Zemestrīces spriedums.


  Akti pravieša sērija.

Zemestrīces spriedums.


Pearry Green.

Tas bija marta sākumā, 1964, ka Brāļis Branham garīdzniecība sasniedza burtisko uz drebošs no zemes. Viņš un vairāki citi brāļi atkal sapulcējās, lai medītu Javelina. Lokalizācija bija tāda pati vispārējā platība kur eņģeļi bija nolaidušies un mākonis bija parādījies. Sakarā ar šī notikuma atmiņu tikai pirms gada, persona varētu būt gaidāms citus izcilus notikumus iznākt no šīs vietas; tomēr šo dienu kā Brālis Branham un tuvs draugs, Brālis Banks Wood, atgriezās nometnē, nebija mājienu neko neparastu. Mēs tagad zinām, ka tajā pašā brīdī megatonnas klints jābūt noteikts gatavs par kustības dziļi zemes dzīļu.

Tā kā Brālis Branham un Brālis Wood gāja gar šo dienu, pēkšņi Kunga Gars runāja ar viņu un pastāstīja viņam uzņemt akmeni un iemeta to gaisā. Paklausīgi, viņš darīja, kā viņš bija teicis. Kad akmens skāra zemi, neliels viesulis nokāpa ar to, un viņš vienkārši runāja vārdus: „Tā saka Tas Kungs.” Viņš vērsās pie Brālis Wood un teica „Jūs skatāties, kaut kas notiks. Jums jādara kaut kas, lai kaut kas notiktu. Tas ir veids, kā lietas sākas.”

Nākamajā dienā medību puse bija gatava lauzt nometni. No partijas locekļi tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, piemēram, gatavojot savu spēli, un Brālis Branham, uzticams ārpustelpas cilvēka kodam, tika rūpīgi nodrošinot, ka ugunsgrēks bija ārā. Pēkšņi viņš pagriezās Brālis Roy Roberson, stāvot pie viņa, un ātri viņam teica atrast patvērumu. Kaut gatavojās notikt. Viens no brāļiem bija filmēšanas kinofilmās Brāļa Branham tajā laikā, un, tāpat kā viņa kamera skrēja ārā no filmas, pār bluffu no ziemeļiem nāca spēcīgs viesulis tieši virs pravieša galvu. Šīs viesulis vardarbīgu spēks bija tik liels ka samazināt daļu no šīs kraujas ārā un iemeta ieži lielumu vīrieša dūri vairāk nekā simts metru. Tāpat kā sprādziens tā sagriež augšdaļas no mesquite kokiem; tās dusmas skaņa piepildīja gaisu. Protams, ka brāļi ar viņu paņēma vāku. Daži nirt zem kravas automobiļiem vai rāpties zem krūmiem, bet Brālis Branham stāvēja joprojām. Dieva pravietis stāvēja caur to visi, cepure rokā, skatoties augšup pa virpošanas spēku. Tā kā tas pacēla un atgriezās virzienā no kurienes tas bija nācis, viņš izveidoja savu cepuri atpakaļ uz savu galvu un runāja apzināti, „Dievs runāja ar Jobu viesulis.” Turpinot viņš izteica šausmīgos jaunumus, „Dieva spriedums streiks Amerikas rietumu krastā.” Patiesi, viesulis bija atkāpies ziemeļrietumu virzienā uz šo krastu.
----

Viesulis „sasita” trīs reizes par šajā dienā 1964. gada februārī. Atbildołais spriedums skāra Lielajā piektdienā šajā gadā formā zemestrīce kas gandrīz saplēsa piekrasti no Aļaskas. Neviens, kurš piedzīvoja teroru šajā dienā vai kurš kopš tā laika ir pārbaudījis iznīcināšanas ierakstu un dzīvības zaudēšana, varētu kādreiz aizmirst, kas tas ir izjust smago roku Dieva spriedumu.
----

Brālis Branham turpināja sniegt savu vēstījumu „Līgavas izvēle” Tika izveidota nākamā pravietiskā saikne kā viņš teica Losandželosas tautai, „Un arī jūs nezināt, kad pienāks tā stunda, kad šī pilsēta gulēs šī okeāna dzīlēs. „Ak, Kapernauma,” teica Jēzus, „kas līdz Debesīm esi sevi paaugstinājusi, tu tiksi nogāzta līdz ellei. Jo, ja Sodomā un Gomorā būtu darīti tādi vareni brīnumi, kādi notika tevī, tad tās stāvētu vēl šodien.” Bet Sodoma un Gomora guļ Nāves jūras dibenā, un arī Kapernauma ir jūras dzīlēs. Tu, pilsēta, kura saucies par Eņģeļu pilsētu [“Los Angeles” spāņu valodā nozīmē “eņģeļi”-Tulk.], tu esi paaugstinājusies līdz Debesīm un izplati visādas neķītras modes lietas un pārējo tā, ka šurp brauc pat citas valstis, lai paņemtu un sūtītu tālāk šīs mūsu izvirtības; ar savām brīnišķīgajām baznīcām un torņu smailēm, un pārējo, kā jau tu dari. Atceries, reiz tu gulēsi šīs jūras dibenā! Zem tevis jau ir milzīgs tukšums. Tieši zem tevis atrodas Dieva Dusmu izvirdums. Cik ilgi Viņš vēl noturēs šo smilšu aizsprostu, kas atrodas virs tā, kad šis okeāns jūdzes dziļumā aizies līdz pat līdz Solton-Sī ezeram [ezers, kas atrodas pašos Kalifornijas Dienvidaustrumos-Tulk.] Būs ļaunāk nekā Pompejas pēdējā dienā. Nožēlo savus grēkus, Losandželosa! Arī jūs, visi visi pārējie, nožēlojiet grēkus un vērsieties pie Dieva! Viņa dusmu stunda jau nāk pār šo zemi. Glābieties, kamēr vēl ir laiks glābties, un ieejiet Kristū. Lūgsim Dievu.”

Tas bija liels brīdis tiem no mums kurš ticēja, ka Brālis Branham bija Dieva pravietis ar Elija garu, kad realizācija notiek mums ka lentes, kuras mēs dzirdējām, grāmatas mums bija lasīt, un ko mēs bijām dzirdējuši šo liels Dieva vīrs saka, visi norādīja uz milzīgu pravietojumu par nāvi par rietumu piekrastē. Tagad mēs sapratām, ka viņš pravieto. Zinot viņu būt vārds pravietis, mēs zinājām, ka viņš runāja neko ja vien to varētu atrast Rakstiem. Tagad mēs sākām pievērst uzmanību.

1965. gada 22. augustā brālis Branhams runāja krastā līdz krastam, robežas līdz robežai, telefona pieslēgums, uz viņa sprediķi „Thinking man’s Filter” skaidri izteikts spriedums par Ameriku: „Svētais Gars manā sirdī šovakar raud, "Akls Laodiķejas, cik bieži Dievs būtu devis jums atdzimšanu, bet tagad jūsu laiks ir pienācis. Tagad ir par vēlu. Kā jūs smieties un jokot par cilvēkiem ka Dievs nosūtīts uz jums? Bet tagad jūsu laiks ir pienācis. Oh, Amerikas Savienotās Valstis, Amerikas Savienotās Valstis, kā tas Dievs būtu svārstījies pār jums kā vista dara savus cāļus, bet jūs to nedarītu.” Tagad šī balss dodas no krasta līdz krastam, no ziemeļiem uz dienvidiem un austrumiem uz rietumiem. Kā Dievs būtu svārstījies pār jums, bet jūs to nedarītu. Tagad jūsu laiks ir pienācis. Nāciju tiek plēsums; pasaule krīt savrup. Piecpadsmit simtu jūdžu gabals no tā, trīs vai četri simti jūdzes plata, būs nolaist simts - vai varbūt četrdesmit jūdzes uz leju vērā, ka lielā traucējuma ārā tur pāri vienai no šīm dienām, un viļņi būs atvašu visu ceļu, tieši lai stāvokli Kentuki. Un, kad tas notiek, tas būs krata pasaulē tik grūti ka viss virs tā būs krata uz leju.”

Tulkotie izraksti no... "Akti pravieša."
ko Pearry Green

Lasīt pilnu kontu...   "The Acts of the Prophet"
(PDF Angļu)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Uguns pīlārs.

Pārdabisks mākonis.

Acts of the Prophet.

(PDF Angļu)

Chapter 12
Earthquake Judgement

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Citāts...

Paskaties uz zemestrīcēm šeit Kalifornijā. Es paredzu, ka pirms Kunga Jēzus atnākšanas, ka Dievs nogrims šo vietu. Es uzskatu, ka Holivuda un Losandželosa un tie netīrās vietas tur, ka Dievs Visvarenais Viņš viņai nogrims. Tas būs iet zem apakšā jūras.

Tulkotie no... Who do you say this is ? (1964) (PDF Angļu)


  Lejupielādēt...

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Un radās zibeņi un balsis, un pērkoni, un notika liela zemestrīce, kāda nekad nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo virs zemes. Tāda zemestrīce, tik liela!

Atklāsme 16:18Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.