Kristaus slėpinys.


   Dievo paslaptis.

Kristus jumyse.

Jei mes tik suprastume, ką reiškia šis Raštas: „nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.“. Mes žinome, tai yra tiesa, bet mes to tikrai nesuprantame. Kas tavyje yra didesnis? Tai Kristus, pateptasis! Dievas, kuris buvo Kristuje, yra jumyse. Taigi, jei jis yra jumyse, tada jau nebe tu gyveni, tai Jam gyvena jumyse.

Melchizedekas.

Pradžios 14 pasakoja, kaip Sodomos miestas buvo apiplėštas Elamo (Persijos) karaliaus. Lotas, jo žmona ir vaikai buvo paimti į nelaisvę ir nunešė į šiaurę. Abraomas surinkti Kovos jėga 318 vyrų kas vijosi Elamo karaliumi ir jį nugalėjo mūšyje. Taigi Abraomas išgelbėjo savo sūnėną Lotą iš vergijos. Po mūšio, kunigas pavadino Melkizedekas atėjo pas Abraomą, palaimino jį, ir tada valgė duoną ir gėrė vyną su juo. Mainais Abraomas sumokėjo dešimtinę Melchizedekui, davęs jam dešimtadalį viso, ką turėjo.

Ši istorija būtų pakankamai paslaptinga tiesiog iš Pradžios paskyros, bet Hebrajų 7 Paulius rašo, kad Melchisedekas yra taikos ir teisumo karalius, ir jis neturėjo nei tėvo, nei motinos, nei dienų pradžia, nei pabaiga. Kas yra šis paslaptingas žmogus? Brolis Branham paaiškino, kad Melchisedekas turėjo būti pats Dievas, nes tik Dievas neturėjo pradžios. Melchizedekas buvo Dievo teofanija kuris pasirodo Abraomui siekiant atstovauti Jėzų Kristų. Tai nebuvo Jėzus toks, kokį jį matome Naujajame Testamente, nes Jėzus turėjo tėvą ir motiną, ir šis žmogus neturėjo nė vieno. Jėzus turėjo pradžią; šis vyras to nepadarė. Jėzus atidavė savo gyvybę; Šis žmogus negalėjo, nes jis buvo gyvybė.

Parsisiųsti (PDF Anglų)

Christ is the Mystery of God Revealed
Who is this Melchisedec
Christ is Revealed in His own Word

   Giminaitis Atpirkėjas.

Giminaitis Atpirkėjas.

Vertėjai, kai jie buvo surinkti kartu knygas žinomas kaip mūsų Biblija, beveik paliktas Rūtos knyga. Tai meilės istorija, ir yra labai gražus, bet Dievas vargu ar paminėti. Būtent šis faktas juos ir sukėlė beveik atmesti šią knygą kaip įkvėptą. Tačiau jame „tipo“ yra giminaitis atpirkėjas istorija, Jėzus Kristus yra mūsų „netoli giminaitis“ kuris sugebėjo sumokėti kainą, kad išpirktų Noomė (kas atstovauja žydų bažnyčiai) ir tokiu būdu gauna Rūta (pagonis nuotaka) kuris atstovauja krikščionių bažnyčiai. Ačiū Dievui, kad turime tokį atpirkėją kaip šis. Buvo artimesnis giminaitis (mūsų senoji prigimtis) kuris pasirinko neatpirkti kad nebūtų stigmos su santuokos su Rūta. Tai leido mūsų Boozas (Kristui) laisvai išpirkti savo nuotaką. Tai yra priežastis, dėl kurios Kristus turėjo būti „gimęs iš moters“ taip, kad jis galėtų būti mūsų giminaitis.

Parsisiųsti (PDF)    Giminaitis Atpirkėjas.


   Dievo planas.

Dievo planas.

Kai Dievas sukūrė visatą, Jis turėjo omenyje trejopą tikslą. Pirmiausia jis norėjo atsiskleisti žmonėms išreikšdamas Jo požymius. Jis negalėjo to padaryti kaip Jehova Dievas kas apima visą erdvę, laiką ir amžinybę. Jis yra toks gilus ir paslaptingas kad niekas niekada negalėjo Jo suprasti. Kaip jie galėjo suprasti būtybę, kuri visada egzistavo? Taigi tėvystę jis išreiškė tapdamas žmogaus sūnumi. Štai kodėl Jėzus save vadino „žmogaus sūnumi“. Dievas norėjo susitapatinti su žmonėmis apreikšdamas save Kristuje.

Dievas norėjo gyventi žmonėse, ir tokiu būdu turėti primatas tikinčiųjų kūne kad jis vadina savo nuotaką. Iš pradžių jis galėjo tai padaryti Adomo ir Ievos; bet tada nuodėmė juos atskyrė nuo jo buvimo. Kodėl Dievas nelaikė Adomo ir Ievos grynumo? Jei jis turėjo, jis niekada negalėjo išreikšti Jo pilnų atributų. Jis buvo sūnus, Išganytojas, ir gydytojas, kurią jis galėjo išreikšti tik per Kristų. Pamatyti? Visi dalykai susieti tame asmenyje, Jėzuje Kristuje. Didysis Dievo tikslas visada buvo atskleisti save - pirmiausia Kristuje kaip „kūniškai gyvena visa Dievybės pilnatvė“; ir tada, per žmones kurie priims Kristaus Šventąją Dvasią. Šie ypatingi žmonės padarys Jėzų Kristų pranašesnis jų gyvenime. Nuo pat pradžių Dievas nenuilstamai dirbo link šio tikslo, todėl jis gali būti pašlovintas per žmonių kas suteiks Jėzui Kristui pranašesnis; tai yra, pozicija aukščiau ar prieš visus kitus.

Trečia, Dievo tikslas yra atkurti jo karalystę atgal į Edeno sodą, kad jo žmonės vėl galėtų su juo vaikščioti į vakarą vėsioje, kaip Adomas ir Ieva darė prieš rudenį. Šiuo tikslu Dievas išreiškė save per amžius kaip tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia. Tėvas ir Šventoji Dvasia yra ta pati dvasia. Ar jūs jį gauti? Tai nėra trys dievai; tai yra vienas Dievas išreikšti save trimis atributais. Dievas išreiškė save Jėzuje Kristuje, kuris buvo tėvas, sūnus ir Šventoji Dvasia - kūniškai gyvena visa Dievybės pilnatvė. Dabar, kūniškai gyvena visa Dievybės pilnatvė gyvena savo bažnyčioje (jo nuotaka), ir ji suteikia jam pranašesnis. Visa, ką Dievas buvo, jis supilamas į Kristaus; ir visa tai, kas yra Kristus, jis pila į savo bažnyčią (individualūs tikintieji).


   Jėzų - ištartas Žodis gimimo.

Jėzų - ištartas Žodis gimimo.

Jėzus buvo kalbama žodžio vaikas. Jis nebuvo sumanyta per lytinį aktą, bet per šnekamosios Dievo žodį. (Marijos įsčiose Dievas sukūrė kiaušinį ir spermatozoidų, kad apvaisina, kad kiaušinis, taip genetiškai jis buvo visiškai žmogiška, bet jo tėvystė buvo griežtai dieviška.) Kadangi jis neatėjo per seksą, Jėzui nereikėjo mirti; bet jis mirė norėdamas sumokėti skolą už Adomo nuodėmę. Tai vienintelis būdas tai galėjo būti sumokėta. Niekas kitas to negalėjo padaryti, nes visi kiti buvo seksualiai gimę. Kaip Marija, tie žmonės, kurie yra iš anksto nulemta būti kolektyvine Jėzaus Kristaus nuotaka  pirmiausia gaus žodį savo proto gimdoje.

Parsisiųsti (PDF Anglų)   Mary's Belief


  Didžiausia nuodėmė.

Didžiausia nuodėmė.

Yra dviejų tipų nuodėmės.
Melas, vagystė, nužudymas ir tt, yra nuodėmės „Komisijai“.
Dalykai, kuriuos daro žmonės.

Didžiausias nuodėmė, tačiau yra „neveikimas“ nuodėmė, kur žmonės nebuvo padaryta kažką.

Geri žmonės, kurie galvoja: „Aš nugyvenau gerą gyvenimą... Aš nepadarė nuodėmės... Tikrai Dievas priims mane?“

Bet ko jie nepadarė buvo priimti laisvą Dievo dovaną išgelbėjimo, per Jėzų Kristų miršta dėl jų. Ir jie tai daro, nes netikėjimo.

Didžiausias nuodėmė yra netikėjimo.


  Dievo vardas.

Dievas turi asmeninę vardą.
Koks yra Dievo vardas?

Aišku, kad Dievas turi tikrą vardą. Psalmynas 9:10,
Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

Psalmynas 83:18,
Težino jie, kad Tas, kurio vardas Viešpats, visoje žemėje yra aukščiausias!
[Taip pat žr. Izaijo 42:8, Izaijo 54:5]

Jo vardo reikšmė yra „Jis sukelia tapti.“

Hebrajų mokslininkai turėjo tokią pagarbą Dievo vardu, jie pašalino visas balses kad nebūtų galima ištarti. Taigi niekas negalės „veltui imti Jo vardo“.


Tetragrammaton'o.

Tai paliko 4 raidės „YHWH“, kuris tik „reprezentuoja“ Dievo vardą. (Kai kurie žmonės naudoja „JHVH“ už tai,  nors tai neteisinga.) Ši raidės grupė vadinama „Tetragrammaton'o“, kuri, Graikijos reiškia „4 raidės“.

Hebrajų žodžio „Adonay“ balsės o tai reiškia „mano Viešpats“, buvo derinamas su šių simbolių sudaryti žodį „Jehova“. Nežinia, kokios balsės iš tikrųjų buvo naudojamos. Taip pat atsiminkite, kad hebrajų kalba nėra raidės „J“.

Anglų Karaliaus Jokūbo Biblijos versijoje žodis “Jehovah” or “LORD” [visos sostinės] [„Jehova“ arba „Viešpats“] yra naudojamas, kai Tetragrammaton'o įvyko. Tai įvyksta beveik septynis tūkstančius kartų visoje Biblijoje. [Žodis „Viešpats“ su mažomis raidėmis nėra tas pats žodis.] Žodis, Viešpatie, todėl anglų „atstovavimas“ Jo vardas.

Aš nežinau jokio dokumento [slinktis, planšetinių kompiuterių rašymas, keramika ir tt] Senojo Testamento laikotarpiu, kuris rodo pilną vardą Dievo. Jie tik rodo Tetragrammaton'o.

Kaip atsakymas į mūsų klausimą tada, jis turi būti iš ŽODŽIO; Mes kreipiamės į Naująjį Testamentą.

Angelas, kalbantis su Marija, pasakė Luko 1:31,
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.

Mato 1 skyriuje, 21–23 stichija, matome, kad Jėzus yra vadinamas "Emanueliu" o tai reiškia „Dievas su mumis“.
21 Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių”.
22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą:
23 “Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu”, tai reiškia: “Dievas su mumis”.

„Jesus“ [Jėzus] yra angliškas mūsų lordo vardas. Graikų kalba tai „Iesous“. Hebrajų kalba jo vardas buvo tariamas „Yehohshua“.

Apreiškimo 1 skyriuje Jonas turi prisikėlusio Jėzaus viziją. Tai yra iš „Žmogaus sūnaus” (13 stichija) Jėzus sakydavo Jonui: „Aš esu alfa ir omega“ (8 stichija) ir 11 stichija, „Pirmasis ir Paskutinysis“, „Visagalis“ ir tai rodo, kad Jis aiškiai yra Dievas. Jis „buvo miręs, bet yra gyvas amžinai daugiau“. Jo plaukai yra balta, ne todėl, kad jis yra senas, bet todėl, kad Jis yra Teisėjas.

Jono Evangelija prasideda šiais žodžiais, Jono 1:1-3,

1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.
3 Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę.

14 stichija tęsiasi...
14 Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę - šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.

Čia matome dar keletą Jėzaus titulų,  „kūrėjas“ ir „žodis“ ir „Tėvo viengimio“.

Mesijo pranašystės.

Izaijas pranašavo Mesijo atėjimą Izaijo 9:6. Šioje pranašystėje Izaijas suteikia Mesijui „Amžinasis Tėvas“ ir „Galingasis Dievas“ titulai.

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.


Kristaus slėpinys.

Anglų naujienlaiškis svetainė.

Dievas ir Mokslas serija rodyklė - Archeologija.

Nojaus Arka.

Dabartiniai tyrimai.

Dangun žengimas ateina.

Pagrindiniai pranešimo žinutė.

Geros naujienos.
Jėzus mirė už tavo nuodėmes.

Vandens krikštas.

 
 

Antgamtinis debesis.

Ugnies stulpe.

Šeškinės Dievo šlovė.

 

Kapas tuščias.
Jis yra gyvas.

Dievo vardas.

Gyvenimas žodis seriją.

Dievybės paaiškinta.

Gimtosios nuodėmė.
Ar tai buvo obuolys?

Dievas ir Mokslas.
Dinozaurų mitas.

Archeologija.
Sodomos ir Gomoros.

   Raštas sako...

tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Jo šventiesiems.

Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse - šlovės viltis.

Kolosiečiams 1:26-27


   Parsisiųsti (PDF Anglų)...

   Parsisiųsti (PDF Anglų)

Spustelėkite paveikslėlį, kad atsisiųstumėte viso dydžio nuotrauką arba PDF.


Kalno pakraštyje ir rožių krūmelis sniege Kinijoje.

Stature of a
Perfect Man

(PDF Anglų)

AŠ ESU, KURIS ESU.

 

Kristus.
Auksinėje žvakidėje.

3 žmogaus sferos.

Septynios matmenys.

Jis veda mane šalia nejudančių vandenų.

Vakare metu ji turi būti lengvas.


Pranešimų centras... Pasirinkite kalbą ir atsisiųskite nemokamas Brolio Branham žinutes.