Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.


   Uzao wa nyoka ya.

Uzao wa nyoka ya.

Katika ya mwanzo la Hawa hakuwa kula apple. Yeye alikuwa na ngono. "Pamoja na Adamu?" unasema. Hakuna Adamu alikuwa mumewe. Ilikuwa ni pamoja na nyoka wa. Nyoka wa ni si nyoka. Yeye akawa kwamba baada ya Mungu aliyeapiza yake (Mwanzo 3). Naye alikuwa mnyama mnyofu ambaye angeweza kuongea yao ambao mbegu angeweza kuchanganyika na mbegu ya mwanamke. Watu fulani wanaweza anamwita yeye 'kukosa kiungo' Ijapokuwa Mungu aliumba viumbe wote, ikiwa ni pamoja na nyoka wa. matokeo ya muungano huu ulikuwa Cain, Biblia inasema alipokuwa wa yule mwovu. Hii ina maana 'mzaliwa wa'. laana ya Hawa ya alikuwa Maumivu wakati wa kujifungua. Hii ilikuwa sababu ya kuwa Kristo alikuwa angezaliwa la 'bikira' - kwa bypass jenetiki cha jamii ya wanadamu kuchanganywa na nyoka ya. laana ya nyoka alikuwa "juu ya tumboni utakwenda". Hii ni alipoanza maisha kwa nyoka. Biblia ilisema "Nuhu alikuwa kamilifu katika kizazi chake". Alikuwa kamilifu miongoni mwa wanaoochipuka, na alikuwa pia la mwisho halisi kikaingia mwana wa Mungu. Tangu wakati huo jenetiki cha jamii ya wanadamu imekuwa yote mchanganyiko up. Mungu alimwambia wa mwanamke kwamba yeye mbegu ingekuwa kuondokana na uzao wa nyoka. Adamu akamwita mkewe jina la Hawa kwa sababu yeye alikuwa mama wa vyote vyenye uhai (Mwa 3:20). Adamu ilikuwa si baba yao wote walio hai.

Kushusha (PDF Kiingereza)   Serpents Seed


   Uungu.

Uungu.

Watu wengi wanaamini kwamba Mungu ni alifanya juu ya watu watatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi ni baba, mwana, na binadamu. Lakini mimi tu kuwa 1 jina. "Ofisi" la baba, mwana na binadamu, wanategemea uhusiano na wengine. Mungu ni kama hii. Katika wa Agano la Kale Mungu alikuwa na uhusiano wa kwa sisi kama "Baba". Wakati yeye huo ulipotokea juu ya nchi kama Mwokozi wetu, Alitajwa 'Mwana wa Mungu' na tangu mwanzilishi wa kanisa katika siku ya Pentekoste (Matendo 2) Yeye akawa Roho Mtakatifu wanaoishi katika kanisa lake. Yeye ni mtu mmoja tu hata hivyo kwamba sisi kuwaita Yesu Kristo. Paulo mtume kukutana naye siku kama mwanga mkali kuliko jua mchana (Matendo 9). Paulo alisema "ambao ni wewe Bwana". Paulo alikuwa ni Myahudi na alijua kwamba nuru ilikuwa moja sawa kwamba kuwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri. Alitoa wito kwake Bwana. Bwana akasema nyuma "Mimi ni Yesu".

Kushusha (PDF Kiingereza)  Godhead Explained


   Maji ya ubatizo katika jina lake.

Maji ya ubatizo.


Ubatizo. - 1933.

Ubatizo wa maji, kunaashiria kwamba maisha yetu ya kale alikuwa amefariki na kuzikwa, na kwamba sisi sasa kukubali Maisha yake Kristo ndani yetu. Huu ilikuwa kamili kuzamishwa si kuinyunyiza, na kutumia ya jina la Bwana Yesu Kristo, si vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwamba makanisa kutumia. Hii ilikuwa ni fundisho Katoliki na Waprotestanti tu aliendelea hilo. Hii ni kwa sababu jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Kila mmoja wao kwamba alibatizwa katika kitabu cha Matendo ilikuwa katika ya jina. Hii ni kama sherehe ya ndoa ambapo msichana haina kuoa mpenzi, mwana, na ya binadamu, ingawa mambo hayo yote ni kweli lakini wao kuchukua jina lake.


   Ndoa na Talaka.

Ndoa na Talaka.

Ndugu Branham anaanza ujumbe huu kwa kueleza kuna shule mbili wa mawazo. Hizi ni Matendo bila imani, na Calvinism na kwamba wote wawili ni makosa. Makanisa mengi ni kubwa juu ya suala za kisheria, lakini ni lazima ikumbukwe kwamba kuna ni neema kipengele.

Katika kipindi akimtafuta Bwana kwa ujumbe huu katika milima unaoelekea Tucson, Nguzo ya Moto alionekana ukienda juu na chini hapo juu ambapo alikuwa akiomba. watoto wa shule walikuwa iliyotolewa kutoka shule hadi kuangalia tamasha.

Mnaona ...The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light. (PDF Kiingereza)

Kushusha (PDF Kiingereza)  Marriage and Divorce


  Dhambi kubwa zaidi.

Dhambi kubwa zaidi.

Kuna aina mbili za dhambi.
Uongo, kuba, kuua nk, ni dhambi za "Tume."
Mambo ambayo watu kufanya.

Dhambi kubwa zaidi, hata hivyo, ni dhambi ya "upungufu", ambapo watu hawajafanya kitu.

Watu wema, ambao wanadhani, "Nimeishi maisha mazuri... Sijafanya dhambi... Hakika Mungu atanikubali?"

Lakini nini hawakufanya ilikuwa kukubali zawadi ya Mungu ya wokovu, kwa njia ya Yesu Kristo kufa kwa ajili yao. Na wanafanya hivyo kwa sababu ya kutokuamini.

Dhambi kubwa ni kutokuamini.


   Maandiko Anasema...

lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote.

Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu.

Luka 17:29-30


Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Stature of a Perfect Man

(PDF Kiingereza)

Nguzo ya Moto -Bega.

Ulimwengu wa 3 wa mtu.

Nyanja saba.

Mwanga juu ya mwamba
piramidi.

MP4
Video Clip


The Chicago Campaign.Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Orodha ya Ujumbe.

   Kushusha...