Naše doba Laodiceji.


   Knjiga Otkrivenja serije.

Naše doba Laodiceji.


William Branham.

Otkrivenje 3,15-19:
"Znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak – ni studen ni vruć – povratit ću te iz usta Svojih. Jer govoriš: 'Bogat sam. Obogatio sam se i ništa mi ne treba' – a ne znaš da si bijedan i jadan, i siromašan, i slijep, i gol. Savjetujem ti da kupiš od Mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš, i bijele halje da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje; i pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Ja korim i odgajam sve koje Ja ljubim. Budi, dakle, revan i pokaj se!"

Budući da smo ovo zajedno pročitali, siguran sam da ste primijetili da Duh nije rekao ni jednu dobrostivu stvar u ovom dobu. On iznosi dvije optužbe i izriče Svoju osudu nad njima.

(1) Otk. 3,15-16: "Znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak – ni studen ni vruć – povratit ću te iz usta Svojih."

Ovo ćemo pažljivo pogledati. Kaže da je ova skupina laodicejskog crkvenog doba mlaka. Ova mlakost zahtjeva kaznu od Boga. Kazna je da će oni biti ispovraćani iz Njegovih usta. Ovdje ne želimo zalutati poput mnogih. Oni vrlo nemudro kažu da vas Bog može povratiti iz Svojih usta i to dokazuje da ne postoji nešto takvo kao istina u doktrini o ustrajnosti svetih. Želim upravo sada ispraviti vaše razmišljanje. Ovaj stih nije dan pojedincu. Dan je crkvi. On govori crkvi. Nadalje, ako samo budete imali Riječ na umu, sjetit ćete se da nigdje ne kaže da smo mi u USTIMA Božjim. Urezani smo u Njegove dlanove. Nošeni smo u Njegovim naručju. Skroz natrag u nepoznatim dobima prije vremena bili smo u Njegovom umu. U Njegovom smo ovčinjaku i na Njegovoj paši, ali nikada u Njegovim ustima. Ali što je u ustima Gospodnjim? Riječ je u Njegovim ustima. Mt. 4,4: "Ali On, odgovarajući mu, reče: 'Pisano je: 'Neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj Riječi što izlazi iz usta Božjih.''" Riječ bi takoner trebala biti i u našim ustima. Dakle, znamo da je crkva Njegovo tijelo. Ona je ovdje namjesto Njega. Što će biti u ustima crkve? RIJEČ. 1 Petrova 4,11: "Govori li tko, neka govori kao riječi (Riječ) Božje." 2 Petrova 1,21: "Jer nikada proroštvo nije bilo ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni sveti ljudi od Boga govorili." Što onda nije u redu s ovim ljudima posljednjeg dana? ODMAKLI SU SE OD RIJEČI. VIŠE NISU GORLJIVI PREMA NJOJ. MLAKI SU PREMA NJOJ. To ću upravo sad dokazati.

Baptisti imaju svoja crkvena vjerovanja i dogme temeljene na Riječi i ne možete ih uzdrmati. Kažu da su apostolski dani čudesa završeni i da nema krštenja Duhom Svetim poslije vjerovanja. Metodisti kažu (na temelju Riječi) da nema krštenja u vodi (škropljenje nije krštenje) i da je posvećenje krštenje Duhom Svetim. Crkva Kristova se usredotočuje na krštenje obnove i u vrlo mnogo slučajeva oni ulaze kao suhi grješnici i izlaze kao mokri grješnici. A ipak tvrde da je njihova doktrina utemeljena na Riječi. Nastavite redom dalje i donite do pentekostalaca. Imaju li oni Riječ? Stavite ih na test Riječi i vidite. Izdat će Riječ zbog uzbunenja skoro svaki put. Možete li proizvesti očitovanje poput ulja, i krvi, i jezika i drugih znamenja, bilo u Riječi ili ne, ili bilo da je pravilno protumačeno iz Riječi, većina će pasti na to. Ali što se dogodilo Riječi? Riječ je stavljena postrani, stoga Bog kaže: "Idem protiv svih vas. Povratit ću vas iz usta Svojih. Ovo je kraj. Jer u sedam od sedam doba nisam vidio ništa osim ljudi koji drže više do svoje vlastite riječi nego do Moje. Stoga na kraju ovog doba povraćam vas iz usta Svojih. Sve je završeno. Ja ću zasigurno govoriti. Da, ovdje sam posred crkve. Amen Božji, vjerni i istiniti će se otkriti i to će biti PO MOM PROROKU." O, da, to je tako. Otk. 10, 7: "A u dane glasa sedmog glasnika, čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što je On navijestio Svojim slugama, prorocima." Eto. On šalje potvrnenog proroka. Šalje proroka nakon skoro dvije tisuće godina. Šalje nekoga tko je toliko daleko od organizacije, obrazovanja i svijeta religije da će kao Ivan Krstitelj i Ilija iz davnina, čuti samo od Boga i imati "tako kaže Gospod" i govoriti u ime Boga. Bit će Božji glasnogovornik i ON ĆE, KAO ŠTO JE PROGLAŠENO U MAL. 4, 6 VRATITI SRCA DJECE NATRAG K OCIMA. Vratit će izabrane posljednjeg dana i oni će čuti potvrnenog proroka kako daje točnu istinu kao što je bilo s Pavlom. Vratit će istinu kakvu su je oni imali. I ti će izabrani s njim u taj dan biti oni koji istinski očituju Gospoda i biti Njegovo Tijelo, i biti Njegov glas i činiti Njegova djela. Haleluja! Vidite li to?

Kratko razmatranje crkvene povijesti dokazat će kako je točna ova misao. U mračnom dobu Riječ je ljudima bila skoro potpuno izgubljena. Ali Bog je poslao Luthera s RIJEČJU. Luterani su u to vrijeme govorili u ime Boga. Ali su se organizirali i čista je Riječ ponovo bila izgubljena jer organizacija teži prema dogmi i crkvenim vjerovanjima, a ne jednostavnoj Riječi. Više nisu mogli govoriti u ime Boga. Onda je Bog poslao Wesleyja i on je bio glas s Riječju u svom danu. Ljudi koji su uzeli njegovo otkrivenje od Boga postali su žive poslanice koje čitaju i poznaju svi ljudi za svoju generaciju. Kad su metodisti iznevjerili, Bog je podigao druge i tako je to išlo dalje kroz godine dok u ovom posljednjem danu ponovno postoje drugi ljudi na zemlji koji će pod svojim glasnikom biti konačni glas konačnom dobu. Da, zaista. Crkva više nije Božji "glasnogovornik". Ona je svoj vlastiti glasnogovornik. Stoga se Bog okreće protiv nje. On će je posramiti kroz proroka i nevjestu jer će u njoj biti Božji glas. Da, jest, jer u posljednjem poglavlju Otk. 17. stih kaže: "Duh i nevjesta govore: 'Doni!'" Još će jednom svijet čuti izravno od Boga kao na pedesetnici, ali, naravno, ta će nevjesta Riječi biti odbačena kao i u prvom dobu.

Dakle, On je povikao ovom posljednjem dobu: "Imaš Riječ. Imaš više Biblija nego ikada, ali ne činiš ništa vezano uz Riječ osim što je razlažeš i sjeckaš na komade uzimajući što želiš i izostavljajući ono što ne želiš. Ne zanima te ŽIVLJENJE nje, već raspravljanje o njoj. Radije bi da si studen ili vruć. Da si studen i odbaciš je, mogao bih to podnijeti. Da postaneš užaren do bijelila da bi spoznao njenu istinu i živio je, za to bih te pohvalio. Ali kad jednostavno uzmeš Moju Riječ i ne poštuješ je, Ja zauzvrat moram odbiti poštivati tebe. Povratit ću te jer Mi se gadiš."

Dakle, svatko zna da je mlaka voda ono što izaziva mučninu u želucu. Treba li vam emetik, skoro je najbolje popiti mlaku vodu. Od mlake je crkve Bogu mučno i On je objavio da će je povratiti. To nas podsjeća kako se On osjećao netom prije potopa, zar ne?

O, Bože daj da je crkva studena ili vruća. U najboljem slučaju, trebala bi biti gorljiva (vruća). Ali nije. Osuda je izrečena. Ona više nije Božji glas svijetu. Ona će i dalje tvrditi da jest, ali Bog kaže ne.

O, Bog još uvijek ima glas za ljude svijeta, baš kao što je dao glas nevjesti. Taj je glas u nevjesti kako smo rekli, a o tome ćemo više govoriti kasnije.

(2) Otk. 3,17-18: "Jer govoriš: 'Bogat sam. Obogatio sam se i ništa mi ne treba' – a ne znaš da si bijedan i jadan, i siromašan, i slijep, i gol. Savjetujem ti da kupiš od Mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš, i bijele halje da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje; i pomaži oči svoje pomašću da vidiš."

Dakle, pogledajte prvu frazu ovoga stiha: "Jer govoriš." Vidite, govorili su. Govorili su kao Božji glasnogovornik. Ovo dokazuje točno ono što sam rekao da stihovi 16-17 znače. Ali iako oni to govore, to ne znači da je to točno. Katolička crkva kaže da govori u ime Boga govoreći da je ona sigurni Gospodnji glas. Kako ikoji ljudi mogu biti toliko duhovno zli nadilazi moje znanje, ali oni donose prema sjemenu koje je u njima, a mi znamo odakle je došlo to sjeme, zar ne?

Laodicejska crkva govori: "Bogata sam. Obogatila sam se i ništa mi ne treba." To je bila njezina samoprocjena. Pogledala je sebe i to je ono što je vidjela. Rekla je: " Bogata sam," što znači da je imućna u stvarima ovoga svijeta. Hvali se usprkos Jakovu 2,5-7: "Čujte, braćo moja ljubljena, nije li Bog izabrao siromahe ovoga svijeta da budu bogati u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji Njega ljube? A vi ste prezreli siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši i ne vuku li vas baš oni pred sudove? Ne hule li oni lijepo Ime kojim ste pozvani?" Dakle, NE sugeriram da bogata osoba ne može biti duhovna, ali svi znamo da Riječ kaže da ih je mala nekolicina. Siromašni su ti koji prevladavaju u tijelu istinite crkve. Dakle, ako crkva postane puna bogatstva, znamo samo jednu stvar: "Ikabod" je napisan nad njezinim vratima! To ne možete poreći jer je to Riječ.

Pročitajte cijeli račun u...
LAODICEJSKO CRKVENO DOBA.


Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Krist Izvan Crkve.)


   Kaže Pismo...

Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom."

"Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo."

"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

Otkrivenje 3:20-22


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i
ružin bokor
snijegom u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
- Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.

Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.

Znamo da
je ovo
posljednje doba
jer se Izrael
vratio u
Palestinu.Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.