آموزه های اصلی پیام.


    دانه از ماربزرگ.

دانه از ماربزرگ.

در ابتدا حوا یک سیب نداشت.  او رابطه جنسی داشت "با آدم؟" تو بگو.  نهآدام شوهرش بود  آن را با ماربزرگ بود.  ماربزرگ مار نبود. او بعد از اینکه خدا او را لعنت کرد، مار شد (پیدایش 3).  او یک حیوان عمودی بود که می توانست صحبت کند  و دانه که می تواند با زن ممزوج شدن. برخی ممکن است او را صدا کنند  یک پیوند گمشده  اگرچه خدا تمامی موجودات را ایجاد کرد  از جمله ماربزرگ . نتیجه این اتحادیه قائن بود.  کتاب مقدس می گوید او "از"  این  بدجنس یکی این به این معنی متولد از.قضاوت داده شده به حوا  این بود که درد در زایمان.  این دلیل آن بود  مسیح باید از "باکره" متولد شود  - برای دور زدن ژنتیک از نژاد بشر مخلوط با ماربزرگ. حکم داده شده به ماربزرگ "بر روی شکم شما باید بروید".  این زمانی است که او یک مار شد. کتاب مقدس می گوید "نوح کامل در نسل خود بود".  او در میان همسالان او کامل بود،  و او نیز آخرین خالص پسر خدا بود. از آن به بعد ژنتیک نژاد بشر کاملا مخلوط شده است.  خدا به زن گفت:بذر او  بر بذر ماربزرگ غلبه کند.

آدام نام همسرش حوا را نام برد  چرا که او مادر تمام زندگی است (ژنرال 3:20).  آدم بود پدر همه زندگی نیست.

دانلود   ذریت مار.


    الوهیت توضیح داده شد

الوهیت توضیح داده شد

بسیاری از مردم بر این باورند که خدا از سه نفر تشکیل شده است.  پدر، پسر و روح القدس.  من پدر، پسر و یک انسان هستم  اما من فقط 1 نام دارم. "دفاتر" پدر، پسر و انسان،  وابسته به یک رابطه با دیگران هستند.  خدا همان است. در عهد عتیق خدا رابطه به ما به عنوان «پدر» داشت.  هنگامی که او بر روی زمین به عنوان ناجی ما ظاهر شد،  او "پسر خدا" نامیده شد  و از زمان تأسیس کلیسا در روز پنطیکاست  (اعمال 2) او روح القدس زندگی در کلیسای او شد. او تنها یک نفر با این حال  ما عیسی مسیح را می نامیم. پولس رسول او را ملاقات یک روز  او یک نور روشن تر از آفتاب ظهر بود  (اعمال 9). پل گفت: "شما که هستید، پروردگار؟". پل یک یهودی بود و او که می دانست که نور  همان بود که فرزندان اسرائیل را از مصر خارج کرد. او را خداوند نامید.  خداوند فرمود: "من عیسی هستم".


    تعمید آب.

تعمید آب.


تعمید - 1933.

تعمید آب، نشانگر این بود که زندگی قدیمی ما مرده و دفن شده بود  و اکنون ما زندگی مسیح را در ما می پذیریم. این غوطه وری کامل بود، نه پاشیدن،  و استفاده از نام خداوند عیسی مسیح،  نه عناوین پدر، پسر و روح مقدس که کلیساها از آن استفاده می کنند. این دکترین کاتولیک بود و پروتستان فقط آن را ادامه داد. این به این دلیل است که نام پدر و پسر و روح القدس، خداوند عیسی مسیح است. هر شخص که در کتاب اعمال رسولان تعمید در آن اسم بود. من این را مشابه مراسم ازدواج  که در آن یک دختر می کند دوست پسر، پسر، و انسان ازدواج نیست،  حتی اگر تمام آن چیزهایی درست باشد،  اما آنها نام او را می گیرند.

دیدن...   تعمید آب. برای جزئیات بیشتر.


     ازدواج و طلاق.

ازدواج و طلاق.

برادر Branham این پیام را آغاز می کند  با توضیح، دو مکتب فکری وجود دارد.  اینها قانونی و کالوینیسم هستند  و هر دو اشتباه هستند  بسیاری از کلیساها قوی بر روی جنبه های قانونی هستند،  اما باید به خاطر داشت این است که یک جنبه فضل وجود دارد.

در حالی که به دنبال خداوند برای این پیام است  در تپه های بالای توسان  ستون آتش دیده می شد بالا و پایین رفتن  بالا که در آن او دعا شد.  کودکان مدرسه از مدرسه خارج شدند  به تماشای این نمایش.

دیدن... The Acts of the Prophet
Chapter 13 - God is Light.
(انگلیسی).

دانلود (انگلیسی).   Marriage and Divorce


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


نور بر روی
یک سنگ هرم.

MP4
کلیپ ویدیوئی
(انگلیسی)


مبارزات شیکاگو.


قلمرو 3 مرد.

ابعاد هفت.

Stature of a
Perfect Man

PDF انگلیسی

ستون آتش - شانه


مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

     کتاب مقدس می گوید...

تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت.

بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود.

لوقا 30,29:17


     پیام های بارگیری...