Profeetan syyttömäksi todistaminen.


  Teot Profeetta sarjan.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.


Pearry Green.

2.Mooseksen kirjan 3:13-14: ssä näemme kuka julisti Mooseksen profeetaksi kun hän meni alas israelilaisten luo,

13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?"
14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

Kuka oikeaksi Mooses? Osallistuivatko he äänestykseen ja sopivatko hänestä, että hän oli profeetta? Nousiko farao ja julisti olevansa Jumalan lähettämä profeetta? Ei, Mooses todistettiin vain sillä, mitä Jumala oli hänelle sanonut ja se oli kaikki mitä Mooseksen oli jatkettava. Mutta muista, että israelilaisille oli luvattu vapauttaja. Joten tapahtui sen jälkeen, kun Mooses oli vienyt heidät pois Egyptistä, ja Punaisenmeren poikki, oli pyytänyt Jumalaa ruokkimaan heille viiriäisiä ja mannaa, oli saanut kymmenen käskyä, jotka on ihmeellisesti veistetty kivitauluihin, ja oli antanut heille, aikaa ja jälleen, Herran sanaa, vielä oli monia, jotka eivät uskoneet hänen olevan Jumalan mies. Kuinka sellainen voisi olla? Yksinkertaisesti siksi, että he halusivat jonkun oikeuttavan hänet. He kysyivät kuinka he olivat tietää, että Jumalan sana tuli Moosekselle. Niiden ei olisi pitänyt olla epäilyksiä sen jälkeen, kun he olivat nähneet kaiken, mutta silti he epäilivät. He uskoivat Jumalaan ja Hänen pitämään Sanaansa, silti he eivät voineet uskoa, että Mooses oli Jumalan profeetta ylivoimaisen todisteen edessä, että Jumala on lähettänyt hänet heille. He olivat yksinkertaisesti sokeita.

Muistatko, kuka oikeutti Johannes Kastajan? Käydään tämä läpi kokonaan uudelleen, jotta ei ole epäilystäkään.

Kun ihmiset menivät tiedustelemaan Johannekselta ”kuka hän oli”, kuten Johanneksen 1:19 kerrottiin, he olivat tietoisia Malakian 4:5-6a: n profetiasta. He tiesivät myös, epäilemättä, sanasta, joka oli tullut Johanneksen isälle ennen Johanneksen syntymää, kuinka hän menisi eteenpäin “Eliaksen hengessä” ja käänny ”isien sydämet lasten puoleen”. Nyt Johanneksen kielteiselle vastaukselle voi olla vain kaksi syytä ihmisten kysymykseen siitä, oliko hän Elias. Joko he kysyivät häneltä, oliko hän Elias eri Raamatun jakeen kuin sovellettu hänelle tai hän ei tuntenut sanaa. Mutta, voin todistaa, että Johanneksen tiesi Sana, koska kun he menivät kysymään häneltä: “Oletko sinä se profeetta?” Johanneksen tiesi, että he viittasivat profeettaan Mooseksen lupaama julkaisussa 5.Mooseksen kirja 18. Hän on kieltänyt sitten oli se, että profeetta jonka Mooses sanoi olevan samanlainen kuin hän. Lopulta Johanneksen sijoitti itsensä Johanneksen 1:22-23:

Se on kirjoitettu...
22 Niin he sanoivat hänelle: “Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?”
23 Hän sanoi: “Minä olen huutavan ääni erämaassa: `Tehkää tie tasaiseksi Herralle`, niinkuin profeetta Esaias on sanonut.”

Johanneksen tiesi Sanan tarpeeksi hyvin tietääkseen, että Jesaja sanoi Jesajan 40:3: ssa että yksi tulee, “Huutavan ääni kuuluu: Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.” Hän tiesi myös, että Malakian 3:1 sanoi: “Valmista tie minun edessäni”, kuten profeetta Jesaja oli myös sanonut. Johanneksen kuitenkin kielsi olevansa Elia. Hän tiesi kääntävänsä “isien sydämet lasten puoleen” koska hänen isänsä Sakarias oli saanut tämän ennustuksen. Johanneksen tiesi myös olevansa Elian hengessä, joten on mahdollista, että he kysyivät häneltä onko hän oli Elia Malakian 4 joka oli kääntää sydän “lasten sydämet heidän isiensä puoleen” ennen “suuri ja peljättävä.” Herran päivää? Luonnollisesti hän vastasi heille, ettei hän ollut “tuo Elia”. Mutta kuka todisti Johanneksen? Ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita siitä, kuka hän oli, mutta kuka oli se, että nousi ylös ja kertoi heille? Hän kertoi heille itse kuka hän oli, kuten Johanneksen 1:23 on kirjattu:

Luetaan se uudelleen...
23 Hän sanoi: “Minä olen huutavan ääni erämaassa: `Tehkää tie tasaiseksi Herralle`, niinkuin profeetta Esaias on sanonut.”

Kuka todisti Kristuksen? Luukas 9:18-20 sanoo...
18 Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi: “Kenen kansa sanoo minun olevan?”
19 He vastasivat sanoen: “Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös”.
20 Niin hän sanoi heille: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Jumalan Kristus”.

Toisessa tilin, Jeesus vastasi:
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
[Matteuksen 16:17]

Tämä antaa meille ensimmäisen vihjeen profeetan oikeaksi todistamisesta. Se tulee ilmoituksen kautta. Ja se tulee kun tuo profeetta oikeuttaa itsensä. Jumalan sana todistaa itsensä olla Jumalan Sana. Mooses julisti itsensä olla Jumalan profeetta. Johannes Kastaja sanoi olevansa se, josta Jesaja puhui, ja Jeesus opetti opetuslapsilleen, että Hän oli Kristus.
----

Mutta Johanneksen 10:36-38: ssa Jeesus sanoo tämän...
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: `Sinä pilkkaat Jumalaa`, sentähden että minä sanoin: `Minä olen Jumalan Poika`?
37 Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.
38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä.

Jeesus sanoi heille, että jos et voi uskoa, mitä minä sanon sinulle, usko sitten mitä näet minun tekevän. Nyt ei ole muuta Jumalan profeetan oikeaksi todistamista: ENSIN, hän kertoo kuka hän on. TOISEKSI hän tekee ne teot, jotka hänet on lähetetty tekemään. Näin voit kertoa profeetta Jumalan lähettämä.

Jos sitten on profeetta ennenkuin tulee “suuri ja peljättävä” Herran päivä, yksi Elian hengessä, on tiettyjä teoksia, jotka hänen odotetaan tekevän. Hänen tekonsa tehdään yhtenä Elian hengessä. Hän “kääntää lasten sydämet takaisin isien”. Hän täyttää Matteuksen 17:11 missä Jeesus sanoo “asettaa kaikki kohdalleen.” Joissakin käännöksissä tämä kohta lukee “Hän on korjattava ne asiat, jotka ovat menneet pois osaksi virhe.”
----

Ilmestyskirja puhuu tämän viimeisen iässä, Laodikean ikä, omaavan sanansaattaja, joka kertoo heille, että he ovat “viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” ja he eivät tiedä sitä. Ilmestyskirjan 10:7: ssä tätä sanansaattajaa kutsutaan seitsemänneksi enkeliksi ja sanoo, että, “...ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.”

Siten on selvä teos että profeetta Malakian 4 on tehtävä. Häntä ei voida perustella kirkollisella järjestelmällä. Enemmistö ei sovi hänen kanssaan, mutta hän tietää kuka hän on. On niitä, jotka näkevät hänet eivätkä tunne häntä, mutta on myös niitä, joilla on sama henki kuin ne, jotka ottivat Jeesuksen vastaan hänen tekojensa vuoksi, sanomalla Johanneksen 7:31, “...Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?”

Mutta kun tämä Malakian kirjan 4 profeetta tulee Elian hengen kanssa, palauttaa kaikki asiat ja saattaa loppuun Jumalan mysteeri, maailma ei ole hänen arvoinen, enempää kuin he olivat muinaisten profeettojen arvoisia. Suurimmalla osalla ihmisistä on taipumus olla niin paljon uskontoa ja puolustaa niin paljon oikeuksia, että ne ovat sokeita vierailusta.

Tämä mies tulee, tekee vain hyvää. Hän tulee täyttämään Raamatun ja tuomaan sanoman valituille, Kristuksen morsian, mutta uskonnolliset johtajat vihaavat häntä. Ne ilmenevät samassa hengessä niinkuin ne, jotka seisoivat ristin juurella ja sanoivat: “Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa...” Jokainen tämän profeetan tekemä liike on palvella ihmiskuntaa, silti häntä kritisoidaan, ymmärretään väärin, ja hylättiin tuomansa opin takia. Vihki profeetan, kohdusta, kuten kaikki profeetat olivat, hänen tulemisensa edeltää Herran Jeesuksen Kristuksen toista tulemista - ja hän tulee Elian hengessä.

Käännetty otteet niistä... The Acts of the Prophet
- Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.


Klikkaa kuvaa lataa PDF tai täysikokoinen kuva.


Teot Profeetta sarjan.

(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(Englanti PDF)

Ennen...

Jälkeen...

William Branham
Life Story.

(Englanti PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(Englanti PDF)

Avioliitto ja avioero.

(PDF)


Viesti Napa....Valitse kieli ja ladata ilmaiseksi viestejä Veli Branham.


Kristuksen Salaisuutta.

Englanti Uutiskirjeen
Sivusto.

Ilmestyskirja.

 

Jumala ja Tiede.
+ Arkeologia.

Ylöstempaus on
Tulossa.

Suuret Opetukset
Viestin.

Hyviä Uutisia.
Jeesus kuoli teidän
rikoksenne.

Vesikaste.

 
 

Yliluonnollinen Pilvi.

Tulenpatsaassa.

Shekinah Jumalan
Kunnia.

 

Suurin Uutinen
Historiassa.
(Hauta on Tyhjä.)

Edelläkävijöitä.

Jumala on valkeus.

Jumaluus Selitettynä.

 

Perisynti.
Oliko se an omena?

Teot Profeetta sarjan.

 

Enkeli ilmestyy.

Seitsemän
Seurakuntajaksoissa.

Seitsemän Sinettiä.

Joulua Sarja.

Elävä Sana Sarja.

Lopunajalla sarja.

Mytologia.

 

Kolmas Vedä.

Jumalan nimeä.

Nooan Arkki.

Nykyinen tutkimus.

Jumalan ja Historia
sarja. Index. Daniel.

Kristillinen Kävellä
Sarja.

Jumala ja Tiede.
- Evolution.

Geologia.
Todisteita Nooan tulva.

Kuolema. Mitä sitten
tapahtuu?

Patmosnäky.

 

Jumala ja Tiede.
Mikrobiologia.

Jumala ja Tiede.
Kosmologia.

Jumala ja Tiede.
Dinosaurus myytti.

Viestiluettelomme.

 

Äänelle kyseinen merkki.

Profeetan syyttömäksi todistaminen.

Maanjäristys Tuomio.

Jumalallista
parantamista.

Raamatullinen
geologia.

 

Arkeologia.
Sodoma ja Gomorra.
Avioliitto ja avioero.

  Raamattu Sanoo...

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Jesajan 53:4,5