Kristietis pastaiga sērija Indekss

  Kristietis pastaiga sērija.

Pilnīga cilvēka augums.


2 Pēteris 1:1-10

“1 Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā ieguvuši to pašu dārgo ticību kā mēs.
2 Žēlastība un miers lai jūsos pavairojas Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā.
3 Mums Viņa dievišķā vara dāvinājusi visu vajadzīgo dzīvei un dievbijībai caur Viņa atzīšanu, kas mūs aicinājis ar savu godu un spēku,
4 Dāvinādams mums ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jūs caur tiem kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, bēgdami no kārības posta, kas valda pasaulē.
5 Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atzīšanu,
6 Atzīšanā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību,
7 Dievbijībā brāļu mīlestību, mīlestībā tuvākmīlestību!
8 Ja jums tas ir un bagātīgi ir, tad jūs nepaliksiet tukši un neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā.
9 Kam tā nav, tas akls un taustās ar roku, aizmirstot, ka viņš šķīstīts no visiem vecajiem grēkiem.
10 Tādēļ, brāļi, centieties ar labiem darbiem nodrošināt savu aicinājumu un izvēlēšanu, jo, to darot, jūs nekad negrēkosiet.”


A Christian's Nature.

Lejupielādēt... Pilnīga cilvēka augums.


  Kristietis pastaiga sērija...


David Shearer.

Kristieša dzīvei jāsākas ar ticības pamatu. Uz šī pamata mēs esam iedrošināti ar Rakstiem, pievienot lietas, kas izraisa mūsu dzīvi uzņemties augļus, ko Dievs vēlas, lai mums būtu.

Mums visiem ir nepieciešams mērķis mūsu dzīvē. Un tas ir mūsu personīgās vērtības, kas mums liek strādāt, lai sasniegtu mērķus ka mēs vēlamies sasniegt.

Pasaulei ir vērtības, kas nosaka mērķus, ko viņi vēlas sasniegt. Lai gan dažas no šīm lietām ne vienmēr ir nepareizi, viņi var aizstāt vērtības, ko Dievs vēlas, lai mums būtu.

Vispārīgi runājot, tie ir:
1. Materiālisms. Vēlme pēc lielākas bagātības. Persona var censties to sasniegt ar izglītība, veicināšana darbā.
2. Slava / Atpazīstamība. Vēlme būt populārs, vai labi sportā uc
3. Izklaide. Meklē visa veida baudu.

Kristietim ir atšķirīga vērtību sistēma, jo viņš vai viņa ievēro Kunga vārdus runāts Mateja nodaļā 6:20-21.

Bet krājiet mantu debesīs, kur nedz rūsa, nedz kodes bojā un kur zagļi neizrok un nezog!
Jo kur tava manta, tur ir arī tava sirds.


  Kristietis pastaiga sērija...

  Svētie Raksti saka...

Ticība ir paļāvība tam, uz ko cer, un pārliecība par to, ko neredz.

Tanī senči kļuvuši slaveni.

Ticībā mēs noprotam, ka ar Dieva vārdu pasaule radīta, ka no neredzamā cēlies redzamais.

Ebrejiem 11:1-3Kristietis pastaiga sērija.
Turpina nākamajā lapā.
(Ūdens kristības.)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Viņš ir I am.

 

Kristus.
In zelta svečturis.

3 cilvēka sfēras.

Septiņas dimensijas.

Pilnīga cilvēka
augums.
(PDF)

Uguns pīlārs -Pleca.


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

Tur Viņš stāv
kā Tiesnesis
ar liesmojošām
acīm,
lai veiktu
spriedumu.