خبر خوب.
عیسی برای گناه
خود کشته شدند.

    خدا و شاخص سری علوم.

خدا و علم.

باستان شناسی 1.واقعی کوه سینا.

خدا و تاریخ.

کشتی نوح است.تحقیق جاری.

باستان شناسی 1.


    واقعی کوه سینا

واقعی کوه سینا

در شبه جزیره سینا است یک کوه است که به نام کوه سینا وجود دارد.  با این حال این کوه یکی نیست  که در آن خداوند پایین آمد،  یا جایی که موسی از 10 فرمان را دریافت کرد.

واقعی کوه سینا در عربستان سعودی قرار گرفته است،  و گرچه برخی از سردرگمی ها در مورد نام این کوه وجود دارد  ما آن را "جبل ال لاوض" می نامیم  همان چیزی است که رون وایت، باستان شناس، آن را نامیده است.

جبل ال لاوض،  که به معنی "کوه بادام" است  آتشفشان نیست  با این حال، سنگ در بالای کوه  تغییر رنگ داده شده و نشانه ها را نشان می دهد  از اینکه به حرارت بالا در معرض  (مذاب)، جایی که خداوند پایین آمد.


واقعی کوه سینا.
(تصویر - ArkDiscovery.com).

در پایه این کوه، تعدادی از مصنوعات وجود دارد،  نشان دادن اشغال برای یک دوره از زمان. نقاشی روی سنگها وجود دارد  نمایش Apis خدا خدایان مصری  گاو نر، خدای باروری و قدرت، (گوسالهای؟)  و همچنین یک شمعدان.

هیچ دسترسی به این سایت وجود ندارد  حصار آن را احاطه کرده است  آن را به عنوان یک پست نظامی عربستان است.


    کتاب مقدس می گوید...

كوهها از حضور خداوند لرزان‌ شد و این‌ سینا از حضور یهوه‌، خدای‌ اسرائیل‌.

داوران 5:5


   آب از سنگ.

مریبه. آب از سنگ.


مریبه. آب از سنگ

(تصویر - ArkDiscovery.com)

مریبه در ، است یک سنگ که دارای یک تقسیم بزرگ پایین آن وجود دارد. این صخره 16 متر (یا بیشتر) ارتفاع دارد.

در پای این سنگ، شواهدی از یک جریان بزرگ از آب، برای یک دوره طولانی وجود دارد.

خدا برای مردم خود، اسرائیل ارائه شده، با آوردن آب از ترین مکان غیر ممکن است، که آب همیشه می تواند از آمده است.

چه ارائه دهنده قدرتمند.

سفر خروج 6:17-7
6 « همانا من‌ در آنجا پیش‌ روی‌ تو ب آن‌ صخره‌ای‌ كه‌ در حوریب‌ است‌، می‌ایستم‌، و صخره‌ را خواهی‌ زد تا آب‌ از آن‌ بیرون‌ آید، و قوم‌ بنوشند.» پس‌ موسی‌ به‌ حضور مشایخ‌ اسرائیل‌ چنین‌ كرد.
7 و آن‌ موضع‌ را مَسَّه‌ و مَریبه‌ نامید، به‌ سبب‌ منازعۀبنی‌اسرائیل‌، و امتحان‌ كردن‌ ایشان‌ خداوند را، زیرا گفته‌ بودند: «آیا خداوند در میان‌ ما هست‌ یا نه‌؟»

مزامي 15:78-16
15 در صحرا صخره‌ها را بشکافت و ایشان را گویا از لجّه‌های عظیم نوشانید.
16 پس سیلها را از صخره بیرون آورد و آب را مثل نهرها جاری ساخت.


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


As the Eagle
Stireth her nest.

PDF( انگلیسی)

Chapter 14
- Sabino Canyon

PDF( انگلیسی)

قبل از...

پس از آن...

William Branham
.دا ست ز زندگی من

(PDF)

چگونه فرشته به من
آمد.
(PDF)

Pearry Green
personal testimony.

PDF( انگلیسی)

Marriage and Divorce.

PDF( انگلیسی)

Chapter 13
- God is Light.

PDF( انگلیسی)

Chapter 9
- The Third Pull

PDF( انگلیسی)


مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

و تمامی‌ كوه‌ سینا را دود فرو گرفت‌، زیرا خداوند در آتش‌ بر آن‌ نزول‌ كرد، و دودش‌ مثل‌ دود كوره‌ای‌ بالا می‌شد، و تمامی‌ كوه‌ سخت‌ متزلزل‌ گردید.

و چون‌ آواز كَرِنّا زیاده‌ و زیاده‌ سخت‌ نواخته‌ می‌شد، موسی‌ سخن‌ گفت‌، و خدا او را به‌ زبان‌ جواب‌ داد.

و خداوند بر كوه‌ سینا بر قله‌ كوه‌ نازل‌ شد، و خداوند موسی‌ را به‌ قلۀ كوه‌ خواند، و موسی‌ بالا رفت‌.

سفر خروج 20,18:19


یکی از
بزرگترین توهم
در تاریخ
سیاره ما، داروین
"نظریه تکامل"
است.