Kitabu cha Ufunuo.


   Mmataifa falme.

Mmataifa falme.

Katika Danieli 2, Mungu alimpa Nebukadreza, mfalme wa Babeli ya ndoto ya sanamu mwenye kuogopesha. Danieli alifasiri ndoto hiyo - Nebukadreza alikuwa kichwa cha dhahabu, ya kifua Sehemu ya ilikuwa vya fedha, Medo-Kiajemi himaya, mapaja ya shaba, himaya Kigiriki, na nne, miguu wa chuma, alikuwa dola ya Kirumi. Miguuni walikuwa mchanganyiko wa chuma na udongo. Hakukuwa na himaya zaidi. (siyo Uingereza, Urusi, Marekani, China). Cha nne alikwenda njia yote ya vidole. Hii ni fumbo. Vyuma kutumika kuwakilisha falme alikuwa na tabia ya kupungua kwa thamani, na pia wanazidi kuwa kwa bidii.

Hizi himaya lilikuwa na athari juu ya mawazo ya watu. Wababeli, Waajemi, Wagiriki, na Warumi wote kusukumwa nasi leo. himaya cha nne alikwenda njia yote mpaka Ufalme wa Kristo ilikuwa kuanzisha, (jiwe lililokatwa kutoka mlimani), Jinsi gani hii kutokea? kipagani ya Waroma ya himaya akawa wa kipapa Kirumi himaya. Jambo la kuvutia, wakati wa vita baridi, watu wawili hawakuweza kukubaliana katika Umoja wa Mataifa. Mmoja alikuwa la Urusi Kruschev ambayo ina maana udongo, wengine wa Marekani Eisenhower, ambayo ina maana Iron mfanyakazi. chuma na udongo asingeweza kuchanganya. Kruschev kuondoa kiatu chake na bang meza huku tukiweka uhakika. Sisi ni saa nyayo za sanamu ilekweli Ufalme wa Mungu kuhusu kuwa na ilipoingia kwenye.

Kushusha (PDF Kiingereza)

Gabriels instructions to Daniel
Sixfold purpose of Gabriels visit to Daniel
Daniel Seventieth week

   Ufunuo wa Yesu Cristo.

Ufunuo wa Yesu Cristo.

Ndugu Branham kufundishwa kwamba Yesu Kristo alikuwa mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. Yohana tu aliandika chini kile alichokiona katika mfululizo wa maono kwamba alikuja kwake katika miaka 95-96 AD. Wakati huo, Yohana alifungwa juu Patmo, kisiwa kidogo katika Bahari ya Aegean karibu na mpaka kati ya siku ya kisasa Ugiriki na Uturuki. Yohana alisema, "Mimi nilikuwa katika kwa Roho, siku ya Bwana ..." alifafanua kwamba za Siku ya Bwana kwa mantiki hii si akimaanisha siku ya saba ya juma. Badala yake, za Siku ya Bwana ni kwamba katika historia ya kibinadamu wakati Yesu Kristo atakapokuja na inachukua mamlaka ya kimwili juu ya dunia hii, kutimiza Ufunuo 11:15,"Ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele."

Katika maono yake ya kwanza, Yohana, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, alipoona Yesu Kristo kama alikuwa kamwe kuona mbele. Yohana wakamwona Yesu anakwenda huku kukiwa na taa saba, na katika mkono wake wa kulia, alikuwa na nyota saba. Nywele zake nyeupe na uso dazzled kwa mng'ao wa na usafi wake, lakini ulimi wake inaonekana kama upanga na macho yake yameteketezwa kwa moto. Yohana ulivunjika katika hofu mbele yake.

Ndugu Branham alisema, ni nini ufunuo wa? Jesu Kristo. Nini jambo la kwanza yeye inaonyesha hivi kujihusu? Anawaonyesha kwamba yeye ni Mungu wa Mbinguni - si mungu wa utatu, lakini Mungu mmoja. Jambo la kwanza ya nimepata kujua ni: Yesu sio tu nabii; yeye si junior mungu; wala si Mungu sekondari - yeye ni Mungu! Kuwa makini, Yohana. Umefanya aliingia katika Roho. Kitu ni kwenda inakuja ifunuliwe kwako. Ni nini? la kwanza la ufunuo zote ni, "Mimi ni Alfa na Omega." (Oh mwenye dhambi, upinde, kutubu sasa kabla ya wakati ni kuchelewa mno.) Kwanza anaiambia Yohana, ambaye alikuwa inakaribia. Je, hii ni, mfalme Yesu? mfalme Mungu? mfalme Roho Mtakatifu? Alisema, "Mimi ni yote. Mimi nina kutoka kwa Z. mimi nina kuonyesha mwanzo na mwisho. Mimi nina asiyekufa moja wa milele!"

...Kutafsiriwa kutoka Kitabu sita ya mfululizo isiyo ya kawaida
na Owen Jorgensen


   Nyakati Saba Za Kanisa.

Nyakati Saba Za Kanisa.

Baada ya Yesu umebaini mungu kuu kabisa, aliiambia Yohana kwamba taa saba, yale makanisa saba, na nyota saba katika mkono wake walikuwa malaika kwa kamanisa hayo. Kisha yeye dictated barua kwa kila kanisa. Haya yalikuwa makanisa Mataifa katika Asia Ndogo. hali katika makanisa ya hizi hasa ingekuwa mechi vipindi saba tofauti Ukristo kwenda kupitia kabla ya mwisho. Kwa hiyo, hizi barua ametabiri nyakati saba kwa kanisa la Mataifa. Yesu alizungumza wafuasi wake katika kila umri, kuwapa himizo na kukosolewa ambapo inahitajika. Yeye pia alizungumzia watu katika kanisa la uongo katika kila wakati, wale waliodai Wafilipi walikuwa Wakristo lakini hawakuwa.

Yesu alianza dictation yake kwa kusema, "Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika ..." Hiyo ilimaanisha kila mmoja enzi ya kanisa walikuwa na malaika. Neno malaika maana Mtume. Hizi hazikuwa wajumbe wa mbinguni. Yohana nabii asingependa au kuhitaji kuandika barua kwa malaika wa mbinguni. Hakuna, malaika hao walikuwa wanaume, moja mjumbe ajili kila wakati. Ndugu Branham kuweka nyakati za kanisa na wale wajumbe katika utaratibu wao wa kihistoria:

1.Ufunuo 2:1-7EfesoA.D 53-170Paulo
2.Ufunuo 2:8-11SmirnaA.D 170-312Iraneus
3.Ufunuo 2:12-17PergamoA.D 312-606Martin
4.Ufunuo 2:18-29ThiatiraA.D 606-1520Columba
5.Ufunuo 3:1-6SardiA.D 1520-1750Luteri
6.Ufunuo 3:7-13FiladelfiaA.D 1750-1906Wesley
7.Ufunuo 3:14-22LaodikiaA.D 1906-????"Elijah"

Mtume umri kwanza kanisa ilikuwa Paul. Haki baada ya kubadilika kwake na Ukristo, Bwana alisema kuhusu Paulo, "kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue Jina langu mbele ya Mataifa," Kwanza Paulo aliwahubiria Wayahudi. Wakati wao alikataa ujumbe uliokuwa wake, alisema, "IIlikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza; lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali, na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni, twawageukia Mataifa. Kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, Nimekuweka uwe nuru ya Mataifa, Upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia." Paulo alianzisha makanisa Mataifa katika Asia Ndogo. Pia inaelezwa ya imani ya Kikristo kupitia barua zake. Katika barua yake kwa Warumi alisema, "Lakini nasema na ninyi, mlio watu wa Mataifa. Basi, kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa Mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu," Kwa kusali na kusoma historia, Ndugu Branham kutambuliwa Mitume kwa mengine ya sita kanisa nyakati.

...Kutafsiriwa kutoka Kitabu sita ya mfululizo isiyo ya kawaida
na Owen Jorgensen

Kushusha "An Exposition of the Seven Church Ages" (Ufunuo 1-3)   Book: The 7 Church Ages
(PDF Kiingereza)


   Umri wetu Laodikia.

Umri wetu Laodikia.

Yesu akamkemea Laodikia kanisa wetu, akisema, "Kwa sababu wewe ni vuguvugu, na baridi wala si moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu.” Unasema, "Mimi ni tajirina kuwa na utajiri, wala sina haja neno lo," na huna kujua wewe u mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu, na uchi." Wa saba wa kanisa wetu ni hivyo kukazwa kupangwa kwamba Yesu portrays nafsi yake juu ya nje, kutaka kupata katika. "Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami."

Laodikia ni la mwisho wa kanisa wetu kabla ya Yesu Kristo atakaporudi duniani, wakati huu katika hukumu. Mungu alisema kupitia Malaki, "Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana, iliyo kuu na kuogofya. ... Naye ataigeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba zao,..." Hivyo Messenger wa wakati wa saba wa kanisa watakuwa na roho ya Eliya, kama vile Yohana Mbatizaji alikuwa.

Ndugu Branham kufundisha, "Wakati huu Elijah kubwa inakuja mwisho wa umri huu, yeye itabidi itakuwa kuchukua ujumbe wa Pentekoste kwa upande watoto imani ya baba. Yeye utakuwa akiwakemea Wakristo katika Laodikia kwa sababu hawakuwa kushika imani sawa kwamba huko nyuma huko katika mwanzo. " "Mimi mara nyingi kujiuliza, 'Je, mtu huyu tu kuwa kuhubiri, basi?' Elijah alivyofanya miujiza yote na hakuna kuhubiri. Lakini wakati roho yake ilikuwa juu Yohana, ni akayafanya yote ya kuhubiri na hakuna miujiza. Kwa nini? Yesu alipokuwa anakwenda kufuatana naye na angefanya miujiza. Malaki alisema, 'For unto you that fear My name shall the Sun of righteousness arise with healing in His wings.' Yohana alikuwa hakuna haja ya kufanya miujiza; yeye tu alitangaza ujio, ya Kristo. " Inference ya hapa ni kwamba Elijah katika la wakati wa mwisho itakuwa wawili kuhubiri na kufanya miujiza.

Ndugu Branham iliendelea kujenga naye nje. "Kama Yohana, hii la wakati wa mwisho Elijah hautakuwa kueleweka. Yeye utakuwa kama kubwa, nguvu mtu mbele za Bwana kwamba baadhi ya watu kukosea yake ajili Masihi. Ni aina gani ya asili itakuwa katika Elijah hili? Kwanza, yeye utakuwa nabii mwenye uwezo ambao watakuwa kukaa kweli kwa Neno la Mungu, ajili Eliya alikuwa kweli na Yohana alikuwa kweli. Doing ishara na maajabu, yeye ataigeuza mioyo ya watoto nyuma kwa imani ya baba zao la Pentekoste. Yeye chuki "kisasa" wanawake. Elijah aliyoyafanya pamoja Yezebeli. Yohana aliyoyafanya pamoja Herodia. Wanaume wote wawili, manabii na roho ileile, kuchukiwa dini kupangwa, kama madhehebu haya yote ya Kikristo. Kitu fulani katika roho zao akapaaza sauti nje dhidi ya jambo."

...Kutafsiriwa kutoka Kitabu sita ya mfululizo isiyo ya kawaida
na Owen Jorgensen


  Nyakati Saba Za Kanisa.


Kitabu cha Ufunuo.
Itaendelea kwenye ukurasa unaofuata.
Mihuri Saba.


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

   Maandiko Anasema...

Hakika Bwana MUNGU hatafanya neno lo lote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.

Simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana MUNGU amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri ?

Amosi 3:7-8


Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Danieli Bango

Inapatikana kutoka:
Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com

Nyakati Saba Za Kanisa. Bango

Inapatikana kutoka:
Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com

Ufunuo Bango

Inapatikana kutoka:
Ron Millevo. Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com


Nyakati Saba Za Kanisa.
Bango - Mihuri Saba.

Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.comSupernatural Book 6


na Owen Jorgensen.

Inapatikana kutoka:Supernatural
Christian Books.

(Kiingereza)


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.