Siri hiyo ya Kristo.

Siri hiyo ya Kristo.


   Fumbo za Mungu.

Kristo ndani yenu.

Kama sisi tu inaweza kutambua nini andiko hii ina maana: 'Greater Yeye ni aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu.' Tunajua kuwa ni kweli ya, lakini sisi kwa kweli sielewi hiyo. Je, ni katika wewe ambayo ni kubwa? Ni Kristo, mafuta! Mungu, ambaye alikuwa ndani ya Kristo, ni katika wewe. Hivyo kama yeye aliye ndani yenu, basi ni si wewe chochote zaidi hai , ni yeye aliye hai katika wewe.

Melkizedeki.

Mwanzo 14 anaelezea jinsi jiji la Sodoma ilikuwa ransacked kuipinga mfalme wa Elamu (Persia). Lutu na mke na watoto wake walikamatwa na kufanyika mbali kaskazini. Abraham wamekusanyika kupambana na kikosi cha watu 318 ambao walifuata mfalme wa Elamu na alishinda juu naye katika vita. Hivyo Abrahamu akamwokoa mpwa wake kutoka katika utumwa. Baada ya pigano, kuhani mmoja jina lake Melkisedeki alikuja Abrahamu akambariki yeye aliye, na kisha wakala chakula akanywa divai pamoja naye. Katika kurudi Abrahamu alitoa zaka kwa Melkizedeki, kumpatia kumi ya vitu vyote alivyokuwa navyo. Hadithi hii ingekuwa mysterious kutosha tu kutoka akaunti ya Mwanzo, lakini katika Waebrania 7 Paulo anaandika kwamba Melkizedeki ndiye mfalme wa amani, na uadilifu, na yeye hakuwa na baba au mamaye mwanzo wala mwisho wa siku za. Ambaye ni hii mysterious mtu? Ndugu Branham alieleza kuwa Melkizedeki alikuwa na kuwa Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu tu hakuwa na mwanzo. Melkizedeki alikuwa Theophany ya Mungu ya kuonekana kwa Abrahamu ili kabla ya kielelezo Yesu Kristo. Haikuwa Yesu kama tunaona yeye katika Agano Jipya, kwa sababu Yesu alikuwa na baba na mama. Mwanamume huyu ana hakuna. Yesu alikuwa na mwanzo; Mtu huyu hakufanya hivyo. Yesu alitoa uhai wake; Mtu huyu asingeweza, kwa sababu yeye alikuwa maisha.

Kushusha (PDF)

Kristo ni siri ya Mungu Iliyofunuliwa.
Huyu Melkizedeki Ni Nani?
Kristo Amefunuliwa Katika Neno Lake Mwenyewe.

   Jamaa aliye Mkombozi.

Jamaa aliye Mkombozi.

Watafsiri wakati walipokuwa kuweka pamoja vitabu vya inayojulikana kama la Biblia, karibu kushoto nje kitabu cha Ruthu. Ni hadithi upendo, na ni nzuri sana, lakini Mungu haitajwi. Ilikuwa ni ukweli huu kwamba unasababishwa yao karibu kukataa kitabu hiki kama wahyi. Hata hivyo ni ina katika 'aina' hadithi ya ni mkombozi jamaa, Yesu Kristo ambaye ni wetu jamaa aliye karibu 'ambaye alikuwa na uwezo wa kulipa ya bei ili kuwakomboa Naomi (ambaye anawakilisha Kanisa la Kiyahudi) na kwa kufanya hivyo anapata Ruth (Mmataifa Bibiarusi ) ambaye anawakilisha kanisa la kikristo. Namshukuru Mungu kwamba tuna ni mkombozi kama hii moja. Kuna mtu wa jamaa karibu (asili yetu ya zamani) ambao walichagua si ili kuwakomboa ili si kuwa unyanyapaa wa kuoa Ruth. Hii kushoto Boaz yetu (Kristo) bure ili kuwakomboa bibi yake. Hii ni sababu ni Kristo ilibidi kuwa 'alizaliwa na mwanamke' ili yeye alivyoweza kwa kuwa kinsman kwa sisi.

Kushusha (PDF)...     Mkombozi Alye Jamaa wa Karibu


   Mpango wa Mungu.

Mpango wa Mungu.

Wakati Mungu alipoumba ulimwengu, yeye alikuwa na kusudi matatu sehemu katika akili. Kwanza yeye alitaka kujifunua mwenyewe kwa watu kwa kuonyesha kiini cha tabia yake. Asingeweza kufanya hili vile ambavyo Yehova Mungu ambaye inashughulikia wote, nafasi, muda na hata milele na milele. Yeye ni hivyo kirefu na mysterious kwamba hakuna mtu anaweza kuelewa. Wangewezaje kuelewa mtu kwamba alikuwako tangu awali? Hivyo, alieleza Ubaba yake na kuwa mwana wa mtu. Ndiyo sababu Yesu alijiita "Mwana wa Mtu." Mungu alitaka kutambua mwenyewe na binadamu na ambao kuipinga akifafanua mwenyewe katika Kristo.

Mungu alitaka kuishi katika watu, na hivyo kuwa wa kwanza katika wa mwili wa waumini anachokiita Bibiarusi yake. Mwanzo angeweza kufanya hili katika Adamu na Hawa; lakini basi dhambi waliojitenga yao kutoka mbele yake. Kwa nini si Mungu endelea tu Adamu na Hawa safi? Kama yeye alikuwa, hakuweza kamwe wameelezea kiini cha tabia yake kamili. Alikuwa mwana, Mwokozi na mganga, ambayo maana inaweza tu kueleza kwa njia ya Kristo. Kuona? mambo yote ni jeraha juu katika kwamba mtu mmoja, Yesu Kristo. kusudi kubwa wa Mungu daima imekuwa kujifunua mwenyewe - kwanza katika Kristo kama ukamilifu wa Uungu kimwili; na kisha katika watu ambao watakuwa kukumbatia Roho Mtakatifu wa Kristo. Hawa watu maalum itaruhusu Yesu Kristo kuwa kabla ya maarufu katika maisha yao. Kutoka mwanzo Mungu amefanya kazi bila kuchoka kuelekea lengo hili, hivyo anaweza atukuzwe katika watu ambao nitakupa Yesu Kristo kabla ya maarufu; yaani, nafasi ya juu au kabla ya wengine wote.

Tatu, kusudi la Mungu ni kutaka kuwarudisha ufalme wake wa nyuma kwa bustani ya Edeni, hivyo watu wake wanaweza kutembea pamoja naye tena katika barizi ya jioni, kama Adamu na Hawa walivyofanya kabla, kuanguka. Hadi mwisho huu, Mungu ameelezea yake mwenyewe kwa njia ya umri vile baba, mwana na Roho Mtakatifu hivyo. baba na Roho Mtakatifu ni roho moja. Do you kupata? Siyo miungu watatu; ni moja Mungu ambao walionyesha mwenyewe katika sifa tatu. Mungu walionyesha mwenyewe katika Yesu Kristo, ambaye alikuwa baba, mwana na Roho Mtakatifu hivyo - ukamilifu wa Uungu kimwili. Now ukamilifu wa Uungu kimwili akaaye ndani kanisa lake (bibi arusi wake), na yeye anatoa yeye ukuu. Yote ambayo Mungu alikuwa, yeye akamwaga ndani Kristo; na kila kitu kilicho ndani ya Kristo amekuwa akamwaga ndani ya kanisa lake (waamini binafsi.)


   Yesu - amesema-neno kuzaliwa.

Yesu - amesema-neno kuzaliwa.

Yesu alikuwa ni lililonenwa-neno mtoto. Yeye alikuwa si akapata mimba kupitia tendo hilo la kujamiiana, lakini kwa njia ya neno la Mungu amesema. (Ndani la Mariamu tumbo la uzazi Mungu aliumba wawili mayai na manii kwamba inaporutubisha yai, hivyo mazao yenye Yesu alikuwa mwanadamu, lakini uzalishi wake ilikuwa madhubuti ya Mungu.) Kwa vile yeye hakuwa na kuja kwa njia ya ngono, Yesu hawakuwa na kufa; lakini alitenda hatimaye afe ili kulipa hilo deni ajili dhambi ya Adamu. Hiyo ndiyo njia pekee yake, ni iwezekanavyo, itakuwa kulipwa. Hakuna mtu mwingine anaweza kufanya hivyo, kwa sababu kila mtu mwingine alizaliwa kingono. Kama Mariamu, wale walio watu ambao tangu asili kuwa sehemu ya pamoja bibi harusi ya Yesu Kristo kwanza kupokea neno kwenye tumbo la akili zao.

Kushusha (Kiingereza)  Mary's Belief


  Jina la Mungu.

Mungu ana jina la kibinafsi.
Jina la Mungu ni nini?

Ni wazi kwamba Mungu ana jina halisi. Zaburi 9:10,
“Nao wakujuao jina lako wakutumaini Wewe, Maana Wewe, Bwana hukuwaacha wakutafutao.”
Zaburi 83:18,
Wajue ya kuwa Wewe, uitwaye jina lako YEHOVA, Ndiwe peke yako Uliye juu, juu ya nchi yote.
[Pia tazama... Isaya 42:8, Isaya 54:5]

Maana ya jina lake ni "Yeye Husababisha Kuwa."

Wasomi wa Kiebrania walikuwa na heshima kubwa kama kwa jina la Mungu, wao kuondolewa vokali kila ili isingeweza kutamkwa. Hivyo hakuna mtu kuwa na uwezo wa "Chukua jina lake bure."


Tetragramatoni.

Hii kushoto 4 wahusika "YHWH", ambayo tu 'inawakilisha' jina la Mungu. (Baadhi ya watu kutumia "JHVH" kwa ajili ya haya, ingawa hii si sahihi.) Kundi hili la wahusika inaitwa "Tetragramatoni", ambayo, kwa Kigiriki ina maana "4 wahusika".

Vokali Kiebrania ya neno "Adonay" ambayo inamaanisha "Bwana wangu", walikuwa pamoja na wahusika hawa kufanya neno "Yehova". Haijulikani nini vokali walikuwa kweli kutumika. Kumbuka pia kwamba katika Kiebrania, huko ni hakuna barua 'J'.

Katika Kiingereza King James version ya Biblia neno “Jehovah” or “LORD” ["Yehova" au "Bwana"] [Herufi kubwa] hutumiwa ambapo Tetragramatoni ilitokea. Hii hutokea karibu mara elfu saba katika Biblia yote. [Neno "Bwana", na barua ndogo, sio sawa na neno hilo.] Neno 'Yehova', ni 'uwakilishi wa Kiingereza' wa jina lake.

Mimi ni hawajui hati yoyote [scrolls, au kuandika kibao, pottery nk] ya kipindi cha Agano la Kale, ambayo inaonyesha jina kamili la Mungu. Wao kuonyesha tu Tetragramatoni.

Kama jibu kwa swali letu basi, lazima kutoka kwa NENO; Tunageuka kwenye Agano Jipya.

Malaika akizungumza na Maria alisema katika Luka 1:31,
Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume; na jina lake utamwita Yesu.

Katika Mathayo sura ya 1 mistari 21-23, tunaona kwamba Yesu anaitwa "Imanueli" ambayo inamaanisha "Mungu pamoja nasi".
21 Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana, yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
22 Hayo yote yamekuwa, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema,
23 Tazama, bikira atachukua mimba, Naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi.

"Jesus" ni jina la Kiingereza kwa Bwana wetu. Kwa Kigiriki ni "Iesous". Kwa Kiebrania, jina lake hutamkwa "Yehohshua".

Katika Ufunuo sura ya 1, Yohana ana maono ya Yesu aliyefufuliwa. Hii ni ya "Mwana wa Mtu" (mstari 13) na Yesu alikuwa akisema kwa Yohana "Mimi ni Alfa na Omega" (mstari 8) [na pia katika Kiingereza KJV, mstari 11), "wa kwanza na wa mwisho", "Mwenyezi" na inaonyesha yeye ni Mungu. Yeye "ilikuwa maiti, lakini ni hai milele zaidi". Nywele zake ni nyeupe, si kwa sababu Yeye ni mzee, lakini kwa sababu Yeye ni Jaji.
[Pia tazama... Maono ya Patmo. ukurasa kwa maelezo zaidi.]

Injili ya Yohana huanza na maneno haya, Yohana 1:1-3,
1 Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu.
2 Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu.
3 Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika.

Mstari wa 14 unaendelea...
Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli.

Hapa tunaona majina zaidi ya Yesu, "Muumba" na "neno" na "mzaliwa pekee wa Baba."

[Pia tazama... Ufunuo wa Yesu Kristo. ukurasa kwa maelezo zaidi.]

Utabiri wa Masihi.

Isaya alitabiri juu ya Masihi ajaye katika Isaya 9:6. Katika unabii huu Isaya humpa Masihi majina ya "Baba wa milele" na "Mungu mwenye nguvu".

Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, Tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani.


   Kushusha...


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Mtangulizi.

Jina la Mungu.

Kutembea kwa
Kikristo mfululizo.

Mungu na Historia
mfululizo. Danieli.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni matofaa?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Orodha ya Ujumbe.

 

Krismasi mfululizo.

 

Safina ya Nuhu.

 

Babeli ya Siri.
Mama na Mwana.

  Maandiko Anasema...

siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake;

ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika Mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu

Wakolosai 1:26-27


   Kushusha (Kiingereza)...

Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Ananiongoza kando
ya maji ya amani.

Kimo cha Mtu Mkamilifu.

(PDF)

Yeye ni I kuwa
ni nani.

Kristo. Katika
dhahabu ya kinara.

Ulimwengu wa 3 wa mtu.

Nyanja saba.

Mteremko wa mlima
na mwaridi katika
theluji nchini China.

Katika muda wa jioni
kutakuwako nuru.