Christus buite die kerk.


  Die boek Openbaring reeks.

Christus buite die kerk.


William Branham.

Lees die volledige rekening in...
Die Laodicense Kerktydperk.

Openbaring 3:20-22,
“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.“

Nou daar is 'n groot mate van verwarring oor hierdie vers omdat soveel persoonlike werkers dit gebruik in persoonlike evangelisasie asof Jesus by die hart se deur sou klop van elke sondaar om in te kom. Dit sou dan gesê word dat as die sondaar die deur oopmaak, dat die Here sou inkom. Maar hierdie vers praat nie met individuele sondaars nie. Hierdie hele boodskap het 'n opsomming soos elke boodskap in elke eeu. In vers 22 sê dit: “Hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê aan die KERKE.” So hierdie is die boodskap aan die kerk van die laaste eeu. Hierdie is die toestand van die Laodicensiese kerk soos sy einde naderkom. Dit is nie 'n persoonlike boodskap aan een persoon nie; dit is die Gees wat vir ons sê waar Jesus is. CHRISTUS HET DIE KERK VERLAAT.

Is dit nie die logiese resultaat of einde as die Woord opsy gesit word vir geloofsbelydenis, die Heilige Gees getuig vir pouse, biskoppe, presidente, raadgewers, ens., en die Verlosser eenkant gesit vir 'n werkprogram, of kerkaansluiting, of een of ander soort van gelykvormigheid tot 'n kerksisteem? Wat meer kan teen Hom gedoen word? Hierdie is die afvalligheid! Hierdie is die wegval! Hierdie is die oop deur na antichris, want as Een in Sy Vader se Naam gekom het (Jesus) en nie ontvang is nie, maar verwerp, dan sal daar 'n ander kom met sy eie naam (leuenaar, 'n voorgeër) en hom sal hulle ontvang, Johannes 5:43. Die man van sonde, daardie seun van verderf sal oorneem.

Mattheus 24 noem tekens in die hemele wat hierdie laaste dag betref net voor Jesus kom. Ek wonder of julle so 'n teken opgemerk het onlangs om die einste waarheid te wys wat ons bespreek het. Daardie waarheid is dat Jesus stadigaan eenkant toe gestoot is tot in die laaste eeu wanneer Hy uitgedruk word buite die kerk. Onthou dat in die eerste eeu was dit amper 'n volwaardige kerk van waarheid. Tog daar was 'n foutjie genaamd die aktes van die Nikolaïete wat gemaak het dat die sirkel nie vol was nie. Toe in die volgende eeu het meer donkerte ingekruip tot die bal van lig minder geskyn het, en duisternis meer van die sirkel bedek het. In die derde eeu was dit steeds meer verduister, en in die vierde eeu wat die Donker Eeue was, het die lig amper heeltemal weggegaan.

Nou dink hieroor. Die kerk skyn in die gereflekteerde lig van Christus. Hy is die SON. Die kerk is die MAAN. So die bol van lig is die maan. Dit het verminder van omtrent 'n volle maan in die eerste eeu, na 'n splinter in die vierde eeu. Maar in die vyfde eeu het dit begin groei. In die sesde het dit 'n groot tree van groei vooruit gegee. In 'n deel van die sewende eeu het dit steeds gegroei, toe skielik het dit gestop, en afgeneem tot byna niks, sodat in plaas van lig was dit die donkerte van afvalligheid, en aan die einde van die eeu het dit opgehou om te skyn want duisternis het oorgevat. Christus was nou buite die kerk.

Hier is die teken in die lug. Die laaste verduistering van die maan was 'n totale verduistering. Dit het afgeneem tot 'n totale duisternis in sewe stadiums. In die sewende stadium het die totale duisternis gekom toe die Pous van Rome (Paul die Sesde) na Palestina gegaan het om 'n heilige toer deur Jerusalem te doen. Hy was die eerste pous wat ooit na Jerusalem gegaan het. Die pous word Paulus die Sesde genoem. Paulus was die eerste boodskapper en hierdie man was daardie naam genoem. Let op dit is die sesde, of die getal van die mens. Hierdie is meer as per toeval. En toe hy na Jerusalem gegaan het, het die maan van die kerk in totale duisternis gegaan. Dit is dit. Hierdie is die einde. Hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles vervul is nie. Eweneens so Here Jesus, kom vinnig!

Nou kan ons sien waarom daar twee wingerdstokke was, een ware en een vals. Nou kan ons sien waarom Abraham twee seuns gehad het, een na die vlees (wat Isak vervolg het) en een na belofte. Nou kan ons sien hoe uit dieselfde ouers twee seuns na vore gekom het as tweeling, een wat weet en die dinge van God liefhet, en die ander wat weet van dieselfde waarheid, maar nie van dieselfde Gees nie, en daarom die kind wat uitgekies was, vervolg het. God het nie verwerp ter wille van verwerping nie. Hy het verwerp vir die ontwil van die uitverkorene. UITVERKORENE KAN NIE uitverkorene vervolg nie. UITVERKORENE KAN NIE uitverkorene skade aandoen nie. Dit is die goddeloses wat die uitverkorenes vervolg en vernietig. O, daardie goddeloses is godsdienstig. Hulle is slim. Hulle is van die Kain lyn, die slang se saad. Hulle bou hulle Babels, hulle bou hulle stede, hulle bou hulle ryke, en roep die hele tyd God aan. Hulle haat die ware saad, en hulle sal alles doen wat hulle kan, (selfs in die Naam van die Here) om God se uitverkorenes te vernietig. Maar hulle is nodig. “Wat is die kaf van die koring?” Geen kaf, geen koring. Maar aan die einde, wat gebeur met die kaf? Dit word gebrand met onblusbare vuur. En die koring? Waar is dit? Dit is versamel in Sy skuur. Dit is waar Hy is.

O, uitverkorene van God, pasop. Studeer aandagtig. Wees versigtig. Werk julle verlossing uit met vrees en bewing. Maak staat op God en wees sterk in Sy mag. Jou vyand, die duiwel, gaan selfs nou rond soos 'n brullende leeu wat soek wie hy kan verslind. Waak deur gebed en wees standvastig. Hierdie is die eindtyd. Beide die ware en vals wingerdstok kom tot rypheid, maar voor die koring volwasse word, moet daardie ryp onkruid gebind word vir die verbranding. Kyk, hulle almal sluit aan by die Wêreld Raad van Kerke. Dit is die binding. Binnekort sal die bymekaarmaak van die koring kom. Maar reg nou werk die twee geeste in twee wingerdstokke. Kom uit tussen die onkruid. Begin om te oorwin sodat jy prysenswaardig beskou mag word vir jou Here, en geskik om te heers en met Hom te heers.

Lees die volledige rekening in...
Die Laodicense Kerktydperk.Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Die Sewe Seëls.)


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.

  Die Skrif sê...

Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Deuteronomium 6:4


Ons weet dat
dit die laaste
eeu is omdat
Israel teruggegaan
het na
Palestina.Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.