Některé z hlavních učení.


  Semeno Hada.

Semeno Hada.
Původní hřích. Bylo to jablko?

Na počátku Eva nejezla jablko. Měla sex. "S Adam?" ty říkáš. Ne. Adam byl její manžel. To bylo s hadem. Hadem nebyl had. Stal se had po tom, co ho Bůh proklel (Gen 3). Byl to vzpřímené zvíře, které mohlo mluvit a jehož semeno mohl smísit s ženina semene. Někdo by mu mohl nazvat "chybějícím spojem" ačkoli Bůh vytvořil všechny tvory, včetně hadem. Výsledkem tohoto spojení byl Kain, Bible říká, že byl ‚z‘ toho ničemného. To znamená "narodil se".

Prokletí Eva byla bolest při porodu. To byl důvod, proč se Kristus narodil z "panny" - obejít genetiku lidské rasy smíchaný se hadem. Prokletí hadem bylo "na břiše, kam půjdeš". To je, když se stal hada. Bible říkala: "Noe byl dokonalý ve své generaci". Byl dokonalý mezi svými vrstevníky, a byl také posledním čistokrevným synem Božím. Od té doby genetice lidské rasy bylo všechno smíšené. Bůh řekl ženě, že její semeno by překonalo semeno hada.

Adam volal jméno své ženy Eva protože byla matkou všech živých (Gen 3:20). Adam nebyl otcem všech živých.

Stáhnout (PDF)...   Semeno hada.


  Božství.

Božství.

Mnoho lidí věří, že Bůh se skládá ze tří lidí. Otec, Syn a Duch Svatý. Jsem otec, syn a lidská bytost. Ale mám jen jedno jméno. „Úřad“ otce, syn a lidská bytost, jsou závislé na vztahu s ostatními. Bůh je stejný. Ve starém zákoně měl Bůh vztah k nám jako "Otec". Když byl projevuje na zemi jako svého Spasitele, Byl nazýván "Synem Božím", a od založení kostela v den Letnic (Skutky 2) Stal se Duchem svatým, který žil ve své církvi. Je pouze jedinou osobou, kterou nazýváme Ježíšem Kristem. Apoštol Pavel se s ním setkal jeden den jako světlo jasnější než polední slunce (Skutky 9). Pavel řekl: "Kdo jste Pán?". Pavel byl žid a on věděl, že světlo byl ten, který vedl děti Izraele z Egypta. On ho nazval Pána. Pán řekl na oplátku ‚Jsem Ježíš‘.


  Vodní křest.

Vodní křest.


Křest. - 1933.

Vodní křest znamenal, že náš starý život byl mrtvý a pohřben, a že nyní přijímají Kristův život v nás. Toto bylo plné ponoření, ne kropení, a používat jméno Pána Ježíše Krista, ne tituly Otce, Syna a Ducha Svatého které církve používají. Byla to katolická doktrína a protestanti ji prostě pokračovat. Je to proto, že jméno Otce a Syna a Ducha Svatého je Pán Ježíš Kristus. Každý člověk, který byl pokřtěn v knize Skutků bylo v názvu. Je to jako svatební obřad kde dívka nevezme přítele, syna a lidské bytosti, i když všechny tyto věci jsou pravdivé, ale berou jeho jméno.

Vidět...   Vodní křest. Pro více detailů.


   Manželství a rozvod.

Manželství a rozvod.

Bratr Branham zahajuje tuto zprávu vysvětlením, že existují dvě myšlenkové myšlenky. Jedná se o legalizmus a kalvinismus a to oba jsou špatné. Většina kostelů jsou silní na právní stránku, ale musí být zapamatováno že existuje milostný aspekt.

Při hledání Pána za toto poselství v kopcích nad Tusconem, Pilíř ohně bylo vidět šel nahoru a dolů nad místem, kde se modlil. Školáci byli propuštěni ze školy aby se podíval na podívanou.

Vidět... Acts of the Prophet
Chapter 13 - God is Light.

(PDF Angličtina)

Stáhnout...  Manželství a rozvod.


  Největší hřích.

Největší hřích.

Existují dva typy hříchu.
Lhaní, krádeže, vraždy atd, jsou hříchy „provize“.
Věci, které lidé dělají.

Největší hřích, nicméně, je hřích „opomenutí“, kde mají lidé neudělali něco.

Dobří lidé, kteří si myslí, „Žil jsem dobrý život... Jsem se nedopustil hříchu... Jistě Bůh, bude mě přijmout?“

Ale to, co neudělali bylo přijmout Boží svobodný dar spasení, skrze Ježíše Krista, který za ně umírá. A dělají to kvůli nevěře.

Největší hřích je nevíra.


  Selhání organizovaného náboženství.

Třetí exodus.

Slovo "církev" znamená volal-out ones. Co jsme byli povoláni z?

První Exodus byl, když Mojžíš zvolal národ z zevnitř národa.

Druhý Exodus byl, když Kristus zavolal církev z zevnitř náboženství.

Třetí exodus je, když volá Kristus Nevěsta z uvnitř církve.

Stáhnout...

60-0911M  Tak jak jsem byl s Mojžíšem.
63-0724  Varování, potom soud
(PDF Angličtina)...
63-0630M  Third Exodus.
55-1111  Where I think Pentecost failed.
58-1002  But from the begining it wasn't so.
64-0313  The Voice of the Sign.

Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Světlo na pyramidové
hornině.

Manželství a rozvod.

(PDF)

3 říše člověka.

Sedm rozměrů.

Postava muže plného
věku
(PDF)

Ohnivý sloup
- Rameno.


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky.

Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.

Lukáš 17:29-30


   Stáhnout...