رمز و راز از مسیح.


     رمز و راز از خدا.

مسیح در شما.

اگر ما فقط می توانیم بدانیم که این کتاب چه معنایی دارد:  "بزرگتر است او که در تو است از آنچه در جهان است." ما می دانیم این حقیقت است، اما ما واقعا آن را درک نمی کنیم. چه در شما که بزرگتر است؟ این مسیح، مسیح موعود! خدا، که در مسیح بود، در تو است.  بنابراین، اگر او در شما است، سپس آن را به شما نیست هر زنده تر، آن را به او را در شما زندگی می کنند.

ملكیصدق.

پیدایش 14 می گوید که چگونه این شهرستان از سدوم توسط پادشاه عیلام (پرشیا) غارت شد. لوت و همسر و فرزندانش دستگیر و به سمت شمال منتقل شدند. ابراهیم مونتاژ یک نیروی جنگی از 318 مرد که پادشاه عیلام را دنبال و او را در نبرد شکست داد. بنابراین ابراهیم نجات برادرزاده اش، لوط، از بردگی. پس از نبرد، یک کشیش به نام ملكیصدق به ابراهیم آمد او را برکت داد و سپس نان خورد و شراب را با او نوشید. سپس ابراهیم به ملكیصدق تقدیم کرد، او یک دهم از همه او را به او داد.

این داستان به اندازه کافی اسرار آمیز خواهد بود فقط از حساب پیدایش اما در عبرانیان 7 پولس می نویسد که ملكیصدق پادشاه صلح و عدالت است، و او پدر یا مادر نداشت و نه آغاز و نه پایان روزها. چه کسی این شخص مرموز است؟ برادر Branham توضیح داد که ملكیصدق او باید خدا باشد چرا که تنها خدا ابتدائی نداشت. ملكیصدق، مظهر خدا بود ظاهر شدن به ابراهیم به منظور نشان دادن عیسی مسیح. این بود عیسی نه مثل ما او را در عهد جدید می بینید، زیرا عیسی پدر و مادر داشت و این مرد هیچ پدر یا مادر نداشت. عیسی مسیح دارای آغاز، این مرد یک آغاز ندارد. عیسی داد تا زندگی خود را. این مرد نمی تواند، زیرا او زندگی بود.

دانلود

این ملکیصدق کیست ؟
مسیح در کلامش آشکا ر شده است
Christ is the Mystery of God Revealed.
PDF انگلیسی.

     کینمن نجات دهنده.

کینمن نجات دهنده.

مترجمان، زمانی که آنها کنار هم قرار دادن شد کتاب شناخته شده به عنوان کتاب مقدس ما تقریبا کتاب روت را ترک کرد. این یک داستان عشق است، و بسیار زیبا است، اما خدا به سختی ذکر شده است. این واقعیت بود این باعث شد که آنها تقریبا این کتاب را رد کنند به عنوان الهام گرفته شده است. با این حال آن را در 'نوع' داستان یک نجات دهنده خویشاوند، عیسی مسیح بودن "خویشاوند نزدیک" ما که قادر به پرداخت هزینه بود نئومی را بفروش (که نماینده کلیسای یهود است) و با انجام این کار، روت می شود (یک عروس غیریهودی) که نماینده کلیسای مسیحی است. خدا را شکر که ما چنین نجات دهنده ای داریم به عنوان این یکی. یک خویشاوند نزدیک (طبیعت کهنه ما) وجود دارد که تصمیم به گرو در اوردن نیست تا او را شرم ندارد از ازدواج با روت. این چپ "بواز" (مسیح) رایگان از گرو در اوردن عروس. به همین دلیل است که مسیح باید از یک زن متولد شود به طوری که او می تواند خویشاوند است.

دانلود     Kinsman Redeemer.
PDF انگلیسی.


     طرح از خدا.

طرح از خدا.

وقتی خدا جهان را خلق، او یک هدف سه برابر در ذهن داشت. اول، او می خواست به خودش نشان می دهد به مردم با بیان صفات او. او نمی تواند این را به عنوان خداوند، خدای که همه فضا، زمان، و ابدیت را پوشش می دهد را انجام دهد. او چنان عمیق و مرموز است که هیچ کس نمیتواند او را درک کند. آنها چگونه می توانند درک یک فرد است که همیشه وجود داشته است؟. بنابراین، او پدر خود را با تبدیل شدن به پسر انسان بیان شده است. به همین دلیل عیسی خود را "پسر انسان" نامید. خدا می خواست خودش را با انسان ها شناسایی کند با آشکار شدن در زندگی مسیح.

خدا می خواست در مردم زندگی کند و در نتیجه برتری را در یک بدن از مؤمنان که او عروس خود می نامد. در ابتدا او می تواند این کار را انجام دهد در آدم و حوا؛ اما پس از آن، آنها از او جدا شد. اگر خدا آدم و حوا را خالص نگه داشت، او هرگز نمی توانست ویژگی های کامل خود را بیان کند. او یک پسر، یک ناجی و یک شفا دهنده، که او تنها می تواند از طریق مسیح ابراز کند. دیدن؟ همه چیز، تا در آن یک نفر پیچیده شده، عیسی مسیح هدف بزرگی خداوند همیشه برای نشان دادن خود است. اول در مسیح به عنوان کامل بودن خداوند متعال؛ و سپس در افرادی که روح القدس مسیح را در آغوش خواهند گرفت. این افراد خاص خواهد عیسی مسیح، برای اولین بار در زندگی خود را. از همان ابتدا خدا خستگی ناپذیری به سوی این هدف کار کرده است به طوری که او می تواند در افراد جلال چه کسی عیسی مسیح را خواهد داد جای اول در زندگی آنها؛ است که، موقعیت بالا و یا قبل از همه دیگران است.

ثالثا، هدف خدا است برای بازگرداندن پادشاهی خود را به باغ عدن، به طوری که مردمش می توانند دوباره با او راه بروند در خنکی از شب، مانند آدم و حوا قبل از سقوط. برای این منظور، خدا خود را بیان کرده است در طول اعصار به عنوان یک پدر، یک پسر و یک روح مقدس. پدر و روح مقدس همان روحیه هستند. آیا شما آن را دریافت؟ این سه خدای نیست این یک خداست که خود را در سه ویژگی بیان می کند. خدا خود را در عیسی مسیح بیان کرد که پدر، پسر و روح القدس بود - تکمیل الوهیت در بدن. در حال حاضر کامل الوهیت در کلیسای خود ساکن است (عروس خود)، و او به او جای اول را می دهد. همه چیز که خدا هست او به مسیح ریخت و تمام آنچه که مسیح است، او آن را به کلیسا می فرستد. (مؤمنان)


     عیسی - تولد کلمه گفتاری.

عیسی - تولد کلمه گفتاری.

عیسی یک کلمه گفتاری بود کودک. او از طریق یک عمل جنسی بود تصور نیست، اما از طریق کلمه صحبت خدا. (در داخل رحم مریم، خدا هر دو تخم مرغ و اسپرم را ایجاد کرد که تخم مرغ را بارور می کند. بنابراین ژنتیکی او کاملا انسان بود اما والدینش الهی بودند.) از آنجا که او از طریق جنس نمی آمد عمل کردن عیسی مجبور به مرگ نشد اما او مرد به منظور پرداخت بدهی برای گناه آدم. این تنها راه آن می تواند پرداخت شده است است. هیچ کس دیگری می تواند آن را انجام دهد، چون دیگران متولد جنسی بودند. مانند مری، آن دسته از افرادی که از پیش تعیین شده اند بخشی از عروس جمعی عیسی مسیح است اولین کلمه در رحم مادر از ذهن خود دریافت خواهید کرد.

دانلود   Mary's Belief
PDF انگلیسی.


    بزرگترین معصیت.

بزرگترین معصیت.

دو نوع معصیت وجود دارد.
دروغ گفتن، سرقت، قتل و غیره، گناهان "کمیسیون" است. چیزهایی که مردم انجام می دهند.

بزرگترین گناه، با این حال، گناه "غفلت" است، جایی که مردم هیچ کاری نکردندمردم خوب، که فکر می کنند، "من یک زندگی خوب زندگی کرده ام ... من گناه نکرده ام ... مطمئنا خدا مرا قبول می کنید؟ "

اما آنچه که آنها انجام نداده بود هدیه رایگان خدا برای نجات قبول،. این است که از طریق عیسی مسیح در حال مرگ برای آنها. و آنها این کار به دلیل بی ایمانی.

بزرگترین گناه آن کفر است.


     پیام های بارگیری...

PDF انگلیسی. دانلود.

The Spoken Word is the Original Seed - Part 1
The Spoken Word is the Original Seed - Part 2

     پیام های بارگیری...


مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

یعنی آن سرّی که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدّسان او مکشوف گردید،

که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سرّ در میان امّت‌ها که آن مسیح در شما و امید جلال است.

کولوسيان 27,26:1


برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


طرف کوه ها و بوته
های گل رز در برف در
چین.

Stature of a Perfect Man

PDF انگلیسی

اوست که من هستم.
 

مسیح.
در شمعدان طلایی.

قلمرو 3 مرد.

ابعاد هفت.

او منجر من را کنار آبهای آرام.

در زمان شب آن نور باید باشد.