Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

  Mungu na Sayansi mfululizo Index.

Mungu na Sayansi.

<< uliopita

ijayo >>

Akiolojia.Halisi ya Mlima Sinai.
Mikrobiolojia.Seli. Rahisi? au Complex?
Kosmolojia.Mbingu zauhubiri utukufu...
Mageuzi.Dini?
Paleontolojia.Myth ya Dinosaurs.

  Mihuri Saba mfululizo.

Mihuri Saba mfululizo.

<< uliopita

ijayo >>

Kitabu hiki cha Mihuri Saba.

Muhuri Wa Kwanza.Farasi nyeupe mpanda farasi.
Muhuri Wa Pili.Farasi nyekundu mpanda farasi.
Muhuri Wa Tatu.Mpanda farasi mweusi.
Muhuri Wa Tano.Roho zilizo chini ya madhabahu.

Akiolojia.


  

Halisi ya Mlima Sinai.

Katika Sinai Peninsular huko ni mlima ambayo inaitwa Mt Sinai. Hata hivyo mlima huu si moja kwamba Bwana alikuja chini juu, au pale ambapo Musa alipokea amri 10.

Halisi ya Mlima Sinai iko katika Saudi Arabia, na ingawaje kuna baadhi ya machafuko kuhusu ya jina la mlima huu, sisi kuiita "Jebel el Lawz", ambayo ni nini Ron Wyatt, archaeologist, kuitwa hivyo.

Jebel el Lawz, ambayo ina maana "mlima wa karange", ni si volkano, hata hivyo, mwamba juu ya mlima ni kupauka na unaonyesha dalili ya kunyenyekeana katika mujibu joto la juu (iliyo yayushwa), ambapo Bwana alikuja chini.


Halisi ya Mlima Sinai. (Image - ArkDiscovery.com)

Katika wigo, wa mlima huu kuna idadi vya mabaki, ambayo inaonyesha makao ya kwa kipindi cha muda. Kuna mambo michoro kwenye miamba ikionyesha Kimisri mungu Apis, ng'ombe, mungu wa uzazi na nguvu viwe (iliyo yayushwa ndama?) na pia Menorah.

Kuna hakuna kuingia kwa tovuti hii, ya uzio unakizunguka, kama ni Saudi kijeshi post.


  Maandiko Anasema...

Milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana, Naam hata Sinai ule mbele za uso wa Bwana, Mungu wa Israeli.

Waamuzi 5:5


  Maandiko Anasema...

Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto; na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu, mlima wote ukatetemeka sana.

Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti.

Bwana akaushukia mlima, juu ya kilele cha mlima; Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima; Musa akapanda juu.

Kutoka 19:18-20


   Maji katika Mwamba.

Meriba. Maji katika Mwamba.


Maji katika Mwamba.

(Picha... ArkDiscovery.com)

Huko Meriba, kuna mwamba ambayo ina mgawanyiko mkubwa chini yake. Mwamba ni mita 16 (au zaidi) juu.

Katika mguu wa mwamba huu, kuna ushahidi wa mtiririko mkubwa wa maji, kwa kipindi kirefu.

Mungu zinazotolewa kwa ajili ya watu wake, Israeli, kwa kuleta maji kutoka mahali pa ngumu kabisa, kwamba maji angeweza wametoka.

Ni mtoaji gani mwenye nguvu.

Kutoka 17:6-7,
6 Tazama, nitasimama mbele yako huko, juu ya lile jabali katika Horebu; nawe utalipiga jabali, na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli.
7 Akapaita mahali pale jina lake Masa, na Meriba; kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana, wakisema, Je! Bwana yu kati yetu au sivyo?

Zaburi 78:15-16,
15 Akapasua miamba jangwani; Akawanywesha maji mengi kama maji ya vilindi.
16 Akatokeza na vijito gengeni, Akatelemsha maji kama mito.


Bonyeza juu ya picha download PDFs au ukubwa kamili picha.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Kiingereza)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Kiingereza)

Kabla...

Baada ya...

William Branham Life
Story.

(PDF Kiingereza)

How the Angel came
to me.
(PDF Kiingereza)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Kiingereza)

Marriage and Divorce.

(PDF Kiingereza)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Kiingereza)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Kiingereza)

Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.