Serija Kraja Vremena.

Je li ovo znak kraja, Gospodine?


  Serija Kraja Vremena.

Konstelacije iz anđele.


William Branham.

Pročitajte cijeli račun u...
Je li ovo znak kraja, Gospodine?

Otkrivenje 10:7,
7 Nego - u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.

A sada sve dolje uzduž na putu bilo je stvari koje su se događale koje ja nisam mogao razumjeti. Jedna od stvari koju ja nisam mogao razumjeti je bila, kada sam bio mali dječak a te vizije su znale doći iznad mene. I ja bih htio gledati njih i reći mojim roditeljima stvari koje će se dogoditi. Oni (roditelji) su mislili da sam ja nervozan. Ali čudna stvar, to se je događalo baš na način kao što je To rečeno. Vi ćete reći: “Jeli to bilo prije tvoga obraćenja?” Da “darovi i pozivi su bez pokajanja” - Biblija kaže. Vi ste rođeni u ovom svijetu za neku svrhu. Vi niste... vaše pokajanje ne donosi darove - darovi su predodređeni za vas. A sada, na mom životnom putu - kada sam bio mali dječak moja čežnja je bila - ja sam bio nezadovoljan u zemlji u kojoj sam živio. Ja sam čeznuo bilo kako, da idem na zapad.

-----
Moralo je biti deset sati po danu kada je moja žena pokušala da uđe u sobu. A dogodilo se je da sam ja imao viziju tog jutra i nekako... a sada imajte na umu, to nije bio san! Postoji razlika između snova i vizija. Snovi su kada vi idete spavati, a vizije su kada vi ne idete spavati. Vi ste rođeni na taj način. Normalno ljudsko biće, kada ima san, to je u njegovoj podsvijesti. A njegova podsvijest je van njega. Njegova čula su aktivna sve dotle dok je on u prvoj savjesti. u ovoj savjesti vi ste normalni. Vi vidite, imate okus, opip, njuh, sluh; ali kada ste vi u podsvijest, kada spavate, vi niti vidite, niti opipate, niti kušate, niti možete mirisati, a niti čuti. Ali, postoji nešto kada vi sanjate da vas povrati nazad u ovu savjest. To je memorija ili pamćenje da se sjećate nečega što ste sanjali godinama ranije. Jedno obično ili normalno ljudsko biće je takvo. Ali kada Bog predodredi nešto, ova među savjest nije udaljena odavde do vidioca, već obje savjesti su upravo zajedno. Vidioc u viziji ne ide spavati - on je u svojim čulima ili osjetilima i gleda to.

-----
A sada u ovoj viziji o kojoj ja govorim pogledao sam i vidio sam čudnu stvar. Vidite, izgledalo je kao da je moj mali sin Josip bio pored mene. Ja sam govorio njemu. A sada, ako uočite viziju stvarno jasno ili blisko, vi ćete vidjeti zašto je Josip stajao tamo. Ja sam gledao i tamo je bio veliki grm. A na ovom grmu bilo je jato ptica - malene sitne ptice, oko pola inča duge i oko pola inča visoke - one su bile malo ostarjele. Njihova mala perja su vidjela dolje. Tamo je bilo dvije ili tri na vrhu grane, šest ili osam na slijedećoj grani i petnaest do dvadeset na slijedećoj grani i činile su do dolje nekako izgled piramide. Ti mali “prijatelji” - maleni vjesnici ili glasnici, oni su stvarno bili ostarjeli. Oni su gledali prema istoku a ja sam bio u Tusconu, Arizoni, u viziji. Zašto je to djelovalo s takvom svrhom da On nije želio da ja propustim vidjeti gdje sam, ja sam čistio pješčani čičak sa sebe u pustinji. Rekao sam: “A sada ja znam da je ovo vizija i znam da sa u Tusconu. Isto tako znam da ove malene ptice predstavljaju nešto.” I one su gledale prema istoku. A odjednom, one su pokušale poletjeti i uputile su se odlazeći prema istoku.

A nakon što su one otišle jedno jato većih ptica je došlo. Ove su izgledale poput golubova - imale su oštra izražena krila nekako sive boje, malo svjetlije boje nego što su ovi prethodni maleni glasnici imali. I one su odlazile prema istoku brzo. Odmah, pošto su one iščezle iz moga vidika ja sam se okrenuo ponovo da gledam prema zapadu, i tamo se je to dogodilo. Tu je bio udar koji je stvarno pogodio cijelu zemlju! A sada, nemojte ovo propustiti! A vi na kaseti, budete sigurni da ste dobili ovo ispravno! Prvi udar! Pomislio sam da je to zvučalo poput “zvučne barijere,” ili kako već vi to nazivate kada avion probije zvučnu barijeru i kada se zvuk vrati nazad na zemlju. To upravo udari poput... grmljavina, potrese sve. Tako to je mogao biti velik udar groma poput munje. Ja nisam vidio munju ili sijevanje. Ja sam baš čuo snažan udar koji je otišao naprijed tako odzvanjajući i kao da je bio južno od mene; tamo u pravcu Meksika.

Ali to je potreslo zemlju, i kad se to dogodilo (ja sam još gledao prema zapadu) daleko u vječnost i ja sam vidio jato nečega što je dolazilo. Izgledalo je kao da bi to mogle biti neke male točkice. Tamo nije moglo biti manje od pet, a niti je moglo biti više od sedam. I oni su bili u formi piramide kao što su bili i ovi glasnici što su dolazili. I kada se je to dogodilo, sila Svemogućega Boga podigla me je da ih sretnem. Ja mogu vidjeti... To me nikako nije napustilo... Prošlo je osam dana, a ja to još ne mogu zaboraviti. Ja nikada nisam imao ništa da me je tako pogodilo kao to. Moja obitelj će vam reći.

Ja sam mogao vidjeti te anđele. Ta povijena krila kako se brzo kreću, brže od zvuka. Oni su došli iz Vječnosti poput bljeska u treptaju oka. Brže čak nego što bi sklopili vaše oči, upravu u treptaju. Oni su bili tamo. Ja nisam imao vremena da razmišljam. Nisam imao vremena ništa više nego samo da pogledam. Moćni, Veliki Silni Anđeli, bijeli poput snijega! S krilima pritiješnjenim uz glavu, oni su bili “fiju”... [Brat Branham imitira zvučni signal - izdavač.] i kada je to učinjeno ja sam bio uhvaćen i podignut u ovu piramidu ovoga jata ili konstelacije. Pomislio sam: “A sada, to je to.” Ja sam postao sav ukočen, i rekao sam: “O joj. To znači da će biti udar koji će me ubiti. Ja sam na kraju svoga puta sada. Ja ne smijem reći mom narodu kada ova vizija prestane. Ne želim da oni znaju u vezi ovoga, ali Nebeski Otac dozvolio mi je da znam da je moje vrijeme završeno. Ja neću reći svojoj obitelji jer bi se oni brinuli u vezi mene, a On je odredio da idem, ovi anđeli su došli po me, a ja ću uskoro biti ubijen u nekoj vrsti eksplozije.” Tada je to došlo k meni dok sam bio u tom jatu, u toj konstelaciji: “Ne to nije to. Ako bi to htjelo ubiti tebe to bi htjelo ubiti Josipa, i ja sam mogao čuti Josipa kako me zove.” A tada sam se okrenuo ponovo i pomislio: “Gospode Bože, što ova vizija znači?” Čudio sam se, i tada to je došlo k meni. Ne glas - upravo je došlo k meni. O! To je Anđeo Gospodnji dolazeći da mi dade novu uputu! I kada sam to pomislio, podigao sam svoje ruke govoreći: “O, Gospode Isuse, što bi Ti htio da ja radim?” I vizija me je napustila. I za oko sat vremena ja nisam mogao osjećati.

A sada, vi ljudi znate što su blagoslovi Gospodnji, ali Sila Gospodnja je drugačija. Sila Gospodnja u ovoj poziciji ili na ovom mjestu... ja sam osjetio tu silu mnogo puta ranije u vizijama, ali nikada ju nisam osjetio tako. To je osjećaj poput “strahopoštovanja”. Bio sam tako uplašen i bio sam skoro paraliziran u prisutnosti tih bića. Ja govorim istinu. Kao što je Pavle rekao: “Ja ne lažem.” Jeste li me ikada uhvatili da sam rekao nešto pogrešno u vezi ovakvih stvari? Nešto je određeno da se dogodi! Zatim uskoro rekao sam: “Gospode Isuse, ako ću ja biti ubijen, dozvoli mi da znam tako da ne bih rekao ništa mom narodu u vezi ovog; ali ako je to nešto drugo, dozvoli mi da znam to.” A nije bilo nikakvog odgovora.

Poslije Duh me je napustio za oko pola sata, mislim ili možda čak više i rekao sam: “Gospode, ako je to da ću ja biti ubijen, i ako Ti završavaš sa mnom na zemlji, pa ako ću ja biti odveden doma sada - pa ako je to to, to je fino. To je u redu.” I tako, rekao sam: “Ako je to to, dozvoli mi da znam. Pošalji svoju silu ponovo na mene. Tada, ja neću ništa kazati mome narodu, ili bilo kome u vezi toga, jer Ti si odredio da me odvedeš.” I ja... a ništa se nije dogodilo. Ja sam čekao ponovo. Tada sam rekao: “Gospode Isuse, ako to nije značili to, i ako to znači da ti imaš nešto za mene da radim; pa ako je to određeno da bude otkriveno meni kasnije, tada pošalji Tvoju Silu. I to me je skoro izbacilo iz sobe!

Ja sam pronašao samoga sebe negdje preko u kutu. Mogao sam čuti moju ženu tamo kako pokušava da otvori vrata. Vrata spavaće sobe su bila zaključana. A ja sam imao Bibliju otvorenu i čitao sam... Ne znam, ali to je bilo u, vjerujem, Rimljani, Rimljani, deveto poglavlje, zadnji stih: “Evo na Sionu postavljam kamen spoticanja i stijenu sablazni; ali tko vjeruje u nj, neće se razočarati.” Pomislio sam: “Čudno je da sam čitao to.” (Duh me je još držao spremnom u sobi.)

Ja sam zatvorio Bibliju stojeći tamo. Otišao sam preko do prozora, bilo je oko deset sati po danu, ili malo više) i ja sam podigao moje ruke govoreći: “Gospode Bože, ja ne razumijem. Ovo je čudan dan meni. I ja sam skoro izvan sebe.” Rekao samo: “Gospode što to znači? Dozvoli mi to pročitati ponovo ako si to Ti.” (A sada, ovo zvuči naivno!) Podigao sam Bibliju, i otvorio je. Tamo je to bilo ponovo na istom mjestu - Pavao, govoreći Židovima koji su pokušali da... govoreći Rimljanima da su Židovi pokušali primiti to djelima, ali to je po vjeri da mi to vjerujemo.

-----
Ja vjerujem da je sedmi anđeo iz Otkrivenja deset, poslanik ili glasnik sedmom crkvenom dobu iz Otkrivenja. 3,l4. Sjetite se... a sada, dozvolite mi da pročitam... gledajte... gdje ja mogu čitati... vidite, ovo je taj sedmi anđeo. “Već će se u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela, (sedmi stih)... kad zatrubi, dovršiti tajna Božja prema Radosnoj vijesti koju dade svojim slugama prorocima.” A sada uočite ovo je bio jedan anđeo; i to je anđeo sedmom crkvenom dobu. Ako želite vidjeti tko je, ili gdje je taj anđeo... (Otkrivenje 3,14). To je anđeo laodicejskoj crkvi.

-----
A sada, slušajte pažljivo. Sedmi anđeo iz Otkrivenja 1O,7 je sedmi crkveni glasnik. Vidite? A sada uočite. U danima... uočite ovdje. Već u danima glasa sedmog anđela kada on počne trubiti, tajna Božja će biti završena... A sada trubeći, ovaj glasnik, sedmi anđeo ovdje, on trubi njegovu poruku laodicejskoj crkvi. Uočite njegov tip ili vrstu poruke. Vidite, to nije bilo za prvog anđela, (nije bilo dano na taj način), drugog anđela, trećeg, četvrtog, petog, šestog; već je to sedmi anđeo koji ima ovu vrstu poruke. Što je to bilo? Uočite, njegova vrsta poruke je završavanje svih tajna Božjih koje su zapisane u Knjizi. Sedmi anđeo odmotava ili odvija sve tajne koje su bile lažno povezane sve vani kroz te organizacije i denominacije - sedmi anđeo skuplja sve to i završava cijelu tajnu. To je što Biblija kaže - završavanje tajne napisane Knjige.

-----
Uočite sedmi anđeo mora potresti Laodicejsku bogatu crkvu: “Bogat sam, nagomilao sam bogatstvo; ništa mi ne treba.” A On kaže: “Ti si siromašan, nesretan, bijedan, slijep i gol, a da to ne znaš.” To je Njegova poruka. O Bože, pošalji nam neustrašivog proroka sa TAKO KAŽE GOSPOD, da potvrđena Riječ Božja pokrene sebe i dokaže da je on poslan od Boga. I kada on dođe, on će potresti ova doba. Sigurno hoće. On će postaviti Laodicejsku crkvu nasuprot njemu. Sigurno hoće. Oni su to učinili u svakom dobu. To se neće izmijeniti ni u ovom dobu. To mora biti na isti način.

Pročitajte cijeli račun u...
Je li ovo znak kraja, Gospodine?


   Kaže Pismo...

I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.

Matej 24:30Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.


Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.

Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Acts of the Prophet

(PDF Engleski)

Je li ovo znak kraja,
Gospodine?

(PDF) - Mt Sunset.
Gdje pojavio oblak.

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engleski)

Glava 11 - Oblak

(PDF)
 

Moja Životna Priča
(W.Branham)
(PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF Engleski)