Dangun žengimas ateina.


  Pranašas Elijas.

Pranašas Elijas.

Be Malachijo 4:5-6 Dievas sakė, kad siųsti mums pranašą Eliją „Prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.“ Kai Jėzaus paklausė, kodėl mokytojai pasakė Elijas pirmiausia ateis, Jis sakė jiems, kad Elijas ateis ir atkurti visus dalykus. Tada jis jiems pasakė, kad Elijas jau atėjo ir nustatė Jono Krikštytojo kaip jam. Kai Jonas buvo paprašyta „kas tu esi?“ Jis sakė: „Aš esu šaukiančiojo balsas dykumoje“. Tai buvo Izaijo 40:3. Taigi vyras patepė su Elijo dvasia turėjo ateiti ir „atkurti“. Aš tikiu kad William Branham buvo tas pranašas atkurti tai, kas buvo nuėjo į klaidos. Galite pamanyti, kad skamba keistai, bet Dievas įrodė ne kartą, kad tai buvo ne eilinis ministerija, su vizijomis, antgamtiniais poelgiais, net mirusiųjų didinimas (po sertifikuota gydytojai). Mes teisūs ties Jėzaus grįžimo laiką - baisiai Viešpaties dienai.


  Angelas komisija.

Angelas komisija.

Vieną naktį 1946 m. Viešpaties angelas susitiko su Brolis Branham akis į akį ir pasakė jam, kad buvo įšventintas paimti dieviškojo išgijimo dovaną pasauliui. Angelas jam pasakė, kad jam bus duoti du ženklai įrodyti, kad jis buvo pasiųstas iš Dievo. Jis netrukus atrado, kad pirmasis ženklas buvo pagal savo prigimtį fiziškai apmokestina, laikydami sergančių žmonių rankas, pajutę savo mirtinų ligų virpesius keliauti iki jo rankos į jo širdį. Tomis pirmosiomis jo tarnybos dienomis jis meldėsi už šimtus žmonių kiekvieną naktį kol jis jautė galvos svaigimą ir jis beveik nualps nuo išsekimo. Tada antras ženklas atėjo ir tai pasirodė fiziškai labiau varginanti nei pirmasis ženklas. Kai Šventosios Dvasios patepimas pradėjo įžvelgti žmonių bėdas, kiekviena vizija nusausinti tiek daug savo energijos kad jis galėjo melstis tik už 15-20 žmonių kiekvieną naktį. Angelas sakė, kad jei jis galėtų gauti žmonės jį tiki, jokia liga negalėjo atsispirti jo maldai. Kai jis protestavo, kad žmonės juo netikės nes jo žemą statusą, tada Dievas pridūrė du ženklus jo komisijos įrodymui.

Parsisiųsti (PDF Anglų)

55-0117  How the Angel came to me.
The acts of the Prophet - The Angel Appears.

  Ugnies stulpe - Hiustonas 1950.

Ugnies stulpe - Hiustonas 1950.


William Branham.

Be Hiustonas, Teksasas 1950 sausio, nuostabi nuotrauka buvo imtasi pagal Douglas Studios. Nuotraukoje pasirodė šviesa virš Brolio Branham galvos į halo pavidalo formą. Neigiamumą ištyrė George J. Lacy kuris buvo FTB ekspertas abejotinų dokumentų, siekiant nustatyti, ar ne šviesa galėjo būti rezultatas netinkamo ekspozicija, išryškinimas ar retušavimo. Tyrimas padėjo visiškai patvirtinti faktą, kad ryškumą sukėlė šviesa pataikyti į neigiamą. Ši nuotrauka buvo pakabintas į religinio meno salėje Vašingtone, kaip vienintelė antgamtinė būtybė, kurią kada nors fotografavo.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


   Raštas sako...

Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.

Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu.

Malachijo 4:5,6


  Antgamtinis debesis.

Antgamtinis debesis.

Trumpai prieš saulėlydį, 1963 m. Vasario 28 d. stulbinamai gražus ir paslaptingas debesis nusirito į šiaurę visoje Arizona JAV. Du žurnalai nešė nuotrauką ir reportažą šio keisto reiškinio. (Mokslas Žurnalas 19/4/63 ir gyvenimas žurnalo 17/5/63). Susidomėjimo priežastis buvo tai, kad masyvus debesis pakabintas mėlyname danguje dideliame aukštyje, kurioje nėra drėgmės egzistuoja, kad susidarytų debesis. Moksliniai tyrimai nepateikė jokio įmanomo paaiškinimo, bet pasauliui nebuvo žinoma, kad gruodžio 22 d. 1962 prieš du mėnesius iki debesis pasirodė Brolis Branham buvo gavęs viziją kurį jis susijęs su jo kongregacijos Jeffersonville.

Tai įrašoma į pranešimą „Ar dabar pabaigos laikas, ponai?“ [Anglų “Is this the sign of the end Sir”]

Brolis Branham medžiojo kalnuose, esančiuose aplink Tuksoną, Arizoną, kai jo vizija įvykiai staiga atėjo į praeiti. Septyni maži taškeliai pasirodė danguje virš jo, kai šie taškai materializavosi, priešais jį stovėjo septynių angelų piramidė. Jie davė jam komisiją atskleisti Apreiškimo knygos septynis antspaudus. Debesyje yra Kristaus veidas.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   "Is this the sign of the end Sir"

Skaityti visą istoriją...   "The acts of the Prophet" - Pearry Green.


  Daro Dievui tarnauti.

Daro Dievui tarnauti.

Daugelis žmonių nori tarnauti Dievui, bet nežino kaip. Jie padaryti klaidą, vyksta apie tai neteisingą kelią.

1 Metraščių 13 Dovydas norėjo tarnauti Dievui, atnešant Sandoros arką atgal iš Kirjat Jearimo. Visi lyderiai, ir žmonės sutiko. Arka buvo gabenama ant buliai traukto vagono. Kelyje, bulius suklupo ir Arka ruošėsi nukristi nuo vagono. Uza ištiesė ranką, kad tai sustabdytų ir Viešpats ištiko jį mirusiu. Taip atsitiko, nes Arka turėjo būti nešamas ant kunigų pečių, ne ant vagono. Tai buvo Dovydas bando daryti Dievui tarnybą nebūdamas Jo valia. Jis norėjo tarnauti Dievui, bet ketina apie tai neteisingą kelią.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   Trying to do God a Service.


  Septyni Kombinuotieji vardai.

Septyni Kombinuotieji vardai.

Dievas turi daugybę titulas. (Biblijoje yra daugiau nei 700) Yra šių pavadinimų grupė, kurie yra titulas į „Septyni Kombinuotieji atperkamieji Jehovos vardai“.

Prieš nuotrauka buvo imtasi iš Ugnies stulpe, be Hiustone, Teksase, Brolis F. F. Bosworth ką tik paprašė šį klausimą, „Ar 7 sudėtinius Jehovos vardus, ar jie taikomi Jėzui Kristui?“

„Taip.“ buvo atsakymas.

Pradžioje, Dievas davė Adomui užduotį įvardinti daiktus. [Tai tęsiasi ir šiandien]
Skirtingais laikais Biblijoje tikintieji davė vardus su Dievu, apibrėžti Jo savybes, ypač kai Jis patenkino jų poreikius.

Brolis Branham pamokslavo šią seriją, 1962 liepos mėn.

Parsisiųsti (PDF Anglų)

We would see Jesus.
Jehovah Jireh 1.
Jehovah Jireh 2.
Jehovah Jireh 3.
A super Sign.

   Parsisiųsti (PDF Anglų)

Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Ugnies stulpe.

Antgamtinis debesis.

Acts of the Prophet

(PDF Anglų)

Chapter 11 - The Cloud

(PDF Anglų)

Prieš...

Po...

Ten jie nukryžiavo.
Kaukolės vieta.

  The Indictment

(PDF Anglų)

William Branham Life
Story.
(PDF Anglų)


Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.