, jo viņi nezina, ko viņi dara.” Ja viņi ticēja Viņam par Dieva Dēlu, tie nebūtu Viņu krustā sisti un viss pestīšanas plāns būtu zaudēts. Lai gan Viņš darīja brīnišķīgus darbus, tie Viņu redzēja tikai kā vīrietis, galdnieka dēls. Viņi ignorēja darbus un turēja savas tradīcijas nevis atzīst, ka tas, ko viņi māca ļaudis bija nepareizi.

Bija neliela prostitūta, Samarijas sieviete minēta ceturtajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Šeit Jānis attiecas kā Jēzus sēdēja uz aka, gaida Viņa mācekļus kas devušies pilsētā, lai nopirktu pārtiku, kad viņa nāca, lai pievērstu ūdeni. Viņš lūdza, lai viņai nogādātu Viņam dzērienu, un viņu saruna gāja kaut kas līdzīgs šim:

„Kungs,” viņa teica, „tas nav labi, lai jums, Ebrejs, uzdot man, Samarieti, dzērienu.”

„Ja jūs zinātu, kam jūs runājāt, jūs man jautātu par dzērienu”, Viņš atbildēja.

Viņa teica, „Kungs, jums nav pat ir kaut smelt ūdeni ar. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu, Jēkabu, kas deva mums tas aka?”

„Dzert no tā ūdens, ko es sniedzu, un jūs nekad vēl nekad nebūs slāpes,” sacīja Jēzus.

Viņas atbilde bija tūlītēja, „Kungs, dodiet man šo ūdeni!” Kā Jēzus teica viņai, viņas slāpes bija skaidrs; slāpes un bads, kas citiem nebija, izpildot Viņa vārdus, „Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti.”

Tad Viņš sacīja viņai: „Ej pasauc savu vīru.”

Viņa bija kauns. „Man nav viena,” viņa pazemīgi atbildēja.

„Jūs teicāt taisnība,” nāca Dieva balsi, zinošākiem pašus domas viņai sirdī, „Jo pieci vīri tev bijuši, bet, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. To tu pareizi teici.”

Tagad, skatiet atklāsmi, kas nāca pie viņas sirds, kad viņa, zinot tikai nedaudz par Rakstiem, sacīja: „Kungs, es zinu, ka pravieši saka, ka tad, kad nāk Mesija, Viņš pateiks mums visas šīs lietas. Jūs sakāt, ka, lai gan mēs pielūdzam šo kalnu, diena nāks, ka mēs ne. Kungs, es tevi uztveru par pravieti.” Pie šī, viņa uzbrauca pilsētā, izsaucot, „Nāciet un skatieties cilvēku, kas man visu pateica, ko esmu darījusi! Vai Viņš nav Kristus?” Viņa bija saņēmusi vairāk atklāsmes, apgalvojot neko, nekā lielākā daļa reliģisko cilvēku viņas dienā. Jēzus teica viņiem, ka, jo viņi apgalvoja, ka ir gaisma (un nevarēja atzīt Viņa kalpošanu), viņi bija akli.

Cik reizes Jēzus saskatīt domas par cilvēkiem? Cik reizes Viņš savus jautājumus uztvēra un atbildiet uz tiem, pirms tie tika lūgti. Vai šis nav atribūts Emanuēls, Dievs ar mums, Jehova Pestītājs miesā? Vai tā nebija „zīme”, ka Jēzus Kristus, pasaules Glābējs bija viņu vidū? Tomēr viņi atteicās to pieņemt. Tātad Viņš teica: „Ja jūs neticat, ko es saku, ticiet darbiem, ko es daru.” Tādējādi tas ir šodien, jo Viņš ir „Jēzus Kristus vakar un šodien, un mūžīgi tas pats.”

Man tika mācīts šīs lietas Svētdienas skola lielākā daļa manas dzīves, bet pirmo reizi es kādreiz redzēju šādu atribūtu Dieva izdot manifestu, bija sanāksmē 1950. gada janvārī, uz Sam Houston Kolizejs, Houston Texas. Jaunā sieviete bija nākt klajā tiks aizlūdza par. Brālis Branham vērsās pie viņas un teica: „Pirms es lūdzu par jums, jums ir nepieciešams, lai atzīties savu grēku.” Viņa protestēja, ka viņa ir taisnīga sieviete; bet viņš teica: „Tu esi bijis neuzticīgs tavam vīram.” Viņas vīrs sēdēja draudzes tajā laikā. Es pamanīju kņadu vienā virzienā, un pagriezās, lai redzētu. Viņas vīrs bija nokāpjam eju, devās uz platformu, lai apturētu Brālis Branham no apsūdzot viņa sievu. Vietu ierādītājs pastiprināts priekšu, lai apturētu viņu, bet Brālis Branham teica: „lai viņš nāk.” Vīrietis steidzās uz platformas un bija desmit pēdu attālumā no Brālis Branham kad viņš tika apturēts ar vārdiem pravieša „Kungs, ko par tevi un jūsu sarkanā vada sekretārs, sēžot automašīnā ceļā pagājušās piektdienas nakts?” Brālis Branham turpināja runāt ar diviem no viņiem, sacīdams: „Lieta jūs divi jādara, ir nožēlot grēkus Dievam, atzīties to otru un ir cilvēks un sieva.” Tas incidents bija aiz neko es biju kādreiz redzējis senāk.
----

„Brālis Pearry,” viņš teica, „ko kādreiz jūs darāt, saglabāt savu līdzsvaru Rakstos; bet es ne noliegt to, ko Balss teica uz Ohio upes 1933. gadā!” Viņš turpināja: „Brālis Pearry, es nesaku neko par to publiski. Cilvēki nesaprot, kas ir pravietis. Bet, kad tas gaisma nāca virpuļo lejā no debesīm, un tie cilvēki, kas sēž uz šī upes krasta, to redzēja, tur bija balss, kas runāja no tā, tāpat kā tas notika ar Pāvils ceļā uz Damasku. Balss teica: „Tā kā Jāņa Kristītāja tika nosūtīts priekšteci uz Kunga Jēzus Kristus pirmo atnākšanu, jūsu ziņa forerun Viņa otro atnākšanu.”

Tulkotie izraksti no... "The Acts of the Prophet." Nodaļa 3
ko Pearry Green

Lasīt pilnu kontu...
  "The Acts of the Prophet" (PDF Angļu)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angļu)

Chapter 3
The Voice of the Sign.

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angļu)

Laulība un šķiršanās.

(PDF)


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Un notika, viņam ceļojot, ka viņš tuvojās Damaskai; un piepeši gaisma no debesīm apspīdēja viņu.

Un viņš, zemē nokritis, dzirdēja balsi sakām viņam: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?

Viņš sacīja: Kas tu esi, Kungs? Un Viņš: Es esmu Jēzus, ko tu vajā.

Apustuļu darbi 9:3-5