Kabar apik.
Yesus seda amargi
dosa panjenengan.

  Gusti Allah lan Ilmu seri Indeks.

Gusti Allah lan Ilmu

Arkeologi 1.Nyata Gunung Sinai.

Gusti Allah lan Sejarah

sabanjure >>

Pethi Nuh.Riset saiki.

Arkeologi 1.


  Gusti Allah lan Ilmu seri.

Nyata Gunung Sinai.

Ing Semenanjung Sinai ana gunung sing diarani Gunung Sinai. Nanging gunung iki ora padha yen Pangeran Yehuwah tumedhak, utawa ngendi Musa nampa sepuluh angger-angger.

Nyata Gunung Sinai, ana ing Arab Saudi, lan sanajan ana sawetara kebingungan babagan jeneng gunung iki,kita bakal nyebataken "Jebel el Lawz", kang apa Ron Wyatt, arkeologis, disebut iku.

Jebel el Lawz, kang tegese "gunung saka almonds", iku ora gunung mbledhos, nanging, watu ing puncak gunung wis berubah lan nuduhake pratandha kang tundhuk dhuwur panas (molten), endi Gusti tumurun.


Nyata Gunung Sinai.
(Gambar - ArkDiscovery.com)

Ing dasar gunung iki ana sawetara artefak, nuduhake pendhudhukan kanggo periode wektu. Ana gambar ing watu-watu nampilake dewa Mesir Apis, sapi, dewa kesuburan lan kekuwatan, (Pedhet molten?) Lan uga menorah a.

Ora ana akses menyang situs iki, pager ngubengi iku, amarga iki minangka pos militer Saudi.


  Kitab Suci ngandika...

Redi-redi -- inggih punika Sinai -- sami horeg wonten ing ngarsanipun Sang Yehuwah, Gusti Allahipun Israel.

Para Hakim 5:5


   Banyu saka ing parang.

Meriba. Banyu saka ing parang.


Banyu saka ing parang.

(Gambar - ArkDiscovery.com)

Ing Meriba, ana watu sing nduwe bagean gedhe. Watu punika 16 meter (utawa liyane) dhuwur.

Ing sikil saka watu iki, ana bukti aliran banyu sing akeh, suwene suwe.

Gusti Allah nyedhiyakake nyawisake umate, Israel, kanthi nggawa banyu saka panggonan paling mokal, sing banyu bisa tau teka saka.

Apa kuwat panyedhiya.

Pangentasan 17:6-7,
6 Lah Ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira ana ing dhuwur gunung parang ing Horeb, sira banjur nyabeta parang iku temah bakal metu banyune, satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe.” Nabi Musa iya tumuli ngestokake kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel.
7 Panggonan iku banjur diarani Masa lan Meriba, marga wong Israel padha madoni lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwah, tembunge: “Pangeran Yehuwah iku ana ing satengah kita apa ora?”

Jabur 78:15-16,
15 Gunung parang ing ara-ara samun dibengkah, para leluhur mau tumuli padha diparingi banyu akeh kaya saka ing samodra agung;
16 saka ing parang Gusti Allah mijilake kali, grojoging banyune kaya bengawan.


Klik ing gambar kanggo ngunduh gambar ukuran penuh utawa PDF.


William Branham
Life Story.

(PDF Inggris)

How the Angel came
to me.
(PDF Inggris)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Inggris)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Inggris)

Sadurunge...

Sawise...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Inggris)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Inggris)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Inggris)

Marriage and Divorce.

(PDF Inggris)

Situs newsletter Inggris.

Gusti Allah lan Ilmu
Indeks. - Arkeologi.

Pethi Nuh.

Pengangkatan bakal
teka kanthi cepet.

Sawetara ajaran
utama pesen.

Kabar apik.
Yesus seda amargi
dosa panjenengan.

Baptisan banyu.

 
 

Awan Adikodrati.

Tugu Geni.

Gusti Allah diterangno.

Dosa Asli.
Iku arupa apel?

  Kitab Suci ngandika...

Gunung Sinai katutupan ing pega kabeh, marga Sang Yehuwah nedhaki gunung mau ing sajroning geni; pegane kumelun kaya kukus ing pawon, lan gununge banget anggone gonjang-ganjing.

Swarane kalasangka saya suwe saya banter. Nabi Musa banjur munjuk, sarta Gusti Allah paring wangsulan saka ing sajroning gludhug.

Pangeran Yehuwah tumuli tumedhak marang ing pucake gunung Sinai, sarta nimbali Nabi Musa menyang ing pucake gunung iku; Nabi Musa banjur minggah.

Pangentasan 19:18-20


Salah satunggaling
delusi ingkang
paling ageng
ing sajarah
planet kita,
iku Darwin
"Teori Evolusi."Hub Pesen... Pilih basa lan ngundhuh pesen free saka Sadulur Branham.

Aku apologize, ora ana pesen ing basa sampeyan ing Hub Pesen.