Prorok budu koprenom.


  Djela Proroka serija.

Prorok budu koprenom.


Pearry Green.

U Izlasku 3:13-14, vidimo koji su izjavili Mojsije da je prorok kad siđe na Izraelcima:

13 Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: 'Bog otaca vaših poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' - što ću im odgovoriti?"
14 "Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama."

Tko je opravdavao Mojsija? Jesu li glasovali i složili se da je on prorok? Jeste faraon ustati i proglasiti da je bio prorok poslan od Boga? Ne, Mojsije je bio opravdan onim što mu je Bog rekao i to je bilo sve što je Mojsije morao ići dalje. Ali zapamtite da su djeca izraelskih obećana izbavitelju. Tako je nakon Mojsije ih je izveo iz Egipta, i preko Crvenog mora, zamolio je Boga da ih hrani prepelicu i manu, primio deset zapovijedi čudesno uklesanih u kamenu, i da ih je dao, vrijeme i opet, Riječ Gospodnja, još uvijek su mnogi koji mu nisu vjerovali biti Božji čovjek. Kako bi to moglo biti? Jednostavno zato što su htjeli nekoga da ga opravdati. Pitali su kako bi trebali znati da je Božja riječ došla do Mojsija. Ne bi trebalo biti nikakve sumnje, nakon svega što su vidjeli, ali oni još uvijek imali sumnje. Imali su vjeru u Boga i da će zadržati svoju Riječ, ali oni nisu mogli vjerovati Mojsije je bio Božji prorok u lice velikih dokaza da je bio poslan od Boga za njih. Bili su jednostavno slijepi.

Zapamtite, KOJI opravdala Ivan Krstitelj? Krenimo kroz to u potpunosti ponovno tako da neće biti nikakve sumnje.

Kad su ljudi otišli pitati Ivana „Tko je on”, kao što je rekao u Ivanu 1:19, oni su bili svjesni proroštva u Malahiji 3:23a. Također su znali, bez sumnje, riječi da je došlo do Ivanovu ocu prije nego što je Ivan rođen, kako on će biti u „duhu Ilije” i obrati srce „otaca na djeci”. Sada ne može biti samo dva razloga za Ivanov negativan odgovor na pitanje naroda da li je on bio Ilija. Ili pitali su ga ako je bio Elija iz drugačijega stiha Pisma nego što se primjenjuje na njega, ili nije znao riječ. Ali, mogu dokazati da je Ivan znao Riječ, jer kad su išli na njega pitati, „Jesi li onaj prorok?”. Ivan je znao da su oni bili misleći proroka koji je Mojsijev obećao u Ponovljeni zakon 18. Njegovo poricanje tada bila u tome da prorok koji je Mojsije rekao da će biti sličan od sam. Napokon je Ivan postavio sebe u Ivanu 1:22-23:

Napisano je...
22 Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?"
23 On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji:...

Ivan je znao Riječ dovoljno dobro znati da je Izaija rekao u Izaije 40:3 da bi čovjek došao... „Glas viče: "Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu.” Također je znao da je Malahija 3:1, rekao je, „...da put preda mnom pripravi.” kao što je rekao i prorok Izaija. Ipak, Ivan je zanijekao on je bio Ilija. Znao je da on mora okrenuti srca „otaca na djeci” jer je njegov otac, Zaharija, primio tu proročanstvo. Ivan je također znao da jest u duhu Ilijina, pa je moguće da su ga pitali  da li je on bio Ilija iz Malahija 3:24 koji je bio skrenuti srce od „djece na oca” prije „velikog i strašnog” dana Gospodnjega? Naravno, on im odgovori da on nije bio „taj Ilija”. Ali tko je opravdavao Ivana? Ljudi su bili vrlo zainteresirani za koga je bio, ali tko je bio taj koji je ustao i rekao im? On ih je sam rekao tko je on, kao što je zapisano u Ivanu 1:23,

Neka nam ponovo čitati...
23 On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija."

Tko je opravdavao Krista? Luka 9:18-20 navodi...
18 Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: "Što govori svijet, tko sam ja?"
19 Oni odgovoriše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta."
20 A on im reče: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Krist - Pomazanik Božji!"

U drugom računu, Isus je odgovorio: „...jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima... i na toj stijeni [od otkrivenja] sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.”

To nam daje naš prvi trag u opravdanju proroka. Ona dolazi po objavi. I to dolazi od tog proroka opravdavajući (braneći) sam. Riječ Božja se opravdava da je Riječ Božja. Mojsije proglasio da je Božji prorok. Ivan Krstitelj je rekao da je bio čovjek koga Izaija govorio, Isus je učio svoje učenike da je on Krist.
-----

Ali u Ivanu 10:36-38, Isus to kaže...
36 kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći: 'Huliš!' - zbog toga što rekoh: 'Sin sam Božji!'
37 Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati.
38 Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.

Isus im je rekao da ako ne možete vjerovati što vam kažem, onda vjeruj ono što vidite mi učiniti. Sada nema druge opravdanje proroka Božjeg: PRVI, on će vam reći tko je on. DRUGO, on će činiti djela koja je poslana učiniti. To je način kako možete znati prorok poslan od Boga.

Sada, ako postoji prorok prije dolaska „Dan Jahvin, dan velik i strašan”, čovjek u duhu Ilijina, postoje određena djela da on se očekuje da će učiniti. “On će obratiti... srce sinova k ocima”, On će ispuniti Matej 17:11 gdje Isus kaže da će "sve obnoviti." U nekim prijevodima ovaj odlomak glasi „On će ispraviti one stvari koje su se pretvorile u pogrešku”.
-----

Knjiga Otkrivenja govori o ovom posljednjem dobu, doba Laodice, kao da ima glasnika tko će im reći da jesu „nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.” i oni to ne znaju. U Otkrivenju 10:7, ovaj glasnik naziva se Sedmi Anđeo i kaže da, „u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.”

Dakle, postoji određeni posao da je Poslanik govori u Malahija 3:23-24 je činiti. On neće biti opravdan po denominaciji. On neće biti usuglašen s većinom, ali on će znati tko je on. Tu će biti onih koji će ga vidjeti i neće ga znati, ali će također biti onih s istim duhom kao i oni koji su prihvatili Isusa svojim djelima, govoreći u Ivanu 7:31, „...Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?"

Ali kada taj prorok izgovori u Malahija 3:24, dolazi s duhom Ilijina da obnovi sve stvari i završiti otajstvo Boga, svijet neće biti dostojan njega, bilo više nego što su bili dostojni od proroka stara vremena. Većina ljudi će biti skloni da imaju toliko religija i tvrditi toliko prava, da će oni biti slijepi za posjetu.

Ovaj čovjek će doći, čini samo dobro. Doći će ispuniti Pismo, donosi poruku izabranom narodu, Zaručnica Kristova, ali će ga mrziti vjerski vođe. Oni će manifestirati isti duh  kao oni koji su stajali u podnožju križa i rekli: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti!". Svaki potez da je ovaj prorok čini će služiti čovječanstvu, ali on će biti kritiziran, pogrešno shvaćen, i odbačen zbog nauk on donosi. Zaređen, prorok iz utrobe, isto kao i svi proroci, njegov dolazak će preteča drugi dolazak Gospodina Isusa Krista - a on će doći u duhu Ilije.

Prevedeni ekstrakti iz... The Acts of the Prophet
Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.

(PDF Engleski)


   Kaže Pismo...

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.

Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.

Izaija 53:4,5


Kliknite na sliku da biste preuzeli PDF obliku ili za u punoj veličini slika.


Djela Proroka.

(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engleski)

Prije ...

Nakon ...

Moja Životna Priča
(W.Branham)
(PDF)

How the Angel came
to me.
(PDF Engleski)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleski)

Marriage and Divorce.

(PDF Engleski)

Otajstvo Krista.

Engleski Newsletter Stranica.

Knjiga Otkrivenja.

 

Bog i Znanost.
+ Arheologija.

Oduševljenja dolazi.

Glavni učenja poruke.

Dobra Vijesti.
Isus je umro za vaše grijeha.

Krštenje vodom.

 
 

Shekinah slavu Bogu.

 

Grob je prazan.
On je Uskrsnuo.

Nadnaravno Oblak.

Stup od Ognja.

Sedam Crkvenih Doba.

Sedam Pečata.

Božićna serija.

Naš popis poruka.

Bog i povijest.
serije Indeks - Daniel.

Kršćanska hoda serije.

Objasnio Božanskoj Vladavini.

Djela Proroka.

 

Bog ima osobno ime.
Što je Božje ime?

Živi Riječ Serije.

Serija Kraja Vremena.

Kovčeg Noe.

Mitologija.

Izvornoga Grijeh.
Je li to bila jedna jabuka?

Bog i Znanost.
- Evolucija.

Ta Žena Jezabela.

Naše doba Laodiceji.

Krist Izvan Crkve.

Doktrina Nikolaita.

Smrt. Što onda?

Misterija Babilon.

Bog i Znanost.
Mikrobiologija.

Bog i Znanost.
Kozmologija.

Bog i Znanost.
Mit o dinosaura.

Prorok budu koprenom.

Potres Presuda.

Harmagedon.

Danas se ispunilo
ovo Pismo.

Naš mladi solarni
sustav.

Biblijska Geologija.

Arheologija.
Sodomu and Gomoru.

Anđeo Pojavljuje se.

Glas Znaka.

Prethodnici.

Bog je Svjetlo.

Božansko Iscjeljenje.


Poruka Središte ...Odaberite svoj jezik i preuzeti besplatne poruke od Brata Branham.