Prethodnici.


  Djela Proroka serija.

Prethodnici.


Pearry Green.

Sveti Ivan bilježi u poglavlju 1:19-21 sljedeći zanimljiv diskurs između Ivana Krstitelja i određene svećeničke muškarci:

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist." Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne."

Ovi svećenici i leviti vidio da je sve o Ivanu bio drugačiji - njegova poruka pokajanja, njegova odjeća od deva kože, čak i njegovu prehranu skakavaca i divljeg meda. Primijetili su da on nije došao u Hram da propovijedaju, ali je njegovo ministarstvo bilo izrazito učinkovita. Zbunjen ovim čudnim čovjekom iz pustinje, tražili su odgovor; stoga njihovo pitanje: „Jesi li Ilija?” Posljednji veliki prorok ti ljudi znali za bilo Malahija, čija je poruka prošla oko četiri stotine godina prije. Ove vjerske Židovi su dobro upoznati s Malahiji 3:23, a oni su mislili da je Ivan bio je ispunjenje ovog dijela tog proročanstva...

Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan.

Ali kad su ga pitali je li on taj prorok, on je jasno rekao „Ne”. Onda su mislili da je Ivan može biti ispunjenje Ponovljeni zakon 18 gdje je Mojsije rekao da će biti prorok poslan na njih "Poput" samog Mojsija. Tko je doista bio on? Kao što oni nisu u potpunosti razumiju Pisma vjerske vođe ga je pitao ako je on „pomazanik jedan” - Mesija? Na ovo pitanje on je odgovorio „da” i „ne”, „da”, on je pomazanik Božji i „ne”, on nije bio „pomazanik jedan”. Konačno, u njihovom duhovnom sljepoću, pitahu ga svećenici i leviti „Tko si ti?” Bez oklijevanja Ivan Krstitelj (u Ivanu 1:23) identificirao se u Pismima, upućujući ih na proročanstvo oni su previdjeli u Izaija 40:3 govoreći:

Glas viče: "Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu.

Je li Ivan svjedočio o sebi? Ne. Ivan je svjedočio o Svetom pismu i Pisma svjedoče za njega. On bio je savršeno ispunjenje toga Pisma.

Sada je Izaija rekao (Izaija 40:3) da bi netko došao plakati kao glas u pustinji. Ivan Krstitelj je bio taj "glas". Također, Malahija 3:1 država,

Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već - govori Jahve nad Vojskama.

Ponovno, Ivan Krstitelj bio je taj glasnik koji je bio poslan da bude preteča, prije nego što je Gospodin iznenada došao u Njegov hram. Ivan, po Svetom pismu, znao je tko je on i što će njegovo ministarstvo učiniti? Ali, znamo li tko je on? Ali odlučiti mi znamo tko je on?

Sada, da vidimo kako je Isus identificirati Ivan Krstitelj. Otkrivajući sebe kao Sina Čovječjeg, on je također stavljen Ivana službu u Riječi. Matej 17:9-13 bilježi sljedeći razgovor koje je Isus imao s učenicima se odnosi na službu Elijah od Malahijinog 3:23 prorokovanja a ministarstvo Ivana Krstitelja. U ovom dijelu Pismo Isus identificira ministarstvo budućnost tipa Ilija vratiti sve a onda identificira Ivana Krstitelja kao Ilija prvoga Kristova dolaska.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne." Upitaše ga učenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?" On im odgovori: "Ilija će doduše doći i sve obnoviti. No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih." Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.

Ivan Krstitelj, dakle, bio je doista čovjek s duhom Ilije, forerunning prvi dolazak Gospodina Isusa Krista. Ali on nije bio „da Ilija” vratiti sve stvari. Ipak, većina religiozni ljudi tog dana, pismoznanci i farizeji, iako su tražili Mesiju, nije ga prepoznao, ili njegov preteča. Isus je potvrdio da nisu svjedočeći da je moguće za Božje slanje moćnog čovjeka, biti nezapažen od strane čak i religioznih ljudi na svijetu. Ali ako je Ivan bio preteča, onda mora da je to potrebno prepoznati ga kao preteča, ili Bog bi ga poslao uzalud. Neuspjeh da prepozna „preteča” vodi do neuspjeha prepoznavanja tko i što on je prethodio. Čak iu teološkim seminarima, podučava se da je Ivan bio preteča, ali razlog za takav preteča izgubljeno je u svojim učenjima. Uvjeti vremena zahtijeva da „preteča” doći „pripremiti” ljudi primiti ono što je Bog obećao.

Prevedeni ekstrakti iz... "The Acts of the Prophet."
po Pearry Green

Pročitajte cijeli račun u...
  "The Acts of the Prophet" (PDF Engleski).


   Kaže Pismo...

Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan.

On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.

Malahija 3:23-24


Citat...

Ivan, prorok, se pojavio, znak proroka koji se pojavio, nakon četiristo godina bez proroka. Oni su imali sve intelektualce. Samo zamišljam kakvu su zbrku imali! Četiristo godina bez proroka, ali se približilo vrijeme kad je Mesija imao doći. Dakle, budući da je bio prorok, Ivan je bio znak da je Mesija spreman da govori, glas znaka, jer u Malahiji 3 nalazimo: “Poslat ću Svog glasnika pred Svojim licem.” Ilija je trebao doći pred Njegovim licem i Ilija je došao. Ivan je došao u Ilijinom duhu i sili i učinio upravo ono što je učinilo Pismo, a oni to nisu razumjeli. Pismo tako kaže. On je bio znak, prorok-znak, da će Mesija govoriti.

Taj prorok je to toliko dobro znao da je rekao: “Pa, Jedan je među vama upravo sada. Taj Mesija o kojem ja govorim je među vama. Ja Mu nisam dostojan odriješiti remen na obući. On je taj koji će krstiti Duhom Svetim i Ognjem. Ja krstim u vodi na pokajanje, ali On će biti nakon mene. On je sada među vama.”

Jednog je dana ugledao mladog Čovjeka kako dolazi, hoda prema njemu. Vidio je Ognjeni Stup u obliku Goluba kako se spušta s Neba, Glas koji reče: “Ovo je Sin Moj ljubljeni - u Njemu mi je zadovoljstvo prebivati.” Reče: “U Njemu mi je zadovoljstvo prebivati,” to je samo glagol prije priloga, pa je isto. “U Njemu mi je zadovoljstvo prebivati,” ili, “u kojem mi je zadovoljstvo prebivati,” nema razlike. Primijetite: “U Njemu mi je zadovoljstvo prebivati.”

William Branham - GLAS ZNAKA (1964)


   Kaže Pismo...

Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već - govori Jahve nad Vojskama.

Malahija 3:1


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Stup od Ognja.

Nadnaravno Oblak.

Djela Proroka.
(PDFs)

Glava 11 - Oblak.
PDF

Prije ...

Nakon ...


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.