Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Mầu nhiệm Chúa Kitô.


   Mầu nhiệm Thiên Chúa.

Chúa Kitô ở trong anh em.

Nếu chúng ta chỉ có thể nhận ra những gì Kinh Thánh này có nghĩa là: "Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." Chúng tôi biết đó là sự thật, nhưng chúng tôi thực sự không hiểu nó. Là những gì ở bạn đó là lớn hơn? Đó là Đức Kitô, được xức dầu! Thiên Chúa, Đấng là trong Chúa Kitô, là ở bạn. Vì vậy, nếu ông đang ở trong bạn, sau đó nó không phải bạn nào sống hơn, đó là anh ta đang sống trong bạn.

Mên-chi-xê-đéc

Sáng-thế Ký 14 như thế nào cho thành phố Sô-đôm bị lục soát bởi vua của Ê-lam (Ba Tư). Lót nhiều và vợ con bị bắt và mang đi về phía bắc. Áp-ra-ham tập hợp một lực lượng chiến đấu của 318 người đàn ông theo đuổi vua của Ê-lam và đánh bại anh ta trong trận chiến. Vì vậy Áp-ra-ham cứu lô cháu trai của mình khỏi ách nô lệ. Sau trận đấu, một linh mục tên là Mên-chi-xê-đéc đến Áp-ra-ham, ban phước cho ông, và sau đó ăn bánh mì và uống rượu với anh ta. Đổi lại, Áp-ra-ham trả phần mười để Mên-chi-xê-đéc, cho anh ta một phần mười của tất cả các ông đã có.

Câu chuyện này sẽ là bí ẩn đủ chỉ từ tài khoản Sáng-thế Ký, nhưng trong Hêbơrơ 7 Thánh Phaolô viết rằng Mên-chi-xê-đéc là vua của hòa bình và công chính, và anh ta đã không có một người cha hoặc mẹ, không phải bắt đầu và kết thúc ngày. Người bí ẩn này là ai? Anh Branham giải thích rằng Mên-chi-xê-đéc phải là chính Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa không có khởi đầu. Mên-chi-xê-đéc là cuộc thần hiển của Thiên Chúa hiện ra với Áp-ra-ham để trước hình Chúa Giêsu Kitô. Đó không phải là Chúa Giêsu như chúng ta nhìn thấy anh ấy trong Tân Ước, bởi vì Chúa Giêsu đã có một người cha và một người mẹ, và người đàn ông này đã không. Chúa Giêsu đã có một khởi đầu; người đàn ông này không. Chúa Giêsu đã cho cuộc sống của mình; người đàn ông này không thể, bởi vì anh là cuộc sống.

Tải về

Đấng Christ Là Sự Mầu Nhiệm Của Đức Chúa Trời Mặc Khải
Thầy Tế Lễ Mên-chi-xê-đéc Này Là Ai?
Đấng Christ Được Khải Thị Trong Lời của Ngài

   Người Cứu Chuộc Thân Nhất Trong Vòng Bà Con.

Người Cứu Chuộc Thân Nhất Trong Vòng Bà Con.

Các dịch giả khi họ được đặt lại với nhau những cuốn sách được gọi là Kinh Thánh của chúng tôi, gần như bỏ qua cuốn sách của Ru-tơ. Đó là một câu chuyện tình yêu, và rất đẹp, nhưng Đức Chúa Trời hầu như không đề cập đến. Đó là thực tế này khiến họ gần như từ chối cuốn sách này là cảm hứng. Tuy nhiên nó có chứa trong 'loại' câu chuyện của một người bà con Đấng cứu chuộc, Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi là "người bà con gần 'người đã có thể trả giá để chuộc lại Na-ô-mi (người đại diện nhà thờ Do Thái) và làm như vậy được Ru-tơ (một cô dâu dân ngoại) người đại diện cho các nhà thờ Thiên chúa giáo. Cảm ơn Thiên Chúa mà chúng ta có một Đấng cứu chuộc như thế này. Có một người bà con gần (bản chất cũ của chúng tôi), người đã quyết định không mua lại để không có sự kỳ thị của Ru-tơ. Điều này trái của chúng tôi Bô-ô (Chúa Kitô) miễn phí cho chuộc lại cô dâu của mình. Đây là lý do Chúa Kitô đã được "sinh ra bởi một người phụ nữ để ông có thể là người bà con của chúng tôi.

Tải về Người Cứu Chuộc Thân Nhất Trong Vòng Bà Con


   Kế hoạch của Thiên Chúa.

Kế hoạch của Thiên Chúa.

Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, ông đã có một mục đích gấp ba lần trong tâm trí. Đầu tiên, ông muốn tỏ mình ra cho mọi người bằng cách thể hiện các thuộc tính của mình. ông không thể làm điều này như hô-va Thiên Chúa, Đấng bao gồm tất cả không gian, thời gian, và vĩnh cửu. Ông ấy thật là sâu sắc và bí ẩn mà không ai có thể hiểu được anh ta. Làm thế nào họ có thể hiểu được một con người luôn tồn tại? Vì vậy, ông bày tỏ cha của mình bằng cách trở thành con trai của người đàn ông. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tự gọi mình là "Con của con người." Thiên Chúa muốn xác định mình với con người bằng cách tiết lộ mình trong Chúa Kitô.

Thiên Chúa muốn sống trong người, và do đó có tính ưu việt trong một cơ thể của các tín hữu mà ông gọi là cô dâu của mình. Nguyên ông có thể làm điều này trong A-đam và Ê-va; nhưng sau đó tội lỗi ngăn cách họ khỏi sự hiện diện của mình. Tại sao Thiên Chúa không chỉ giữ cho A-đam và Ê-va tinh khiết? Nếu anh ta có, anh có thể không bao giờ thể hiện thuộc tính đầy đủ của mình. Ông là một người con trai, một vị cứu tinh, và một người chữa lành, mà ông chỉ có thể thể hiện qua Đức Kitô. Xem? Tất cả mọi thứ được vết thương trong đó một người, Đức Giêsu Kitô. Mục đích lớn lao của Thiên Chúa đã luôn luôn được tiết lộ mình - lần đầu tiên trong Chúa Kitô là sự viên mãn của cơ thể Ngôi Đức Chúa Trời; và sau đó trong một người sẽ đón nhận Chúa Thánh Thần của Đức Kitô. Những người này đặc biệt sẽ làm cho Chúa Giêsu Kitô ưu việt trong cuộc sống của họ. Từ ban đầu Thiên Chúa đã làm việc không mệt mỏi hướng tới mục tiêu này, để anh có thể được tôn vinh trong những người sẽ cung cấp cho Chúa Giêsu Kitô tính ưu việt; có nghĩa là, vị trí trên hoặc trước khi tất cả những người khác.

Thứ ba, mục đích của Thiên Chúa là để khôi phục lại vương quốc của mình trở lại vườn Ê-đen, để mọi người có thể đi bộ của mình với anh ta một lần nữa trong mát mẻ của buổi tối, như A-đam và Ê-va đã làm trước mùa thu. Để kết thúc này, Thiên Chúa đã thể hiện bản thân qua các thời đại như một người cha, một đứa con trai, và Đức Thánh Linh. Người cha và Đức Thánh Linh là tinh thần tương tự. Bạn có nhận được không? Nó không phải là ba vị thần; nó là một Thiên Chúa thể hiện mình trong ba thuộc tính. Thiên Chúa thể hiện bản thân trong Chúa Giêsu Kitô, là người cha, con trai, và Đức Thánh Linh - sự viên mãn của cơ thể Ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ sự viên mãn của Thiên Chủ Đoàn cơ thể ngự trong nhà thờ (cô dâu) của mình, và cô cho anh ta tính ưu việt. Tất cả những gì Đức Chúa Trời, ông đổ vào Đức Kitô; và tất cả những gì Chúa Kitô là, ông đổ vào nhà thờ của ông (tín cá nhân.)


   Chúa Giêsu - một sinh ngôn ngữ nói.

Chúa Giêsu - một sinh ngôn ngữ nói.

Chúa Giêsu là một đứa trẻ lồng tiếng. Ông đã không được hình thành thông qua một hành động tình dục, nhưng thông qua các từ ngữ nói của Thiên Chúa. (Bên trong bụng mẹ Ma-ri của Thiên Chúa tạo ra cả trứng và tinh trùng thụ tinh trứng đó đó, vì vậy ông hoàn toàn về mặt di truyền của con người, nhưng cha mẹ của ông là đúng thần thánh) Kể từ khi ông đã không đến qua đường tình dục, Chúa Giêsu không phải chết; nhưng ông đã chết để trả nợ cho tội lỗi của A-đam. Đó là cách duy nhất nó có thể đã được thanh toán. Không ai khác có thể làm điều đó, bởi vì tất cả mọi người được sinh ra qua đường tình dục. Giống như Đức Ma-ri, những người được định trước là một phần của cô dâu tập thể của Chúa Giêsu Kitô đầu tiên sẽ nhận được từ trong tử cung của tâm trí của họ.

Tải về (Tiếng Anh)  Mary's Belief


  Tên của Thiên Chúa.

Thiên Chúa có một cái tên cá nhân.
Tên Thiên Chúa là gì?

Rõ ràng là Thiên Chúa có một cái tên thật. Thi thiên 9:10,
“Hỡi Ðức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi thiên 83:18,
Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng Chí cao trên khắp trái đất.
[Xem thêm Ê-sai 42:8, Ê-sai 54:5]

Ý nghĩa của tên của Ngài là "Anh ấy gây ra để trở thành."

Các học giả Do Thái có như vậy một sự tôn trọng đối với tên của Thiên Chúa, họ đã loại bỏ tất cả các nguyên âm do đó nó sẽ không thể được phát âm. Do đó, không ai có thể "Lấy tên của anh ấy trong vô vọng."


Các tetragrammaton.

Điều này để lại 4 ký tự YHWH, mà chỉ "đại diện" cho tên của Thiên Chúa. (Một số người sử dụng “JHVH” cho các, mặc dù điều này không chính xác.) Nhóm này của các nhân vật được gọi là “tetragrammaton”, trong đó, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là 4 nhân vật.

Các nguyên âm tiếng Hê-bơ-rơ của từ “Adonay” có nghĩa là “Chúa của tôi”, được kết hợp với những nhân vật này để làm cho chữ “Jehovah”. Người ta không biết những nguyên âm nào thực sự được sử dụng. Cũng nhớ rằng trong tiếng Do Thái, không có chữ 'J'.

Trong phiên bản tiếng Anh King James của Kinh Thánh từ ngữ “Jehovah” or “LORD” [“Jehovah hay hoặc CHÚA”] [tất cả thủ đô] được sử dụng ở nơi Tetragrammaton xảy ra. Điều này xảy ra gần bảy ngàn lần trong suốt Kinh thánh. [Từ “Chúa”, với chữ nhỏ, không phải là cùng một từ.] Từ 'Jehovah', do đó, là một 'đại diện' tiếng Anh của tên của Ngài.

Tôi không biết về bất kỳ tài liệu nào [Cuộn, hoặc máy tính bảng viết, gốm vv] của thời kỳ di chúc cũ, điều đó cho thấy tên đầy đủ của Thiên Chúa. Họ chỉ hiển thị các tetragrammaton.

Câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi sau đó, phải xuất phát Kinh Thánh; Chúng ta chuyển sang Tân Ước.

Thiên thần nói với Mary nói trong Lu-ca 1:31,
Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.

Trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 21-23, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu được gọi là “Em-ma-nu-ên” có nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

"Jesus" là tên tiếng Anh của Chúa chúng ta. Trong tiếng Hy Lạp là “Iesous”. Trong tiếng Do Thái, tên của ông được phát âm là Yehohshua.

Trong Khải huyền chương 1, Giăng có một tầm nhìn về Chúa Giêsu phục sinh. Đây là của “Con Người” (câu 13) và Chúa Giêsu đã nói với Giăng “Tôi Alpha và Omega” (câu 8) [và cả bằng tiếng Anh KJV, câu 11], các “đầu tiên và cuối cùng”, “Đấng Toàn Năng” và nó cho thấy Ngài rõ ràng là Thiên Chúa. Ông “đã chết, nhưng vẫn còn sống mãi mãi nhiều hơn”. Tóc anh ta trắng, không phải vì anh ta già, nhưng vì Ngài là Thẩm phán.

Tin Mừng Giăng bắt đầu bằng những lời này, Giăng 1:1-3,
1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời.
2 Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời.
3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

Câu 14 vẫn tiếp tục...
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Ở đây chúng ta thấy thêm một số danh hiệu của Chúa Giêsu, “người tạo ra” và “Ngôi Lời” và “Con một đến từ nơi Cha.”

Lời tiên tri về Đấng Thiên Sai.

Ê-sai đã tiên tri về Đấng Mê-si sắp đến trong Ê-sai 9:5. Trong lời tiên tri này, Ê-sai ban cho Đấng Mê-si các tước hiệu của “là Cha Ðời đời” và “là Ðức Chúa Trời Quyền năng”.

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

Nhấp chuột vào một hình ảnh để tải hình ảnh đầy đủ kích thước.


Một sườn núi và rosebush trong tuyết ở Trung Quốc.

Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn.
(PDF)

Ông là Tôi.

Chúa Kitô. Trong nến vàng.

3 cõi của con người.

Bảy kích thước.

Ông dẫn tôi bên cạnh mặt nước tĩnh lặng.

Trong thời gian buổi tối thì có sự sáng.
   Tải về

   Kinh Thánh nói...

tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài.

Vì Ðức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Ðấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.

Cô-lô-se 1:26-27


   Các thông điệp liên quan để tải về.


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.