Otkrivenje Isusa Krista.


  Knjiga Otkrivenja serije.

Pogreška ju je Trojstvo.


William Branham.

Otkrivenje 1:5,
“i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha”

Otkrivenje 1:8,
“Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.”

Dakle, svi ovi izrazi: "Onaj koji jest", "Onaj koji bijaše", "koji ima doći", "Vjerni svjedok", "Prvoronenac od mrtvih", "Vladar nad kraljevima zemaljskim", "Alfa i Omega" i "Svemogući" su titule i opisi JEDNE TE ISTE OSOBE koja je Gospod Isus Krist, Njega koji nas je oprao od naših grijeha u Svojoj vlastitoj krvi.

Duh Božji u Ivanu se izražava da bi izložio Vrhovno Božanstvo Isusa Krista i otkrio Božanstvo kao JEDNOGA Boga. Danas postoji krupna pogreška da postoje tri Boga, umjesto jednoga. Ovo otkrivenje, kakvo je sam Isus dao Ivanu, ispravlja tu pogrešku. Nije da postoje tri Boga, već jedan Bog s tri službe. Postoji JEDAN Bog s tri titule: Otac, Sin i Duh Sveti. Ovo je moćno otkrivenje imala rana crkva i ono mora biti obnovljeno u ovom posljednjem danu zajedno s ispravnim izgovaranjem prilikom vodenog krštenja.

Menutim, moderni teolozi se neće složiti sa mnom, jer evo što su napisali u velikom kršćanskom časopisu: "To naučavanje (o Trojstvu) je u samom srcu i srži Starog zavjeta. Ništa manje nije u srcu i srži Novog zavjeta. Novi se zavjet, jednako kao i Stari zavjet, protivi pomisli da postoji više od jednog Boga. Ipak, Novi zavjet s jednakom jasnoćom naučava da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Duh Sveti Bog, i da ova trojica NISU tri aspekta iste Osobe, već tri osobe koje se nalaze u istinski osobnom odnosu jedna prema drugoj. Tu imamo veliku doktrinu o Tri Osobe, a jednom Bogu." Oni takoner tvrde: "Bog, prema Bibliji, nije samo jedna osoba, već je On tri osobe u jednom Bogu. To je velika tajna Trojstva." Kako da ne. Kako mogu tri osobe biti u jednom Bogu? Ne samo da toga nema u Bibliji, već to pokazuje i nedostatak inteligentnog razmišljanja. Tri zasebne osobe, iako identične supstance, čine tri Boga ili je jezik potpuno izgubio svoje značenje.

Samo poslušajte ove riječi ponovno: "Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak," govori Gospod, "Onaj koji jest i koji bijaše i koji ima doći, Svemogući." To je Božanstvo! To nije samo prorok, čovjek. To je Bog! I to nije otkrivenje tri Boga, već otkrivenje JEDNOGA Boga, Svemogućega. U početku crkve nisu vjerovali u tri Boga. Ne možete naći takav način vjerovanja menu apostolima. Tek je nakon apostolskog doba ušla ova teorija, i zaista postala predmet rasprave i osnovna doktrina na Nicejskom koncilu. Doktrina Božanstva je prouzročila raskol na dva pravca u Niceji. A iz tog raskola su proizišle dvije krajnosti. Jedni su zapravo otišli u mnogoboštvo vjerujući u tri Boga, a drugi su otišli u unitarizam. Naravno da je bilo potrebno neko vrijeme da se to dogodi, ali dogodilo se i to imamo i danas. Ali Otkrivenje crkvama kroz Ivana po Duhu je bilo: "Ja sam Gospod Isus Krist i ja sam SVE od toga. Nema drugog Boga." I On je stavio Svoj pečat na ovo Otkrivenje.

Razmotrite ovo: tko je bio Isusov otac? Mt. 1, 18 kaže: "Nane se trudna od Duha Svetoga." A sam Isus je tvrdio da je Bog Njegov Otac. Bog Otac i Bog Duh Sveti, kako često izražavamo ove termine, čine Oca i Duha JEDNIM. Uistinu, oni to i jesu ili bi u protivnom Isus imao dva oca. Ali zapazite da je Isus rekao da su On i Njegov Otac bili jedno - ne dvojica. To čini JEDNOGA Boga.

Budući da je ovo povijesna i biblijska istina, ljudi se pitaju odakle su došla trojica. To je postala temeljna doktrina na Nicejskom koncilu 325. godine nakon Krista. To trojstvo (jedna apsolutno nebiblijska riječ) se temelji na rimskom mnogoboštvu. Rimljani su imali mnogo bogova kojima su se molili. Takoner su se molili i precima kao posrednicima. To je bio samo korak prema davanju novih imena starim bogovima, tako smo dobili svece kako bi zvučalo više biblijski. Prema tome, umjesto Jupitera, Venere, Marsa, itd., imamo Pavla, Petra, Fatimu, Kristofera itd., itd. Nisu mogli napraviti da njihova poganska religija završi sa samo jednim Bogom, pa su ga podijelili na tri, i svece načinili posrednicima kao što su svoje pretke činili posrednicima. Od tada ljudi nisu uspjeli shvatiti da postoji samo jedan Bog s tri službe ili objave. Znaju da prema Pismu postoji jedan Bog, ali su pokušavali napraviti fantastičnu teoriju da je Bog kao hrpa grožna: tri osobe s istim Božanstvom kojeg svi ravnopravno dijele. Ali ovdje u Otkrivenju jasno kaže da je Isus: "Taj koji jest", "Taj koji bijaše" i "Taj koji ima doći". "On je Alfa i Omega", što znači da je On "A do Ž" ili SVE OD TOGA. On je sve - Svemogući. On je Ruža šaronska, Ljiljan iz doline, Sjajna zvijezda Danica, Izdanak pravedni, Otac, Sin i Duh Sveti. On je Bog, Svemogući Bog. JEDAN BOG.

1. Tim. 3, 16 kaže: "A neosporno je velika tajna pobožnosti: Bog bi očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, vinen od annela, propovijedan menu poganima, vjerovan u svijetu, uznesen u Slavu." Tako kaže Biblija. Ona ovdje ne govori ništa o prvoj, drugoj ili trećoj osobi. Ona kaže da je Bog bio očitovan u tijelu. Jedan Bog. Taj JEDAN BOG je bio očitovan u tijelu. Time bi to trebalo biti riješeno. Bog je došao u ljudskom obliku. To ga nije učinilo nekim DRUGIM BOGOM. ON JE BIO BOG, ISTI BOG. To je bilo otkrivenje onda i to je otkrivenje sada. Jedan Bog.

Vratimo se u Bibliju i pogledajmo što je On bio u početku prema otkrivenju koje je On dao o Sebi. Veliki Jahve se pojavio Izraelu u ognjenom stupu. Kao Anneo Saveza, On je živio u tom ognjenom stupu i svakodnevno vodio Izrael. U hramu je On najavio Svoj dolazak s velikim oblakom. Onda je jednog dana bio očitovan u tijelu ronenom od djevice koje je bilo pripremljeno za Njega. Bog, koji se ušatorio iznad šatora Izraela, sada je Sebi uzeo šator od tijela i ušatorio se kao čovjek menu ljudima. Ali, On je bio ISTI BOG. Biblija naučava da je BOG BIO U KRISTU. TIJELO je bilo Isus. U Njemu je prebivala sva punina Božanstva, TJELESNO. Ništa ne može biti jasnije od toga. Tajna, jest. Ali prava istina - ne može biti jasnija. Tako, ako On tada nije bio tri osobe, ne može ni sada biti tri. JEDAN BOG: I taj isti Bog je postao tijelo.

Isus je rekao: "Došao sam od Boga i idem (nazad) k Bogu." Ivan 16, 27 - 28. Točno to se i dogodilo. On je nestao sa zemlje Svojom smrću, sahranom, uskrsnućem i uzašašćem. Zatim Ga je Pavao sreo na putu za Damask i On je progovorio Pavlu i rekao: "Saule, Saule, zašto Me progoniš?" Pavao je rekao: "Tko si ti, Gospode?" On je rekao: "Ja sam Isus." On je bio ognjeni stup, zasljepljujuće svjetlo. Vratio se točno onako kako je rekao. Natrag u isti oblik u kojem je bio prije nego što je obukao šator tijela. Točno tako je Ivan to i vidio. Ivan 1, 18: "Boga nitko nikada nije vidio; jedinoroneni Sin, koji je u krilu Očevom, On Ga je objavio." Primijetite što Ivan kaže gdje JE Isus. On je U Očevom naručju.

Luka 2, 11 kaže: "Jer danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj koji je Krist Gospod." On je bio ronen kao Krist, a osam dana kasnije kada je bio obrezan dano Mu je ime Isus, baš kao što im je anneo rekao. Ja sam ronen kao Branham. Kada sam ronen dali su mi ime William. On je bio KRIST, ali ovdje menu ljudima mu je dano ime. Taj vanjski šator kojeg su ljudi mogli vidjeti zvao se Isus. On je bio Gospod Slave, Svemogući objavljen u tijelu. On je Bog Otac, Sin i Duh Sveti. On je sve to.

Pročitajte cijeli račun u... Otkrivenje Isusa Krista.

Preuzimanje...   Objašnjeno Božanstvo.


   Kaže Pismo...

Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!

Ponovljeni zakon 6:4Knjiga Otkrivenja.
Nastavak na sljedećoj stranici.
(Patmos Vizija.)


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engleski)

Padina planine i
ružin bokor snijegom
u Kini.

Lillies vatre.

Stup od Ognja
Houston 1950.

Svjetlo na piramide
stijena.


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.

Isus Krist
je Bog.
Jehoviniiz
Staroga zavjetaje
Isus o
iz Novoga.