Pagrindiniai pranešimo žinutė.


  Žalčio sėkla.

Žalčio sėkla.

Iš pradžių Ieva nevalgė obuolio. Ji turėjo lytinių santykių.

„Su Adomu?“ tu sakai. Ne. Adomas buvo jos vyras. Tai buvo su Žalčio. Žalčio nebuvo gyvatė. Jis tapo, kad po Dievas prakeikė jį (Pr 3). Jis buvo vertikalus gyvūnas, kuris galėjo susikalbėti ir kurio sėkla galėtų susimaišyti su moters kiaušiniu. Kai kas jį gali vadinti „trūkstamu saitu“ nors Dievas sukūrė visus padarus, įskaitant Žalčio. Šios sąjungos rezultatas buvo Kainas, Biblija sako, kad jis buvo „iš“ piktojo. Tai reiškia „gimęs iš“.

Ievos prakeikimas buvo skausmas gimdymo. Tai buvo priežastis, kad Kristus turėjo gimti iš „nekaltas“ - į apeiti žmogaus lenktynėse genetiką sumaišyti su Žalčio. Žalčio prakeikimas buvo „ant pilvo jums eis“. Tai yra tada, kai jis tapo gyvate. Biblijoje sakoma: „Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje;“. Jis buvo tobulas tarp savo bendraamžių, jis taip pat buvo paskutinis grynaveislis Dievo sūnus. Nuo to laiko visi žmonių rasės genetikai buvo maišomi. Dievas pasakė moteriai, kad jos sėkla (Kristus) būtų įveikti žalčio sėkla.

Adomas pavadino savo žmoną Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina. (Pr 3:20).
Adomas nebuvo visų gyvųjų tėvas.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   Serpent's Seed.


  Dievybė paaiškino.

Dievybė paaiškino.

Daugelis žmonių tiki, kad Dievas yra sudaryta iš trijų žmonių. Tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia. Aš esu tėvas, sūnus ir žmogus. Bet aš turiu tik 1 vardą. Tėvo, sūnaus ir žmogaus „biurai“, yra priklausomi nuo santykio su kitais. Dievas yra tas pats. Senajame Testamente Dievas turėjo ryšį su mumis, kaip „Tėvas“. Kai jis pasirodė žemėje kaip mūsų Gelbėtojas (Emanueliu), Jis buvo vadinamas „Dievo sūnumi“ ir nuo bažnyčios įkūrimo Sekminių dieną (Apd 2) Jis tapo Šventoji Dvasia, gyvenančia Jo bažnyčioje. Jis yra tik vienas asmuo, tačiau, kad mes vadiname Jėzų Kristų. Apaštalas Paulius vieną dieną susitinka su juo kaip šviesa, šviesesnė už vidurdienio saulę (Apd 9). Paulius pasakė „kas tu Viešpats?“. Paulius buvo Judėjas ir jis žinojo, kad tos šviesos, buvo tas pats, kuris išvedė Izraelio vaikus iš Egipto. Jis vadino Jį Viešpačiu. Viešpats tarė atgal „Aš esu Jėzus“.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   The Godhead Explained.


  Vandens krikštas.

Vandens krikštas.


Krikštas - 1933.

Vandens krikštas reiškė, kad mūsų senasis gyvenimas buvo miręs ir palaidotas, ir kad mes dabar priimame Kristaus gyvenimą mumyse. Tai buvo visiško panardinimo, o ne drabstyti, ir naudojant Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą, ne Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios titulas kad bažnyčios naudoja. Tai buvo katalikiška doktrina, o protestantai ja tik ir toliau naudojosi. Taip yra todėl, kad Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardas tai Viešpats Jėzus Kristus. Kiekvienas žmogus, kuris buvo pakrikštytas Apdvasinimų knygoje buvo tokiu vardu. Aš tai palyginu su santuokos ceremonija ten, kur mergina ne vedė vaikiną, sūnų ir žmogų, nors visi tie dalykai yra tiesa, bet jie imasi jo vardo.

Žiūrėti   Vandens krikštas
puslapis daugiau informacijos.


   Santuoka ir skyrybos.

Santuoka ir skyrybos.

Brolis Branham pradeda šią žinią paaiškindamas yra dvi mokyklos minties. Tai yra Legalizmas ir Kalvinizmas ir kad abu yra negerai. Dauguma bažnyčių yra stiprus ant teisiniu aspektu, tačiau reikia atsiminti, kad yra malonės aspektas.

Nors Ieškau Viešpačiui už šį pranešimą kalnuose virš Tuksono, Ugnies Stulpas buvo vertinamas vyksta aukštyn ir žemyn aukščiau, kur jis melsdavosi. Mokyklos vaikai buvo išleisti iš mokyklos stebėti šio reiškinio.

Žiūrėti (PDF Anglų) The Acts of the Prophet - Chapter 13 - God is Light.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   Marriage and Divorce


  Nesėkmė organizuotą religiją.

Trečia Išėjimo.

Žodis „Bažnyčia“ reiškia „pašauktus žmones“. Ko mes vadinami iš?

Pirmasis Išėjimo buvo, kai Mozė pašaukė tautą iš vienos tautos.

Antrasis Išėjimo buvo, kai Kristus pašaukė bažnyčią iš religijos.

Trečiasis Išėjimo yra tada, kai Kristus ragina nuotaka nuo per Bažnyčią.

Parsisiųsti (PDF Anglų)

60-0911M  As I was with Moses.
63-0630M  Third Exodus.
63-0724  Warning then Judgement.
55-1111  Where I think Pentecost failed.
58-1002  But from the begining it wasn't so.
64-0313  The Voice of the Sign.

   Raštas sako...

O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus krito ugnis ir siera ir visus sunaikino.

Šitaip bus ir tą dieną, kai pasirodys Žmogaus Sūnus.

Luko 17:29-30


   Parsisiųsti (PDF Anglų)


Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.


Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Šviesa ant piramidės uolos.

3 žmogaus sferos.

Septynios matmenys.

Stature of a Perfect
Man
(PDF Anglų)

Ugnies stulpe - Pečių.

William Branham
Life Story.

(PDF Anglų)

How the Angel came
to me.
(PDF Anglų)