کتاب وحی.


     آمدن مسیح.

     هفت کلیسا سنین.

هفت کلیسا سنین.

نامه ها به هفت کلیسای آسیا، یک نبوت هستند که دوره های تاریخ کلیسا را نشان می دهند.

1.2:1-7 مکاشفهاَفَسُسA.D 53-170پل.
2.2:8-11 مکاشفهاسمیرناA.D 170-312Iraneus.
3.2:12-17 مکاشفهپرگامونA.D 312-606مارتین.
4.2:18-29 مکاشفهطیاتیراA.D 606-1520کبوتر.
5.3:1-6 مکاشفهساردِسA.D 1520-1750لوتر.
6.3:7-13 مکاشفهفیلادِلفیهA.D 1750-1906وسلی.
7.3:14-22 مکاشفهلاَئودِکیهA.D 1906-????الیاس.

دانلود (انگلیسی) "An Exposition of the Seven Church Ages" (Rev 1-3)   Book: The 7 Church Ages


     هفت کلیسا سنین.

     این جزوه ها را در این سری دانلود کنید.

هفت مهر و موم.

برادر Branham این مجموعه را موعظه کرد  پس از فرشتگان  از او خواست تا به جفرسونویل بازگردد  از آریزونا.
توضیحات را ببینید... ابر مافوق طبیعی.
این جزوه ها را در این سری دانلود کنید.

خداخود را در سادگی مخفی سازد و سپس در چیزهای ساده و جکفروسو چن ویل کای الخت ا ویندد یان راا مکشوف نماید
تعامل و تبدیل میان هفت دورهی کلیسا و هفت جفرسون ویمل ا هیا رلت ایندیانا
(PDF انگلیسی)
First Seal - White Horse Rider.
Second Seal - Red Horse Rider.
Third Seal - Black Horse Rider.
Fourth Seal - Pale Horse Rider.
Fifth Seal - Souls under the Altar.
Sixth Seal - Great Tribulation.
Questions and Answers on the Seals.
Seventh Seal - Silence.

     کتاب مقدس می گوید...

زیرا خداوند یهُوَه‌ كاری‌ نمی‌كند جز اینكه‌ سرّ خویش‌ را به‌ بندگان‌ خود انبیا مكشوف‌ می‌سازد.

شیر غرّش‌ كرده‌ است‌؛ كیست‌ كه‌ نترسد؟ خداوند یهُوَه‌ تكلّم‌ نموده‌ است‌؛ كیست‌ كه‌ نبوّت‌ ننماید؟

عاموس 8,7:3.


نقل قول از...  "The Voice of the Sign"(انگلیسی)مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.


کتاب وحی.
در صفحه بعد همچنان ادامه دارد.
سن ما، لائودیکیه.


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

برای دانلود اندازه کامل تصویر یا پی دی اف بر روی تصویر کلیک کنید.


دانیل. پوستر.

ایمیل.از در دسترس است.:
ronmillevo@yahoo.com

هفت کلیسا سنین. پوستر.

ایمیل.از در دسترس است.:
ronmillevo@yahoo.com

کتاب وحی. پوستر.

ایمیل.از در دسترس است.:
ronmillevo@yahoo.com


هفت کلیسا سنین.
پوستر. هفت مهر و موم.

ایمیل.از در دسترس است.:
ronmillevo@yahoo.com


ستون آتش.

ابر مافوق طبیعی.

قبل از...

پس از آن...