کشتی نوح است.


بعدی >>

    خدا و سری تاریخچه.

محل قایق نوح است.


   David Shearer.

محل قایق نوح است.بسیاری از اکسپدیشن تلاش کرده اند برای قرار کشتی نوح، از جمله یک شماره است که ادعا کردند که آن را در بر داشت، اما نشان داده شده است که تقلب است.

کتاب مقدس گفت ... و روز هفدهم‌ از ماه‌ هفتم‌، كشتی‌ بر كوههای‌ آرارات‌ قرار گرفت‌. پيدايش 8:4.

آیه 5 ادامه دارد, و تا ماه‌ دهم‌، آب‌ رفته‌رفته‌ كمتر می‌شد، و در روز اول‌ از ماه‌ دهم‌، قله‌های‌ كوهها ظاهر گردید.

در آن زمان که کشتی نوح آمد به استراحت، کوه آرارات بود آتشفشان نیست آن امروز است دلیل این بیانیه این است که کوه ها قابل مشاهده نیستند تا ماه ها 2 و نیم بعد، اما، از محل استراحت از کشتی نوح امروز، کوه آرارات، ایستاده 16945ft بالاتر از سطح دریا، می توان به وضوح دیده می شود.

از فضا، کوه آرارات است که به وضوح اخیر در مقایسه با کوه هایی که بر روی آن ساخته شده است. i.e. کوه های اطراف رسوبی است، اما آرارات، آتشفشانی است.

کتاب مقدس نمی گفت کشتی نوح در کوه آرارات استراحت، اما بر کوههای آن منطقه است.

محل کشتی، توقف نوح در حدود 30 کیلومتری جنوب کوه آرارات، در نزدیکی مرز ترکیه و ایران، و نه از روستایی به نام گونگورن. این توسط دولت ترکیه به عنوان سایت "Ark" شناخته شده است و نشانه های جاده ای نشان دهنده این است. .Ark Nuh
Nuh نام چلدیان (بابل) برای نوح است.


کشتی نوح است?.

مختصات یک انتهای این شی.
N 39.26.475
E 44.14.108


    تست در محل کشتی.

آزمایش مغناطیسی.

یک مغناطیس سنج دستگاهی است که میدان مغناطیسی زمین را اندازه گیری می کند. به طور معمول مورد استفاده برای قرار زیردریایی در زیر آب، که در آن بدنه فلزی، تحریف میدان مغناطیسی، کمی، اجازه می دهد موقعیت مکانی رخ دهد.

آزمون مغناطیس در این منطقه در اطراف سایت کشتی نوح انجام شد، نشان می دهد تحریف، نشان می دهد که فلز وجود دارد حضور در منطقه.

تست رادار.

این آزمایشات نشان می دهد هنگامی که تغییرات تراکم رخ می دهد. این نشان می دهد یک الگوی منظم، از خطوط موازی و خطوط متقاطع، مانند چیزی که از تخته های چوبی و پرتوها انتظار می رود یک ساختار قایق مانند.

نمونه های تست هسته.

برخی نمونه های مغزه نشان داده انداست حضور چوبی فسیل وجود دارد، بخش هایی از شاخ گوزن، همراه با موهای که به عنوان متعلق به یک گربه شناخته شده است.یک لئوپارد. که بومی منطقه نیست. همچنین ناخن های فسیلی که مربع شکل هستند وجود دارد. تصور بر این است این مسئول هستند برای خوانش مغناطیس که دست آمده است.

تست های عکاسی.

مقایسه ها از عکس هوایی ساخته شده اند  گرفته شده در اکسپدیشن های مختلف  این نشان می دهد که زمین های اطراف تا به پایین لغزید تپه. بخش قایق از این عکس ها،  با این حال، حرکت نکرده است  و آن را نیز تبدیل شدن بیشتر در معرض. بخش عمده و اندازه ساختار است نگه داشتن آن را محکم در موقعیت.

تست های فیزیکی.

طول کشتی 515 فوت 6 است. اندازه کشتی نوح  همانطور که در کتاب مقدس ذکر شده است، پیدایش 6:15،
و آن‌ را بدین‌ تركیب‌ بساز كه‌ طول‌ كشتی‌ سیصد ذراع‌ باشد، و عرضش‌ پنجاه‌ ذراع‌ و ارتفاع‌ آن‌ سی‌ ذراع‌.
این اندازه دقیقا درست است،  اگر شمع سلطنتی ذراع (524 میلی متر) مورد استفاده قرار گیرد، برای محاسبه طول.


    دیگر سرنخ.

تثبیت - سنگ لنگر.

نه چندان دور از محل توقف کشتی نوح است  تعدادی از سنگ، در یک خط منطقی راست وجود دارد. این ها به عنوان سنگ های لنگر شناخته می شوند.


   سنگ لنگر.

سنگ لنگر یک سنگ بزرگ است  گسترده در یک جهت، باریک در دیگری،  با یک سوراخ در بالا، اجازه می دهد آن را به طناب متصل می شود. تعدادی از این سنگ لنگر  کمک خواهد کرد برای ایجاد ثبات در کشتی،  در متورم بزرگ که ممکن است انتظار می رود. آنها بسیاری از فوت ارتفاع (8 یا بیشتر) هستند،  بسیار بزرگتر از سنگ لنگر که به طور معمول در بر داشت.

این نیز بسیاری از کیلومتر (120 کیلومتر و یا بیشتر) هستند  از نزدیکترین دریا یا اقیانوس.

نوح این را به تدریج آزاد کرد  برای اجازه دادن به کشتی  به سوار بالاتر در آب،  قبل از آن به توقف آمد.


    موزه ایجاد.

تولید مثل کشتی نوح است.

یک کپی اندازه کامل کشتی نوح در موزه ایجاد، در امریکا وجود دارد.

این نشان می دهد روش های ساخت و ساز ممکن است برای یک کشتی از این اندازه.

تصاویر از ...
http://www.answersingenesis.org


ساخت و ساز ماکت
کشتی.

کشتی مدرن.
ابعاد مشابه.

مدل کشتی تست.

مدل کشتی تست.

بعدی >>


رمز و راز از مسیح.

وب سایت انگلیسی خبرنامه.

خدا و شاخص سری علوم.
- باستان شناسی.

کتاب وحی.

 

خبر خوب.
عیسی برای گناه خود کشته شدند.

تعمید در آب.

 
 

خلسه در حال آمدن است.

آموزه های اصلی پیام.

ابر مافوق طبیعی.

ستون آتش.

هفت کلیسا سنین.

هفت مهر و موم.

الهیات توضیح داده شده

کشتی نوح است.

اسطوره شناسی
بابل، منبع.

اولین گناه.
این یک سیب بود؟

آن زن  یهزبل.

سن ما، لائودیکیه.

مسیح بیرون از کلیسا.

تعلیم نقولاویان.

رمز و راز بابل.

آرماگدون.

رویای پطمس.

    کتاب مقدس می گوید...

و خدا نوح‌ و همۀ حیوانات‌ و همۀ بهایمی‌ را كه‌ با وی‌ در كشتی‌ بودند، بیاد آورد. و خدا بادی‌ بر زمین‌ وزانید و آب‌ ساكن‌ گردید.

و چشمه‌های‌ لجه‌ و روزنهای‌ آسمان‌ بسته‌ شد، و باران‌ از آسمان‌ باز ایستاد.

پيدايش 8:1,2


    مدیر سایت می گوید...

بعدی چیست؟.

این سایت نیاز به بررسی بیشتر دارد با حفاری بودن مرحله بعدی، برای تعیین دلیل اندازه گیری جالب که به دست آمد. این توسط دولت ترکیه مجاز نخواهد بود اگر یک پوشش دائمی وجود ندارد بالای بالای این سایت.

اگر خدا گناه ما را
قضاوت نمی کند او
خواهد بود موظف  به
منظور بالا بردن سدوم
و غموره و عذر خواهی
به آنها است.مرکز پیام...زبان خود را انتخاب و دانلود رایگان پیام از برادر Branham.