Danas se ispunilo ovo Pismo.


  Djela proroka serija.

Danas se ispunilo ovo Pismo.


Pearry Green.

To nije često da su ljudi svjesni Pismo se ispunila. Ipak, kada se suoči s takvim ispunjenjem, pitam se koliko bi ljudi to prihvatilo? Nesumnjivo malo, jer Bog donosi ga oko u takvoj jednostavnosti da je to skriveno od očiju „mudrih i razboritih” kao što kaže Biblija. Dvije su primjere Pisma ispunjene, jedan iz Kristovog života, i jedna koja se dogodila dvije tisuće godina kasnije u životu William Branham, iako od vitalnog značaja za čovječanstvo, su previdjeti većina.

Datum je bio 24. siječnja 1965.; mjesto Phoenix, Arizona. Vrijeme je bilo ujutro, a brat Branham je govorio na Full Gospel Biznismeni Fellowship Međunarodna konvencija pod pokroviteljstvom brat Carl Williams. Poruka Brata Branham je propovijedao tog je jutra bilo nazvano „Rođenje Bolove”. Nekoliko dana prije njegovog supruga mu je dao novu Bibliju, jedan točno kao ona koju je korištena propovijedajući Evanđelje po cijelom svijetu. Jutros je uzeo ovu novu Bibliju s njim na servis. Kao rezultat scena će se odvijati to bi točno bilo usporedivo sa Svetim pismom.

Kad je tog jutra došao u propovjedaonicu, nakon adresiranja publike, on je otvorio ovu novu Bibliju svom tekstu i počeo čitati dio Pisma. Bilo je to u kojem se govori o kraju vremena i stvari koje dolaze na svijet kao žena u porodu. Pročitao je do dna stranice i, dok je okrenuo stranicu, dvije od tih novih stranica zaglavi zajedno tako da stih koji je želio pročitati za nastavak teksta skriveno je između stranica. Bio je zbunjen jer druge poglavlju počela stranicu u točno određenom broju stih da je tražio, i još dok je čitao, utvrdio je da stihovi Pisma nisu odgovarali.

To je iskustvo zabilježeno na kaseti „Rođenja Bolove” gdje se može čuti tražeći od ministara na platformi da li to nije ispravno mjesto za taj stih, da li se može naći u takvom i na ovakvom mjestu. Dok je okrenuo stranice natrag i naprijed, ne shvaćajući da su zaglavili zajedno, Kaldejski svećenik, Biskup Stanley, Nadbiskup Metropolitan Sjedinjenim Državama za kaldejsku katoličku crkvu, također na konvenciji kao govornik, sjedio je na platformi, promatrao Brata Branham. Biskup Stanley je bio odjeven u svoje svećeničke odjeće sa svojim crvenim odijelo. Hodao do Brata Branhama i rekao: „Budi odmjeren, sine moj, jer Bog ima svrhu u tome. Ovdje, koristite moju Bibliju." Brata Branham je uzeo Bibliju od svećenika, pročitajte tekst koji nije mogao naći, zatvorio Bibliju, i predao ga natrag k svećeniku, i nastavio svoju poruku.

Te jutro je govorio o "blockbusterima" Drugog svjetskog rata, i jarak ratovanje 1. svjetskog rata, pokazujući da su sve to bile „Rođenja Bolove” kao žena u porodu. On je pokazao da je to presuda Boga, „početak dana žalosti”, i da svijet nije mogao podnijeti još jedan rat. Spomenuo je atomsku bombu koja je bila pala na Hirošimu, i svijet uništavajući moć da ljudi danas imaju, jasno se odnose na vrijeme govorio u Pismima kao „početak dana ožalošćenost.” Ukratko je proglasio presudu na svijetu.

Te noći, dok se vraćao natrag u svoj dom u Tucsonu, on je prestao u restoranu nešto za djecu kada je Duh Gospodnji dođe na njega i pokazao mu je zapanjujuću paralelu na njegovom iskustvu tog jutra. Rečeno mu je o vremenu (u Pismu) kada je Isus Krist propovijedao u sinagogi u Nazaretu, kao što je zabilježeno u Luka 4:17-19:

Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Izaija je prorokuje nekoga da dođe koga je Duh Gospodnji će pomazati propovijedati Evanđelje siromasima (ne nužno one u prirodnom siromaštvu, nego siromasima u duhu koji bi shvatili da će morati ovisiti o milosti Božjoj i prolivena krv Isusa Krista). Tih siromašnih, bili su oni koji bi to shvatili da nije bilo prolijevanjem krvi bikova i koza, ali to je po cijeni od zaklanog Jaganjca od osnutka svijeta. Bila bi bila poruka Dobre vijesti, novi Evanđelje doveo do tih ljudi koji su siromašni duhom; I ne bi ih odvratio, jer bi bili bespomoćni bez njega.

Ovaj novi Evanđelje će doći i do srca slomljena; nezadovoljna, čija su srca će razbiti u njima jer religija sama postala „obličje pobožnosti” bez snage. On bi propovijedao oslobođenje zarobljenicima (Zarobljen pomoću sustava) koji nisu mogli ni vidjeti da su u ropstvu. „Obogatih se, ništa mi ne treba! A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.” kako upozorava Biblija. [Otk 3:17] Njihova sljepoća bila je duhovna, i imali su potrebu za okom melem da ih vidi plan spasenja. Isus je trebao otvoriti ove duhovne oči, dati im prave oči da bi mogli vidjeti ono što Bog radi na ovoj zemlji. Također je bio na slobodu onih koji su bili u modricama - staviti van jer su bili duhovno osjetljivi i pretučen po organiziranom religijom. (Kao što se dogodilo da, želeći samo da slušaju Boga, ako nisu učinili upravo ono što su farizeji rekli, oni su stavili van.) Ukratko Izaija je govorio o dolasku Mesije.

Paralelna da je brat Branham bio prikazan nalazi se u ovome - Isus je pročitao stihove iz Izaije 61 i čitati jedino do „...navijestim godinu milosti Jahvine”. Zatim je zatvorio knjigu, ponovo ga dade svećeniku i sjede. Biblija kaže: „Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.” Tada Isus izvrši izvanrednu izjavu, „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”
-----

ODMAH, OBAVIJEST ono što smo već istaknuli, Isus je zatvorio knjigu. Nije završio čitanje Izaije 61:2. Zaustavio se usred stiha. On je izostavljen dio koji navodi... „i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu.” Zašto je to izostavljeno? Zato što se odnosi na Njegov drugi dolazak.

Sada, dakle, onima koji još nisu shvatili paralelno od ovog događaja na ono što se dogodilo u Phoenixu: Tu je bio čovjek poslan od Boga, u kojima je živio Duh Gospodnji, i drugi dio Izaije 61:2, se ispunilo u Phoenixu, Arizona, 24. siječnja 1965., kada je taj Prorok Božji, s Duhom Ilijom, učinio je upravo ono što je prorokovao Izaija da će učiniti, - proglasio je „dan osvete našega Boga" kad je propovijedao „presudu na ovom svijetu” u svojoj propovijedi pod naslovom „Rođenja Bolove”. Baš kao što je bilo u Isusovim danima, kada je stajao u sinagogi i "Svećenik mu je dao Bibliju", On ga vrati, izreka „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” i nisu znali o čemu govori. Tako je bilo u ovom stoljeću, u ovoj generaciji. „Dan osvete našega Boga” je proglašen od strane proroka Boga na ovoj zemlji, i 'religiozni ljudi' nisu uspjeli vidjeti to. Također je utješio sve što tuguje, jer je rekao da postoji način izbavljenja: „iziđite iz njihove sredine i odvojite se”.

Prevedeni ekstrakti iz... „The Acts of the Prophet".
Chapter 4 - This day this Scripture is fulfilled.

(PDF Engleski)
po Pearry Green


William Branham.

Preuzimanje (PDF Engleski)...

Birth Pains
 
This day this Scripture is fulfilled.
 

   Kaže Pismo...

Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima;

da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu

Izaija 61:1-2


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

Chapter 4 This day this
Scripture is fulfilled.

(PDF Engleski)

Moja Životna Priča
(W.Branham)
(PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF Engleski)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleski)

Marriage and Divorce.

(PDF Engleski)