Misterij Kristusa.


   Božji skrivnost.

Kristus v vas.

Če bi lahko le spoznali, kaj to Pismo pomeni: »je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu.« Vemo, da je resnica, vendar je ne razumemo. Kaj je v tebi večje? To je Kristus, maziljeni eno! Bog, ki je bil v Kristusu, je v vas. Torej, če On v vas, potem je nisi več živ, je On živi v tebi.

Melkízedek.

Genesis 14 pove, kako je mesto Sodoma je premetali kralja Elama (Perzije). Lot in njegova žena in otroci je bilo ujetih in odnesel na severu. Abraham sestavil boj silo 318 moških ki je zasledoval kralja Elama in ga porazil v bitki. Tako Abraham rešil svojega nečaka Lota iz suženjstva. Po bitki, duhovnik po imenu Melkízedekovu prišel Abrahamu, blagoslovil ga je in jedel kruh in pil z njim vino. V zameno, Abraham plačal desetino Melkízedek, kar mu desetino vse, kar je imel.

Ta zgodba bi bila dovolj skrivnostna samo iz računa Geneza, ampak v Hebrejcem 7 Pavel piše, da Melkízedek je kralj miru in pravičnosti, in on ni imel očeta ali mater, niti začetka niti konca dni. Kdo je ta skrivnostna oseba? Brata Branham je pojasnil, da Melkízedek sam mora biti Bog, ker samo Bog ni imel začetka. Melkízedek je bil Bogova teofanija, ko se je prikazal Abrahamu, da bi pre-slika Jezusa Kristusa. Ni bil Jezus, kot ga vidimo v Novi zavezi, ker je Jezus imel očeta in mater, in ta človek ni imel. Jezus je imel začetek; ta človek ni imel začetka. Jezus je dal svoje življenje; ta človek ni mogel, ker On je življenje.

Prenesti (PDF).

Kristus je Razodeta Božja Skrivnost.
Prenesti (PDF Angleško)
Who is this Melchisedec
Christ is Revealed in His own Word

   Sorodnik Odrešenik.

Sorodnik Odrešenik.

Prevajalci, ko so sestavljali knjige, znane kot naša Biblija, skoraj izpustil knjigo Ruta. To je ljubezenska zgodba in je zelo lepa, ampak Bog je komaj omenja. To je bilo to dejstvo zaradi katerih so skoraj zavrnili to knjigo da imajo navdih. Vendar pa vsebuje „tip« zgodbo o Sorodnik Odrešenik, Jezus Kristus je naš »bližnji sorodnik« ki je bil sposoben plačati ceno za odkup Naomi (ki predstavlja judovsko cerkev) in s tem dobi Ruta (a gentile nevesta) ki predstavlja krščansko cerkev. Hvala Bogu, da imamo tako Odrešenika, kot je ta. Tam je bil bližji sorodnik (naša stara narava) ki so se odločili, da ne bo odkupil da ne bi imeli stigme poroke z Ruta. To je pustilo naše Boaz (Kristus) da svobodno odkupil njegovo nevesto. To je razlog Kristus mora biti »rojen iz ženske« da bi bil lahko naš sorodnik.

Prenesti (PDF Angleško)     "Kinsman Redeemer"


   Božji načrt.

Božji načrt.

Ko je Bog ustvaril vesolje, je imel namen trikrat v mislih. Najprej je želel sebe razodeti ljudem z izražanjem svoje atribute. Tega ni mogel storiti kot Jehova Bog ki zajema vse prostor, čas in večnost. Bil je tako globoko in skrivnostno da nihče ne bi ga nikoli razumeli. Kako bi lahko razumeli bitje ki je vedno obstajala? Torej On izrazil očetovstvo v postaja sin človeka. To je razlog, zakaj je Jezus, se imenuje »Sin človekov.« Bog se je želel identificirati z ljudmi z razkrivanjem Sebe v Kristusu.

Bog je hotel živeti v ljudeh, in imeti prednost v telesu vernikov da On poziva Svojo nevesto. Prvotno je to lahko storil v Adamu in Evu; potem pa greh jih loči od njegove navzočnosti. Zakaj Bog ni ohranil Adama in Evu čisto? Če je imel, On nikoli ne bi izrazil sam vsej svoji popolnih lastnostih. Bil je sin, rešitelj in zdravilec, ki ga je lahko izražal samo skozi Kristusa. Vidiš? Vse stvari so ujete v tej osebi, Jezusu Kristusu. Bog je velik namen vedno je bilo razkriti Sebe - najprej v Kristusu kot »telesno biva vsa polnost božanstva«; in potem v ljudstvu ki bodo sprejeli Kristusovo Svetega Duha. Ti posebni ljudje bo Jezus Kristus pre premoč v življenju. Od začetka je Bog neutrudno delal k temu cilju, tako da On lahko slavili v ljudstvu ki bo dal Jezus Kristus pre premoč; to je, položaj nad ali pred vsemi drugimi.

Tretjič, Božji namen je obnoviti njegovo kraljestvo nazaj na rajski vrt, tako da lahko njegovi ljudje spet hodi z njim v hladu večera, kakor Adam in Evu pred padcem. V ta namen je Bog izrazil Sam skozi stoletja kot Oče, Sin, in Svetega Duha. Oče in Sveti Duh sta istega duha. Ali ga razumete? To niso trije bogovi; to je en Bog izražanje Sebe v treh lastnosti. Bog se je izrazil v Jezusu Kristusu, ki je bil Oče, Sin in Sveti Duh - »telesno biva vsa polnost božanstva«. Zdaj polnost Božanstva telesnih prebiva v svoji cerkvi (nevesta), in ona mu daje pre premoč. Vse, kar je bil Bog, je izlil v Kristusa; in vse, kar je Kristus, On prelije v njegovo cerkev (posameznih vernikov.)


   Jezus, govorjen beseda rojstvo.

Jezus, govorjen beseda rojstvo.

Jezus je bil govorjenih besed otrok. On ni bil spočet s spolnim aktom, ampak z Božjo govorjene Besedo. (V Marijini maternici je Bog ustvaril oba jajce in sperme, da oplojeno jajčece, tako genetsko je bil popolnoma človek, ampak njegovo starševstvo je bilo strogo božje.) Ker ni prišel skozi spol, Jezus ni moral umreti; vendar je umrl, da bi plačal dolg za Adamov greh. To je edini način, da bi lahko bili plačani. Nihče drug ne bi mogel, ker so bili vsi drugi spolno rojeni. Tako kot Marija, tisti ljudje, ki so vnaprej določena, biti del kolektivne neveste Jezusa Kristusa bodo najprej prejeli besedo v maternici njihovih misli.

Prenesti (PDF Angleško)   Mary's Belief


  Največji greh.

Največji greh.

Obstajata dve vrsti greha.
Laganje, krajo, umor itd, so grehi »Komisije«.
Stvari, ki jih ljudje počnejo.

Največji greh pa je greh »Opustitev«, kjer ljudje niso naredili ničesar.

Dobri ljudje, ki mislijo, »Sem živel dobro življenje... Nisem storil greha... Zagotovo me bo Bog sprejel?«

Toda kaj NISO naredili je sprejeti Božje darilo odrešenja, po Jezusu Kristusu, ki umira za njih. In to počnejo zaradi neverovanja.

Največji greh je nevera.


  Ime Boga.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Jasno je, da ima Bog pravo ime. Psalmi 9:10,
Tako je GOSPOD zatiranemu zavetje, zavetje v času njegove stiske.

Psalmi 83:19,
In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD, edini Najvišji nad vso zemljo.
[Glej tudi Izaija 42:8, Izaija 54:5]

Pomen njegovega imena je »On povzroča, da postane.«

Hebrejski učenjaki so imeli takšno spoštovanje za ime Božje, odstranili so vse samoglasnike tako, da to ne bi bilo mogoče izreči. Tako nihče ne bi mogel »Vzemite njegovo ime zaman.«


Tetragrammatona.

To je zapustilo 4 znake »YHWH«, ki samo ‘predstavlja’ ime Boga. (Nekateri ljudje za to uporabljajo »JHVH«, čeprav je to napačno.) Ta skupina znakov se imenuje »Tetragrammatona«, ki v grščini pomeni »4 znake«.

Hebrejski samoglasniki besede »Adonay« kar pomeni »moj Gospod«, so bili kombinirani s temi črke da bi besedo »Jehova«. Ni znano, kaj samoglasniki so se dejansko uporablja. Ne pozabite tudi, da v Hebrejščini ni nobene črke 'J'.

V angleški kralj James Verzija Biblije beseda “Jehovah” or “LORD” [»Jehova« ali »GOSPOD«] [vse prestolnice] se uporablja tam, kjer je prišlo do tetragramatona. To se zgodi skoraj sedem tisočkrat celotnem Svetem pismu. [Beseda »Gospod«, z majhnimi črkami, ni ista beseda.] Beseda »Jehova« je torej angleška »reprezentacija« njegovega imena.

Jaz ne poznam nobene dokumenta [zvitki, pisanje tableta, lončarstvo itd.] iz obdobja stare zaveze, ki prikazuje celotno ime Boga. Prikazujejo le tetragrammatona.

Kot odgovor na naše vprašanje, potem, mora izhajati iz BESEDE; Zavijemo v Novi zavezi.

Angel, ki je govoril Mariji, je rekel v Luki 1:31,
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.

V Mateju 1. poglavju verzi 21-23, ugotavljamo, da se Jezus imenuje »Emanuel« kar pomeni »Bog z nami«.
21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
22 Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
23 Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.

»Jezus« je angleško ime za našega Gospoda. V grščini je »Iesous«. V hebrejščini, je bilo njegovo ime izgovarja »Yehohshua«.

V 1. poglavju Razodetja, Janez ima vizijo vstalega Jezusa. To je »Sin človekov« (v13) Jezus pa je rekel Janezu »Jaz sem Alfa in Omega« (v8) [in tudi v angleščini KJV, v11), »prvi in zadnji«, »Vsemogočni« in kaže On je očitno Bog. On »je bil mrtev, ampak je živ vedno več«. Njegovi lasje so beli, ne zato, ker je star, ampak ker je on sodnik.
[Glej: Vizija S Patmosa stran za več podrobnosti.]

Janezov evangelij se začne s temi besedami, Janez 1:1-3,
1 V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.
2 Ta je bila v začetku pri Bogu.
3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.

Verz 14 se nadaljuje...
In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Tukaj vidimo še nekaj naslovov Jezusa, »ustvarjalec« in »beseda« in »edinorojenega od Očeta.«

[Glej: Boštvom o Jezusu Kristusu
stran za več podrobnosti.]

Prerokbe o Mesiji.

Izaija je prerokoval o prihodnjem Mesija v Izaija 9:5. V tej prerokbi Izaija daje Mesiji naslove iz »Oče večnosti« in »Mogočni Bog«.

Zakaj dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na ramo njegovo, in ime njegovo se bo imenovalo: Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru.


   Prvotni seme.

Prvotni seme.

Prenesti (PDF Angleško)

The Spoken Word is the Original Seed - Part 1
The Spoken Word is the Original Seed - Part 2

Misterij Kristusa.

Angleško spletno glasilo.

Knjiga Razodetje.

 

Boga in Znanosti serije
Indeks - Arheologija.

Slast bojnega se bliža.

 

Glavni nauk iz na sporočilo.

Nadnaravno Oblak.

Stupu od ognja.

Dobra novica. Jezus
je umrl za vaše grehe.

Vodni Krst.

 

Boœje trojice pojasnil.

Živa beseda serije.

Sedem cerkvenih dob.

Sedem pečati.

Bog ima osebno Ime.
Kaj je Božje ime?

Kovčeg Noja.

Arheologija.
Sódomo in Gomóro.

Mitologija.

Prvotni greh.
Je jabolko Je bilo?

Bileamova Doktrina.

Ta Žena Jezabela.

Naša starost Laodiceje.

Kristus Zunaj Cerkve.

Nauk Nikolajevcev.

Smrt. Kaj potem?

Skrivnost Babilona.

Vizija s Patmosa.

   Je Pismo pravi...

skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim.

Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave.

Kološanom 1:26-27


   Prenesti...

Klikni na sliko za prenos polni velikosti slike ali dokumenta PDF.


Gorskem pobočju in
se dvignil grm v
snegu na Kitajskem.

Stature of a
Perfect Man

(PDF Angleško)

On je da I AM.

 

Kristus.
V zlati svečnik.

V 3 kraljestev iz umetnih ali.

Sedem dimenzije.

On mi je pelje zraven
še vedno vodah.

V večernem času
mora to izvajati luč.


Pesto Sporočila... Izberite jezik in naložite brezplačno sporočil iz Brata Branham.