Sauti ya ishara ya.


  Sauti ya ishara ya.

Huyo mzinzi mwanamke kisimani.


Pearry Green.

Mara baada ya Mungu amefanya jambo kwa njia fulani, kwani anabadili si (ajili katika yeye hakuna "variation wala kivuli cha kugeuka"), maandiko kufundisha kwamba Yeye anaweza itakuwa inatarajiwa kutenda kwa njia hiyo hiyo tena. Hata hivyo, Yeye anaweza kufanya jambo jipya, kama alivyofanya wakati Yeye alimtuma nabii Nuhu, wakati alipomwita Abraham, wakati Yeye alimtuma Elijah, Hata hivyo, Yeye anaweza kufanya jambo jipya, kama alivyofanya wakati Yeye alimtuma nabii Nuhu, wakati alipomwita Abraham, wakati Yeye alimtuma Eliya, wakati Yeye alimtuma Yohana Mbatizaji, na wakati Yeye alimtuma mwanae wa pekee, Yesu Kristo. Kuna watu walikuwa wengi ambao alijua Maandiko Matakatifu kila mara, ambaye alijua maneno ya unabii, lakini alishindwa kuona nini Mungu alikuwa akifanya kwa sababu hawakuwa kuona kwa kiroho wa kutambua Mungu alimtuma mtu. Kama tulivyoona hakuna njia nyingine za kutambua mtu aliyetumwa na Mungu kuliko kutokana na matendo yake kwamba yeye hana na ikiwa maandiko matakatifu kushuhudia ya yake.

Hata Paulo, ambaye aliishi duniani wakati Yesu Kristo mwenyewe alivyofanya na hakuwa na shaka aliposikia habari za Yesu wakati alipokuwa hapa, alikuwa hazijashawishika kwamba Yesu Kristo ilikuwa ni kwamba nabii wa Kumbukumbu 18. Pia Paulo hawakumtambua Yohana Mbatizaji vile mtangulizi wa Kristo. Paulo kisha asingeweza alitenda kama alivyofanya Wanafunzi wa Yohane, ambao, wakati Yohane akageuka na kusema, "Tazama Mwana-kondoo wa Mungu," na kufuatiwa Yesu kutoka siku hiyo kuendelea. Wala hakuwa Paulo kutambua Yesu na kumfuata kama alivyofanya Peter na Mathayo mtoza ushuru wakati Yeye akageuka na akawaambia, "Nifuate." Paulo alikuwa, kuwa uzoefu binafsi katika barabara ya Damascus.

Chief Makuhani na Waandishi na Mafarisayo hawakuwa kutambua Masihi, hata ingawa walikuwa bidii kuangalia kwa Yeye, ajili Kuhani Mkuu hakuamini jibu kijinsia Kristo kwa swali lake ya kama Yeye (Yesu) ni Mwana wa Mungu Mtukufu. Badala ya kuamini kwake pale aliposema "Mimi ni " wakamtukana na kutumika maneno yake dhidi yake. Hivyo ilikuwa kwamba, wakati Yesu akining'inia msalabani, Yeye anaweza kuangalia chini kwenye kwao na kusema, "Baba uwasamehe, kwa maana hawajui watendalo." Lau kuwa kuwa waliamini Yeye kwamba ni Mwana wa Mungu, wasingeli wakamsulubisha yake na mipango mzima wa Wokovu ingepotea. Japokuwa Yeye alikuwa anafanya kazi za ajabu, waliyomuona nayo tu kama mtu, yule mwana wa seremala. Wao kupuuzwa matendo na uliofanyika kwa mila zao badala ya kukubali kwamba kile walikuwa wakiwafundisha watu ilikuwa na makosa.

Kulikuwa na malaya kidogo, mwanamke mmoja Msamaria yaliyotajwa katika sura ya nne ya kitabu cha Yohana. Hapa Yohana anasimulia jinsi Yesu akaketi juu ya vizuri, kusubiri kwa wanafunzi wake ambao walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula, wakati yeye akaja kuteka maji. Yeye aliuliza yake ya kuleta Him kunywa, na mazungumzo yao akaenda kitu kama hii:

"Mheshimiwa," alisema, "maana si vizuri kwa ajili yenu, Myahudi, kuuliza mimi, Msamaria, kwa kinywaji."

"Kama alijua kwa nani ungekuwa akizungumza, ungependa kuuliza, nikupe maji ya kunywa," Yeye alijibu.

Alisema, "Mheshimiwa, wewe huna hata kuwa kitu chochote kuteka maji kwa. Je, wewe ni mkuu kuliko yetu baba Yakobo ambaye alitupatia kisima hiki? "

"Unywe cha maji ambacho nawapa, na wewe kamwe kiu milele," akasema Yesu.

Jibu lake lilikuwa haraka, "Mheshimiwa, nipe maji hayo!" Kama Yesu alisema huu na yake, kiu yake ilikuwa dhahiri; kiu na njaa kwamba wengine haikuwa na, kutimiza maneno yake, "Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa."

Hapo Yesu akamwambia, "Nenda kamwite mumeo."

Yeye alikuwa aibu. "mimi si kuwa na moja," yeye akajibu hivi kwa upole.

"Wewe umesema haki," alikuja sauti ya Mungu, kutambua maana fikira sana nayo moyoni, "Maana umekuwa na watano na moja wewe sasa wanaishi pamoja na si mume wako."

Sasa, angalia ni ufunuo ulio alikuja moyoni mwake wakati yeye, kujua tu kidogo kuhusu Maandiko akamwambia, "Mheshimiwa, Mimi najua kuwa manabii kusema kwamba wakati Masiya atakapokuja Yeye atatueleza mambo hayo yote. Mnasema kwamba ingawa sisi kuabudu katika mlima huu, siku itakuja kwamba sisi si. Mheshimiwa, naona wewe ni nabii. "At huu yeye mbio ndani mji wakisema kwa sauti, "Njoni mkamwone mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda kosa! Je, huyu si Masihi? " Yupo alipokea ufunuo zaidi, wakidai kitu, zaidi kuliko wengi wa watu wa dini wa siku zake. Yesu alisema juu yao kwamba kwa sababu wao alidai kuwa na Mwanga (na hawatambuhi huduma yake), walikuwa kipofu.

Ni mara ngapi Yesu kufahamu fikira za watu gani? Ni mara ngapi alivyofanya Yeye naona maswali yao na kujibu yao kabla walikuwa aliuliza. Alikuwa si hii tabia wa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Bwana Mwokozi katika mwili? Ilikuwa ni kwa si "ishara", kwamba Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu alikuwa kati yao? Hata hivyo hao walikataa kukubali. Akasema, "Kama unaamini si kile Mimi ninachosema, amini Kazi ninazozifanya mimi." Kwa hiyo ni leo, kwa maana Yeye ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo, na hata milele."

Nilikuwa nimefundishwa mambo haya katika Shule ya Jumapili zaidi ya maisha yangu, lakini mara ya kwanza nimeziona sifa ya Mungu kama hii, umejitokeza alikuwa katika mkutano mwezi Januari, 1950, katika Sam Houston Coliseum, katika Houston Texas. Mwanamke mmoja kijana alikuwa amekuja mbele kwa kuwa sala. Ndugu Branham akageuka na yake na kusema, "Kabla ya mimi kuomba kwa ajili yenu, unahitaji kukiri dhambi zenu." Yeye wamepinga kwamba alikuwa mwanamke mwenye haki; lakini akasema, "Umekuwa asiye mwaminifu kwa mume wako." Mume wake alikuwa amekaa katika kutaniko la wakati huo. Niliona vurugu katika mwelekeo mmoja na akageuka kuona. Mume wake alikuwa anakuja chini Isle, inaongozwa kwa jukwaa kwa kuacha Ndugu Branham kutoka kwa shutuma mke wake. Ushers kupitiwa mbele kumkataza lakini Ndugu Branham alisema, "acheni aje." Mtu alikimbia kwenye jukwaa na alikuwa ndani ya miguu kumi ya Ndugu Branham alipo akazuiliwa na maneno ya nabii, "Mheshimiwa, nini kuhusu wewe na redheaded katibu yako, ameketi katika Automobile katika Lane Ijumaa iliyopita usiku?" Ndugu Branham aliendelea akizungumza na watu hao wawili, akisema, "Jambo wewe mbili haja ya kufanya ni kutubu kwa Mungu, kukiri kwa kila mmoja na kuwa mtu na mkewe." Tukio Huo ulikuwa zaidi ya chochote nilikuwa milele kuona mbele.
----

"Ndugu Pearry," alisema, "kila mfanyalo, kuweka mizani yako katika Maandiko Matakatifu lakini sitakukana nini kwamba Voice alisema juu Ohio mto katika 1933! " Aliendelea kusema, "Ndugu Pearry, sijui kusema lo lote kuhusu hadharani. Watu hawaelewi nini nabii ni. Lakini wakati kwamba mwanga alikuja yazungukayo chini nje ya Mbinguni, na wale watu wamekaa kwenye benki hiyo alipoona hayo, kulikuwa na Sauti kwamba alizungumza kutoka, hivyo, kama ilivyokuwa kwa Paulo akiwa njiani kuelekea Dameski. Sauti ikasema, "Kama vile Yohana Mbatizaji alitumwa kutangulia kuja kwanza ya Bwana Yesu Kristo, ujumbe wako utakutangulia ujio wake wa pili."

Dondoo kutafsiriwa kutoka ... "The Acts of the Prophet." Chapter 3
by Pearry Green

Kusoma kamili ya akaunti katika ...  Acts of the Prophet (Kiingereza).


   Maandiko Anasema...

Mungu njia yake ni kamilifu; Ahadi ya Bwana imehakikishwa; Yeye ndiye ngao yao Wote wanaomkimbilia.

Maana ni nani aliye Mungu, ila Bwana? Ni nani aliye mwamba, ila Mungu wetu ?

2 Samweli 22:31-32


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Acts of the Prophet

(PDF Kiingereza)

Chapter 3 - Voice of the Sign.

(PDF Kiingereza)

Kabla...

Baada ya...

William Branham Life
Story.

(PDF Kiingereza)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Kiingereza)


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.