Bog je Svjetlo.


  Djela Proroka serija.


Pearry Green.

I to vam pišemo da radost naša bude potpuna. A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!
1 Ivanova 1:4,5

Ivan, ljubljeni učenik Gospodina Isusa Krista, je tako blizu kao prijatelja Isusu da je često će staviti svoju glavu na Isusovo grudi. Budući da mu najbliži, on mora znati je Isus bio čovjek. Ipak, Evanđelje po Ivanu, napisano nakon raspeća, uskrsnuće i uzašašće Isusa, počinje s riječima, „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog... I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu...” Očito, Ivan je doživio otkrivenje između vremena svog osobnog zajedništva s Isusom iz Nazareta i vrijeme kada je napisao svoje evanđelje. Ivanovo otkrivenje i dalje, jer u svojoj poslanici piše: „I to vam pišemo da radost naša bude potpuna. A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!” Prvi Ivan ga je poznavao kao čovjeka, onda je riječ, na kraju kao svjetlost. Svjetlo u svetopisamskom smislu je ona koja raspršuje tamu omogućuje jedan za vidjeti svojim duhovnim očima.

Neka nas ispitati iskustva Mojsija s Bogom kao svjetlost. Njegov prvi kontakt s nadnaravnom pojavom Boga došao kao što se Bog pojavio u grmu koja je gorjela, ali nije konzumira. Mojsije se okrene na stranu vidjeti ovu stvar koja zbunjuje osjetila i Bog mu se obratio, dajući mu upute koji je trebao odnijeti Izraelcima u Egiptu. Dogodila se slijedeća takva instanca kad je Mojsije vodio Izraelce iz ropstva i oni su bili u pratnji stup vatre noću i oblak po danu. Sveta pisma ističe da Bog nije uklonio bilo koji od tih vodećih znakova. Kasnije, kad je Mojsije popeo na planinu da se traže Boga, Pismo kaže da je veliki oblak pokrio planinu, „Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo. Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.” [Izlazak 24:17-18]. Kao što je drugdje u Svetim pismima, to se zove „Jahvinu slavu.”

Ezekiel izvijestio je da, kada je u duhu vidio je "Božje vizije". On je također govorio o vihoru... sa sjevera, velik oblak, a vatre u sebi preklop, a svjetlost je o tome, a iz sredine njegovog kao boja jantara, iz sred vatre.” (Obavijest vrtlog sa sjevera, i prisjetiti se vrtloga koji je došao do Brata Branham, sa sjevera, Poglavlje 12.) Ezekiel govori u 1:26-28, od prijestolja, i izgleda onoga na prijestolju od njegovih bokova naniže nešto poput ognja i od njegovih bokova naviše kao sjajnu kovinu, [Engleski KJV: “colour of amber” - “boja jantara”]

Mojsije spominje vatru, ali ne spominje jantar boja kao što to čini Ezekiel. No, koja je normalna boja vatre? Moglo bi se različito opisati kao crvenkasto - žuta, ili crvenkasto - narančasto, ili žućkasto zelena, tj. jantara.
-----

Ako postoji otajstvo o ovom Ivanovu iskustvu, [Otk 1] i glas sedmi anđeo je završiti misterije, onda se ova misterij treba objasniti i za ovu generaciju. Doista, nitko drugi naraštaj je vidio, mnogo manje je zabilježeno na filmu, stup vatre. Od dana njegova rođenja, preko djetinjstva, i na njegovu ministarstvu, Brata Branham postao je dobro upoznat s pojavom ove svjetlosti. Kao dječak je izvijestio da je boja žućkasto-zelena. Na kraju je otkrio da žućkasto-zelena, zove se jantarno. Svjetlo se pojavilo mnoštvu 1933. godine na rijeci Ohio, ali nije bio fotografiran u to vrijeme. Dana 24. siječnja 1950., u Houston Texas, fotografija je snimljena koji bilježi svjetlo. Ova fotografija je ispitan gospodin George J. Lacy, Ispitivač od upitna dokumenti, za FBI, Houston Texas, i izrečena autentična.

Krajem 1958. Bog ponovno postavlja scenu za fotografiju svoje nadnaravne svjetlosti na lakeport, California, Sajmište. Fotograf s izvrsnom opremom uzeo dvije fotografije u boji od Brata Branham dok je propovijedao. Prva slika je bila normalna i sadržavao sve detalje scene: propovjedaonica, mikrofon, Brata Branham propovijedanje, električna centrale na zidu, i veliki raspored ljiljana u vazi na podu ispred propovjedaonice.


Prije...

Nakon...

Druga slika, s istog mjesta, također su sadržavali te detalje, ali nije bila normalna slika. Ova slika sadrži mnogo dodatnih pojedinosti koji nije bio viđen od strane onih koji su prisutni. Iza Brata Branham, i gleda dolje na njega, je savršen profil lica koji se može opisati samo kao onaj Isusa Krista. Nadnaravni oltar i sedam “lizati vatre” o kojima se govori u Otkrivenju kao „sedam duhova Božjih” koji su „pred prijestoljem” su također prisutni na slici. Čini se da su ljiljani rasli do velike veličine; sada se protežu iznad glave Brata Branham na slici (Krist Đurđevak). Anđeo Gospodnji također se vidi u ovoj slici s vlakom vatre koji prolazi od njega koja također obuhvaća Brata Branham. Anđeo posjeduje “lizati vatre” viri iz njegovih prstiju.
-----


   Stup od požara - Rame.

Na stražnjoj strani Soul's Harbour Crkve u Dallasu, Texas, u ožujku 1964, još jedna čudna fotografija Brata Branham je uzeta koji je otkrio nadnaravno svjetlo. Svjetlost se pojavila na ovoj fotografiji kao čudno lizanje vatre preko proroka desnog ramena. (Ljudi koji su znali Brata Branham su upoznati s činjenicom da je uvijek nosio desnom ramenu niže od njegove lijeve strane. Pomazanje je uvijek bilo na njegovoj desnoj strani, gdje je stajao anđeo Gospodnji.)
-----

Na čelu Alvernon Way Street, u Tucsonu, postoji staza koja vodi prema gore u masivnim Catalina planinama na vrh pod nazivom Finger Rock. Vrhunac je vidljiv iz grada. U veljači 1965., Brata Branham, s teretom na njegovo srce tražiti dopuštenje da propovijedaju istinu o braku i razvodu, popeo gore duž ove staze u kanjon ispod Finger Rock.

Tamo je marljivo tražio Boga u molitvi i dok je molio u tom kanjonu, veliki jantar obojeni oblak, u obliku kišobrana, viđen spuštajući se preko vrha planine i ponovno ustati. Izvedba je ponovljena tri puta te je jasno vidljivo iz grada. Školska djeca su čak puštena iz škole za četrdeset i pet minuta gledati ovaj fenomen. To je u ovom trenutku da je Brata Branham primio inspiraciju da se vrati u Jeffersonville i propovijedati istinu o braku i razvodu. Ovaj moćni objava možda je bila najveća poruka od svih na nevjesta Kristova u pomaganju ih ispraviti svoje živote. Još jednom je Bog djelovao kao on ima tijekom cjelokupne povijesti, pojavljujući se u stupu vatre razgovarati s čovjekom, dokazujući opet da je Bog svjetlo.

Ako samo muškarci mogli vidjeti...

Prevedeni ekstrakti iz... Acts of the Prophet - Chapter 13.
God is Light.
(PDF Engleski)


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleski)

Chapter 13
God is Light

(PDF Engleski)

Prvi Ivan
je znao Isusa
kao čovjeka,
a zatim riječ,
konačno kao svjetlo.Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.