Ile Muhuri Saba.


   Kushusha.

Muhuri Saba.


William Branham.

Ndugu Branham akahubiri mfululizo huu, baada ya kuambiwa kurudi Jeffersonville, kutoka Arizona.
(Angalia Wingu Supernatural. maelezo).
Kushusha vijitabu hivi juu ya mfululizo huu:

Mungu Akijificha Kwa Urahisi Halafu Akijifunua Kwa Jinsi Hiyo
Pengo kati ya Nyakati saba za Kanisa na ile Muhuri Saba.
Muhuri wa Kwanza - farasi nyeupe mpanda farasi.
Muhuri wa Pili - farasi nyekundu mpanda farasi.
Muhuri wa Tatu - farasi mweusi mpanda farasi.
Fourth Seal - farasi pale mpanda farasi.
Fifth Seal - Roho za watu chini ya madhabahu.
Sixth Seal - dhiki kuu.
Questions and Answers on the Seals.
Seventh Seal - Ukimya.

   Muhtasari wa Ile Mihuri Saba.

Ile Mihuri saba.

Kwanza Muhuri.

Ndugu Branham kufundishwa kwamba mpandaji inawakilisha roho Adui wa Kristo. Nyeupe horse ni kujificha. Mpanda farasi ni akijifanya kuwa mwenye haki ili kujipenyeza kanisani. Nyeupe horse inaashiria jinsi innocently wote huu kuanza. Katika moja ya barua ya Yohana, anasema kanisa la mwanzoni kwamba roho ni Adui wa Kristo ni tayari duniani. Yeye ni bluff. Yeye hana uwezo wa kiroho. Shetani anatumia udanganyifu kwa kuendesha nguvu ya kisiasa.

Pili Muhuri.

Baada ya kusoma muhuri ya pili, Ndugu Branham alieleza ufunuo wake. Mpanda farasi horse la hii nyekundu ni kimoja hiyo hiyo ambaye alikuwa akiendesha farasi mweupe. Ni kwa Shetani tena, tu kubadilisha farasi, kuwa ni, kubadilisha mfumo wa mashambulizi yake dhidi ya Kanisa la kweli. Farasi mwekundu inaashiria damu ya mashahidi wa Kikristo ambaye atakufa chini ya Upanga wa kwanza nabii wa uongo (Damasus, 304-384 BK), na manabii wa uongo baadae, ambao walikuwa mapapa, makadinali, na maaskofu la kanisa maskhara Kikristo.

La tatu Muhuri.

Ndugu Branham kufundishwa kwamba mpandaji hiyo hiyo ambao hapo awali alikuwa akiendesha nyeupe na nyekundu farasi, farasi alibadili bado mara ya tatu. Farasi mweusi inawakilisha giza la ujinga wa kiroho. As mpanda farasi juu ya farasi mweusi huanza safari yake, ilivyo wakati giza ajili watoto wa Mungu. Sauti linatokana na katikati ya hao wenye uhai wanne ambazo zinazunguka eneo kiti cha enzi. Hii ni sauti ya Mwanakondoo: "See wewe si kuumiza mafuta na mvinyo." Mafuta unawakilisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Mvinyo inaashiria kusisimua wa ufunuo kwamba roho ya Mungu huleta.

Nne Muhuri.

Ndugu Branham kueleza jinsi hii pale horse hubeba mpandaji ile ile kama farasi tatu kabla, ni. Alama ya pale la ngozi yake inawakilisha mchanganyiko wa nyeupe, nyekundu, na nyeusi farasi, kuchanganya nguvu za kidini, kisiasa, na kishetani katika siku za mwisho. Angalia vile mpandaji mysterious alikuwa ya kijinai kupitia farasi tatu ya kwanza. Sasa, juu ya hii pale horse, mpandaji inaitwa kifo. Hell ifuatavyo yake.

La tano Muhuri.

Nani, ni watu hawa kwamba tano muhuri inaonyesha amesimama karibu madhabahuni mbinguni? Wao si kuuawa Wakristo, kama walimu hivyo wengi Biblia kuwa na walidhani. Wao si kuuawa ajili uhusiano wowote ili Yesu Kristo lakini badala yake, wao ni kuuawa ajili "neno la Mungu, na ushuhuda wao uliofanyika." Watu hawa ni Wayahudi ambao walikaa wa kweli ili sheria za Musa.

La sita Muhuri.

Kwenye muhuri ya sita ni usumbufu ili utendaji wa ulimwengu wa kawaida. Ni huanza na tetemeko kubwa, ikifuatiwa na inataka kulipuka volkano, vita ya nyukliana tauni ya kutisha. Chini ya tidsfrister wa kwenye muhuri ya sita hutokea ni baragumu ya saba, mateso yatakayompata matatu, na mapigo saba ya mwisho iliyotajwa katika Ufunuo sura ya 8 hadi 17.

Muhuri ya Saba.

Ingawa hakuna mtu aliyemtaja au wakiongozwa huko mbinguni, Yohana alikuwa kusikilika na ufahamu wa kifungu cha muda. Ndugu Branham alieleza kukawa kimya mbinguni kwa sababu muhuri hii lazima ibakie kuwa siri. Kama Shetani alijua nini uongo chini muhuri hii atajaribu kuigeuza tu kama yeye alikuwa daima kufanyika katika siku za nyuma. Ili kuzuia kwamba kutoka yanatokea, mhuri wa saba lazima kuweka maumbile yake mysterious.

Extracts kutafsiriwa kutoka "Isiyo ya kawaida Kitabu 6"
na Owen Jorgensen.


   Maandiko Anasema...

Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri saba.

Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, N'nani astahiliye kukifungua kitabu, na kuzivunja muhuri zake?

Wala hapakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala kukitazama.

Ufunuo 5:1-3


   Webmaster anasema...

Muhtasari huu imekuwa ulioandaliwa kutoka katika kitabu "Isiyo ya kawaida - Kitabu 6" na ni fupi sana. Haina kufanya haki kwa ya mfululizo kuhubiriwa na Ndugu Branham, au kwa kitabu kilichoandikwa na Owen Jorgensen. Sisi kupendekeza kushusha mfululizo kamili. - Webmaster.Supernatural Book 6
(Kiingereza)

na Owen Jorgensen.

Inapatikana kutoka:Supernatural
Christian Books.


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Danieli Bango
- Inapatikana kutoka: Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com

Nyakati Saba Za Kanisa. Bango

Inapatikana kutoka: Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com

Ufunuo Bango

Inapatikana kutoka:
Ron Millevo. Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com


Nyakati Saba Za Kanisa.
Bango - Mihuri Saba.

Barua pepe:
ronmillevo@yahoo.com